Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gliolan (5-aminolevulinic acid hydrochloride) – Označavanje - L01XD04

Updated on site: 07-Oct-2017

Naziv lijekaGliolan
ATK šifraL01XD04
Tvar5-aminolevulinic acid hydrochloride
ProizvođačMedac GmbH

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU Vanjska kutija

1.NAZIV LIJEKA

Gliolan 30 mg/ml prašak za oralnu otopinu klorid 5-aminolevulinatne kiseline

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna bočica sadrži 1,17 g 5-aminolevulinatne kiseline, što odgovara 1,5 g klorida 5-aminolevulinatne kiseline (5-ALA HCl).

Jedan ml pripremljene otopine sadrži 23,4 mg 5-aminolevulinatne kiseline, što odgovara 30 mg klorida 5-aminolevulinatne kiseline (5-ALA HCl).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak za oralnu otopinu

1 bočica

2 bočice

10 bočica

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta nakon pripreme.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Rok valjanosti pripremljene otopine: 24 sata na temperaturi od 25 °C.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Bočica za jednokratnu primjenu – nakon prve primjene preostali sadržaj baciti.

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

medac GmbH Theaterstr. 6 22880 Wedel Njemačka

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/413/001

EU/1/07/413/002

EU/1/07/413/003

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU Naljepnica bočice

1. NAZIV LIJEKA

Gliolan 30 mg/ml prašak za oralnu otopinu klorid 5-aminolevulinatne kiseline

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna bočica sadrži 1,17 g 5-aminolevulinatne kiseline, što odgovara 1,5 g klorida 5-aminolevulinatne kiseline (5-ALA HCl).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak za oralnu otopinu

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta nakon pripreme.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Bočica za jednokratnu primjenu – nakon prve primjene preostali sadržaj baciti.

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

medac GmbH

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept