Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evra (norelgestromin / ethinyl estradiol) – Označavanje - G03AA13

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaEvra
ATK šifraG03AA13
Tvarnorelgestromin / ethinyl estradiol
ProizvođačJanssen-Cilag International NV

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

EVRA 203 mikrograma/24 sata + 33,9 mikrograma/24 sata transdermalni flaster norelgestromin/etinilestradiol

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

1 flaster površine 20 cm2 sadrži: 6 mg norelgestromina i 600 mikrograma etinilestradiola

1 flaster tijekom 24 sata oslobodi: 203 mikrograma norelgestromina i 33,9 mikrograma etinilestradiola

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Potporni sloj: vanjski sloj od pigmentiranog polietilena niske gustoće, unutarnji poliesterski sloj.

Srednji sloj: adheziv od poliizobutilena/polibutena, krospovidon, laurillaktat, netkana poliesterska vlakna.

Treći sloj: polietilentereftalatni (PET) film, polidimetilsiloksanska ovojnica.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

3 transdermalna flastera

9 transdermalnih flastera

18 transdermalnih flastera

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Primjena kroz kožu

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i vlage. Ne odlagati u hladnjak ili zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Upotrijebljene ili neupotrijebljene flastere ne bacati u zahodsku školjku. Za upute o zbrinjavanju vidjeti priloženu uputu o lijeku.

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg, 30

B-2340 Beerse, Belgija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/223/001: 3 transdermalna flastera

EU/1/02/223/002: 9 transdermalnih flastera

EU/1/02/223/003: 18 transdermalnih flastera

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

evra

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA VREĆICE

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

EVRA 203 mikrograma/24 sata + 33,9 mikrograma/24 sata transdermalni flaster

norelgestromin/etinilestradiol

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Primjena kroz kožu.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Broj serije

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

Sadrži 1 transdermalni flaster

6.DRUGO

Naljepnice podsjetnici

Zalijepite ove naljepnice na svoj kalendar kako biste lakše zapamtili kada je potrebno zamijeniti flaster

 

 

 

Trenutni ciklus

Sljedeći ciklus

Prvi flaster

Drugi flaster

Treći flaster

Uklonite flaster

Prvi flaster

(1. tjedan)

(2. tjedan)

(3. tjedan)

Stavite novi

 

 

 

 

flaster

 

Naljepnica za odlaganje flastera

NALJEPNICA ZA ODLAGANJE FLASTERA

Kod odlaganja iskorištenog flastera:

1.stavite flaster tako da ljepljiva strana pokrije obojenu površinu

2.s prednje naljepnice odlijepite stražnju bijelu zaštitnu foliju

3.zatvorite ljepljivu naljepnicu i zalijepite

4.odložite na mjesto predviđeno za kruti otpad

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept