Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hepsera (adefovir dipivoxil) – Označavanje - J05AF08

Updated on site: 07-Oct-2017

Naziv lijekaHepsera
ATK šifraJ05AF08
Tvaradefovir dipivoxil
ProizvođačGilead Sciences International Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

OZNAČAVANJE NA NALJEPNICI BOCE I KARTONSKE KUTIJE

1.NAZIV LIJEKA

Hepsera 10 mg tablete adefovirdipivoksil

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 10 mg adefovirdipivoksila.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu hidrat, za više informacija vidjeti Uputu o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 tableta.

90 (3 boce od 30) tableta.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena kroz usta.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage. Bocu čuvati čvrsto zatvorenu.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Gilead Sciences Intl Ltd

Cambridge

CB21 6GT

Velika Britanija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/03/251/001 30 tableta

EU/1/03/251/001 90 (3 boce od 30) tableta

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Hepsera

[samo vanjsko pakiranje]

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept