Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Forsteo (teriparatide) – Uputa o lijeku - H05AA02

Updated on site: 07-Oct-2017

Naziv lijekaForsteo
ATK šifraH05AA02
Tvarteriparatide
ProizvođačEli Lilly Nederland B.V.

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

FORSTEO 20 mikrograma/80 mikrolitara otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici teriparatid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je FORSTEO i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati FORSTEO

3.Kako primjenjivati FORSTEO

4.Moguće nuspojave

5 Kako čuvati FORSTEO

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je FORSTEO i za što se koristi

FORSTEO sadrži djelatnu tvar teriparatid, koja se koristi za jačanje kostiju i smanjuje rizik od prijeloma tako što potiče stvaranje kosti.

FORSTEO se koristi za liječenje osteoporoze u odraslih osoba. Osteoporoza je bolest koja kosti čini tankima i krhkima. Ta je bolest osobito česta u žena nakon menopauze, no može se javiti i u muškaraca. Osteoporoza se često javlja i u bolesnika koji primaju kortikosteroide.

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati FORSTEO

Nemojte primjenjivati FORSTEO

ako ste alergični na teriparatid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

ako imate visoke razine kalcija u krvi (postojeća hiperkalcijemija).

ako imate ozbiljnih tegoba s bubrezima.

ako Vam je ikada dijagnostiticiran rak kosti ili neka druga vrsta raka koji se proširio (metastazirao) u kosti.

ako bolujete od određenih bolesti kostiju. Ako imate neku koštanu bolest, obavijestite o tome svog liječnika.

ako imate nerazjašnjena povišenja vrijednosti alkalne fosfataze u krvi, što znači da možda bolujete od Pagetove bolesti kostiju (bolest kod koje dolazi do abnormalnih promjena na kostima). Provjerite sa svojim liječnikom ako niste sigurni.

ako ste primili terapiju zračenjem koja je obuhvaćala kosti.

ako ste trudni ili dojite.

Upozorenja i mjere opreza

FORSTEO može povećati količinu kalcija u krvi ili mokraći.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije ili tijekom liječenja lijekom FORSTEO:

ako imate stalne mučnine, povraćate, imate zatvor, osjećate nedostatak energije ili slabost u mišićima. To mogu biti znakovi prekomjerne količine kalcija u krvi

ako patite od bubrežnih kamenaca ili ste nekada imali bubrežne kamence

ako imate tegoba s bubrezima (umjereno oštećenje bubrega)

U nekih se bolesnika nakon prvih nekoliko doza lijeka može javiti omaglica ili ubrzano kucanje srca. Prve injekcije lijeka FORSTEO primijenite na mjestu gdje možete odmah sjesti ili leći ako osjetite omaglicu.

Ne smije se prekoračiti preporučeno trajanje liječenja od 24 mjeseca.

FORSTEO se ne smije primjenjivati u odraslih osoba u rastu.

Djeca i adolescenti

FORSTEO se ne smije primjenjivati u djece i adolescenata (mlađih od 18 godina).

Drugi lijekovi i FORSTEO

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, jer oni ponekad mogu imati međudjelovanje s lijekom FORSTEO (npr. digoksin/digitalis, lijek za liječenje srčanih bolesti).

Trudnoća i dojenje

Nemojte primjenjivati FORSTEO ako ste trudni ili dojite. Ako ste žena reproduktivne dobi, morate koristiti djelotvorne metode kontracepcije tijekom primjene lijeka FORSTEO. Ako zatrudnite, primjenu lijeka FORSTEO treba prekinuti. Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nakon injekcije lijeka FORSTEO neki bolesnici mogu osjetiti omaglicu. Ako osjetite omaglicu, ne smijete upravljati vozilima i strojevima dok se ne budete osjećali bolje.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka FORSTEO:

Ovaj lijek sadržava manje od 1 mmol natrija (23 mg) po dozi, tj. zanemarive količine natrija.

3.Kako primjenjivati FORSTEO

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza iznosi 20 mikrograma jedanput na dan, a primjenjuje se injekcijom pod kožu (supkutanom injekcijom) u bedro ili trbuh. Kako ne biste zaboravili primijeniti lijek, injicirajte ga svakoga dana u približno isto vrijeme.

Svakodnevno primjenjujte injekcije lijeka FORSTEO sve dok Vam ih liječnik propisuje. Liječenje lijekom FORSTEO ne smije trajati dulje od 24 mjeseca. Tijekom života ne smijete primiti više od jednog 24-mjesečnog ciklusa liječenja.

FORSTEO možete injicirati u vrijeme obroka.

Za upute o uporabi FORSTEO brizgalice, pročitajte priručnik za korisnike koji je priložen u kutiji.

Uz brizgalicu nisu priložene igle za injiciranje. Možete koristiti igle za brizgalice veličine 29-31 G (promjera 0,25-0,33 mm) i duljine 12,7, 8 ili 5 mm proizvođača Becton, Dickinson and Company.

Injekciju lijeka FORSTEO trebate primijeniti ubrzo nakon što ste brizgalicu izvadili iz hladnjaka, kako je opisano u priručniku za korisnike. Vratite brizgalicu u hladnjak odmah nakon uporabe.

Za svaku injekciju upotrijebite novu iglu i zbrinite je nakon svake uporabe. Nikada nemojte spremiti brizgalicu s pričvršćenom iglom. Nikada nemojte FORSTEO brizgalicu dijeliti s drugim osobama.

Liječnik će Vam možda savjetovati da uz FORSTEO uzimate kalcij i vitamin D. Liječnik će Vam reći koliko kalcija i vitamina D trebate uzimati svakoga dana.

FORSTEO se može primjenjivati s hranom ili bez nje.

Ako primijenite više lijeka FORSTEO nego što ste trebali

Ako ste greškom primijenili više lijeka FORSTEO nego što ste trebali, javite se svom liječniku ili ljekarniku.

Očekivani učinci predoziranja mogu biti mučnina, povraćanje, omaglica i glavobolja.

Ako ste zaboravili ili ne možete primijeniti FORSTEO u uobičajeno vrijeme, primijenite ga što prije istoga dana. Nemojte primijeniti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. U istom danu ne smijete primijeniti više od jedne injekcije. Nemojte pokušati nadoknaditi propuštenu dozu.

Ako prestanete primjenjivati FORSTEO

Ako razmišljate o prekidu liječenja lijekom FORSTEO, razgovarajte o tome sa svojim liječnikom. Liječnik će Vas savjetovati i odlučiti koliko dugo se trebate liječiti lijekom FORSTEO.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Najčešće nuspojave su bol u udovima (vrlo često, može se javiti u više od 1 na 10 osoba) te mučnina, glavobolja i omaglica (često). Ako osjetite omaglicu (ošamućenost) nakon injekcije, sjednite ili legnite dok se ne budete osjećali bolje. Ako se ne osjećate bolje, nazovite liječnika prije nego nastavite liječenje. Prijavljeni su slučajevi nesvjestice povezani s primjenom teriparatida.

Ako osjetite neugodu, poput crvenila kože, boli, oticanja, svrbeža, nastanka modrica ili blagog krvarenja oko mjesta injiciranja (često), te bi se nuspojave trebale povući za nekoliko dana ili tjedana.

Ako se ne povuku, obratite se liječniku što je prije moguće.

U nekih su se bolesnika ubrzo nakon injekcije pojavile alergijske reakcije, koje su uključivale nedostatak zraka, oticanje lica, osip i bol u prsnom košu (rijetko). U rijetkim se slučajevima mogu pojaviti ozbiljne alergijske reakcije koje mogu biti opasne po život, uključujući anafilaksiju.

Ostale nuspojave uključuju:

Često: mogu se javiti u do 1 na 10 osoba

povišene razine kolesterola u krvi

depresija

neuralgična bol u nozi

nesvjestica

nepravilno kucanje srca

zaduha

pojačano znojenje

grčevi mišića

nedostatak energije

umor

bol u prsištu

nizak krvni tlak

žgaravica (bol ili pečenje neposredno ispod prsne kosti)

povraćanje

kila jednjaka (cijevi kojom se hrana prenosi u želudac)

niska razina hemoglobina ili malen broj crvenih krvnih stanica (anemija).

Manje često: može se javiti u do 1 na 100 osoba

ubrzano kucanje srca

neuobičajen zvuk srca

nedostatak daha

hemoroidi

nehotično ispuštanje mokraće

pojačan nagon na mokrenje

porast tjelesne težine

bubrežni kamenci

bol u mišićima i zglobovima. U nekih su se bolesnika pojavili jaki grčevi ili bolovi u leđima, koje je trebalo liječiti u bolnici

povišene razine kalcija u krvi

povišene razine mokraćne kiseline u krvi

Rijetko: mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba

smanjena bubrežna funkcija, uključujući zatajenje bubrega

oticanje, uglavnom šaka, stopala i nogu

povišene razine enzima koji se zove alkalna fosfataza

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati FORSTEO

Ovaj Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i brizgalici iza 'Rok valjanosti'. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

FORSTEO se uvijek mora čuvati u hladnjaku (od 2°C do 8°C). FORSTEO se može primjenjivati najdulje 28 dana nakon prve injekcije ako se brizgalica čuva u hladnjaku (2°C do 8°C).

Ne zamrzavati FORSTEO. Pazite da brizgalicu ne stavljate blizu zamrzivača u hladnjaku da se ne bi zamrznula. FORSTEO se ne smije upotrijebiti ako je zamrznut ili je bio zamrznut.

Svaku brizgalicu morate na odgovarajući način zbrinuti nakon 28 dana, čak i ako nije potpuno prazna.

FORSTEO sadrži bistru i bezbojnu otopinu. FORSTEO se ne smije primijeniti ako sadrži čvrste čestice ili je otopina zamućena ili obojana.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što FORSTEO sadrži

-Djelatna tvar je teriparatid. Jedan mililitar otopine za injekciju sadrži 250 mikrograma teriparatida.

-Drugi sastojci su: ledena acetatna kiselina, natrijev acetat (bezvodni), manitol, metakrezol i voda za injekcije. Osim toga, za podešavanje pH može biti dodana otopina kloridne kiseline i/ili natrijevog hidroksida.

Kako FORSTEO izgleda i sadržaj pakiranja

FORSTEO je bezbojna i bistra otopina. Dostupan je u ulošku koji se nalazi u napunjenoj brizgalici za jednokratnu uporabu. Jedna brizgalica sadrži 2,4 ml otopine, što je dovoljno za 28 doza. Brizgalice se isporučuju u kutijama koje sadrže 1 ili 3 brizgalice. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska

Proizvođač

Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, F-67640 Fegersheim, Francuska.

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Eli Lilly Benelux S.A. /N.V.

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Tel. + 370 (5) 2649600

България

Luxembourg/Luxemburg

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

Eli Lilly Benelux S.A. /N.V.

тел. + 359 2 491 41 40

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

Magyarország

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 420 234 664 111

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Malta

Eli Lilly Danmark A/S

Charles de Giorgio Ltd.

Tlf: + 45 45 26 60 00

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Nederland

Lilly Deutschland GmbH

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Norge

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

Eli Lilly Norge A.S.

Tel: + 3726817280

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

Österreich

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Eli Lilly Ges.m.b.H.

Τηλ: + 30 210 629 4600

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Polska

Elanco Valquímica S.A.

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: + 34-91 623-1732

Tel: + 48 22 440 33 00

France

Portugal

Lilly France SAS

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: + 33-(0) 1 55 49 34 34

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

România

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: +385 1 2350 999

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Slovenija

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited.

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Sími: + 354 540 80 00

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Suomi/Finland

Eli Lilly Italia S.p.A.

Oy Eli Lilly Finland Ab

Tel: + 39- 055 42571

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Sverige

Phadisco Ltd

Eli Lilly Sweden AB

Τηλ: + 357 22 715000

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

United Kingdom

Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 371 67364000

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu

Ova Uputa o lijeku je dostupna na svim EU/EEA jezicima na web stranicama Europske agencije za lijekove.

PRIRUČNIK ZA UPORABU BRIZGALICE

Forsteo

FORSTEO 20 mikrograma (µg)/ 80 mikrolitara otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici

Upute za uporabu

Prije nego počnete koristiti novu brizgalicu, molimo pročitajte odlomak Upute za uporabu u potpunosti. Pažljivo slijedite upute prilikom primjene brizgalice.

Također pročitajte priloženu Uputu o lijeku.

Ne dijelite svoju brizgalicu niti igle s drugima, jer postoji opasnost od prijenosa uzročnika infekcija.

Brizgalica sadrži lijek za 28 dana liječenja.

Dijelovi Forsteo brizgalice*

Žuti valjak

Crni gumb za injiciranje

Crvena pruga Plavo tijelo Uložak s lijekom Bijeli zatvarač

Papirnati

 

 

pokrov

Igla

Veći pokrov igle

Manji štitnik igle

* Igle nisu priložene. Mogu se koristiti Becton, Dickinson and Company igle za brizgalicu, veličine 29 do 31

G (promjera 0,25-0,33 mm) i 12,7, 8 ili 5 mm dužine. Upitajte svog liječnika ili ljekarnika koja je najbolja veličina i dužina igle za Vas.

Prije svakog injiciranja operite ruke. Pripremite mjesto injiciranja prema uputama liječnika ili ljekarnika.

Skinite bijeli zatvarač

Pričvrstite novu iglu

Skinite papirnati

Gurnite iglu ravno

Navijte iglu dok ne

Skinite veći pokrov

pokrov.

na uložak s

bude čvrsto

igle i sačuvajte ga.

 

lijekom.

pričvršćena.

 

Crvena pruga

Namjestite

Manji

dozu

 

štitnik

 

igle

Izvucite crni gumb za

Provjerite

 

Skinite manji štitnik igle

injiciranje dok se ne

vidi li se

 

i uklonite ga.

zaustavi.

 

crvena

 

 

 

Ako ne možete izvući

pruga.

 

 

 

 

 

 

 

crni gumb za

 

 

 

 

 

injiciranje pogledajte

 

 

 

 

Rješavanje problema,

 

 

 

 

Problem E.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Injiciranje

 

 

 

 

 

doze

 

 

 

 

 

Nježno držite nabor kože bedra ili trbuha

Pritisnite crni gumb za injiciranje dok se ne

 

i ubodite iglu ravno u kožu.

zaustavi. Držite ga pritisnutim i p-o-l-a-k-o

 

 

 

 

brojite do 5. Zatim izvucite iglu iz kože.

 

 

 

 

 

 

 

VAŽNO

 

 

 

 

 

Nakon davanja

Žuti valjak NE smije se

 

Provjerite

injekcije:

vidjeti nimalo. Ako ga vidite,

 

dozu

Nakon što iglu

a već ste si dali injekciju,

 

 

izvučete iz

nemojte si dati sljedeću

 

 

kože, provjerite

injekciju istog dana. Umjesto

 

 

je li crni gumb

toga, MORATE ponovno

 

 

za injiciranje

namjestiti FORSTEO

 

 

utisnut do kraja.

(pogledajte Rješavanje

 

 

Ako se ne vidi

problema, Problem A).

 

 

žuti valjak,

 

 

 

 

ispravno ste

 

 

 

 

izvršili korake

 

 

 

 

injiciranja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odstranite

 

 

 

 

 

iglu

 

 

 

 

 

Vratite veći

 

Okrećući veći

Skinite iglu i uklonite

Vratite bijeli

pokrov igle na

 

pokrov igle za 3 do

je kako su Vas uputili

zatvarač. Stavite

iglu.

 

5 punih okreta,

Vaš liječnik ili

FORSTEO u

 

 

odvijte iglu do kraja.

ljekarnik.

hladnjak odmah

 

 

 

 

nakon uporabe.

Upute o rukovanju iglama ne predstavljaju zamjenu za lokalne propise niti upute zdravstvenih djelatnika ili ustanova.

Forsteo

FORSTEO, 20 mikrograma (µg)/ 80 mikrolitara otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici

Rješavanje problema

Problem

A. Žuti valjak je još uvijek vidljiv nakon što pritisnem crni gumb za injiciranje. Kako ću ponovno namjestiti FORSTEO?

B. Kako mogu znati je li moj FORSTEO ispravan?

C. Vidim mjehurić zraka u FORSTEO brizgalici.

Rješenje

Slijedite dolje navedene upute kako biste ponovno namjestili FORSTEO.

1)Ako ste si već dali injekciju, NEMOJTE si dati sljedeću injekciju istoga dana.

2)Uklonite iglu.

3)Pričvrstite novu iglu, skinite veći pokrov igle i sačuvajte ga.

4)Izvucite crni gumb za injiciranje dok se ne zaustavi. Provjerite vidi li se crvena pruga.

5)Skinite manji štitnik igle i uklonite ga.

6)Usmjerite iglu prema dolje u prazan spremnik. Pritisnite crni gumb za injiciranje dok se ne zaustavi. Držite ga pritisnutim i brojite p-o-l-a-k-o do 5. Možete vidjeti tanki mlaz ili kap tekućine. Kada to učinite, crni gumb za injiciranje mora biti utisnut do kraja.

7)Ako je žuti valjak još uvijek vidljiv, molimo obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

8)Vratite veći pokrov igle na iglu. Okrećući pokrov igle za 3 do 5 punih okreta, odvijte iglu do kraja. Skinite iglu zajedno sa štitnikom i uklonite prema uputama liječnika ili ljekarnika. Vratite bijeli zatvarač i stavite

FORSTEO u hladnjak.

Ovaj problem možete spriječiti tako da uvijek koristite NOVU iglu za svako injiciranje i tako da pritisnete crni gumb za injiciranje do kraja i p-o-l-a-k-o brojite do 5.

FORSTEO je oblikovan tako da se cijela doza injicira svaki put kada se koristi prema uputama u odlomku

Upute za uporabu. Crni gumb za injiciranje bit će utisnut do kraja i na taj način pokazati da se iz

FORSTEO brizgalice injicirala cijela doza.

Upamtite da morate koristiti novu iglu pri svakom injiciranju, kako biste bili sigurni da će FORSTEO ispravno raditi.

Mali mjehurić zraka neće utjecati na dozu i neće Vam naškoditi. Možete nastaviti s primjenom doze kao inače.

D. Ne mogu skinuti iglu.

1)Vratite veći pokrov igle na iglu.

2)Koristite veći pokrov igle kako biste iglu odvili.

3)Okrećući veći pokrov igle za 3 do 5 punih okreta, odvijte iglu do kraja.

4)Ako još uvijek ne možete skinuti iglu, zamolite nekoga za pomoć.

E. Što trebam napraviti ako ne mogu izvući crni gumb za injiciranje?

Uzmite novi FORSTEO kako biste si dali dozu prema preporukama liječnika ili ljekarnika.

Ovo pokazuje da ste potrošili količinu lijeka koja se može precizno injicirati, iako još možete vidjeti preostali lijek u ulošku.

Čišćenje i čuvanje

Čišćenje FORSTEO brizgalice

Obrišite FORSTEO izvana vlažnom krpicom.

Nemojte stavljati FORSTEO u vodu, niti ga prati ili čistiti bilo kakvom tekućinom.

Čuvanje FORSTEO brizgalice

Svaki puta stavite FORSTEO u hladnjak odmah nakon uporabe. Pročitajte i slijedite upute za čuvanje brizgalice u Uputi o lijeku.

Nemojte čuvati FORSTEO s pričvršćenom iglom jer to može uzrokovati pojavu mjehurića zraka u ulošku.

Čuvajte FORSTEO poklopljen bijelim zatvaračem.

Nikada nemojte čuvati FORSTEO u zamrzivaču.

Ako je lijek bio zamrznut, bacite injektor i upotrijebite novi FORSTEO.

Ako je FORSTEO ostao izvan hladnjaka, nemojte baciti brizgalicu. Vratite brizgalicu u hladnjak i obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Odlaganje igala za brizgalicu i injektora

Odlaganje igala za brizgalicu i FORSTEO injektora

Prije odlaganja FORSTEO injektora, provjerite jeste li skinuli iglu s brizgalice.

Zbrinite FORSTEO i korištene igle prema uputama liječnika ili ljekarnika.

Zbrinite injektor 28 dana nakon prve uporabe.

Ostale važne napomene

FORSTEO sadrži količinu lijeka za 28 dana liječenja.

Nemojte prenositi lijek u štrcaljku.

Zapišite datum prve injekcije u kalendar.

Za primjenu lijeka pročitajte i slijedite upute u Uputi o lijeku.

Provjerite naljepnicu na FORSTEO brizgalici kako biste se uvjerili da imate ispravan lijek te da rok valjanosti nije istekao.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku ako primijetite bilo što od navedenog:

-FORSTEO izgleda oštećeno

-Otopina NIJE bistra, bezbojna i bez čestica.

Koristite novu iglu za svako injiciranje.

Za vrijeme injiciranja, možda ćete čuti jedan ili više klikova – to je normalan način rada injektora.

FORSTEO se ne preporučuje za uporabu kod slijepih osoba ili osoba s oštećenim vidom, osim

uz pomoć osobe koja je obučena za pravilno korištenje injektora.

Čuvajte FORSTEO izvan pogleda i dohvata djece.

Proizvođač je Lilly France, F-67640 Fegersheim, Francuska za Eli Lilly and Company.

Ovaj priručnik za uporabu je zadnji puta revidiran u {MM/GGGG}

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept