Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Granupas (Para-aminosalicylic acid Lucane) (para-aminosalicylic acid) – Uputa o lijeku - J04AA01

Updated on site: 07-Oct-2017

Naziv lijekaGranupas (Para-aminosalicylic acid Lucane)
ATK šifraJ04AA01
Tvarpara-aminosalicylic acid
ProizvođačLucane Pharma

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

GRANUPAS 4 g želučanootporne granule

Paraaminosalicilatna kiselina

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1.Što je GRANUPAS i za što se koristi

1.Što morate znati prije nego počnete uzimati GRANUPAS

2.Kako uzimati GRANUPAS

3.Moguće nuspojave

4.Kako čuvati GRANUPAS

5.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je GRANUPAS i za što se koristi

GRANUPAS sadrži paraaminosalicilatnu kiselinu koja se u kombinaciji s drugim lijekovima koristi za liječenje tuberkuloze u odraslih osoba i djece u dobi od 28 dana i starijih, kada postoji otpornost ili nepodnošenje drugih lijekova.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati GRANUPAS

Nemojte uzimati GRANUPAS ako

ste alergični na paraaminosalicilatnu kiselinu ili neku pomoćnu tvar ovog lijeka (navedenu u dijelu 6.).

bolujete od teške bolesti bubrega.

Ako niste sigurni obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije uzimanja lijeka GRANUPAS.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije uzimanja lijeka GRANUPAS

ako imate problema s jetrom ili blagu ili umjerenu bolest bubrega

ako imate čir želuca

ako ste zaraženi HIV-om

Djeca

Primjena lijeka GRANUPAS ne preporučuje se u novorođenčadi (mlađe od 28 dana).

Drugi lijekovi i GRANUPAS

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili namjeravate uzeti bilo koje druge lijekove.

Posebno je važno da obavijestite svog liječnika ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova:

antituberkulotike ili etionamid (druge lijekove protiv tuberkuloze)

vitamin B12

digoksin (za srčane bolesti)

difenilhidramin (za alergijske reakcije)

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

GRANUPAS se smije uzimati tijekom trudnoće samo ako je to savjetovao liječnik

nemojte dojiti dok uzimate GRANUPAS, zato što se male količine lijeka mogu izlučiti u majčino mlijeko.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije izgledno da GRANUPAS utječe na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

3.Kako uzimati GRANUPAS

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Odrasli

Preporučena doza za odrasle osobe je 1 vrećica tri puta na dan, i to 1 vrećica svakih 8 sati. Vaš liječnik će možda i započeti liječenje s manjom dozom kako bi se spriječile nuspojave.

Ne uzimajte više od 3 vrećice na dan. Uobičajeno trajanje liječenja je dvije godine (24 mjeseca).

Sadržaj vrećice dodajte u sok od rajčice ili naranče.

Odmah popijte.

Ako granule ostanu na dnu čaše, dodajte još malo soka i odmah popijte.

Dojenčad, djeca i adolescenti

Liječnik će izračunati dozu za dojenčad, djecu i adolescente na temelju tjelesne težine bolesnika.

Preporučena ukupna doza na dan iznosi 150 mg po kilogramu tjelesne mase. Ova dnevna količina podijeljena je u dvije doze raspoređene tijekom dana.

Za mjerenje doze upotrijebite žlicu koja se isporučuje s lijekom.

Za mjerenje doze:

o Linije na žlici označavaju količinu (u miligramima paraaminosalicilatne kiseline). Uzmite ispravnu količinu koju je propisao Vaš liječnik.

o Stavite granule izravno na žlicu.

oKucnite žlicom jednom o stol kako bi se granule vodoravno poravnale te nadopunite prema potrebi.

Posipajte granule izravno na kašicu od jabuke ii jogurt.

Dajte djetetu da odmah pojede.

Uzimanje lijeka

Granule se ne smiju zdrobiti ili žvakati.

Nemojte koristiti vrećicu ako je nabubrila ili su granule promijenile boju te više nisu svjetlosmeđe boje.

Granule možete primijetiti u stolici; to je normalno.

Ako uzmete više lijeka GRANUPAS nego što ste trebali

Obratite se liječniku ili ljekarniku.

Ako ste zaboravili uzeti dozu lijeka GRANUPAS

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Pričekajte do sljedeće doze, te zatim uzmite uobičajenu dozu.

Ako imate bilo kakvih daljnjih pitanja o primjeni ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Tijekom prva 3 mjeseca liječenja lijekom GRANUPAS morate obratiti pozornost na bilo kakve znakove alergijske reakcije ili hepatitisa, poput izbijanja kožnih promjena i/ili vrućice. Ako imate bilo koji od navedenih simptoma, morate se odmah obratiti svom liječniku.

Česte nuspojave (mogu se pojaviti u više od 1 na 100 osoba): omaglica, bol u trbuhu (abdominalna bol), povraćanje, mučnina, nadutost, proljev, mekane stolice, crvenilo kože ili osip, poremećaji hoda i ravnoteže.

Manje česte (mogu se pojaviti u više od 1 na 1 000 osoba): gubitak apetita (anoreksija)

Rijetke nuspojave (mogu se pojaviti u više od 1 na 10 000 osoba): problemi sa štitnjačom*, smanjena sposobnost apsorpcije hranjivih tvari iz hrane, čir, krvarenje u crijevima, žutilo kože ili očiju (žutica), metalni okus u ustima, osip popraćen svrbežom.

(*) kod osoba koje su zaražene i HI-om, problemi sa štitnom žlijezdom, a naročito smanjena aktivnost

štitinjače ili niske vrijednosti hormona štitnjače, vrlo su česta nuspojava koja se može javiti u više od 1 na 10 osoba.

Vrlo rijetke nuspojave (mogu se pojaviti u manje od 1 na 10 000 osoba): smanjenje broja crvenih ili bijelih krvnih stanica, smanjenje broja krvnih pločica, crvene mrlje na koži, niske razine šećera u krvi, bolovi u tetivama, glavobolja, smetnje vida, oštećenje živca u dlanovima i stopalima, vrtoglavica, produljeno vrijeme krvarenja, povišene vrijednosti jetrenih enzima, gubitak tjelesne težine, kristali u mokraći.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati GRANUPAS

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i vrećici iza „Rok valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C. Vrećice se mogu čuvati pri temperaturi manjoj od 25°C do 24 sata nakon otvaranja.

Nemojte koristiti GRANUPAS ako uočite da su vrećice nabubrile ili da su granule tamno smeđe ili ljubičaste boje.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što GRANUPAS sadrži

Djelatna tvar je paraaminosalicilatna kiselina.

Svaka vrećica želučano otpornih granula sadrži 4 g paraaminosalicilatne kiseline.

Drugi sastojci su koloidalni silicij-dioksid, dibutil sebakat, metakrilna kiselina – etil akrilat kopolimer (1:1), disperzija 30%, hipromeloza, mikrokristalična celuloza, talk.

Kako GRANUPAS izgleda i sadržaj pakiranja

Ovaj se lijek isporučuje kao svjetlosmeđe želučanootporne granule u vrećicama. Svaka kutija sadrži 30 vrećica. Isporučuje se kalibrirana mjerna žličica

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Lucane Pharma

172 rue de Charonne

75011 Paris - Francuska

Proizvođač

Lucane Pharma

172 rue de Charonne

75011 Paris - Francuska

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lucane Pharma

Tél/Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

България

Lucane Pharma

Teл.: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Česká republika

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Danmark

Medical Need Europe AB Tlf: + 46 8 533 39 500 info@medicalneed.com

Deutschland

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Eesti

Medical Need Europe AB Tel: + 46 8 533 39 500 info@medicalneed.com

Ελλάδα

Lucane Pharma

Τηλ: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Lietuva

Medical Need Europe AB Tel: + 46 8 533 39 500 info@medicalneed.com

Luxembourg/Luxemburg

Lucane Pharma

Tél/Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Magyarország

Lucane Pharma

Tel.: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Malta

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Nederland

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Norge

Medical Need Europe AB Tlf: + 46 8 533 39 500 info@medicalneed.com

Österreich

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

España

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

France

Lucane Pharma

Tél: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Hrvatska

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Ireland

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Ísland

Medical Need Europe AB Sími: + 46 8 533 39 500 info@medicalneed.com

Italia

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Κύπρος

Lucane Pharma

Τηλ: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Latvija

Medical Need Europe AB Tel: + 46 8 533 39 500 info@medicalneed.com

Polska

Lucane Pharma

Tel.: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Portugal

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

România

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Slovenija

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Slovenská republika

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Suomi/Finland

Medical Need Europe AB Puh/Tel: + 46 8 533 39 500 info@medicalneed.com

Sverige

Medical Need Europe AB Tel: + 46 8 533 39 500 info@medicalneed.com

United Kingdom

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Tamo se također nalaze poveznice na druge web stranice o rijetkim bolestima i liječenjima istih.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept