Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fendrix (hepatitis B surface antigen) – Označavanje - J07BC01

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaFendrix
ATK šifraJ07BC01
Tvarhepatitis B surface antigen
ProizvođačGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

NAPUNJENA ŠTRCALJKA SA ODVOJENOM IGLOM: PAKIRANJE 1 KOM. NAPUNJENA ŠTRCALJKA BEZ IGLE: PAKIRANJE 1 KOM.

NAPUNJENA ŠTRCALJKA BEZ IGLE: PAKIRANJE 10 KOM.

1.NAZIV LIJEKA

Fendrix suspenzija za injekciju

Cjepivo protiv hepatitisa B (rDNA) (s adjuvansom, adsorbirano)

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 doza (0,5 ml):

 

površinski antigen Hepatitisa B 1, 2, 3

20 mikrograma

1uz dodatak adjuvansa AS04C koji sadrži:

 

- 3-O-desacil-4’- monofosforil lipid A (MPL) 2

50 mikrograma

2adsorbiran na aluminijev fosfat (0,5 miligrama Al3+ ukupno)

 

3proizveden na stanicama kvasca (Saccharomyces cerevisiae) tehnologijom rekombinantne DNA.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

natrijev klorid voda za injekcije

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Suspenzija za injekciju

1 napunjena štrcaljka

1 odvojena igla

1 doza (0,5 ml)

1 napunjena štrcaljka

1 doza (0,5 ml)

10 napunjenih štrcaljki

1 doza (0,5 ml)

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za intramuskularnu primjenu

Dobro protresti prije primjene

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku

Ne zamrzavati

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Zbrinuti u skladu sa lokalnim propisima

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/04/0299/001 – pakiranje od 1 sa odvojenom iglom

EU/1/04/0299/002 – pakiranje od 1 bez igle

EU/1/04/0299/003 – pakiranje od 10 bez igli

13.BROJ SERIJE

Broj serije:

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

PAKIRANJE OD 1 ŠTRCALJKE S 1 IGLOM

PAKIRANJE OD 1 ŠTRCALJKE BEZ IGLE

PAKIRANJE OD 10 ŠTRCALJKI BEZ IGLI

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Fendrix suspenzija za injekciju i.m.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP:

4.BROJ SERIJE

Lot:

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 doza (0,5 ml)

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept