Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Erivedge (vismodegib) – Označavanje - L01XX43

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaErivedge
ATK šifraL01XX43
Tvarvismodegib
ProizvođačRoche Registration Ltd

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Erivedge 150 mg tvrde kapsule vismodegib

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna kapsula sadrži 150 mg vismodegiba.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu.

Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

28 kapsula

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Kapsule nemojte drobiti, otvarati ni žvakati

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku

Za primjenu kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

Rizik od teških prirođenih mana

Lijek se ne smije uzimati tijekom trudnoće i dojenja

Morate se pridržavati Programa sprječavanja trudnoće pri primjeni lijeka Erivedge

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C

Bocu čuvati čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neiskorištene kapsule potrebno je vratiti na kraju liječenja

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/848/001

13.BROJ SERIJE

Broj serije:

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

erivedge

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU NALJEPNICA BOCE

1. NAZIV LIJEKA

Erivedge 150 mg tvrde kapsule vismodegib

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna kapsula sadrži 150 mg vismodegiba.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu.

Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

28 kapsula

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Kapsule nemojte drobiti, otvarati ni žvakati

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku

Za primjenu kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

Rizik od teških prirođenih mana

Lijek se ne smije uzimati tijekom trudnoće i dojenja

Morate se pridržavati Programa sprječavanja trudnoće pri primjeni lijeka Erivedge

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C

Bocu čuvati čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neiskorištene kapsule potrebno je vratiti na kraju liječenja

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/848/001

13. BROJ SERIJE

Broj serije:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept