Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Glubrava (metformin hydrochloride / pioglitazone...) – Uputa o lijeku - A10BD05

Updated on site: 07-Oct-2017

Naziv lijekaGlubrava
ATK šifraA10BD05
Tvarmetformin hydrochloride / pioglitazone hydrochloride
ProizvođačTakeda Pharma A/S

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

Glubrava 15 mg/850 mg filmom obložene tablete pioglitazon/metforminklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Glubrava i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek Glubrava

3.Kako uzimati lijek Glubrava

4.Moguće nuspojave

5 Kako čuvati lijek Glubrava

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Glubrava i za što se koristi

Glubrava sadrži pioglitazon i metformin, antidijabetičke lijekove koji se primjenjuju za kontrolu šećera u krvi.

Primjenjuje se u odraslih za liječenje šećerne bolesti tipa 2 (neovisne o inzulinu) kad liječenje samo metforminom nije dovoljno. Tip 2 šećerne bolesti obično nastaje u odrasloj dobi, osobito kao posljedica prekomjerne tjelesne težine i kad tijelo ne proizvodi dovoljno inzulina (hormona koji kontrolira razinu šećera u krvi) ili ne može učinkovito iskoristiti inzulin koji proizvodi.

Glubrava pomaže kontrolirati razinu šećera u krvi kod šećerne bolesti tipa 2, tako što pomaže Vašem tijelu da bolje iskoristi inzulin koji se u tijelu proizvodi. Ako Vam se kontrola šećera u krvi ne poboljša nakon 3 do 6 mjeseci uzimanja lijeka Glubrava, primjenu lijeka treba prekinuti.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek Glubrava

Nemojte uzimati lijek Glubrava:

-ako ste alergični na pioglitazon, metformin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

-ako imate ili ste ranije imali zatajenje srca.

-ako ste nedavno imali srčani udar, imate teške smetnje cirkulacije uključujući šok ili poteškoće s disanjem.

-ako imate bolest jetre

-ako pijete pretjerane količine alkohola (svaki dan ili samo s vremena na vrijeme).

-ako imate nekontroliranu šećernu bolest uz, primjerice, tešku hiperglikemiju (visoka razina glukoze u krvi), mučninu, povraćanje, proljev, brz gubitak tjelesne težine, laktacidozu (vidjeti “Rizik od laktacidoze” niže) ili ketoacidozu. Ketoacidoza je stanje u kojem se tvari koje se nazivaju „ketonska tijela“ nakupljaju u krvi i mogu dovesti do dijabetičke predkome. Simptomi uključuju bol u trbuhu, ubrzano i duboko disanje, pospanost ili Vam dah ima neobičan voćni miris.

-ako imate ili ste imali karcinom mokraćnog mjehura.

-ako imate krv u mokraći, što Vaš liječnik nije provjerio.

-ako imate jako smanjenu funkciju bubrega.

-ako imate tešku infekciju ili ste dehidrirani.

-ako idete na određenu vrstu rendgenskog snimanja s ubrizgavanjem kontrastnog sredstva. Morat ćete prestati uzimati lijek Glubrava u vrijeme i tijekom nekoliko dana nakon tog snimanja.

-ako dojite.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete lijek Glubrava (također pogledajte dio 4)

-ako imate tegobe sa srcem. Neki bolesnici s dugotrajnom šećernom bolešću tipa 2 i srčanom bolešću ili prethodnim moždanim udarom koji su bili liječeni pioglitazonom zajedno s inzulinom razvili su zatajenje srca. Obavijestite svog liječnika čim prije ako osjetite znakove zatajenja srca kao što su neuobičajen nedostatak zraka ili brzo povećanje tjelesne težine ili lokalizirani otok (edem).

-ako zadržavate vodu (nakupljanje tekućine) ili imate tegobe s zatajenjem srca, osobito ako ste stariji od 75 godina. Također, morate reći liječniku ukoliko uzimate protuupalne lijekove jer oni također mogu uzrokovati zadržavanje tekućine i oticanje.

-ako imate posebni tip dijabetičke bolesti oka koja se zove makularni edem (oteknuće stražnjeg segmenta oka).

-ako imate ciste na jajnicima (sindrom policističnih jajnika). Mogućnost trudnoće može biti povećana zato što Vam se, dok uzimate Glubrava, može vratiti ovulacija. Ako se ovo odnosi na Vas, koristite odgovarajuću kontracepciju kako biste izbjegli neplaniranu trudnoću.

-ako imate tegobe s jetrom. Prije nego počnete uzimati lijek Glubrava uzet će Vam uzorak krvi za provjeru funkcije jetre. Ova se pretraga treba redovito ponavljati. Obavijestite svog liječnika čim prije ako razvijete simptome koji ukazuju na tegobe s jetrom (poput neobjašnjive mučnine, povraćanja, bolova u želucu, umora, gubitka apetita i/ili tamne mokraće), jer tada treba provjeriti funkciju jetre.

Može Vam se smanjiti i broj krvnih stanica (anemija).

Liječnik će Vam napraviti krvne pretrage kako bi pratio razine krvnih stanica i funkciju jetre.

Rizik od laktacidoze

Glubrava može uzrokovati vrlo rijetku, ali vrlo ozbiljnu nuspojavu koja se naziva laktacidoza, osobito ako Vam bubrezi ne rade ispravno. Rizik od razvoja laktacidoze također je povećan uz nekontroliranu šećernu bolest, ozbiljne infekcije, dugotrajno gladovanje ili uzimanje alkohola, dehidraciju (dodatne informacije vidjeti niže), tegobe s jetrom i sva zdravstvena stanja u kojima dio tijela ima smanjenu opskrbu kisikom (kao što je akutna teška srčana bolest).

Ako se nešto od navedenog odnosi na Vas, obratite se liječniku za daljnje upute.

Prestanite nakratko uzimati Glubrava ako imate stanje koje može biti povezano s dehidracijom

(značajan gubitak tjelesnih tekućina) kao što je jako povraćanje, proljev, vrućica, izloženost toplini ili ako pijete manje tekućine nego obično. Obratite se liječniku za daljnje upute.

Prestanite uzimati Glubrava i odmah se obratite liječniku ili otiđite u najbližu bolnicu ako osjetite neke od simptoma laktacidoze, jer to stanje može dovesti do kome.

Simptomi laktacidoze uključuju:

povraćanje

bol u trbuhu (bol u abdomenu)

grčevi u mišićima

opće loše osjećanje uz jaki umor

otežano disanje

smanjena tjelesna temperatura i usporen rad srca

Laktacidoza je hitno stanje i mora se liječiti u bolnici.

Tijekom liječenja lijekom Glubrava, liječnik će Vam provjeravati funkciju bubrega najmanje jedanput godišnje ili češće ako ste starija osoba i/ili ako Vam se funkcija bubrega pogoršava.

Ako se morate podvrgnuti velikom kirurškom zahvatu, morate prestati uzimati lijek Glubrava tijekom i još neko vrijeme nakon zahvata. Liječnik će odlučiti kada morate prekinuti i kada ćete nastaviti s liječenjem lijekom Glubrava.

Hipoglikemija

Ako uzimate lijek Glubrava s drugim lijekovima za šećernu bolest, veća je vjerojatnost da bi Vam vrijednosti šećera u krvi mogle pasti ispod normalne razine (hipolikemija). Važno je da znate koje simptome možete očekivati kad se snizi razina šećera u krvi (hipoglikemija). Ako niste sigurni kako prepoznati hipoglikemiju, obratite se liječniku ili ljekarniku za dodatne informacije. Simptomi mogu uključivati hladan znoj, umor, glavobolju, ubrzan rad srca, napadaje gladi, razdražljivost, nervozu i mučninu. Ako primijetite te simptome, obavijestite liječnika. Trebate redovito provjeravati razinu šećera u krvi i mokraći.

Prijelomi kostiju

Veći broj prijeloma opažen je u bolesnika, naročito u žena koje uzimaju pioglitazon. Liječnik koji Vas liječi zbog šećerne bolesti uzet će to u obzir.

Djeca i adolescenti

Ne preporučuje se primjena u djece i adolescenata mlađe od 18 godina.

Drugi lijekovi i Glubrava

Ako trebate dobiti injekciju kontrastnog sredstva koje sadrži jod u krvnu žilu, na primjer, u sklopu rendgenskog snimanja ili skeniranja, morate prestati uzimati lijek Glubrava prije ili u vrijeme injekcije. Liječnik će odlučiti kada morate prekinuti i kada ćete nastaviti s liječenjem lijekom Glubrava.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. Možda ćete češće morati raditi pretrage glukoze u krvi ili testove funkcije bubrega ili će Vam liječnik trebati prilagoditi dozu lijeka Glubrava. Razlog tome je taj što neki lijekovi mogu oslabiti ili pojačati učinak lijeka Glubrava na razinu šećera u krvi.

Pojedini lijekovi mogu pojačati učinak lijeka Glubrava na sniženje razine šećera u krvi. To može dovesti do rizika hipoglikemije (niskog šećera u krvi):

-gemfibrozil (za sniženje povišenog kolesterola)

-inhibitori angiotenzin-konvertirajućeg enzima (ACE) i antagonisti receptora angiotenzina II (za liječenje visokog krvnog tlaka)

-cimetidin (za smanjenje želučane kiseline)

Pojedini lijekovi mogu smanjiti učinak lijeka Glubrava na sniženje razine šećera u krvi. To može dovesti do rizika od hiperglikemije (povišenog šećera u krvi):

-rifampicin (za liječenje tuberkuloze i drugih infekcija)

-glukokortikoidi (za liječenje alergija i upale)

-beta-2-agonisti (za liječenje astme)

-lijekove koji povećavaju stvaranje mokraće (diuretici, za liječenje visokog krvnog tlaka)

Drugo:

Lijekove koji se primjenjuju za liječenje boli i upale (NSAIL i COX-2-inhibitori, kao što su ibuprofen i celekoksib).

Glubrava s alkoholom

Izbjegavajte prekomjerni unos alkohola dok uzimate lijek Glubrava jer to može povećati rizik od laktacidoze (vidjeti dio “Upozorenja i mjere opreza”).

Trudnoća i dojenje

-Ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku. Ne smijete uzimati ovaj lijek ako ste trudni. Ako želite zatrudnjeti, liječnik će Vam savjetovati da prestanete uzimati ovaj lijek.

-Nemojte uzimati ovaj lijek ako dojite ili planirate dojiti.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj lijek neće utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja strojevima, ali budite oprezni ako osjetite poremećaje vida.

3.Kako uzimati lijek Glubrava

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako su Vam rekli liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Preporučena doza je jedna tableta dvaput na dan. Ako je potrebno, liječnik Vam može reći da uzmete i drugačiju dozu. Ako imate smanjenu funkciju bubrega liječnik Vam može propisati nižu dozu, koju ćete možda morati uzimati kao zasebne tablete pioglitazona i metformina.

Tablete trebate progutati uz čašu vode. Tablete možete uzeti uz obrok ili neposredno nakon obroka, jer to smanjuje mogućnost želučanih smetnji.

Ako se pridržavate posebne dijete kod šećerne bolesti, nastavite s takvom prehranom dok uzimate lijek Glubrava.

Tjelesnu težinu trebate provjeravati u redovitim vremenskim razmacima; ako Vam se težina poveća, obavijestite o tome svog liječnika.

Liječnik će Vam savjetovati da za vrijeme liječenja lijekom Glubrava povremeno napravite krvne pretrage, da bi se provjerilo je li funkcija jetre normalna. Najmanje jedanput godišnje (češće ako ste starije dobi ili imate tegobe s bubrezima) liječnik će provjeriti rade li Vaši bubrezi normalno.

Ako uzmete više lijeka Glubrava nego što ste trebali

Ako slučajno uzmete previše tableta ili ako netko drugi ili dijete uzme Vaš lijek, odmah potražite savjet liječnika ili ljekarnika. Šećer u krvi bi Vam mogao pasti ispod normalne razine što se može normalizirati uzimanjem šećera. Preporučuje se da sa sobom uvijek nosite kocku šećera, bombone, kekse ili slatki voćni sok.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Glubrava

Uzimajte lijek Glubrava svakodnevno, kako je propisano. Međutim, ako propustite uzeti dozu, jednostavno uzmite sljedeću dozu prema uobičajenom rasporedu. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

Ako prestanete uzimati lijek Glubrava

Kako bi Glubrava ispravno djelovala, potrebno ju je uzimati svaki dan. Ako prestanete uzimati lijek Glubrava, šećer u krvi Vam se može povisiti. Razgovarajte s liječnikom prije nego što prekinete liječenje.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Konkretno, bolesnici su imali sljedeće ozbiljne nuspojave:

Glubrava može uzrokovati vrlo rijetku (može se javiti u manje od 1 korisnika na 10 000), ali vrlo ozbiljnu nuspojavu koja se naziva laktacidoza (vidjeti dio “Upozorenja i mjere opreza”). Ako Vam se to dogodi, morate prestati uzimati lijek Glubrava i odmah se obratiti liječniku ili otići u najbližu bolnicu, jer laktacidoza može dovesti do kome.

Manje često se u bolesnika koji su uzimali lijek Glubrava razvio karcinom mokraćnog mjehura (može se javiti u do 1 na 100 osoba). Znakovi i simptomi uključuju krv u mokraći, bol pri mokrenju ili iznenadnu potrebu za mokrenjem. Ako primijetite neki od ovih simptoma, što prije obavijestite svog liječnika.

Lokalizirano oticanje (edemi) također je bilo često u bolesnika koji uzimaju lijek Glubrava u kombinaciji s inzulinom (može se javiti u do 1 na 10 osoba). Ako dobijete ovu nuspojavu, obratite se čim prije liječniku.

Prijelomi kostiju su često prijavljivani (mogu se pojaviti u do 1 na 10 osoba) u žena koje su uzimale Glubrava, a također su prijavljivani i u muškaraca (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka) koji su uzimali Glubrava. Ako razvijete ovu nuspojavu, čim prije razgovarajte s Vašim liječnikom.

Zabilježen je i zamagljen vid zbog oticanja (ili nakupljanja tekućine) u stražnjem segmentu oka u bolesnika koji uzimaju lijek Glubrava (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka). Ako prvi put imate ovaj simptom, obavijestite čim prije svog liječnika. Također, ako već imate zamagljen vid i simptomi se pogoršavaju, obratite se čim prije liječniku.

U bolesnika koji su uzimali lijek Glubrava zabilježene su alergijske reakcije (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka). Ako imate ozbiljnu alergijsku reakciju, uključujući koprivnjaču, oticanje lica, usana, jezika ili grla, to može uzrokovati probleme s disanjem ili gutanjem pa prestanite uzimati ovaj lijek i obratite se svom liječniku što je prije moguće.

Neki bolesnici koji su uzimali lijek Glubrava dobili su sljedeće nuspojave:

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

-bol u trbuhu

-mučnina

-povraćanje

-proljev

-gubitak apetita

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

-povećanje tjelesne težine

-glavobolja

-infekcija dišnih puteva

-poremećen vid

-bol u zglobovima

-impotencija

-krv u mokraći

-snižen broj krvnih stanica (anemija)

-utrnulost

-promjene osjeta okusa

Manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

-upala sinusa (sinusitis)

-vjetrovi

-poteškoće sa spavanjem (nesanica)

Vrlo rijetko (mogu se javiti u do 1 na 10 000 osoba)

-sniženje količine vitamina B12 u krvi

-crvenilo kože

-svrbež kože

-uzdignuti osip uz svrbež (koprivnjača)

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

-upala jetre (hepatitis)

-jetra ne funkcionira onako dobro kako bi trebala (promjene jetrenih enzima)

-alergijske reakcije

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati lijek Glubrava

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza “EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtjeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Glubrava sadrži

-Djelatne tvari su pioglitazon i metforminklorid. Jedna tableta sadrži 15 mg pioglitazona (u obliku pioglitazonklorida ) i 850 mg metforminklorida.

-Pomoćne tvari su mikrokristalična celuloza, povidon (K 30), umrežena karmelozanatrij, magnezijev stearat, hipromeloza, makrogol 8000, talk i titanijev dioksid.

Kako Glubrava izgleda i sadržaj pakiranja

Tablete Glubrava su bijele do gotovo bijele boje, ovalne, konveksne filmom obložene tablete (tablete) s utisnutim „15 / 850“ na jednoj strani i „4833M“ na drugoj. Tablete se isporučuju u aluminij/aluminij blister pakiranjima od 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 ili 180 tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:

Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup, Danska

Proizvođač:

Takeda Ireland Limited, Bray Business Park, Kilruddery, County Wicklow, Irska Delpharm Novara S.r.l., Via Crosa, 86, I-28065 Cerano (NO), Italija

Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Španjolska

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Takeda Belgium

Takeda UAB

Tél/Tel: +32 2 464 06 11

Tel: +370 521 09 070

takeda-belgium@takeda.com

lt-info@takeda.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Такеда България

Takeda Belgium

Тел.: + 359 2 958 27 36; + 359 2 958 15 29

Tél/Tel: +32 2 464 06 11

 

takeda-belgium@takeda.com

Česká republika

Magyarország

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

Takeda Pharma Kft.

Tel: + 420 234 722 722

Tel: +361 2707030

Danmark

Malta

Takeda Pharma A/S

Takeda Italia S.p.A.

Tlf: +45 46 77 11 11

Tel: +39 06 502601

Deutschland

Nederland

Takeda GmbH

Takeda Nederland bv

Tel: 0800 825 3325

Tel: +31 23 56 68 777

medinfo@takeda.de

 

Eesti

Norge

Takeda Pharma AS

Takeda AS

Tel: +372 6177 669

Tlf: +47 6676 3030

info@takeda.ee

infonorge@takeda.com

Ελλάδα

Österreich

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Takeda Pharma Ges.m.b.H

Τηλ: +30 210 6387800

Tel: +43(0)800 20 80 50

gr.info@takeda.com

 

España

Polska

Takeda Farmacéutica España S.A.

Takeda Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 917 14 99 00

Tel.: +48 22 608 13 00

spain@takeda.com

 

France

Portugal

Takeda France

Takeda - Farmacêuticos Portugal, Lda.

Tél: +33 1 46 25 16 16

Tel: + 351 21 120 1457

Hrvatska

România

Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.

Takeda Pharmaceuticals SRL

Tel: +385 (0)1 377 88 96

Tel: +40 21 335 03 91

Ireland

Slovenija

Takeda Products Ireland Limited

Takeda GmbH Podružnica Slovenija

Tel: +353 (0) 1 6420021

Tel.+ 386 (0) 59 082 480

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 (2) 20 602 600

vistor@vistor.is

 

Italia

Suomi/Finland

Takeda Italia S.p.A

Takeda Oy

Tel: + 39 065026 01

Puh/Tel: +358 20 746 5000

Κύπρος

Sverige

Takeda Pharma A/S

Takeda Pharma AB

Τηλ: +45 46 77 11 11

Tel: +46 8 731 28 00

 

infosweden@takeda.com

Latvija

United Kingdom

Takeda Latvia SIA

Takeda UK Ltd

Tel: +371 67840082

Tel: +44 (0)1628 537 900

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Drugi izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Ova Uputa o lijeku je dostupna na svim EU/EEA jezicima na web stranicama Europske agencije za lijekove.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept