Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Feraccru (ferric maltol) – Označavanje - B03AB

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaFeraccru
ATK šifraB03AB
Tvarferric maltol
ProizvođačShield TX (UK) Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

Vanjsko pakiranje: kutija s 1 bocom

1.NAZIV LIJEKA

Feraccru 30 mg tvrde kapsule

željezo (u obliku željezovog (III) maltolata)

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka kapsula 30 mg željeza (u obliku željezovog (III) maltolata).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu te bojila Sunset Yellow FCF (E110) i Allura Red AC (E129).

Vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

56kapsula

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena kroz usta.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

Upotrijebiti u roku od 45 dana od prvog otvaranja.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Shield TX (UK) Ltd

Gateshead Quays

NE8 3DF

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/15/1075/001

13.BROJ SERIJE

Broj serije:

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Feraccru 30 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

Unutarnje pakiranje: naljepnica za bocu

1. NAZIV LIJEKA

Feraccru 30 mg tvrde kapsule

željezo (u obliku željezovog (III) maltolata)

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka kapsula 30 mg željeza (u obliku željezovog (III) maltolata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu te bojila Sunset Yellow FCF (E110) i Allura Red AC (E129).

Vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

56kapsula

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena kroz usta.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

Upotrijebiti u roku od 45 dana od prvog otvaranja.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Shield TX (UK) Ltd

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/15/1075/001

13. BROJ SERIJE

Broj serije:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept