Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eporatio (epoetin theta) – Uputa o lijeku - B03XA01

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaEporatio
ATK šifraB03XA01
Tvarepoetin theta
Proizvođačratiopharm GmbH

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Eporatio 1000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Eporatio 2000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Eporatio 3000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Eporatio 4000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Eporatio 5000 IU/0,5 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Eporatio 10 000 IU/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Eporatio 20 000 IU/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Eporatio 30 000 IU/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

epoetin theta

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Eporatio i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Eporatio

3.Kako primjenjivati Eporatio

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Eporatio

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

7.Informacije za samoprimjenu injekcije

1.Što je Eporatio i za što se koristi

Što je Eporatio

Eporatio sadrži djelatnu tvar epoetin theta, koja je skoro identična eritropoetinu, prirodnom hormonu koji stvara Vaše tijelo. Epoetin theta je protein proizveden biotehnologijom. Djeluje na isti način kao i eritropoetin. Eritropoetin se stvara u bubrezima i stimulira Vašu koštanu srž na stvaranje crvenih krvnih stanica. Crvene krvne stanice su vrlo važne za raspodjelu kisika u organizmu.

Za što se Eporatio koristi

Eporatio se koristi u liječenju slabokrvnosti (anemije) praćene simptomima (na primjer, umorom, slabošću ili nedostatkom zraka). Anemija se javlja kad krv ne sadrži dovoljan broj crvenih krvnih stanica. Liječenje anemije se primjenjuje u odraslih bolesnika s kroničnim zatajenjem bubrega ili u odraslih bolesnika s nemijeloičnom zloćudnom bolešću (rakom koji ne potječe iz koštane srži), koji istovremeno primaju kemoterapiju (lijekove za liječenje raka).

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Eporatio

NEMOJTE primjenjivati Eporatio

-ako ste alergični na epoetin theta, neki drugi epoetin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

-ako imate povišeni krvni tlak koji se ne može kontrolirati.

Upozorenja i mjere opreza

Općenito

Ovaj lijek može biti neprikladan za skupine bolesnika navedene u daljnjem tekstu. Molimo razgovarajte sa svojim liječnikom ako se ubrajate u neku od sljedećih skupina:

-bolesnici s jetrenim poteškoćama,

-bolesnici s patološkim promjenama crvenih krvnih stanica (homozigotna anemija srpastih stanica),

Vaš krvni tlak treba pažljivo kontrolirati prije i tijekom liječenja ovim lijekom. U slučaju porasta krvnog tlaka, liječnik će Vam dati lijekove kojima ćete ga sniziti. Ako već uzimate lijekove za snižavanje krvnog tlaka, liječnik može povećati njihovu dozu. Možda će biti potrebno i smanjiti Vašu dozu lijeka Eporatio ili prekinuti liječenje lijekom Eporatio na kraće vrijeme.

Ako se jave glavobolje, posebno nagle, probadajuće glavobolje nalik migreni, zbunjenost, poremećaj govora, nestabilan hod, napadaji ili konvulzije, odmah obavijestite svog liječnika. To mogu biti znakovi značajno povišenog krvnog tlaka koji zahtijeva neodgodivo liječenje, čak i ako inače imate normalan ili nizak krvni tlak.

Liječnik će redovito provjeravati Vašu krvnu sliku radi kontrole raznih krvnih sastojaka i njihovih razina. Dodatno, koncentracije željeza u krvi će se provjeriti prije i nakon liječenja ovim lijekom. Ako je koncentracija željeza preniska, liječnik će Vam možda propisati i neki od pripravaka željeza.

Ako ste umorni, osjećate slabost ili nedostatak zraka, morate se obratiti svom liječniku. Ti simptomi mogu upućivati na činjenicu da liječenje ovim lijekom nije djelotvorno. Liječnik će provjeriti postoji li neki drugi uzrok anemije te napraviti krvne pretrage ili pregled koštane srži.

Vaš će liječnik uvijek zapisati koji točno lijek primjenjujete. To može pomoći u prikupljanju više informacija o sigurnosti ovakvih lijekova.

Zdrave osobe ne smiju uzimati Eporatio. Uzimanje ovog lijeka kod zdravih ljudi može uzrokovati prekomjerni porast određenih krvnih parametara te posljedično tome probleme sa srcem ili krvnim žilama, koji mogu biti opasni po život.

Anemija uzrokovana kroničnim zatajenjem bubrega

Ako imate kronično zatajenje bubrega, liječnik će provjeriti je li vrijednost određenog krvnog parametra (hemoglobina) unutar predviđenih granica. Ako je vrijednost hemoglobina previsoka, mogu nastati srčani ili krvožilni problemi, čime se povećava rizik od smrtnog ishoda.

Ako ste bolesnik s kroničnim zatajenjem bubrega, osobito ako ne odgovorite na Eporatio na primjeren način, liječnik će provjeriti Vašu dozu Eporatia jer ponavljano povećavanje doze Eporatia zbog izostanka odgovora na liječenje može povećati rizik od nastanka tegoba sa srcem ili krvnim žilama i može povisiti rizik od srčanog udara, moždanog udara i smrti.

Ako imate otvrdnuće krvnih žila u bubrezima (nefrosklerozu), ali ne trebate dijalizu, liječnik će razmotriti je li ovo liječenje prikladno za Vas. To je stoga što se tijekom liječenja ne može sa apsolutnom sigurnošću isključiti mogućnost ubrzanog napredovanja bubrežne bolesti.

Ako ste na dijalizi, primjenjuju se lijekovi koji sprječavaju zgrušavanje krvi. Ako se liječite lijekom Eporatio, može biti potrebno povećati dozu lijeka koji sprečava zgrušavanje krvi (antikoagulansa). U protivnom povećani broj crvenih krvnih stanica može uzrokovati blokadu arterijsko-venske fistule (umjetni spoj između arterije i vene koji se priprema kirurški kod bolesnika na dijalizi).

Anemija u bolesnika sa zloćudnom bolesti

Ako imate zloćudnu bolest, morate biti upoznati s činjenicom da ovaj lijek može djelovati kao čimbenik rasta krvnih stanica i u nekim slučajevima negativno djelovati na Vašu zloćudnu bolest.

Ovisno o Vašem stanju, možda će biti potrebno napraviti transfuziju krvi. O tome razgovarajte sa svojim liječnikom.

Djeca i adolescenti

Nemojte davati ovaj lijek djeci i adolescentima mlađima od 18 godina jer nema podataka koji pokazuju da je ovaj lijek siguran i da djeluje u ovoj dobnoj skupini.

Drugi lijekovi i Eporatio

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Trudnoća i dojenje

Nije ispitivana primjena lijeka Eporatio u trudnica. Važno je da obavijestite svog liječnika ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću jer bi liječnik u tom slučaju mogao odlučiti ne propisati Vam ovaj lijek.

Nije poznato izlučuje li se djelatna tvar iz ovog lijeka u majčino mlijeko. Stoga liječnik može odlučiti ne dopustiti Vam uzimanje ovog lijeka ako dojite.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj lijek ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Eporatio sadrži natrij

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po napunjenoj štrcaljki, tj. zanemarive količine natrija.

3.Kako primjenjivati Eporatio

Vaše liječenje ovim lijekom započet će liječnik s iskustvom u gore navedenim indikacijama.

Uvijek primjenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je...

Doza lijeka Eporatio (izražena u internacionalnim jedinicama ili IU) ovisi o stanju Vaše bolesti, Vašoj tjelesnoj težini i načinu primjene injekcije (potkožno [supkutana injekcija] ili u venu [intravenska injekcija]). Liječnik će Vam odrediti odgovarajuću dozu.

Anemija uzrokovana kroničnim zatajenjem bubrega

Injekcije se daju pod kožu ili u venu. Bolesnici na hemodijalizi obično dobivaju injekciju na kraju dijalize putem arterijsko-venske fistule. Bolesnici koji nisu na dijalizi obično primaju injekcije potkožno. Liječnik će redovito provjeravati Vašu krvnu sliku i prilagođavati dozu lijeka ili po potrebi prekinuti liječenje. Vrijednosti hemoglobina u krvi ne smiju biti više od 12 g/dl (7,45 mmol/l). Vaš će liječnik primijeniti najnižu učinkovitu dozu za kontrolu simptoma anemije. Ako ne odgovorite na Eporatio na odgovarajući način, Vaš liječnik će provjeriti dozu koju primate i obavijestiti Vas trebate li promijeniti doze Eporatia.

Liječenje lijekom Eporatio podijeljeno je u dvije faze: a) Korekcija anemije

Početna doza injekcije potkožno je 20 IU po kg tjelesne težine, primijenjena 3 puta tjedno. Ako je potrebno, liječnik će povećavati tu dozu u razmacima od mjesec dana.

Početna doza injekcije u venu je 40 IU po kg tjelesne težine, primijenjena 3 puta tjedno. Ako je potrebno, liječnik će povećavati tu dozu u razmacima od mjesec dana.

b) Održavanje dostatnih koncentracija crvenih krvnih stanica

Nakon što se dosegne primjeren broj crvenih krvnih stanica, liječnik određuje dozu potrebnu za održavanje njihovog stalnog broja.

U slučaju injekcije potkožno, tjedna doza može se primijeniti bilo kao 1 injekcija tjedno ili u 3 podijeljene injekcije tjedno.

U slučaju injekcija u vene, doza se može promijeniti na 2 injekcije tjedno.

Ako se mijenja učestalost primjene, može biti potrebno prilagoditi dozu.

Liječenje lijekom Eporatio je obično dugotrajno.

Najviša doza ne smije prelaziti 700 IU po kg tjelesne mase tjedno.

Anemija u bolesnika sa zloćudnom bolesti

Injekcije se daju potkožno. Injekcija se daje jednom tjedno. Početna doza je 20 000 IU. Liječnik će redovito provjeravati Vašu krvnu sliku i podešavati dozu, odnosno po potrebi obustaviti liječenje. Vrijednosti hemoglobina u krvi ne smiju biti više od 12 g/dl (7,45 mmol/l). Eporatio se obično primjenjuje do mjesec dana nakon završetka kemoterapije.

Najviša doza ne smije prelaziti 60 000 IU.

Kako se daju injekcije?

Ovaj se lijek daje injekcijom, uporabom napunjene štrcaljke. Injekcija se daje ili u venu (intravenska injekcija) ili u tkivo pod kožom (supkutana injekcija).

Ako primate Eporatio otopinu za injekciju potkožno, liječnik Vam može predložiti da naučite kako sami primjenjivati ovaj lijek. Liječnik ili medicinska sestra će Vam dati odgovarajuće upute kako da to učinite. Nemojte pokušavati sami sebi dati ovaj lijek bez da ste dobili upute. Određene informacije potrebne za uporabu napunjene štrcaljke nalaze se na kraju ove upute o lijeku (vidjeti dio „Informacije za samoprimjenu injekcije“). Pravilno liječenje bolesti, međutim, zahtijeva blisku i stalnu suradnju s liječnikom.

Svaka napunjena štrcaljka namijenjena je samo za jednokratnu uporabu.

Ako primjenite više lijeka Eporatio nego što ste trebali

Nemojte povećavati dozu koju Vam je propisao liječnik. Ako mislite da ste primjenili veću dozu lijeka Eporatio nego što ste trebali, obratite se liječniku. Međutim, to ne bi trebalo uzrokovati ozbiljne probleme. Simptomi otrovanja nisu primijećeni čak ni pri vrlo visokim koncentracijama u krvi.

Ako ste zaboravili primjeniti Eporatio

Ako ste propustili injekciju, ili primjenili premalu dozu, obratite se svom liječniku. Ne primjenjujte dvostruku dozu kako biste nadoknadili onu koju ste zaboravili primjeniti.

Ako prestanete primjenjivati Eporatio

Prije nego prestanete uzimati ovaj lijek, razgovarajte sa svojim liječnikom.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Ozbiljne nuspojave:

-Izrazito povišen krvni tlak:

Ako se jave glavobolje, a posebno nagle, probadajuće glavobolje nalik migreni, zbunjenost, poremećaj govora, nestabilan hod, napadaji ili konvulzije, odmah obavijestite svog liječnika. To mogu biti znakovi značajno povišenog krvnog tlaka (često u bolesnika s kroničnim zatajenjem bubrega, može se javiti u do 1 na 10 osoba), čak i ako inače imate normalan ili nizak krvni tlak. To zahtijeva neodgodivo liječenje.

-Alergijske reakcije:

Zabilježene su alergijske reakcije poput kožnog osipa, naticanja kože koja svrbi i teških alergijskih reakcija praćenih slabošću, padom krvnog tlaka, otežanim disanjem i naticanjem lica (nepoznato, učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka). Ako mislite da imate takve reakcije, morate prekinuti primjenu Eporatio injekcije i odmah zatražiti liječničku pomoć.

Moguće su i sljedeće dodatne nuspojave:

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

-glavobolja;

-visoki krvni tlak;

-simptomi nalik gripi, poput vrućice, zimice, osjećaja slabosti, umora;

-kožne reakcije poput osipa, svrbeža ili reakcija oko mjesta primjene injekcije.

Često u bolesnika s kroničnim zatajenjem bubrega (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

-krvni ugrušak u arterijsko-venskoj fistuli u bolesnika na dijalizi.

Često u bolesnika sa zloćudnom bolešću (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

-bol u zglobovima.

Nepoznato u bolesnika s kroničnim zatajenjem bubrega (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

-zabilježeni su slučajevi izolirane aplazije crvene krvne loze. Izolirana aplazija crvene krvne loze stanje je u kojem je tijelo prekinulo ili smanjilo stvaranje crvenih krvnih stanica, što uzrokuje tešku anemiju. Ako Vaš liječnik sumnja na tu bolest ili je potvrdi, ne smijete uzimati Eporatio ili neki drugi epoetin.

Nepoznato u bolesnika sa zloćudnom bolešću (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

-tromboembolijski događaji, npr. povećanje stvaranja krvnih ugrušaka.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Eporatio

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i napunjenoj štrcaljki iza“Rok valjanosti” ili EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u hladnjaku (2 C - 8 C).

Ne zamrzavati.

Napunjenu štrcaljku čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Eporatio možete izvaditi iz hladnjaka i čuvati ga na temperaturi ne iznad 25 °C u jednokratnom razdoblju od najdulje 7 dana, ukoliko nije istekao rok valjanosti lijeka. Jednom kad se lijek izvadi iz hladnjaka, mora se primijeniti unutar tog razdoblja ili baciti.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako primijetite da je otopina mutna ili sadrži čestice.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Eporatio sadrži

-Djelatna tvar je epoetin theta.

Eporatio 1000 IU/0,5 ml: Jedna napunjena štrcaljka sadrži 1000 internacionalnih jedinica (IU) (8,3 mikrograma) epoetina theta u 0,5 ml otopine za injekciju što odgovara 2000 internacionalnih jedinica (IU) (16,7 mikrograma) po ml.

Eporatio 2000 IU/0,5 ml: Jedna napunjena štrcaljka sadrži 2000 internacionalnih jedinica (IU) (16,7 mikrograma) epoetina theta u 0,5 ml otopine za injekciju što odgovara 4000 internacionalnih jedinica (IU) (33,3 mikrograma) po ml.

Eporatio 3000 IU/0,5 ml: Jedna napunjena štrcaljka sadrži 3000 internacionalnih jedinica (IU) (25 mikrograma) epoetina theta u 0,5 ml otopine za injekciju što odgovara 6000 internacionalnih jedinica (IU) (50 mikrograma) po ml.

Eporatio 4000 IU/0,5 ml: Jedna napunjena štrcaljka sadrži 4000 internacionalnih jedinica (IU) (33,3 mikrograma) epoetina theta u 0,5 ml otopine za injekciju što odgovara 8000 internacionalnih jedinica (IU) (66,7 mikrograma) po ml.

Eporatio 5000 IU/0,5 ml: Jedna napunjena štrcaljka sadrži 5.000 internacionalnih jedinica (IU) (41,7 mikrograma) epoetina theta u 0,5 ml otopine za injekciju što odgovara 10 000 internacionalnih jedinica (IU) (83,3 mikrograma) po ml.

Eporatio 10 000 IU/1 ml: Jedna napunjena štrcaljka sadrži 10 000 internacionalnih jedinica (IU) (83,3 mikrograma) epoetina theta u 1 ml otopine za injekciju što odgovara 10 000 internacionalnih jedinica (IU) (83,3 mikrograma) po ml.

Eporatio 20 000 IU/1 ml: Jedna napunjena štrcaljka sadrži 20 000 internacionalnih jedinica (IU) (166,7 mikrograma) epoetina theta u 1 ml otopine za injekciju što odgovara 20 000 internacionalnih jedinica (IU) (166,7 mikrograma) po ml.

Eporatio 30 000 IU/1 ml: Jedna napunjena štrcaljka sadrži 30 000 internacionalnih jedinica (IU) (250 mikorgrama) epoetina theta u 1 ml otopine za injekciju što odgovara 30 000 internacionalnih jedinica (IU) (250 mikrograma) po ml.

-Drugi sastojci su natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, natrijev klorid, polisorbat 20, trometamol, kloridna kiselina (6 M) (za podešavanje pH) i voda za injekcije.

Kako Eporatio izgleda i sadržaj pakiranja

Eporatio je bistra i bezbojna otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki zajedno s injekcijskom iglom.

Eporatio 1000 IU/0,5 ml, Eporatio 2000 IU/0,5 ml, Eporatio 3000 IU/0,5 ml, Eporatio 4000 IU/0,5 ml i Eporatio 5000 IU/0,5 ml: svaka napunjena štrcaljka sadrži 0,5 ml otopine. Pakiranja od 6 napunjenih štrcaljki; 6 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnom iglom ili 6 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnom napravom.

Eporatio 10 000 IU/1 ml, Eporatio 20 000 IU/1 ml i Eporatio 30 000 IU/1 ml: svaka napunjena štrcaljka sadrži 1 ml otopine. Pakiranja od 1, 4 i 6 napunjenih štrcaljki; 1, 4 i 6 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnom iglom ili 1, 4 i 6 napunjenih štrcaljki sa sigurnosnom napravom.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Njemačka

Proizvođač

Teva Biotech GmbH

Dornierstraße 10

89079 Ulm

Njemačka

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB "Sicor Biotech"

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 0203

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH, Allemagne/Deutschland

Teл: +359 2 489 95 82

Tél/Tel: +49 731 402 02

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland, L-Irlanda

Tlf: +45 44 98 55 11

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

ratiopharm GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 02

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

Norge

UAB "Sicor Biotech" Eesti filiaal

Teva Norway AS

Tel: +372 661 0801

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 97 007

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +34 91 387 32 80

Tel: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

ratiopharm, Comércio e Indústria de Produtos

Tél: +33 1 55 91 78 00

Farmacêuticos, Lda

 

Tel: +351 21 424 80 00

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 51 321740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy, Finnland

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +358 20 180 5900

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 02 89 17 98 1

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 673 23 666

Tel: +44 1977 628500

Uputa je zadnji puta odobrena u.

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

7.Informacije za samoprimjenu injekcije

Ovaj dio sadrži upute za samoprimjenu injekcije lijeka Eporatio pod kožu. Važno je da ne pokušavate sami sebi dati injekciju ako Vas liječnik ili medicinska sestra za to nisu posebno obučili. Ako niste sigurni kako sami sebi dati injekciju ili ako imate pitanja, obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri za pomoć.

Kako se Eporatio primjenjuje

Injekciju ćete si morati dati u tkivo pod kožom. To je poznato kao supkutana injekcija.

Oprema koju trebate

Za samostalno davanje injekcije u tkivo pod kožom trebat ćete:

-napunjenu štrcaljku lijeka Eporatio,

-maramicu s alkoholom,

-komadić gaze ili sterilni štapić s gazom,

-neprobojni spremnik (plastični spremnik kojeg daje bolnica ili ljekarna) u koji na siguran način možete odložiti štrcaljke.

Što trebate učiniti prije primjene injekcije

1.Izvadite jedan blister s napunjenom štrcaljkom iz hladnjaka.

2.Otvorite blister i izvadite napunjenu štrcaljku i spremnik s iglom iz blistera. Kad vadite napunjenu štrcaljku iz blistera nemojte je držati za klip ili zatvarač vrha.

3.Provjerite rok valjanosti na naljepnici napunjene štrcaljke (EXP). Lijek nemojte primijeniti ako je istekao posljednji dan navedenog mjeseca.

4.Provjerite izgled lijeka Eporatio. Tekućina mora biti bistra i bezbojna. Ako otopina sadrži čestice ili ako je zamućena, ne smijete je primijeniti.

5.Na kraju spremnika s iglom nalazi se zatvarač. Prelomite zaštitni spoj i odstranite zatvarač (vidjeti sliku 1).

6.Uklonite zatvarač vrha s napunjene štrcaljke (vidjeti sliku 2).

7.Pričvrstite iglu na štrcaljku (vidjeti sliku 3). Još ne smijete skinuti zaštitni poklopac s igle.

8.Za ugodniju primjenu injekcije, ostavite napunjenu štrcaljku 30 minuta kako bi dosegla sobnu temperaturu (ne iznad 25°C) ili je nježno držite u ruci nekoliko minuta. Nemojte zagrijavati Eporatio ni na koji drugi način (npr. ne zagrijavajte ga u mikrovalnoj pećnici ili u vrućoj vodi).

9.Ne skidajte zaštitni poklopac s igle na štrcaljki dok niste spremni za primjenu.

10.Nađite udobno i dobro osvijetljeno mjesto. Stavite sve što Vam treba nadohvat ruke (napunjenu štrcaljku lijeka Eporatio, maramicu s alkoholom, komadić gaze ili sterilni štapić s gazom te neprobojni spremnik).

11.Temeljito operite ruke.

Kako pripremiti injekciju

Prije nego primijenite Eporatio injekciju, morate učiniti sljedeće:

1.Držite štrcaljku i pažljivo skinite poklopac s igle bez okretanja. Povucite ravno kao što je prikazano na slici 4. Ne smijete dodirivati iglu ili gurati klip.

2.Možda ćete primijetiti male mjehuriće zraka u napunjenoj štrcaljki. Ako su prisutni mjehurići zraka, lagano kucnite prstom po štrcaljki kako bi se mjehurići zraka podigli prema vrhu. Držeći štrcaljku okrenutu prema gore, istisnite sav zrak iz štrcaljke polako gurajući klip prema gore.

3.Štrcaljka ima skalu na tijelu štrcaljke. Polagano pritisnite klip štrcaljke do broja (IU) na štrcaljki koji odgovara dozi lijeka Eporatio koju Vam je propisao liječnik.

4.Ponovo provjerite je li doza lijeka Eporatio u štrcaljki ispravna doza.

5.Sada možete koristiti napunjenu štrcaljku.

Gdje treba primijeniti injekciju

Najprikladnija mjesta za primjenu injekcije su:

-gornji dio bedra.

-trbuh, osim područja oko pupka (vidjeti siva područja na slici 5).

Ako Vam netko drugi daje injekciju, može to učiniti i u stražnji i postranični dio nadlaktice (vidjeti siva područja na slici 6).

Dobro je svakodnevno mijenjati mjesto primjene kako bi se izbjegao rizik od boli na bilo kojem mjestu primjene.

Kako primijeniti injekciju

1.Dezinficirajte mjesto primjene injekcije na koži uporabom maramice natopljene alkoholom te uhvatite nabor kože između palca i kažiprsta, bez stiskanja (vidjeti sliku 7).

2.Ubodite iglu u kožu kao što Vam je pokazao Vaš liječnik ili medicinska sestra. Kut između štrcaljke i kože ne smije biti preuzak (najmanje 45°, vidjeti sliku 8).

3.Polagano i ravnomjerno ubrizgavajte otopinu u tkivo, držeći stalno nabor kože.

4.Nakon primjene injekcije, izvadite iglu i pustite kožu.

5.Na mjesto primjene injekcije pritisnite komadić gaze ili sterilnog štapića s gazom i držite nekoliko sekundi.

6.Za svaku primjenu koristite drugu štrcaljku. Eporatio preostao u štrcaljki se ne smije ponovno koristiti.

Zapamtite

Ako imate bilo kakvih problema, molimo pitajte za pomoć i savjet svog liječnika ili medicinsku sestru.

Odlaganje upotrijebljenih štrcaljki

-Ne vraćajte poklopac na upotrijebljene igle.

-Upotrijebljene igle stavite u neprobojni spremnik i držite ga izvan pogleda i dohvata djece.

-Puni neprobojni spremnik odložite u skladu s uputama liječnika, ljekarnika ili medicinske sestre.

-Iskorištene štrcaljke nikada ne odlažite u uobičajeni kućni koš za smeće.

7. Informacije za samoprimjenu injekcije

Ovaj dio sadrži upute za samoprimjenu injekcije lijeka Eporatio pod kožu. Važno je da ne pokušavate sami sebi dati injekciju ako Vas liječnik ili medicinska sestra za to nisu posebno obučili. Ako niste sigurni kako sami sebi dati injekciju ili ako imate pitanja, obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri za pomoć.

Kako se Eporatio primjenjuje

Injekciju ćete si morati dati u tkivo pod kožom. To je poznato kao supkutana injekcija.

Oprema koju trebate

Za samostalno davanje injekcije u tkivo pod kožom trebat ćete:

-napunjenu štrcaljku lijeka Eporatio,

-maramicu s alkoholom,

-komadić gaze ili sterilni štapić s gazom,

-neprobojni spremnik (plastični spremnik kojeg daje bolnica ili ljekarna) u koji na siguran način možete odložiti štrcaljke).

Što trebate učiniti prije primjene injekcije

1.Izvadite jedan blister s napunjenom štrcaljkom iz hladnjaka.

2.Otvorite blister i izvadite napunjenu štrcaljku i vrećicu s iglom iz blistera. Kad vadite napunjenu štrcaljku iz blistera nemojte je držati za klip ili zatvarač vrha.

3.Provjerite rok valjanosti na naljepnici napunjene štrcaljke (EXP). Lijek nemojte primijeniti ako je istekao posljednji dan navedenog mjeseca.

4.Provjerite izgled lijeka Eporatio. Tekućina mora biti bistra i bezbojna. Ako otopina sadrži čestice ili ako je zamućena, ne smijete je primijeniti.

5.Pri kraju vrećice s iglom nalaze se slobodni krajevi. Otvorite vrećicu s iglom na tim slobodnim krajevima (vidjeti sliku 1).

6.Uklonite zatvarač vrha s napunjene štrcaljke (vidjeti sliku 2).

7.Pričvrstite iglu na štrcaljku (vidjeti sliku 3). Još ne smijete skinuti zaštitni poklopac s igle.

8.Pomaknite sigurnosni štitnik od igle i prema tijelu štrcaljke. Sigurnosni štitnik ostat će u položaju u koji ste ga postavili (vidjeti sliku 4).

9.Za ugodniju primjenu injekcije, ostavite napunjenu štrcaljku 30 minuta kako bi dosegla sobnu

temperaturu (ne iznad 25°C) ili je nježno držite u ruci nekoliko minuta. Nemojte zagrijavati Eporatio ni na koji drugi način (npr. ne zagrijavajte ga u mikrovalnoj pećnici ili u vrućoj vodi).

10 Ne skidajte zaštitni poklopac s igle na štrcaljki dok niste spremni za primjenu.

11.Nađite udobno i dobro osvijetljeno mjesto. Stavite sve što Vam treba nadohvat ruke (napunjenu štrcaljku lijeka Eporatio, maramicu s alkoholom, komadić gaze ili sterilni štapić s gazom te neprobojni spremnik).

12.Temeljito operite ruke.

Kako pripremiti injekciju

Prije nego primijenite Eporatio injekciju, morate učiniti sljedeće:

1.Držite štrcaljku i pažljivo skinite poklopac s igle bez okretanja. Povucite ravno kao što je prikazano na slici 5. Ne smijete dodirivati iglu ili gurati klip.

2.Možda ćete primijetiti male mjehuriće zraka u napunjenoj štrcaljki. Ako su prisutni mjehurići zraka, lagano kucnite prstom po štrcaljki kako bi se mjehurići zraka podigli prema vrhu. Držeći štrcaljku okrenutu prema gore, istisnite sav zrak iz štrcaljke polako gurajući klip prema gore.

3.Štrcaljka ima skalu na tijelu štrcaljke. Polagano pritisnite klip štrcaljke do broja (IU) na štrcaljki koji odgovara dozi lijeka Eporatio koju Vam je propisao liječnik.

4.Ponovo provjerite je li doza lijeka Eporatio u štrcaljki ispravna doza.

5.Sada možete koristiti napunjenu štrcaljku.

Gdje treba primijeniti injekciju

Najprikladnija mjesta za primjenu injekcije su:

-gornji dio bedra,

-trbuh, osim područja oko pupka (vidjeti siva područja na slici 6).

Ako Vam netko drugi daje injekciju, može to učiniti i u stražnji i postranični dio nadlaktice (vidjeti siva područja na slici 7).

Dobro je svakodnevno mijenjati mjesto primjene kako bi se izbjegao rizik od boli na bilo kojem mjestu primjene.

Kako primijeniti injekciju

1.Dezinficirajte mjesto primjene injekcije na koži uporabom maramice natopljene alkoholom te uhvatite nabor kože između palca i kažiprsta, bez stiskanja (vidjeti sliku 8).

2.Ubodite iglu u kožu kao što Vam je pokazao Vaš liječnik ili medicinska sestra. Kut između štrcaljke i kože ne smije biti preuzak (najmanje 45°, vidjeti slike 9 i 10).

3.Polagano i ravnomjerno ubrizgavajte otopinu u tkivo, držeći stalno nabor kože (vidjeti sliku 11).

4.Nakon primjene injekcije, izvadite iglu i pustite kožu.

5.Na mjesto primjene injekcije pritisnite komadić gaze ili sterilnog štapića s gazom i držite nekoliko sekundi.

6.Potisnite sigurnosni štitnik prema igli (vidjeti sliku 12).

7.Postavite sigurnosni štitnik na približno 45° u odnosu na ravnu površinu (vidjeti sliku 13).

8.Pritisnite iglu prema dolje čvrstim, brzim pokretom sve dok se ne začuje jasan, glasni škljocaj (vidjeti sliku 14).

9.Vizualno potvrdite da je cijela igla učvršćena unutar sigurnosnog štitnika ispod sklopke (vidjeti sliku 15).

10.Za svaku primjenu koristite drugu štrcaljku. Eporatio preostao u štrcaljki se ne smije ponovno koristiti.

Zapamtite

Ako imate bilo kakvih problema, molimo pitajte za pomoć i savjet svog liječnika ili medicinsku sestru.

Odlaganje upotrijebljenih štrcaljki

-Upotrijebljene igle stavite u neprobojni spremnik i čuvajte taj spremnik izvan pogleda i dosega djece.

-Puni neprobojni spremnik odložite u skladu s uputama liječnika, ljekarnika ili medicinske sestre.

-Iskorištene štrcaljke nikada ne odlažite u uobičajeni kućni koš za smeće.

7. Informacije za samoprimjenu injekcije

Ovaj dio sadrži upute za samoprimjenu injekcije lijeka Eporatio pod kožu. Važno je da ne pokušavate sami sebi dati injekciju ako Vas liječnik ili medicinska sestra za to nisu posebno obučili. Ako niste sigurni kako sami sebi dati injekciju ili ako imate pitanja, obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri za pomoć.

Kako se Eporatio primjenjuje

Injekciju ćete si morati dati u tkivo pod kožom. To je poznato kao supkutana injekcija.

Oprema koju trebate

Za samostalno davanje injekcije u tkivo pod kožom trebat ćete:

-napunjenu štrcaljku lijeka Eporatio,

-maramicu s alkoholom,

-komadić gaze ili sterilni štapić s gazom.

Što trebate učiniti prije primjene injekcije

1.Izvadite jedan blister s napunjenom štrcaljkom iz hladnjaka.

2.Otvorite blister i izvadite napunjenu štrcaljku i spremnik s iglom iz blistera. Kad vadite napunjenu štrcaljku iz blistera nemojte je držati za klip ili zatvarač vrha.

3.Provjerite rok valjanosti na naljepnici napunjene štrcaljke (EXP). Lijek nemojte primijeniti ako je istekao posljednji dan navedenog mjeseca.

4.Provjerite izgled lijeka Eporatio. Tekućina mora biti bistra i bezbojna. Ako otopina sadrži čestice ili ako je zamućena, ne smijete je primijeniti.

5.Na kraju spremnika s iglom nalazi se zatvarač. Prelomite zaštitni spoj i odstranite zatvarač (vidjeti sliku 1).

6.Uklonite zatvarač vrha s napunjene štrcaljke (vidjeti sliku 2).

7.Pričvrstite iglu na štrcaljku (vidjeti sliku 3). Još ne smijete skinuti zaštitni poklopac s igle.

8.Za ugodniju primjenu injekcije, ostavite napunjenu štrcaljku 30 minuta kako bi dosegla sobnu temperaturu (ne iznad 25°C) ili je nježno držite u ruci nekoliko minuta. Nemojte zagrijavati Eporatio ni na koji drugi način (npr. ne zagrijavajte ga u mikrovalnoj pećnici ili u vrućoj vodi).

9.Ne skidajte zaštitni poklopac s igle na štrcaljki dok niste spremni za primjenu.

10.Nađite udobno i dobro osvijetljeno mjesto. Stavite sve što Vam treba nadohvat ruke (napunjenu štrcaljku lijeka Eporatio, maramicu s alkoholom, komadić gaze ili sterilni štapić s gazom).

11.Temeljito operite ruke.

Kako pripremiti injekciju

Prije nego primijenite Eporatio injekciju, morate učiniti sljedeće:

1.Držite štrcaljku i pažljivo skinite poklopac s igle bez okretanja. Povucite ravno kao što je prikazano na slici 4. Igla je okružena štitnikom za iglu koji se uvlači. Ne smijete dodirivati iglu ili štitnik za iglu ili gurati klip (vidjeti sliku 5).

2.Možda ćete primijetiti male mjehuriće zraka u napunjenoj štrcaljki. Ako su prisutni mjehurići zraka, lagano kucnite prstom po štrcaljki kako bi se mjehurići zraka podigli prema vrhu. Držeći štrcaljku okrenutu prema gore, istisnite sav zrak iz štrcaljke polako gurajući klip prema gore.

3.Štrcaljka ima skalu na tijelu štrcaljke. Polagano pritisnite klip štrcaljke do broja (IU) na štrcaljki koji odgovara dozi lijeka Eporatio koju Vam je propisao liječnik.

4.Ponovo provjerite je li doza lijeka Eporatio u štrcaljki ispravna doza.

5.Sada možete koristiti napunjenu štrcaljku.

Gdje treba primijeniti injekciju

Najprikladnija mjesta za primjenu injekcije su:

-gornji dio bedra,

-trbuh, osim područja oko pupka (vidjeti siva područja na slici 6).

Ako Vam netko drugi daje injekciju, može to učiniti i u stražnji i postranični dio nadlaktice (vidjeti siva područja na slici 7).

Dobro je svakodnevno mijenjati mjesto primjene kako bi se izbjegao rizik od boli na bilo kojem mjestu primjene.

Kako primijeniti injekciju

1.Dezinficirajte mjesto primjene injekcije na koži uporabom maramice natopljene alkoholom te uhvatite nabor kože između palca i kažiprsta, bez stiskanja (vidjeti sliku 8).

2.Ubodite zaštićenu iglu u kožu odlučnim i kontinuiranim pokretom, kao što Vam je pokazao Vaš liječnik ili medicinska sestra. Kut između štrcaljke i kože ne smije biti preuzak (najmanje 45°, vidjeti sliku 9). Štitnik za iglu će se potpuno uvući kada ubodete iglu u kožu (vidjeti sliku 10).

3.Polagano i ravnomjerno ubrizgavajte otopinu u tkivo, držeći stalno nabor kože (vidjeti sliku 11).

4.Nakon primjene injekcije, izvadite iglu i pustite kožu. Igla će automatski biti zaštićena i zakočena pa ne postoji opasnost da biste se mogli ubosti (vidjeti sliku 12).

5.Na mjesto primjene injekcije pritisnite komadić gaze ili sterilnog štapića s gazom i držite nekoliko sekundi.

6.Za svaku primjenu koristite drugu štrcaljku. Eporatio preostao u štrcaljki se ne smije ponovno koristiti.

Zapamtite

Ako imate bilo kakvih problema, molimo pitajte za pomoć i savjet svog liječnika ili medicinsku sestru.

Odlaganje upotrijebljenih štrcaljki

Sigurnosna naprava sprječava ozljede iglom nakon primjene, stoga nisu potrebne posebne mjere opreza prilikom odlaganja upotrijebljenih štrcaljki. Štrcaljke sa sigurnosnom napravom odložite prema uputama liječnika, ljekarnika ili medicinske sestre.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept