Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Glubrava (metformin hydrochloride / pioglitazone...) – Označavanje - A10BD05

Updated on site: 07-Oct-2017

Naziv lijekaGlubrava
ATK šifraA10BD05
Tvarmetformin hydrochloride / pioglitazone hydrochloride
ProizvođačTakeda Pharma A/S

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Glubrava 15 mg/850 mg filmom obložene tablete

pioglitazon/metforminklorid

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 15 mg pioglitazona (u obliku pioglitazonklorida) i 850 mg metforminklorida.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Filmom obložene tablete 14 tableta

28 tableta

30 tableta

50 tableta

56 tableta

60 tableta

90 tableta

98 tableta

180 tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

Kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Danska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/421/001 14 tableta

EU/1/07/421/002 28 tableta

EU/1/07/421/003 30 tableta

EU/1/07/421/004 50 tableta

EU/1/07/421/005 56 tableta

EU/1/07/421/006 60 tableta

EU/1/07/421/007 90 tableta

EU/1/07/421/008 98 tableta

EU/1/07/421/009 180 tableta

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Glubrava 15 mg/850 mg tablete

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Glubrava 15 mg/850 mg tablete

pioglitazon/metforminklorid

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Takeda (logo)

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO (ZA KALENDARSKA PAKIRANJA)

Pon 1

Pon 2

Uto 1

Uto 2

Sri 1

Sri 2

Čet 1

Čet 2

Pet 1

Pet 2

Sub 1

Sub 2

Ned 1

Ned 2

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept