Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hemangiol (propranolol hydrochloride) – Označavanje - C07AA05

Updated on site: 07-Oct-2017

Naziv lijekaHemangiol
ATK šifraC07AA05
Tvarpropranolol hydrochloride
ProizvođačPierre Fabre Dermatologie

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

KARTONSKA KUTIJA / BOCE

1.NAZIV LIJEKA

HEMANGIOL 3,75 mg/mL, oralna otopina propranolol

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 ml otopine sadržava 4,28 mg propranololklorida što odgovara 3,75 mg propranolola.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Oralna otopina. 120 mL

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena kroz usta.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Koristite s oralnom štrcaljkom s oznakama za mg propranolola priloženom u pakiranju. Nemojte koristiti nikakav drugi dozator.

Nemojte tresti bocu prije uporabe.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Nakon prvog otvaranja, lijek se mora upotrijebiti unutar 2 mjeseca.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati bocu u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Čuvati bocu i štrcaljku zajedno u vanjskom pakiranju između svake uporabe. Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

PIERRE FABRE DERMATOLOGIE 45, place Abel Gance

F- 92100 Boulogne

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/919/001

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

HEMANGIOL

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept