Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Foscan (temoporfin) – Označavanje - L01XD05

Updated on site: 07-Oct-2017

Naziv lijekaFoscan
ATK šifraL01XD05
Tvartemoporfin
ProizvođačBiolitec Pharma Ltd

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA ZA 1 MG/ML

1.NAZIV LIJEKA

Foscan 1 mg/ml otopina za injekciju temoporfin

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedan ml sadrži 1 mg temoporfina.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Etanol, bezvodni i propilenglikol (vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije)

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju 1 mg/1 ml

Otopina za injekciju 3 mg/3 ml

Otopina za injekciju 6 mg/6 ml

Sterilni filtar

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u venu

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Jednokratna doza. Preostali lijek nakon primjene bacite.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25oC.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

biolitec Pharma Ltd. Otto-Schott-Str. 15 07745 Jena

Njemačka

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/197/003 (1 ml)

EU/1/01/197/004 (3 ml)

EU/1/01/197/005 (6 ml)

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA BOČICE OD 1 MG/ML

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Foscan 1 mg/ml otopina za injekciju temoporfin

Primjena u venu

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Serija

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 mg/1 ml

3 mg/3 ml

6 mg/6 ml

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept