Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Episalvan (betulae cortex dry extract (5-10 : 1);...) – Označavanje - D03AX13

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaEpisalvan
ATK šifraD03AX13
Tvarbetulae cortex dry extract (5-10 : 1); extraction solvent: n-heptane 95% (w/w)
ProizvođačBirken AG

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I

UNUTARNJEM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA i TUBA

1.NAZIV LIJEKA

Episalvan gel

Ekstrakt brezove kore

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 g gela sadrži: 100 mg ekstrakta iz brezove kore (kao suhi ekstrakt, rafiniran) iz Betula pendula / Betula pubescens, što odgovara 72 – 88 mg betulina.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćna tvar: suncokretovo ulje.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Gel. 23,4 g

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena za kožu.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Samo za jednu uporabu. Baciti nakon uporabe.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I

DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

 

ema-combined-h3938hr

Pg. 13

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 30 °C.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA

ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE

POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Birken AG

Streiflingsweg 11

75223 Niefern-Öschelbronn

Njemačka

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/15/1069/001

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Episalvan gel (samo na kutiji)

 

ema-combined-h3938hr

Pg. 14

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept