Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fiasp (insulin aspart) – Označavanje - A10AB05

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaFiasp
ATK šifraA10AB05
Tvarinsulin aspart
ProizvođačNovo Nordisk A/S

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KUTIJA (napunjena brizgalica (FlexTouch))

1.NAZIV LIJEKA

Fiasp 100 jedinica/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici aspart inzulin

2.NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

Jedna napunjena brizgalica sadrži 300 jedinica aspart inzulina u 3 ml otopine Jedan ml otopine sadrži 100 jedinica aspart inzulina (što odgovara 3,5 mg)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

fenol, metakrezol, glicerol, cinkov acetat, natrijev hidrogenfosfat dihidrat, argininklorid, nikotinamid (vitamin B3), kloridna kiselina/natrijev hidroksid (za podešavanje pH) i voda za injekcije

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju

FlexTouch

1 x 3 ml

1 x 3 ml + 7 igala NovoFine Plus

1 x 3 ml + 7 igala NovoFine

1 x 3 ml + 7 igala NovoTwist

5 x 3 ml

5.NAČIN I PUTEVI PRIMJENE LIJEKA

Igle nisu priložene

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku

Za potkožnu primjenu ili primjenu u venu

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

Upotrijebiti samo bistru, bezbojnu otopinu Lijek smije primjenjivati samo jedan bolesnik

Namijenjeno primjeni s jednokratnim iglama NovoFine Plus, NovoFine ili NovoTwist do dužine od 8 mm

8.ROK VALJANOSTI

EXP

Tijekom uporabe: Upotrijebiti unutar 4 tjedna

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Prije otvaranja: Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati

Tijekom uporabe: Može se čuvati u hladnjaku. Čuvati na temperaturi ispod 30°C. Ne zamrzavati. Zatvarač držati na brizgalici radi zaštite od svjetlosti

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Nakon svakog injiciranja iglu baciti u otpad

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danska

12.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/16/1160/001 1 brizgalica od 3 ml

EU/1/16/1160/002 1 brizgalica od 3 ml i 7 igala NovoFine Plus

EU/1/16/1160/003 1 brizgalica od 3 ml i 7 igala NovoFine

EU/1/16/1160/004 1 brizgalica od 3 ml i 7 igala NovoTwist

EU/1/16/1160/005 5 brizgalica od 3 ml

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Fiasp

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA NA BRIZGALICI (napunjena brizgalica (FlexTouch))

1. NAZIV LIJEKA I PUTEVI PRIMJENE LIJEKA

Fiasp 100 jedinica/ml otopina za injekciju aspart inzulin

s.c., i.v.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

FlexTouch

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

3 ml

6.DRUGO

Novo Nordisk A/S

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA ZA VIŠESTRUKO PAKIRANJE (napunjena brizgalica (FlexTouch) – s plavim okvirom)

1. NAZIV LIJEKA

Fiasp 100 jedinica/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici aspart inzulin

2. NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

Jedna napunjena brizgalica sadrži 300 jedinica aspart inzulina u 3 ml otopine Jedan ml otopine sadrži 100 jedinica aspart inzulina (što odgovara 3,5 mg)

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

fenol, metakrezol, glicerol, cinkov acetat, natrijev hidrogenfosfat dihidrat, argininklorid, nikotinamid (vitamin B3), kloridna kiselina/natrijev hidroksid (za podešavanje pH) i voda za injekcije

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju

FlexTouch

Višestruko pakiranje: 10 (2 pakiranja od 5 x 3 ml)

5. NAČIN I PUTEVI PRIMJENE LIJEKA

Igle nisu priložene

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku

Za potkožnu primjenu ili primjenu u venu

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

Upotrijebiti samo bistru, bezbojnu otopinu Lijek smije primjenjivati samo jedan bolesnik

Namijenjeno primjeni s jednokratnim iglama NovoFine Plus, NovoFine ili NovoTwist do dužine od 8 mm

8. ROK VALJANOSTI

EXP

Tijekom uporabe: Upotrijebiti unutar 4 tjedna

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Prije otvaranja: Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati

Tijekom uporabe: Može se čuvati u hladnjaku. Čuvati na temperaturi ispod 30°C. Ne zamrzavati. Zatvarač držati na brizgalici radi zaštite od svjetlosti

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Nakon svakog injiciranja iglu baciti u otpad

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danska

12. BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/16/1160/006 10 brizgalica od 3 ml

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Fiasp

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

KUTIJA ZA VIŠESTRUKO PAKIRANJE (napunjena brizgalica (FlexTouch) – bez plavog okvira)

1. NAZIV LIJEKA

Fiasp 100 jedinica/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici aspart inzulin

2. NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

Jedna napunjena brizgalica sadrži 300 jedinica aspart inzulina u 3 ml otopine Jedan ml otopine sadrži 100 jedinica aspart inzulina (što odgovara 3,5 mg)

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

fenol, metakrezol, glicerol, cinkov acetat, natrijev hidrogenfosfat dihidrat, argininklorid, nikotinamid (vitamin B3), kloridna kiselina/natrijev hidroksid (za podešavanje pH) i voda za injekcije

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju

FlexTouch

5 x 3 ml. Sastavni dio višestrukog pakiranja, ne može se prodavati odvojeno

5. NAČIN I PUTEVI PRIMJENE LIJEKA

Igle nisu priložene

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku

Za potkožnu primjenu ili primjenu u venu

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

Upotrijebiti samo bistru, bezbojnu otopinu Lijek smije primjenjivati samo jedan bolesnik

Namijenjeno primjeni s jednokratnim iglama NovoFine Plus, NovoFine ili NovoTwist do dužine od 8 mm

8. ROK VALJANOSTI

EXP

Tijekom uporabe: Upotrijebiti unutar 4 tjedna

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Prije otvaranja: Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati

Tijekom uporabe: Može se čuvati u hladnjaku. Čuvati na temperaturi ispod 30°C. Ne zamrzavati. Zatvarač držati na brizgalici radi zaštite od svjetlosti

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Nakon svakog injiciranja iglu baciti u otpad

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/16/1160/006 10 brizgalica od 3 ml

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Fiasp

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KUTIJA (uložak (Penfill))

1. NAZIV LIJEKA

Fiasp 100 jedinica/ml otopina za injekciju u ulošku aspart inzulin

2. NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

Jedan uložak sadrži 300 jedinica aspart inzulina u 3 ml otopine

Jedan ml otopine sadrži 100 jedinica aspart inzulina (što odgovara 3,5 mg)

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

fenol, metakrezol, glicerol, cinkov acetat, natrijev hidrogenfosfat dihidrat, argininklorid, nikotinamid (vitamin B3), kloridna kiselina/natrijev hidroksid (za podešavanje pH) i voda za injekcije

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju

Penfill

5 x 3 ml

10 x 3 ml

5. NAČIN I PUTEVI PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku

Za potkožnu primjenu ili primjenu u venu

Namijenjeno za uporabu s pomagalima za primjenu inzulina tvrtke Novo Nordisk

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

Upotrijebiti samo bistru, bezbojnu otopinu

Lijek smije primjenjivati samo jedan bolesnik

8. ROK VALJANOSTI

EXP

Tijekom uporabe: Upotrijebiti unutar 4 tjedna

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Prije otvaranja: Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati

Tijekom uporabe: Ne odlagati u hladnjak. Čuvati na temperaturi ispod 30°C. Ne zamrzavati. Uložak čuvati u vanjskoj kutiji radi zaštite od svjetlosti

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Nakon svakog injiciranja iglu baciti u otpad

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danska

12.BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/16/1160/010 5 uložaka od 3 ml

EU/1/16/1160/011 10 uložaka od 3 ml

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Fiasp

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA (uložak (Penfill))

1. NAZIV LIJEKA I PUTEVI PRIMJENE LIJEKA

Fiasp 100 jedinica/ml otopina za injekciju aspart inzulin

s.c., i.v.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Penfill

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

3 ml

6. DRUGO

Novo Nordisk A/S

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA (BOČICA)

1. NAZIV LIJEKA

Fiasp 100 jedinica/ml otopina za injekciju u bočici aspart inzulin

2. NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

Jedna bočica sadrži 1000 jedinica aspart inzulina u 10 ml otopine

Jedan ml otopine sadrži 100 jedinica aspart inzulina (što odgovara 3,5 mg)

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

fenol, metakrezol, glicerol, cinkov acetat, natrijev hidrogenfosfat dihidrat, argininklorid, nikotinamid (vitamin B3), kloridna kiselina/natrijev hidroksid (za podešavanje pH) i voda za injekcije

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju

1 x 10 ml

5 x 10 ml

5. NAČIN I PUTEVI PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku

Za potkožnu primjenu ili primjenu u venu

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece

7.DRUGO POSEBNO UPOZORENJE, AKO JE POTREBNO

Upotrijebiti samo bistru, bezbojnu otopinu

8. ROK VALJANOSTI

EXP

Tijekom uporabe: Upotrijebiti unutar 4 tjedna

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Prije otvaranja: Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati

Tijekom uporabe: Može se čuvati u hladnjaku. Čuvati na temperaturi ispod 30°C. Ne zamrzavati. Bočicu čuvati u vanjskoj kutiji radi zaštite od svjetlosti

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Nakon svakog injiciranja iglu baciti u otpad

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danska

12. BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/16/1160/007 1 bočica od 10 ml

EU/1/16/1160/008 5 bočica od 10 ml

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Fiasp

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA (BOČICA)

1. NAZIV LIJEKA I PUTEVI PRIMJENE LIJEKA

Fiasp 100 jedinica/ml otopina za injekciju aspart inzulin

s.c., i.v.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

10 ml

6. DRUGO

Novo Nordisk A/S

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

NALJEPNICA NA VANJSKOM OMOTU VIŠESTRUKOG PAKIRANJA (BOČICA – s plavim okvirom)

1. NAZIV LIJEKA

Fiasp 100 jedinica/ml otopina za injekciju aspart inzulin

2. NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

Jedna bočica sadrži 1000 jedinica aspart inzulina u 10 ml otopine

Jedan ml otopine sadrži 100 jedinica aspart inzulina (što odgovara 3,5 mg)

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

fenol, metakrezol, glicerol, cinkov acetat, natrijev hidrogenfosfat dihidrat, argininklorid, nikotinamid (vitamin B3), kloridna kiselina/natrijev hidroksid (za podešavanje pH) i voda za injekcije

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju

Višestruko pakiranje: 5 (5 pakiranja od 1 x 10 ml)

5. NAČIN I PUTEVI PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku

Za potkožnu primjenu ili primjenu u venu

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece

7. DRUGO POSEBNO UPOZORENJE, AKO JE POTREBNO

Upotrijebiti samo bistru, bezbojnu otopinu

8. ROK VALJANOSTI

EXP

Tijekom uporabe: Upotrijebiti unutar 4 tjedna

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Prije otvaranja: Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati

Tijekom uporabe: Može se čuvati u hladnjaku. Čuvati na temperaturi ispod 30°C. Ne zamrzavati. Bočicu čuvati u vanjskoj kutiji radi zaštite od svjetlosti

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Nakon svakog injiciranja iglu baciti u otpad

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danska

12. BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/16/1160/009 5 bočica od 10 ml

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Fiasp

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

KUTIJA ZA VIŠESTRUKO PAKIRANJE (BOČICA- bez plavog okvira)

1. NAZIV LIJEKA

Fiasp 100 jedinica/ml otopina za injekciju u bočici aspart inzulin

2. NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

Jedna bočica sadrži 1000 jedinica aspart inzulina u 10 ml otopine

Jedan ml otopine sadrži 100 jedinica aspart inzulina (što odgovara 3,5 mg)

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

fenol, metakrezol, glicerol, cinkov acetat, natrijev hidrogenfosfat dihidrat, argininklorid, nikotinamid (vitamin B3), kloridna kiselina/natrijev hidroksid (za podešavanje pH) i voda za injekcije

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju

1 x 10 ml.

Sastavni dio višestrukog pakiranja, ne može se prodavati odvojeno

5. NAČIN I PUTEVI PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku

Za potkožnu primjenu ili primjenu u venu

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece

7. DRUGO POSEBNO UPOZORENJE, AKO JE POTREBNO

Upotrijebiti samo bistru, bezbojnu otopinu

8. ROK VALJANOSTI

EXP

Tijekom uporabe: Upotrijebiti unutar 4 tjedna

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Prije otvaranja: Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati

Tijekom uporabe: Može se čuvati u hladnjaku. Čuvati na temperaturi ispod 30°C. Ne zamrzavati. Bočicu čuvati u vanjskoj kutiji radi zaštite od svjetlosti

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Nakon svakog injiciranja iglu baciti u otpad

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danska

12. BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/16/1160/009 5 bočica od 10 ml

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Fiasp

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept