Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evicel (human fibrinogen / human thrombin) – Označavanje - B02BC

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaEvicel
ATK šifraB02BC
Tvarhuman fibrinogen / human thrombin
ProizvođačOmrix Biopharmaceuticals N. V.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Kartonska kutija s 2 bočice

1.NAZIV LIJEKA

EVICEL otopine za tkivno ljepilo

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Otopine za tkivno ljepilo

Djelatne tvari su:

Komponenta 1: 1 bočica koja sadrži 1 ml humanog proteina sa sposobnošću zgrušavanja

(50-90 mg/ml)

Komponenta 2: 1 bočica koja sadrži 1 ml humanog trombina (800-1200 IU/ml)

Djelatne tvari su:

Komponenta 1: 1 bočica koja sadrži 2 ml humanog proteina sa sposobnošću zgrušavanja

(50-90 mg/ml)

Komponenta 2: 1 bočica koja sadrži 2 ml humanog trombina (800-1200 IU/ml)

Djelatne tvari su:

Komponenta 1: 1 bočica koja sadrži 5 ml humanog proteina sa sposobnošću zgrušavanja

(50-90 mg/ml)

Komponenta 2: 1 bočica koja sadrži 5 ml humanog trombina (800-1200 IU/ml)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Humani fibrinogen: argininklorid, glicin, natrijev klorid, natrijev citrat, kalcijev klorid, voda za injekcije.

Humani trombin: kalcijev klorid, humani albumin, manitol, natrijev acetat, voda za injekcije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopine za tkivno ljepilo

Djelatne tvari su:

Komponenta 1: 1 bočica koja sadrži 1 ml humanog proteina sa sposobnošću zgrušavanja

(50-90 mg/ml)

Komponenta 2: 1 bočica koja sadrži 1 ml humanog trombina (800-1200 IU/ml)

Djelatne tvari su:

Komponenta 1: 1 bočica koja sadrži 2 ml humanog proteina sa sposobnošću zgrušavanja

(50-90 mg/ml)

Komponenta 2: 1 bočica koja sadrži 2 ml humanog trombina (800-1200 IU/ml)

Djelatne tvari su:

Komponenta 1: 1 bočica koja sadrži 5 ml humanog proteina sa sposobnošću zgrušavanja

(50-90 mg/ml)

Komponenta 2: 1 bočica koja sadrži 5 ml humanog trombina (800-1200 IU/ml)

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za epilezijsku primjenu.

Prije uporabe pročitati uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Ne smije se primijeniti intravaskularno.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u uspravnom položaju.

Nakon odmrzavanja ne ponovno zamrzavati.

Čuvati u vanjskom pakiranju na temperaturi od -18°C ili nižoj, radi zaštite od svjetlosti. Nakon odmrzavanja, neotvorene bočice čuvati u vanjskom pakiranju na temperaturi od 2 - 8°C najdulje 30 dana počevši od:

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Omrix Biopharmaceuticals N.V.

Leonardo Da Vinci Laan 15

B-1831 Diegem

Belgija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/473/001

EU/1/08/473/002

EU/1/08/473/003

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

Naljepnica na bočici

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Humani fibrinogen:

EVICEL otopine za tkivno ljepilo

Komponenta 1: Humani protein sa sposobnošću zgrušavanja 50-90 mg/ml

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Za epilezijsku primjenu.

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ po težini, volumenu ili doznoj jedinici lijeka

1ml

2ml

5ml

6.DRUGO

Koristi se kao dvokomponentni lijek s isporučenim aplikatorom.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

Naljepnica na bočici

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Humani trombin:

EVICEL otopine za tkivno ljepilo

Komponenta 2: humani trombin 800-1200 IU/ml

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Za epilezijsku primjenu.

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ po težini, volumenu ili DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1ml

2ml

5ml

6. DRUGO

Koristi se kao dvokomponentni lijek s isporučenim aplikatorom.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept