Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fluenz Tetra (reassortant influenza virus (live attenuated)...) – Označavanje - J07BB03

Updated on site: 07-Oct-2017

Naziv lijekaFluenz Tetra
ATK šifraJ07BB03
Tvarreassortant influenza virus (live attenuated) of the following four strains:A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 - like strain(A/Bolivia/559/2013, MEDI 255962)A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) - like strain(A/New Caledonia/71/2014, MEDI 263122)B/Brisbane/60/2008 -
ProizvođačAstraZeneca AB

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VELIČINA PAKIRANJA: 1 APLIKATOR ZA NOS ZA JEDNOKRATNU UPORABU VELIČINA PAKIRANJA: 1 APLIKATOR ZA NOS ZA JEDNOKRATNU UPORABU (U PAKIRANJU S TROSTRUKIM PREKLOPOM)

VELIČINA PAKIRANJA: 10 APLIKATORA ZA NOS ZA JEDNOKRATNU UPORABU (NA PODLOŠKU)

VELIČINA PAKIRANJA: 10 APLIKATORA ZA NOS ZA JEDNOKRATNU UPORABU

1.NAZIV LIJEKA

Fluenz Tetra sprej za nos, suspenzija

Cjepivo protiv influence (živo atenuirano, za nos)

Sezona 2016/2017

2.

NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

 

Presloženi virus influence* (živi, atenuirani) sljedećih četiriju sojeva**:

 

A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 - sličan soj

107,0±0,5 FFU***

(A/Bolivia/559/2013, MEDI 255962)

A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) - sličan soj

107,0±0,5 FFU***

(A/New Caledonia/71/2014, MEDI 263122)

B/Brisbane/60/2008 - sličan soj

107,0±0,5 FFU***

(B/Brisbane/60/2008, MEDI 228030)

B/Phuket/3073/2013 - sličan soj

107.0±0.5 FFU***

(B/Phuket/3073/2013, MEDI 254977)

............................................................................................................................po dozi od 0,2 ml

*umnoženi u oplođenim kokošjim jajima iz jata zdravih kokoši.

**proizvedeni u VERO stanicama tehnologijom reverzne genetike.

***jedinice fluorescentnog žarišta.

Ovo cjepivo odgovara preporuci SZO (za sjevernu hemisferu) i odluci EU za sezonu 2016/2017.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Cjepivo također sadrži: saharozu, kalijev hidrogenfosfat, kalijev dihidrogenfosfat, želatinu (svinjskog porijekla, tip A), argininklorid, natrijev glutamat hidrat, vodu za injekcije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Sprej za nos, suspenzija

1 aplikator za nos za jednokratnu uporabu

10 aplikatora za nos za jednokratnu uporabu (0,2 ml svaki)

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Samo za primjenu za nos. Ne injicirati.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku.

Ne zamrzavati.

Zaštititi od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje Švedska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/887/002 <1 raspršivač>

EU/1/13/887/001 <10 raspršivača>

EU/1/13/887/003 <1 raspršivač>

EU/1/13/887/004 <10 raspršivača>

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

VELIČINA PAKIRANJA OD 5 APLIKATORA ZA NOS ZA JEDNOKRATNU UPORABU

1. NAZIV LIJEKA

Fluenz Tetra sprej za nos, suspenzija

Cjepivo protiv influence (živo atenuirano, za nos)

Sezona 2016/2017

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

AstraZeneca AB

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Serija

5.DRUGO

Samo za primjenu za nos. Ne injicirati.

5 aplikatora za nos za jednokratnu uporabu (0,2 ml svaki) Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE APLIKATOR ZA NOS ZA JEDNOKRATNU UPORABU

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Fluenz Tetra

Cjepivo protiv influence

Sezona 2016/2017

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Samo za primjenu za nos.

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

LOT

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

0,2 ml

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept