Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Episalvan (betulae cortex dry extract (5-10 : 1);...) – Uputa o lijeku - D03AX13

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaEpisalvan
ATK šifraD03AX13
Tvarbetulae cortex dry extract (5-10 : 1); extraction solvent: n-heptane 95% (w/w)
ProizvođačBirken AG

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Episalvan gel ekstrakt brezove kore

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1.Što je Episalvan i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Episalvan

3.Kako primjenjivati Episalvan

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Episalvan

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Episalvan i za što se koristi

Episalvan gel je biljni lijek koji sadrži suhi ekstrakt iz brezove kore.

Primjenjuje se u odraslih za liječenje rana na koži, koje su nastale primjerice zbog opeklina 2.a stupnja ili kirurške transplantacije kožnog presatka. Ne postoje iskustva primjene Episalvana u liječenju kroničnih rana, npr. dijabetičkog stopala ili venskih vrijedova nogu.

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Episalvan

Nemojte primjenjivati Episalvan

-ako ste alergični na brezovu koru ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.). Episalvan ne sadrži polen breze, pa ga mogu upotrebljavati osobe alergične na polen breze.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri prije nego primijenite Episalvan.

Ako imate infekciju rane možda će biti potrebno dodatno liječenje. Infekcija rane predstavlja ozbiljnu komplikaciju koja se može pojaviti tijekom postupka cijeljenja.

Mogući su znakovi infekcije rane ako iz nje počne istjecati žuta ili zelenkasta tekućina

(gnoj) ili ako koža oko rane postane crvena, topla, otečena ili pojačano bolna.

Djeca i adolescenti

Iskustva primjene Episalvana u djece i adolescenata u dobi do 18 godina nisu dostatna, pa se stoga ne smije primjenjivati u tih bolesnika.

 

ema-combined-h3938hr

Pg. 16

Drugi lijekovi i Episalvan

Obavijestite svog liječnika ili medicinsku sestru ako primjenjujete, nedavno ste primijenili ili biste mogli primijeniti bilo koje druge lijekove.

Nisu provedena ispitivanja kojima bi se ustanovila interakcija Episalvana s drugim lijekovima. Međutim, budući da je količina Episalvana koja se apsorbira u tijelo iznimno niska, ne očekuje se interakcija Episalvana s drugim lijekovima.

Nisu dostupni podaci o mogućoj interakciji između Episalvana i drugih lijekova koji se nanose na kožu. Nemojte nanositi druge pripravke na područje kože s ranom istovremeno s nanošenjem Episalvana.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Nisu provedena ispitivanja o učincima Episalvana na trudnice, ali s obzirom na to da je apsorpcija ovog lijeka u tijelo iznimno niska, rizik za plod je zanemariv. Episalvan se može koristiti u trudnoći.

Nije poznato prelazi li Episalvan u majčino mlijeko, ali s obzirom na to da je apsorpcija ovog lijeka u tijelo minimalna, rizik za dijete je zanemariv. Episalvan se može primjenjivati tijekom dojenja, osim ako se ne provodi terapija u području prsišta.

Nije ispitan učinak Episalvana na plodnost, ali s obzirom na to da je apsorpcija ovog lijeka u tijelo iznimno niska, ne očekuje se da će utjecati na Vašu plodnost.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj lijek ne utječe na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

3.Kako primjenjivati Episalvan

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili medicinska sestra. Provjerite sa svojim liječnikom ili medicinskom sestrom ako niste sigurni.

Način primjene

Ako je potrebno rane treba očistiti uporabom odgovarajuće antiseptičke otopine prije nanošenja Episalvana

Episalvan je potrebno nanijeti na površinu rane u sloju od oko 1 mm i prekriti sterilnom kompresom.

Ponovno nanesite gel pri svakoj promjeni komprese sve dok rana ne zacijeli.

Jednom kada se tuba za jednokratnu uporabu otvori, odmah upotrijebite gel i bacite tubu, čak i ako u njoj još uvijek ima gela.

Trajanje uporabe

Episalvan je potrebno primjenjivati dok rana ne zacijeli ili najviše do 4 tjedna. Vaš liječnik ili medicinska sestra reći će Vam koliko dugo biste trebali primjenjivati gel. Ne postoje iskustva o dugotrajnoj uporabi Episalvana dulje od 4 tjedna.

Ako primijenite više Episalvana nego što ste trebali

Episalvan se nanosi na kožu i njegova apsorpcija u tijelo je minimalna. Stoga je predoziranje vrlo malo vjerojatno, čak i ako se nanosi na velika područja na koži i u duljem vremenskom razdoblju.

Ako ste zaboravili primijeniti Episalvan

Nemojte primijeniti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Nanesite Episalvan kod sljedeće planirane promjene komprese i nastavite s Vašom uobičajenom rutinom.

 

ema-combined-h3938hr

Pg. 17

Ako prestanete primjenjivati Episalvan

Episalvan je potrebno primjenjivati u skladu sa savjetima svojeg liječnika ili medicinske sestre. Nemojte ga prestati primjenjivati bez savjetovanja sa svojim liječnikom ili medicinskom sestrom. Ako na rani nema poboljšanja nakon nekog vremena, obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga.

Najčešće prijavljivane nuspojave:

Česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

-bolna koža

-svrbež

-komplikacije tijekom cijeljenja rane

Ostale nuspojave uključuju:

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):

-infekcija rane

-alergijska reakcija (preosjetljivost)

-iritacija kože (dermatitis)

-osip praćen svrbežom

-osip ljubičaste boje

-bol

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava

navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni

sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Episalvan

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece. Čuvati na temperaturi ispod 30 °C.

Ovaj se lijek ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i tubi iza oznake Rok valjanosti. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek isključivo je za jednokratnu uporabu i treba ga upotrijebiti odmah nakon otvaranja. Tubu bacite nakon prve uporabe.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

 

ema-combined-h3938hr

Pg. 18

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što sadrži Episalvan

Djelatna tvar je suhi ekstrakt iz brezove kore.

1 g gela sadrži: 100 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt, rafiniran) iz brezove kore iz Betula pendula, Betula pubescens, kao i hibrida obiju vrsta (istovjetno 0,5 – 1,0 g brezove kore), što odgovara 72 - 88 mg betulina.

Otapalo za ekstrakciju: n-heptan.

Drugi je sastojak rafinirano suncokretovo ulje.

Kako Episalvan izgleda i sadržaj pakiranja

Episalvan je bezbojan do blago žućkast, opalescentan gel.

Episalvan gel zapakiran je u bijele savitljive aluminijske tube. Tube su zatvorene aluminijskom membranom s evidencijom otvaranja i opremljene bijelim polipropilenskim navojnim zatvaračem. Tuba za jednokratnu uporabu zapakirana je u kartonskoj kutiji.

Veličina pakiranja: 1 tuba s 23,4 g gela.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Birken AG Streiflingsweg 11

75223 Niefern-Öschelbronn

Njemačka

tel. +49 (0) 7233 9749 – 0 telefaks +49 (0) 7233 9749 – 210 E-pošta: info@birken.eu

Ova uputa je zadnji put revidirana u

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

 

ema-combined-h3938hr

Pg. 19

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept