Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gardasil 9 (human papillomavirus vaccine [types...) – Označavanje - J07BM

Updated on site: 07-Oct-2017

Naziv lijekaGardasil 9
ATK šifraJ07BM
Tvarhuman papillomavirus vaccine [types 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58] (recombinant, adsorbed)
ProizvođačSanofi Pasteur MSD

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU TEKST NA KARTONSKOJ KUTIJI

Jednodozna bočica, pakiranje od 1

1.NAZIV LIJEKA

Gardasil 9 suspenzija za injekciju

9-valentno cjepivo protiv humanog papilomavirusa (rekombinantno, adsorbirano)

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 doza (0,5 ml):

 

HPV tip 6 L1 protein

30 μg

HPV tip 11 i 18 L1 protein

40 μg

HPV tip 16 L1 protein

60 μg

HPV tip 31, 33, 45, 52 i 58 L1 protein

20 μg

adsorbiran na amorfni aluminijev hidroksifosfat sulfat (0,5 mg Al).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: natrijev klorid, L-histidin, polisorbat 80, natrijev tetraborat, voda za injekcije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Suspenzija za injekciju. 1 bočica (0,5 ml).

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u mišić.

Prije uporabe dobro protresti.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP {MM/GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francuska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/15/1007/001

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE TEKST NA NALJEPNICI BOČICE

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Gardasil 9 injekcija i.m.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP {MM/GGGG}

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 doza (0,5 ml)

6.DRUGO

MSD VACCINS

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU TEKST NA KARTONSKOJ KUTIJI

Napunjena štrcaljka s 2 igle, pakiranje od 1, 10

1. NAZIV LIJEKA

Gardasil 9 suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki

9-valentno cjepivo protiv humanog papilomavirusa (rekombinantno, adsorbirano)

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 doza (0,5 ml):

 

HPV tip 6 L1 protein

30 μg

HPV tip 11 i 18 L1 protein

40 μg

HPV tip 16 L1 protein

60 μg

HPV tip 31, 33, 45, 52 i 58 L1 protein

20 μg

adsorbiran na amorfni aluminijev hidroksifosfat sulfat (0,5 mg Al)

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: natrijev klorid, L-histidin, polisorbat 80, natrijev tetraborat, voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Suspenzija za injekciju.

1 napunjena štrcaljka (0,5 ml) s 2 igle.

10 napunjenih štrcaljki (0,5 ml) svaka s po 2 igle.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u mišić.

Prije uporabe dobro protresti.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP {MM/GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Štrcaljku čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francuska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/15/1007/002

EU/1/15/1007/003

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE Tekst na naljepnici napunjene štrcaljke

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Gardasil 9

Injekcija i.m.

9-valentno cjepivo protiv humanog papilomavirusa

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP {MM/GGGG}

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 doza (0,5 ml)

6. DRUGO

MSD VACCINS

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept