Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Feraccru (ferric maltol) – Uputa o lijeku - B03AB

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaFeraccru
ATK šifraB03AB
Tvarferric maltol
ProizvođačShield TX (UK) Limited

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Feraccru 30 mg tvrde kapsule

željezo (u obliku željezovog (III) maltolata)

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Feraccru i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Feraccru

3.Kako uzimati Feraccru

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Feraccru

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije.

1.Što je Feraccru i za što se koristi

Feraccru sadrži željezo (u obliku željezovog (III) maltolata). Feraccru se upotrebljava u odraslih s upalnom bolešću crijeva radi liječenja niske razine željeza u tijelu. Niska razina željeza uzrokuje anemiju (premalo crvenih krvnih stanica).

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Feraccru

Nemojte uzimati Feraccru:

-

ako ste alergični na željezov (III) maltolat ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6);

a imate bilo kakvu bo est koja uzrokuje preopterećenje željezom ili ometa način na koji vaše tijelo

-

ako ste više puta primili transfuziju krvi.

-

up trebljava željezo;

Upozorenja i mjere opreza

Prije početka liječenja, Vaš će liječnik obaviti krvne pretrage kako bi bio siguran da Vaša anemija nije težeg stupnja ili uzrokovana nečim drugim osim manjkom željeza (niskom zalihom željeza).

Trebate izbjegavati uporabu Feraccrua ako doživljavate razbuktavanje upalne bolesti crijeva.

Djeca i adolescenti

Nemojte davati Feraccru djeci i adolescentima u dobi nižoj od 18 godina jer ispitivanja za tu dobnu skupinu nisu provedena. Prevelike količine željeza opasne su za malu djecu i mogu biti opasne za život.

Drugi lijekovi i Feraccru

Obavijestite liječnika ili ljekarnika ako uzimate neke druge lijekove:

Morate ostaviti najmanje dva sata razmaka između uzimanja Feraccrua i:

nadomjestaka ili lijekova koji sadrže magnezij ili kalcij;

nekih antibiotika kao što su ciprofloksacin i tetraciklin;

bisfosfonata (koji se upotrebljavaju za liječenje koštanih bolesti)

penicilamina (koji se upotrebljava za vezanje metala)

nekih lijekova za liječenje Parkinsonove bolesti (entakapon, levodopa) i problema sa štitnjačom

(levotiroksin);

mikofenolata (koji se upotrebljava s drugim lijekovima kako bi se spriječilo da tijelo odbaci presađene organe)

Ne smijete uzimati željezo putem injekcije ili infuzije (u venu) dok uzimate Feraccru.

Ne smijete uzimati Feraccru ako uzimate dimerkaprol (lijek koji se upotrebljava za uklanjanje toksičnih metala iz krvi), kloramfenikol (koji se upotrebljava za liječenje bakterijskih infekcija) ili metildopu (upotrebljava se za liječenje visokog krvnog tlaka).

Trudnoća i dojenje

Preporučuje se da ne uzimate Feraccru ako ste trudni ili dojite.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije vjerojatno da Feraccru utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Kapsule Feraccru sadrže laktozu te bojila Sunset Yellow FCF (E110) i Allura Red AC (E129).

Laktoza: ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

Sunset Yellow (E110) i Allura Red (E129): mogu uzrokovati alergijske reakcije.

3.Kako uzimati Feraccru

Uvijek uzmite ove kapsule točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik.

Odrasle osobe (u dobi iznad 18 godina)

Uzimajte Feraccru natašte s pola čaše vode (jedan sat prije obroka ili najmanje dva sata nakon obroka). Preporučena doza je jedna kapsula (30 mg) dva puta dnevno, jedna ujutro i jedna navečer.

Progutajte cijelu kapsulu.

Ako uzmete više Feraccrua nego što ste trebali

Prekomjerno uzimanje Feraccrua može dovesti do toga da osoba ima mučninu ili povraćanje i može uzrokovati bolove u trbuhu i proljev. Ako ste Vi ili neka druga osoba uzeli prekomjernu dozu Feraccrua, smjesta nazovite svog liječnika ili bolnicu. Pobrinite se da sa sobom uzmete ove upute o lijeku i preostale kapsule kako biste ih pokazali liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti Feraccru

Preskočite zaboravljenu dozu i uzmite sljedeću prema uobičajenom rasporedu. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu kapsulu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga.

Najčešće nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba) Feraccrua su:

bol u želucu

vjetrovi

zatvor

nelagoda ili nadutost u trbuhu

proljev

mučnina

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba) su: žeđ, ukočenost zglobova, bol u prstima ruku/ nogu, glavobolja, akne, crvenilo kože, povraćanje i porast bakterija u tankom crijevu. Krvne pretrage mogu pokazati povećanu razinu bjelančevina koje razgrađuju kemijske tvari u krvi i hormon koji potiče rad štitnjače.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Feraccru

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek ne smije se upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake „Rok valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne upotrebljavajte ovaj lijek nakon 45 dana od prvog otvaranja boce.

Kapsule nemojte čuvati na temperaturi iznad 25°C.

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što sadrži Feraccru

Djelatna tvar je 30 mg željeza u obliku željezovog (III) maltolata.

Drugi sastojci su:

Laktoza hidrat (vidjeti dio 2)

Natrijev laurilsulfat

Magnezijev stearat

Koloidni bezvodni silicijev dioksid

Krospovidon (vrste A)

Želatina

Bojilo Brilliant Blue (E133)

Bojilo Allura Red AC (E129) (vidjeti dio 2)

Titanijev dioksid (E171)

Bojilo Sunset Yellow FCF (E110) (vidjeti dio 2)

Kako Feraccru izgleda i sadržaj pakiranja

Feraccru je crvena tvrda kapsula koja sadrži crvenkasto-smeđi prah.

Feraccru je dostupan u bocama. Svaka boca sadrži 56 kapsula.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Shield TX (UK) Ltd

Gateshead Quays

NE8 3DF

Ujedinjeno Kraljevstvo

Proizvođač

Piramal Healthcare UK Limited

Whalton Road

Morpeth

Northumberland

NE61 3YA

Ujedinjeno Kraljevstvo

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

BE\DE\EE\IE\EL\ES\FR\IT\CY\LV\LT\

AU\BG\CZ\DK\FI\HR\HU\PL\RO\SE\SI\SK\

LU\MT\NL\PT\UK

 

Shield TX (UK) Ltd

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

+44-(0)191-511-8500

+43-1-503-72-44

info@shieldtx.com

office@aoporphan.com

Ova je uputa zadnji put revidirana u xxx

 

<Drugi izvori informacija>

 

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept