Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eviplera (emtricitabine / rilpivirine hydrochloride...) – Uputa o lijeku - J05AR08

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaEviplera
ATK šifraJ05AR08
Tvaremtricitabine / rilpivirine hydrochloride /tenofovir disoproxil fumarate
ProizvođačGilead Sciences International Ltd  

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Eviplera 200 mg/25 mg/245 mg filmom obložene tablete emtricitabin/rilpivirin/tenofovirdizoproksil

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Eviplera i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek Eviplera

3.Kako uzimati lijek Eviplera

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati lijek Eviplera

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Eviplera i za što se koristi

Eviplera sadrži tri djelatne tvari koje se primjenjuju za liječenje infekcije virusom humane imunodeficijencije (HIV):

Emtricitabin, nukleozidni inhibitor reverzne transkriptaze (NRTI).

Rilpivirin, nenukleozidni inhibitor reverzne transkriptaze (NNRTI).

Tenofovirdizoproksil, nukleotidni inhibitor reverzne transkriptaze (NtRTI).

Svaka od ovih djelatnih tvari, koje se još zovu antiretrovirusni lijekovi, djeluje tako da ometa enzim (bjelančevinu koja se zove „reverzna transkriptaza”) neophodan za umnažanje virusa.

Eviplera smanjuje količinu HIV-a u Vašem tijelu. To će poboljšati Vaš imunološki sustav i smanjiti rizik od razvoja bolesti povezanih s HIV-infekcijom.

Eviplera je namijenjena liječenju infekcije virusom humane imunodeficijencije (HIV) u odraslih u dobi od 18 ili više.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek Eviplera Nemojte uzimati lijek Eviplera

Ako ste alergični na emtricitabin, rilpivirin, tenofovirdizoproksil ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6 ove upute).

Ako ovo vrijedi za Vas, odmah o tome obavijestite liječnika.

Ako trenutačno uzimate neki od sljedećih lijekova

karbamazepin, okskarbazepin, fenobarbital i fenitoin (lijekovi za liječenje epilepsije i sprječavanje napadaja)

rifampicin i rifapentin (primjenjuju se za liječenje nekih bakterijskih infekcija, kao što je tuberkuloza)

omeprazol, lanzoprazol, rabeprazol, pantoprazol i ezomeprazol (inhibitori protonske pumpe, a to su lijekovi koji se primjenjuju za sprječavanje i liječenje čireva želuca, žgaravice i bolesti vraćanja želučane kiseline)

deksametazon (primjena kortikosteroida za liječenje upale i potiskivanja imunološkog sustava) kad se uzima na usta ili daje injekcijom (osim kao liječenje jednom dozom)

pripravci koji sadrže gospinu travu (Hypericum perforatum) (biljni lijek koji se primjenjuje kod depresije i tjeskobe)

Upozorenja i mjere opreza

Za vrijeme uzimanja lijeka Eviplera morate ostati pod skrbi svog liječnika.

HIV virus možete prenijeti čak i dok uzimate ovaj lijek, iako je tada rizik od prijenosa manji zbog učinkovite antiretrovirusne terapije. Razgovarajte sa svojim liječnikom o mjerama opreza koje morate poduzeti kako ne biste zarazili druge osobe. Ovaj lijek ne može izliječiti HIV- infekciju. Dok uzimate lijek Eviplera i dalje možete razvijati infekcije ili druge bolesti povezane s HIV-infekcijom.

Obavijestite svog liječnika ako imate bolest bubrega ili ste imali tegobe s bubrezima. Eviplera može utjecati na Vaše bubrege. Prije početka i tijekom liječenja, liječnik može naručiti krvne pretrage da bi izmjerio funkciju Vaših bubrega. Eviplera se ne preporučuje ako imate umjerenu do tešku bolest bubrega.

Eviplera se obično ne uzima s drugim lijekovima koji mogu oštetiti bubrege (pogledajte Drugi lijekovi i Eviplera). Ako se to ne može izbjeći, liječnik će Vam provjeravati funkciju bubrega jedanput tjedno.

Obavijestite liječnika ako imate bolest jetre, uključujući hepatitis. Bolesnici s HIV-om s bolešću jetre (uključujući kronični hepatitis B ili C), koji se liječe antiretrovirusnim lijekovima, izloženi su većem riziku od pojave teških i potencijalno životno opasnih komplikacija s jetrom. Ako imate hepatitis B, Vaš liječnik će pažljivo razmotriti najbolje liječenje za Vas. Dvije djelatne tvari u Evipleri (tenofovirdizoproksil i emtricitabin) pokazuju određenu aktivnost protiv virusa hepatitisa B. Ako imate povijest bolesti jetre ili kroničnu infekciju hepatitisom B, Vaš će liječnik možda provesti pretrage krvi kako bi pratio funkciju jetre.

Ako imate infekciju hepatitisom B, ove se tegobe s jetrom mogu pogoršati nakon što prestanete uzimati lijek Eviplera. Važno je da ne prestanete uzimati lijek Eviplera bez prethodnog razgovora sa svojim liječnikom: pogledajte dio 3, Nemojte prestati uzimati lijek Eviplera.

Odmah obavijestite svog liječnika i prestanite uzimati lijek Eviplera ako razvijete kožni osip sa sljedećim simptomima: vrućicom, mjehurima na koži, crvenilom očiju i oticanjem lica, usta ili tijela. To može postati teško ili potencijalno po život opasno stanje.

Ako ste stariji od 65 godina, razgovarajte sa svojim liječnikom. Nije ispitan dovoljan broj pacijenata u dobi iznad 65 godina. Ako ste stariji od 65 godina i propisana Vam je Eviplera, liječnik će Vas pažljivo nadzirati.

Dok uzimate lijek Eviplera

Kad jednom počnete uzimati lijek Eviplera, pazite na:

bilo kakav znak upale ili infekcije

tegobe s kostima

Ako primijetite neki od ovih simptoma, odmah o tome obavijestite svog liječnika.

Djeca i adolescenti

Nemojte davati ovaj lijek djeci i adolescentima mlađima od 18 godina.

Drugi lijekovi i Eviplera

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. To uključuje lijekove i biljne pripravke koje ste nabavili bez recepta.

Obavijestite svog liječnika ako uzimate neke od sljedećih lijekova:

Bilo koje druge lijekove koji sadrže:

emtricitabin

rilpivirin

tenofovirdizoproksil

tenofoviralafenamid

neke druge antiretrovirusne lijekove koji sadrže lamivudin ili adefovirdipivoksil

Eviplera može ući u interakciju s drugim lijekovima. Kao rezultat, količine lijeka Eviplera ili drugih lijekova u Vašoj krvi mogu biti promijenjene. To može spriječiti ispravno djelovanje lijekova ili pogoršati nuspojave. U nekim će slučajevima liječnik trebati prilagoditi Vašu dozu ili provjeriti razine u krvi.

Lijekovi koji mogu oštetiti bubrege, primjeri uključuju:

aminoglikozide (kao što su streptomicin, neomicin i gentamicin), vankomicin (za bakterijske infekcije)

foskarnet, ganciklovir, cidofovir (za virusne infekcije)

amfotericin B, pentamidin (za gljivične infekcije)

interleukin-2, koji se zove i aldesleukin (za liječenje raka)

nesteroidne antiinflamatorne (protuupalne) lijekove (NSAIL, za ublažavanje boli u kostima ili mišićima)

Lijekovi koji sadrže didanozin (protiv HIV-infekcije): Uzimanje lijeka Eviplera s drugim antivirusnim lijekovima koji sadrže didanozin može povisiti razine didanozina u krvi i smanjiti broj stanica CD4. Upala gušterače i laktacidoza (suvišak mliječne kiseline u krvi), koji su ponekad prouzročili smrt, rijetko su zabilježeni kad su se lijekovi koji sadrže tenofovirdizoproksilfumarat i didanozin uzimali zajedno. Liječnik će pažljivo razmotriti hoće li Vas liječiti drugim lijekovima koji se primjenjuju za liječenje HIV-infekcije (pogledajte Drugi lijekovi za liječenje HIV-infekcije).

Drugi lijekovi za liječenje HIV-infekcije: Nenukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze (NNRTI). Eviplera sadrži NNRTI (rilpivirin) pa se tako Eviplera ne smije kombinirati s drugim lijekovima ove vrste. Ako to bude potrebno, liječnik će s Vama razmotriti mogućnost drugog lijeka.

Rifabutin, lijek za liječenje nekih bakterijskih infekcija. Ovaj lijek može smanjiti količinu rilpivirina (sastavnog dijela lijeka Eviplera) u Vašoj krvi. Vaš liječnik će Vam možda trebati dati dodatnu dozu rilpivirina za liječenje HIV-infekcije (vidjeti dio 3 Kako uzimati Evipleru).

Antibiotici koji se koriste za liječenje bakterijskih infekcija uključujući tuberkulozu i sadrže:

klaritromicin

eritromicin

Ovi lijekovi mogu povećati količinu rilpivirina (sastavnog dijela lijeka Eviplera) u Vašoj krvi. Liječnik će Vam možda trebati promijeniti dozu antibiotika ili dati drugi antibiotik.

Lijekovi za liječenje ulkusa želuca, žgaravice i bolesti refluksa kiseline kao što su:

antacidi (aluminijev/magnezijev hidroksid ili kalcijev karbonat)

H2-antagonisti (famotidin, cimetidin, nizatidin ili ranitidin)

Ovi lijekovi mogu smanjiti količinu rilpivirina (sastavnog dijela lijeka Eviplera) u Vašoj krvi. Ako uzimate jedan od tih lijekova, liječnik će Vam dati drugi lijek za čir želuca, žgaravicu ili vraćanje želučane kiseline ili preporučiti kako i kada trebate uzimati taj lijek.

Ako uzimate antacid (primjerice lijekove koje sadrže magnezij ili kalij), uzmite ga najmanje 2 sata prije ili najmanje 4 sata poslije lijeka Eviplera (vidjeti dio 3 Kako uzimati Evipleru).

Ako uzimate H2-antagonist (također se primjenjuje za liječenje želučane kiseline ili vraćanje želučane kiseline), uzmite ga najmanje 12 sati prije ili najmanje 4 sata poslije lijeka Eviplera.

Ako uzimate lijek Eviplera, H2-antagoniste smijete uzimati samo jedanput na dan. H2-antagoniste ne treba uzimati dvaput na dan. Porazgovarajte s liječnikom o alternativnom načinu uzimanja (vidjeti dio 3 Kako uzimati Evipleru).

Metadon, lijek koji se primjenjuje za liječenje ovisnosti o opijatima, jer će Vam liječnik možda trebati promijeniti dozu metadona.

Dabigatran eteksilat, lijek koji se primjenjuje za liječenje srčanih bolesti, jer će Vam liječnik možda trebati nadzirati razine tog lijeka u krvi.

Obavijestite liječnika ako uzimate bilo koji od tih lijekova. Nemojte prestati s liječenjem bez prethodnog savjetovanja s liječnikom.

Trudnoća i dojenje

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Žene ne smiju zatrudnjeti dok uzimaju lijek Eviplera.

Koristite učinkovitu kontracepciju dok uzimate lijek Eviplera.

Odmah obavijestite liječnika ako zatrudnite. Trudnice ne bi smjele uzimati lijek Eviplera osim ako zajedno sa svojim liječnikom ne odlučite da je to izrazito potrebno. Liječnik će Vam objasniti moguće koristi i rizike uzimanja lijeka Eviplera za Vas i Vaše dijete.

Ako ste Eviplera uzimali tijekom trudnoće, postoji mogućnost da liječnik zatraži redovito provođenje pretraga krvi i drugih dijagnostičkih pretraga kako bi pratio razvoj vašega djeteta. U djece čije su majke tijekom trudnoće uzimale NRTI-jeve prevagnula je korist od zaštite protiv HIV-a u odnosu na rizike od nuspojava.

Nemojte dojiti tijekom liječenja lijekom Eviplera:

zato što djelatne tvari iz ovoga lijeka prelaze u majčino mlijeko

ako ste žena zaražena virusom HIV-a, preporučuje se da ne dojite kako bi se izbjegla mogućnost da virus u majčinom mlijeku prijeđe na dojenče.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nemojte voziti niti upravljati strojevima ako se nakon uzimanja lijeka osjećate umorno, pospano ili omamljeno.

Eviplera sadrži laktozu i boju sunset yellow aluminium lake (E110)

Obavijestite liječnika ako ne podnosite laktozu ili druge šećere. Eviplera sadrži laktozu hidrat. Ako ne podnosite laktozu ili su Vam rekli da ne podnosite druge šećere, porazgovarajte s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

Obavijestite svog liječnika ako ste alergični na boju sunset yellow aluminium lake (E110).

Eviplera sadrži boju sunset yellow aluminium lake, koja se još zove „E110” i može prouzročiti alergijske reakcije.

3.Kako uzimati Evipleru

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Uobičajena doza je jedna tableta koja se uzima svakog dana na usta. Tableta se mora uzeti s hranom. To je važno zato da bi se postigle prave razine djelatne tvari u Vašem tijelu. Nutritivni

napitak sam za sebe ne može zamijeniti hranu.

Tabletu progutajte cijelu s vodom.

Nemojte žvakati, drobiti ili lomiti tabletu – to može utjecati na način na koji se lijek oslobađa u Vašem tijelu.

Ako liječnik odluči prestati s primjenom jedne od sastavnih tvari Eviplere ili promijeniti dozu lijeka Eviplera, možda ćete dobivati emtricitabin, rilpivirin i/ili tenofovirdizoproksil odvojeno ili s drugim lijekovima za liječenje HIV-infekcije.

Ako uzimate antacid kao što su lijekovi koji sadrže magnezij ili kalij. Uzmite ga najmanje 2 sata prije ili najmanje 4 sata poslije Eviplere.

Ako uzimate H2-antagonist kao što je famotidin, cimetidin, nizatidin ili ranitidin, uzmite ga najmanje 12 sati prije ili najmanje 4 sata poslije lijeka Eviplera. Ako uzimate Evipleru, H2-antagoniste smijete uzimati samo jedanput na dan. H2-antagoniste ne smijete uzimati dvaput na dan. Porazgovarajte s liječnikom o drugačijem načinu uzimanja.

Ako uzimate rifabutin.Vaš liječnik će Vam možda trebati dati dodatnu dozu rilpivirina. Uzmite tabletu rilpivirina u isto vrijeme kad uzimate lijek Eviplera. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Ako uzmete više Eviplere nego što ste trebali

Ako slučajno uzmete više od preporučene doze Eviplere, može Vam se povećati rizik od mogućih nuspojava ovog lijeka (pogledajte dio 4 Moguće nuspojave).

Odmah se javite liječniku ili u najbližu hitnu službu zbog savjeta. Imajte bocu s tabletama sa sobom, tako da možete lako opisati što ste uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti Evipleru

Važno je da ne propustite dozu Eviplere.

Ako propustite dozu:

Ako to primijetite a prošlo je manje od 12 sati od vremena kad obično uzimate Evipleru, tabletu morate uzeti što prije. Tabletu uvijek uzmite s hranom. Zatim uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.

Ako to primijetite a prošlo je 12 sati ili više od vremena kada obično uzimate Evipleru, tada propuštenu dozu nemojte uzeti. Pričekajte i uzmite sljedeću dozu s hranom u uobičajeno vrijeme.

Ako povraćate kad je prošlo manje od 4 sata od uzimanja Eviplere, uzmite drugu tabletu s hranom. Ako povraćate kad je prošlo više od 4 sata od uzimanja Eviplere, ne uzimajte drugu tabletu sve dok ne bude vrijeme za sljedeću prema uobičajenom rasporedu.

Nemojte prestati uzimati Evipleru

Nemojte prestati uzimati Evipleru bez prethodnog razgovora sa svojim liječnikom. Prestanak uzimanja Eviplere može ozbiljno utjecati na Vaš odgovor na buduće liječenje. Ako zbog bilo kojeg razloga prestanete uzimati Evipleru, porazgovarajte s liječnikom prije nego što ponovno počnete uzimati tablete Eviplera. Liječnik može razmotriti mogućnost da Vam daje sastavne tvari Eviplere zasebno ako imate tegobe ili Vam treba prilagoditi dozu.

Kad Vam se smanji zaliha Eviplere, nabavite još lijeka od liječnika ili ljekarnika. To je jako važno zato što količina virusa može početi rasti ako se čak i na kratko prestane uzimati lijek. Nakon toga može postati teže liječiti virus.

Ako imate HIV-infekciju i hepatitis B, osobito je važno da ne prestanete liječenje Eviplerom bez prethodnog razgovora sa svojim liječnikom. Neki su pacijenti imali krvne nalaze ili simptome koji su pokazivali da im se hepatitis pogoršao nakon prestanka uzimanja emtricitabina ili tenofovirdizoproksilfumarata (dvije od tri djelatne tvari Eviplere). Ako se prekine liječenje Eviplerom, liječnik može preporučiti da nastavite liječenje hepatitisa B. Možda ćete trebati raditi krvne pretrage da biste provjerili rad jetre još 4 mjeseca nakon prestanka liječenja. U nekih pacijenata s uznapredovalom bolešću jetre ili cirozom ne preporučuje se prekinuti liječenje, jer to može dovesti do pogoršanja hepatitisa što može biti životno opasno.

Liječnika odmah obavijestite o novim ili neobičnim simptomima nakon što se prekinete liječiti, osobito o simptomima koje dovodite u vezu s infekcijom hepatitisom B.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Moguće nuspojave: odmah obavijestite liječnika

Laktacidoza (suvišak mliječne kiseline u krvi) rijetka je, ali potencijalno životno opasna nuspojava nekih lijekova protiv HIV-a. Laktacidoza nastaje češće u žena – osobito u onih s prekomjernom tjelesnom težinom – i u osoba s bolešću jetre. Sljedeći znakovi mogu ukazivati na laktacidozu:

duboko, ubrzano disanje

umor ili omamljenost

mučnina i povraćanje

bolovi u trbuhu

Ako mislite da možda imate laktacidozu, odmah o tome obavijestite liječnika.

Bilo koji znak upale ili infekcije. U nekih pacijenata s uznapredovalom HIV-bolešću (SIDA) i oportunističkim infekcijama u povijesti bolesti (infekcije koje nastaju u osoba sa slabim imunološkim sustavom) mogu se pojaviti znakovi i simptomi upale prethodnih infekcija ubrzo nakon početka liječenja protiv HIV-a. Smatra se da ti simptomi nastaju zbog poboljšanja imunološkog odgovora, što tijelu omogućuje da se bori protiv infekcija koje su možda bile prisutne bez vidljivih simptoma.

Pored oportunističkih infekcija, autoimuni poremećaji (stanje koje se javlja kada imunološki sustav napada zdravo tkivo Vašeg organizma) mogu se također dogoditi nakon početka uzimanja lijekova za liječenje infekcije HIV-om. Autoimuni poremećaji mogu se pojaviti puno mjeseci kasnije nakon početka liječenja. Ako uočite bilo koje simptome infekcije ili druge simptome poput slabosti mišića, slabosti koja počinje u šakama i stopalima i pomiče se nagore prema trupu tijela, osjećaja lupanja srca, nevoljnog drhtanja ili hiperaktivnosti, obavijestite svog liječnika odmah kako biste potražili liječničku pomoć.

Ako primijetite bilo koji simptom upale ili infekcije, odmah o tome obavijestite liječnika.

Vrlo česte nuspojave

(mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

proljev, povraćanje, mučnina

poteškoće sa spavanjem (nesanica)

omaglica, glavobolja

osip

osjećaj slabosti

Pretrage također mogu pokazati:

snižene razine fosfata u krvi

povišene razine kreatin kinaze u krvi, što može rezultirati mišićnim bolovima i slabošću

povišene razine kolesterola i/ili amilaze iz gušterače u krvi

povišene razine jetrenih enzima u krvi

Ako se neka od ovih nuspojava pogorša, obavijestite svog liječnika.

Česte nuspojave

(mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

smanjeni apetit

depresija i depresivno raspoloženje

umor, osjećaj pospanosti (somnolencija)

omamljenost

bol, bolovi ili nelagoda u trbuhu, osjećaj nadutosti, suha usta

abnormalni snovi, poremećaji spavanja

tegobe s probavom koje izazivaju nelagodu nakon obroka, vjetrovi (flatulencija)

osipi (uključujući crvene točke ili mrlje, ponekad s mjehurićima i otokom kože) koji mogu biti alergijska reakcija, svrbež, promjene boje kože uključujući nastanak tamnih mrlji na koži

druge alergijske reakcije, kao što je piskanje, otok ili osjećaj omaglice

Pretrage također mogu pokazati:

nizak broj bijelih krvnih stanica (zbog smanjenog broja bijelih krvnih stanica možete biti skloniji infekciji)

nizak broj krvnih pločica (vrsta krvnih stanica uključena u zgrušavanje krvi)

smanjenje hemoglobina u vašoj krvi (nizak broj crvenih krvnih stanica)

povišene masne kiseline (trigliceridi), bilirubin ili šećer u krvi

tegobe s gušteračom

Ako se neka od ovih nuspojava pogorša, obavijestite svog liječnika.

Manje česte nuspojave

(mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

anemija (nizak broj crvenih krvnih stanica)

bolovi u trbuhu prouzročeni upalom gušterače

raspad mišića, mišićni bolovi ili slabost

otok lica, usana, jezika ili grla

znakovi ili simptomi upale ili infekcije

teške kožne reakcije uključujući osip praćen vrućicom, oticanjem i tegobama s jetrom

oštećenje stanica bubrežnih kanalića

Pretrage također mogu pokazati:

sniženje kalija u krvi

povišenje kreatinina u krvi

promjene u mokraći

Ako se neka od ovih nuspojava pogorša, obavijestite svog liječnika.

Rijetke nuspojave

(mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba)

laktacidoza (pogledajte Moguće nuspojave: odmah obavijestite liječnika)

bolovi u leđima prouzročeni tegobama s bubrezima, uključujući zatajenje bubrega. Liječnik Vam može napraviti krvne pretrage kako bi provjerio funkcioniraju li bubrezi ispravno

masna jetra

žuta boja kože ili očiju, svrbež ili bol u trbuhu prouzročen upalom jetre

upala bubrega, mokrenje velikih količina mokraće i osjećaj žeđi

omekšavanje kostiju (s bolovima u kostima i ponekad posljedičnim prijelomima)

Uslijed oštećenja stanica bubrežnih kanalića može doći do razlaganja mišića, omekšavanja kostiju (uz bolove u kostima i katkad lomove), bolova u mišićima, slabosti mišića i smanjenja koncentracije kalija ili fosfata u krvi.

Ako neka od ovih nuspojava postane ozbiljna, obavijestite svog liječnika.

Druge moguće nuspojave koje se mogu primijetiti tijekom liječenja HIV-a

Učestalost sljedećih nuspojava nije poznata (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka).

Tegobe s kostima. Neki pacijenti koji uzimaju kombinirane antiretrovirusne lijekove kao što je Eviplera mogu razviti bolest kostiju koja se zove osteonekroza (odumiranje koštanog tkiva prouzročeno gubitkom prokrvljenosti kosti).Uzimanje ove vrste lijeka tijekom dugog razdoblja, uzimanje kortikosteroida, pijenje alkohola, jako oslabljen imunološki sustav i pretjerana tjelesna težina mogu biti neki od mnogih čimbenika rizika za razvoj ove bolesti. Znakovi

osteonekroze su:

ukočenost zglobova

bolovi u zglobovima (osobito u kuku, koljenu i ramenu)

poteškoće pri kretanju

Ako primijetite bilo koji od ovih simptoma, obavijestite svog liječnika.

Tijekom terapije HIV-a moguće je povećanje tjelesne težine i povišenje razina lipida i glukoze u krvi. To je djelomično povezano s poboljšanim zdravljem i stilom života, dok je u slučaju lipida u krvi katkad povezano i s lijekovima za liječenje HIV-a. Vaš liječnik će obaviti pretragu tih promjena.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati lijek Eviplera

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na boci i kutiji iza oznake „Rok valjanosti”. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage. Bocu čuvajte čvrsto zatvorenu.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Eviplera sadrži

Djelatne tvari su emtricitabin, rilpivirin i tenofovirdizoproksil. Jedna filmom obložena tableta lijeka Eviplera sadrži 200 mg emtricitabina, 25 mg rilpivirina (u obliku klorida) i 245 mg tenofovirdizoproksila (u obliku tenofovirdizoproksilfumarata).

Drugi sastojci su:

Jezgra tablete:

mikrokristalična celuloza, laktoza hidrat, povidon, prethodno geliran kukuruzni škrob, polisorbat 20, umrežena karmelozanatrij i magnezijev stearat

Film-ovojnica:

hipromeloza, boja indigo carmine aluminium lake, laktoza hidrat, polietilenglikol, crveni željezov oksid, boja sunset yellow aluminium lake (E110), titanijev dioksid i triacetin.

Kako Eviplera izgleda i sadržaj pakiranja

Eviplera je ljubičasto-ružičasta filmom obložena tableta u obliku kapsule s utisnutom oznakom „GSI” na jednoj strani i bez oznake na drugoj. Eviplera dolazi u bocama s 30 tableta i pakiranjima od 3 boce, od kojih svaka sadrži 30 tableta. Svaka boca sadrži silika gel kao sredstvo za sušenje koji se mora čuvati u boci radi zaštite tableta. Silika gel kao sredstvo za sušenje nalazi se u posebnoj vrećici ili spremniku i ne smije se progutati.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

Gilead Sciences International Ltd

Cambridge

CB21 6GT

Ujedinjeno Kraljevstvo

Proizvođač:

Gilead Sciences Ireland UC

IDA Business & Technology Park

Carrigtohill

County Cork

Irska

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Gilead Sciences Sweden AB

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

България

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences International Ltd.

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Тел.: + 44 (0) 20 7136 8820

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Česká republika

Magyarország

Gilead Sciences s.r.o.

Gilead Sciences International Ltd.

Tel: + 420 (0) 910 871 986

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Danmark

Malta

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences International Ltd.

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Deutschland

Nederland

Gilead Sciences GmbH

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0) 20 718 36 98

Eesti

Norge

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Ελλάδα

Österreich

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Gilead Sciences GesmbH

Τηλ: + 30 (0) 210 8930 100

Tel: + 43 (0) 1 260 830

España

Polska

Gilead Sciences, S.L.

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 34 (0) 91 378 98 30

Tel: +48 (0) 22 262 8702

France

Portugal

Gilead Sciences

Gilead Sciences, Lda.

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Tel: + 351 (0) 21 7928790

Hrvatska

România

Gilead Sciences International Ltd.

Gilead Sciences International Ltd.

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ireland

Slovenija

Gilead Sciences Ltd.

Gilead Sciences International Ltd.

Tel: +353 (0) 214 825 999

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ísland

Slovenská republika

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences Slovakia s.r.o.

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 421 (0) 232 121 210

Italia

Suomi/Finland

Gilead Sciences S.r.l.

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 39 (0) 02 439201

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος

Sverige

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Gilead Sciences Sweden AB

Τηλ: + 30 (0) 210 8930 100

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Latvija

United Kingdom

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences Ltd.

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 44 (0) 8000 113 700

Ova uputa je zadnji puta revidirana u .

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu/.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept