Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Firmagon (degarelix) – Označavanje - L02BX02

Updated on site: 07-Oct-2017

Naziv lijekaFirmagon
ATK šifraL02BX02
Tvardegarelix
ProizvođačFerring Pharmaceuticals A/S

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA ZA FIRMAGON 80 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju

1.NAZIV LIJEKA

FIRMAGON 80 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju degareliks

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna bočica sadrži 80 mg degareliksa (u obliku degareliksacetata). Nakon rekonstitucije jedan ml otopine sadrži 20 mg degareliksa.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

manitol (E421), voda za injekcije

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Pakiranje od 1 podloška koje sadrži: 1 bočicu s 80 mg degareliksa (prašak)

1 napunjenu štrcaljku s 4,2 ml otapala

1 klip štrcaljke

1 nastavak za bočicu

1 iglu za injekciju

Pakiranje od 3 podloška koje sadrži: 3 bočice s 80 mg degareliksa (prašak)

3 napunjene štrcaljke s 4,2 ml otapala

3 klipa štrcaljke

3 nastavka za bočicu

3 igle za injekciju

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Samo za potkožnu primjenu.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Ferring Pharmaceuticals A/S Kay Fiskers Plads 11

2300 Copenhagen S Danska

+45 88 33 88 34

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/504/001

 

pakiranje od 1 podloška

EU/1/08/504/003

pakiranje od 3 podloška

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJALIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE BOČICA ZA FIRMAGON 80 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

FIRMAGON 80 mg prašak za injekciju degareliks

Samo s.c. primjena

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Serija

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

80 mg

6.DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NAPUNJENA ŠTRCALJKA ZA OTAPALO 4,2 ml voda za injekcije

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Otapalo za FIRMAGON

Voda za injekcije

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Serija

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

4,2 ml

6. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA ZA FIRMAGON 120 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju

1. NAZIV LIJEKA

FIRMAGON 120 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju degareliks

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna bočica sadrži 120 mg degareliksa (u obliku degareliksacetata). Nakon rekonstitucije jedan ml otopine sadrži 40 mg degareliksa.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

manitol (E421), voda za injekcije

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Pakiranje od 2 podloška koje sadrži:

2 bočice sa 120 mg degareliksa (prašak)

2 napunjene štrcaljke s 3 ml otapala

2 klipa štrcaljke

2 nastavka za bočice

2 igle za injekciju

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Samo za potkožnu primjenu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Ferring Pharmaceuticals A/S Kay Fiskers Plads 11

2300 Copenhagen S Danska

+45 88 33 88 34

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/504/002

13. BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE BOČICA ZA FIRMAGON 120 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

FIRMAGON 120 mg prašak za injekciju degareliks

Samo s.c. primjena

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Serija

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

120 mg

6. DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NAPUNJENA ŠTRCALJKA ZA OTAPALO 3 ml voda za injekcije

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Otapalo za FIRMAGON

Voda za injekcije

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Serija

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

3 ml

6. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept