Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Firazyr (icatibant) – Uputa o lijeku - C01EB19

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaFirazyr
ATK šifraC01EB19
Tvaricatibant
ProizvođačShire Orphan Therapies GmbH

Uputa O Lijeku: Informacija za korisnika

Firazyr 30 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki ikatibant

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego što počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Firazyr i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Firazyr

3.Kako primjenjivati Firazyr

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Firazyr

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Firazyr i za što se koristi

Firazyr sadržava djelatnu tvar ikatibant.

Firazyr se koristi za liječenje simptoma nasljednog (hereditarnog) angioedema (HAE) kod odraslih bolesnika. Kod nasljednog angioedema (HAE) u Vašem su krvotoku povećane razine tvari koja se naziva bradikinin, što dovodi do simptoma kao što su oticanje, bol, mučnina i proljev.

Firazyr blokira djelovanje bradikinina i tako prekida daljnje napredovanje simptoma napadaja nasljednog angioedema.

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Firazyr

Nemojte primjenjivati Firazyr

-Ako ste alergični na ikatibant ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku prije nego uzmete Firazyr:

Neke nuspojave povezane s Firazyrom slične su simptomima Vaše bolesti. Odmah obavijestite liječnika ako primijetite da se simptomi napadaja bolesti pogoršavaju nakon primanja Firazyra.

-ako bolujete od angine (smanjeni dotok krvi u srčani mišić)

-ako ste nedavno imali moždani udar

Osim toga:

-Morate proći obuku iz tehnike davanja supkutane (potkožne) injekcije prije nego što samostalno ubrizgate Firazyr.

-Odmah nakon što samostalno ubrizgate Firazyr ili Vam njegovatelj da injekciju Firazyra u trenutku kad imate laringealni napadaj (opstrukciju gornjih dišnih puteva), morate potražiti liječničku pomoć u zdravstvenoj ustanovi.

-Ako se simptomi ne smire nakon samostalne primjene jedne injekcije Firazyra, trebate potražiti liječnički savjet u vezi s dodatnim injekcijama Firazyra. Unutar 24 sata mogu se dati najviše 2 dodatne injekcije.

Djeca i adolescenti

Firazyr se ne preporučuje za primjenu u djece i adolescenata mlađih od 18 godina jer još nije ispitan u toj dobnoj skupini.

Drugi lijekovi i Firazyr

Obavijestite svog liječnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Nisu poznate interakcije Firazyra s drugim lijekovima. Ako uzimate lijek poznat kao inhibitor angiotenzin konvertirajućeg enzima (ACE inhibitor) (na primjer: kaptopril, enalapril, ramipril, kvinapril, lizinopril) koji se koristi za snižavanje krvnog tlaka ili iz bilo kojeg drugog razloga, trebate obavijestiti svog liječnika prije primanja Firazyra.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete,,obratite se svom liječniku za savjet prije nego što počnete primjenjivati Firazyr.

Ako dojite, ne biste trebali dojiti 12 sati nakon posljednjeg primanja Firazyra.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nemojte upravljati vozilima ili raditi na strojevima ako osjećate umor ili omaglicu kao posljedicu napadaja nasljednog angioedema (HAE) ili nakon primjene Firazyra.

Firazyr sadržava malu količinu natrija

Otopina za injekciju sadržava manje od 1 mmol (23 miligrama) natrija pa se smatra da ne sadržava natrij.

3.Kako primjenjivati Firazyr

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ako niste sigurni.

Ako nikad prije niste primali Firazyr, prvu dozu Firazyra uvijek će Vam dati liječnik ili medicinska sestra. Liječnik će Vam reći kad je sigurno da odete kući. Nakon razgovora s liječnikom ili medicinskom sestrom i nakon obuke iz tehnike davanja supkutane (potkožne) injekcije, moći ćete samostalno ubrizgati Firazyr ili to može učiniti Vaš njegovatelj kad imate napadaj nasljednog angioedema (HAE). Važno je da Firazyr ubrizgate supkutano (pod kožu) čim primijetite napadaj nasljednog angioedema. Liječnik će podučiti Vas ili Vašeg njegovatelja kako sigurno ubrizgati Firazyr pridržavajući se uputa o lijeku.

Kada i koliko često trebate primjenjivati Firazyr?

-Vaš je liječnik odredio točnu dozu Firazyra i on će Vam reći koliko ga često treba primjenjivati. Preporučena doza Firazyra je jedna injekcija (3 ml, 30 mg) koja se primjenjuje supkutano (pod kožu) čim primijetite napadaj nasljednog angioedema (na primjer, povećano oticanje kože, osobito na licu i vratu ili sve jača bol u trbuhu).

Ako ne dođe do ublažavanja simptoma nakon 6 sati, trebate potražiti liječnički savjet u vezi s dodatnim injekcijama Firazyra. Unutar 24 sata mogu se dati najviše 2 dodatne injekcije.

Ne biste trebali uzeti više od 3 injekcije u razdoblju od 24 sata, a ako trebate više od 8 injekcija na mjesec, trebate potražiti liječnički savjet.

Kako treba primjenjivati Firazyr?

Firazyr je namijenjen za supkutanu injekciju (pod kožu). Svaku štrcaljku treba upotrijebiti samo jedanput.

Firazyr se ubrizgava kratkom iglom u potkožno masno tkivo abdomena (trbuha).

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Sljedeće upute po koracima namijenjene su samo samostalnoj primjeni lijeka.

Upute uključuju sljedeće glavne korake:

1)Važne opće informacije

2)Priprema štrcaljke i igle za injekciju

3)Priprema mjesta uboda injekcije

4)Ubrizgavanje otopine

5)Zbrinjavanje otpadnog materijala injekcije

Upute po koracima za injekciju

1)Važne opće informacije

Operite ruke sapunom i vodom prije početka postupka.

Otvorite blister odvajanjem zaštitne folije.

Izvadite napunjenu štrcaljku iz blister pakiranja.

Odvrnite i uklonite kapicu na kraju napunjene štrcaljke.

Odložite napunjenu štrcaljku nakon što ste odvrnuli kapicu.

2) Priprema štrcaljke i igle za injekciju

Izvadite kapicu igle iz blistera.

Uklonite zaštitnu foliju s kapice igle (igla i dalje treba biti u kapici igle).

Čvrsto držite štrcaljku. Pažljivo pričvrstite iglu na napunjenu štrcaljku koja sadržava bezbojnu otopinu.

Zavrnite napunjenu štrcaljku na iglu koja je i dalje fiksirana u kapici igle.

Izvadite iglu iz kapice igle povlačenjem štrcaljke. Nemojte povlačiti potisni klip.

Štrcaljka je sada spremna za injekciju.

3) Priprema mjesta uboda injekcije

Odaberite mjesto uboda injekcije. Mjesto uboda injekcije treba biti nabor kože na trbuhu otprilike 5-10 cm ispod pupka na bilo kojoj strani. To bi područje trebalo biti najmanje 5 cm udaljeno od bilo kakvog ožiljka. Nemojte odabrati područje na kojem su modrice, koje je natečeno ili bolno.

Očistite mjesto uboda injekcije blazinicom natopljenom alkoholom i pustite da se osuši.

4)Ubrizgavanje otopine

Držite štrcaljku u jednoj ruci između dva prsta, a palac postavite na donji dio potisnog klipa

Pobrinite se da u štrcaljki ne bude mjehurića zraka pritiskujući potisni klip sve dok se na vrhu igle ne pojavi prva kap.

4) Ubrizgavanje otopine (nastavak)

Držite štrcaljku pod kutom od 45-90 stupnjeva u odnosu na kožu tako da igla bude okrenuta prema koži

Držeći štrcaljku u jednoj ruci, upotrijebite drugu ruku kako biste lagano primili nabor kože između palca i prstiju na prethodno dezinficiranom mjestu uboda injekcije

Držite nabor kože, prinesite štrcaljku koži i brzo uvedite iglu u nabor kože

Mirnom rukom polako gurajte potisni klip štrcaljke sve dok sva tekućina ne bude ubrizgana u kožu i štrcaljka ne ostane prazna

Polako pritišćite tako da cijeli postupak potraje otprilike 30 sekundi

Otpustite nabor kože i lagano izvucite iglu

5)Zbrinjavanje otpadnog materijala injekcije

Bacite štrcaljku, iglu i kapicu igle u posudu za oštre predmete predviđenu za otpadni materijal koji bi mogao ozlijediti druge ako se ne zbrine na odgovarajući način.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće javiti kod svakoga. Gotovo svi bolesnici koji prime Firazyr imat će reakcije na mjestu uboda injekcije (kao što je iritacija kože, oticanje, bol, svrbež, crvenilo kože i osjećaj žarenja). Te nuspojave obično su blage i nestaju bez potrebe za dodatnim liječenjem.

Vrlo česte nuspojave (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba) su:

Dodatne reakcije na mjestu uboda injekcije (osjećaj pritiska, modrice, smanjeni osjet i/ili obamrlost, ispupčeni svrbljivi kožni osip i osjećaj topline).

Česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba) su:

Mučnina

Glavobolja

Omaglica

Vrućica

Svrbež

Osip Crvenilo kože

Abnormalni nalazi testova procjene funkcije jetre

Odmah obavijestite liječnika ako primijetite da se simptomi napadaja bolesti pogoršavaju nakon primanja Firazyra.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, obavijestite liječnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete

pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Firazyr

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon roka valjanosti navedenog na naljepnici iza oznake ‘EXP’. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C. Ne zamrzavati.

Nemojte upotrijebiti ovaj lijek ako primijetite da je pakiranje štrcaljke ili igle oštećeno ili ako postoje vidljivi znakovi propadanja, na primjer, ako je otopina zamućena, ako u njoj plutaju čestice ili ako je promijenila boju.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Firazyr sadrži

Djelatna tvar je ikatibant. Jedna napunjena štrcaljka sadržava 30 miligrama ikatibanta (u obliku ikatibantacetata). Drugi sastojci su natrijev klorid, ledena acetatna kiselina, natrijev hidroksid i voda za injekciju.

Kako Firazyr izgleda i sadržaj pakiranja

Firazyr se isporučuje kao bistra, bezbojna otopina za injekciju u napunjenoj staklenoj štrcaljki od 3 ml. Igla za potkožnu primjenu uključena je u pakiranje.

Firazyr je dostupan kao jednostruko pakiranje koje sadržava jednu napunjenu štrcaljku s jednom iglom ili kao višestruko pakiranje koje sadržava tri napunjene štrcaljke s tri igle.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

Shire Orphan Therapies GmbH

Friedrichstrasse 149

D-10117 Berlin

Njemačka

Proizvođač

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

5 Riverwalk

Citywest Business Campus

Dublin 24

Irska

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Drugi izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu. Tamo se također nalaze poveznice na druge web stranice o rijetkim bolestima i liječenjima istih.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept