Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hepsera (adefovir dipivoxil) – Uputa o lijeku - J05AF08

Updated on site: 07-Oct-2017

Naziv lijekaHepsera
ATK šifraJ05AF08
Tvaradefovir dipivoxil
ProizvođačGilead Sciences International Limited

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Hepsera 10 mg tablete adefovirdipivoksil

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Hepsera i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Hepseru

3.Kako uzimati Hepseru

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Hepseru

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.ŠTO JE HEPSERA I ZA ŠTO SE KORISTI

Što je Hepsera

Hepsera pripada skupini lijekova koji se zovu antivirusni lijekovi.

Za što se koristi

Hepsera se koristi za liječenje kroničnog hepatitisa B, infekcije koju uzrokuje virus hepatitisa B (HBV), u odraslih. Infekcija virusom hepatitisa B uzrokuje oštećenje jetre. Hepsera smanjuje količinu virusa u Vašem tijelu te se pokazalo da smanjuje oštećenje jetre.

2. ŠTO MORATE ZNATI PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI HEPSERU

Nemojte uzimati Hepseru

Ako ste alergični na adefovir, adefovirdipivoksil ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Odmah obavijestite svog liječnika ako biste mogli biti alergični na adefovir, adefovirdipivoksil ili neki drugi sastojak Hepsere.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku prije nego primijenite Hepseru.

Obavijestite svog liječnika ako imate bolest bubrega ili ako pretrage ukazuju na probleme s Vašim bubrezima. Hepsera može utjecati na rad bubrega. Taj je rizik povećan kod dugotrajne primjene Hepsere. Liječnik treba napraviti pretrage kako bi provjerio rade li Vaši bubrezi i jetra pravilno prije i za vrijeme ovog liječenja. Ovisno o rezultatima, liječnik Vam može promijeniti učestalost uzimanja Hepsere.

Ako ste stariji od 65 godina, liječnik može pomnije nadzirati Vaše zdravlje.

Nemojte prekidati liječenje Hepserom bez prethodnog savjetovanja s liječnikom.

Nakon što prestanete uzimati Hepseru odmah obavijestite svog liječnika o bilo kojim novim, neuobičajenim ili pogoršanim simptomima koje ste primijetili nakon prekida liječenja. Neki su pacijenti imali simptome ili rezultate krvnih pretraga koji su ukazivali na pogoršanje hepatitisa nakon prekida liječenja Hepserom. Najbolje je da liječnik nadzire Vaš zdravstveni status nakon prekida liječenja Hepserom. Možda ćete trebati raditi krvne pretrage nekoliko mjeseci nakon liječenja.

Kad počnete uzimati Hepseru:

pazite na moguće znakove laktacidoze – vidjeti dio 4 Moguće nuspojave.

liječnik Vas treba uputiti na krvne pretrage svaka tri mjeseca kako bi se provjerilo drži li lijek kroničnu infekciju hepatitisa B pod kontrolom.

Vodite računa da ne zarazite druge osobe. Hepsera ne smanjuje rizik od prijenosa HBV-a na druge osobe spolnim odnosom ili kontaminacijom krvlju. Morate biti i dalje oprezni kako biste izbjegli tu situaciju. Postoji cjepivo koje štiti osobe koje su pod rizikom od infekcije virusom hepatitisa B.

Ako ste HIV pozitivni, ovaj lijek neće držati pod kontrolom HIV infekciju.

Djeca i adolescenti

Ne upotrebljavajte Hepseru u djece ili adolescenata mlađih od 18 godina.

Drugi lijekovi i Hepsera

Ne uzimajte Hepseru ako uzimate bilo koje druge lijekove koji sadrže tenofovir.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući lijekove i biljne lijekove koje ste dobili bez recepta.

Posebno je važno obavijestiti svog liječnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje od sljedećih lijekova koji mogu oštetiti Vaše bubrege ili stupiti u interakciju s Hepserom:

vankomicin ili aminoglikozide koji se koriste za liječenje bakterijskih infekcija

amfotericin B za gljivične infekcije

foskarnet, cidofovir ili tenofovir disoproksil fumarat za virusne infekcije

pentamidin za druge vrste infekcija.

Hepsera s hranom i pićem

Hepsera se može uzimati s hranom ili bez nje.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Odmah obavijestite svog liječnika ako ste trudni ili planirate trudnoću. Nije poznato je li Hepsera sigurna za primjenu tijekom trudnoće u ljudi.

Ako ste žena u generativnoj dobi koja uzima Hepseru, upotrebljavajte učinkovite metode kontracepcije.

Nemojte dojiti dok uzimate Hepseru. Nije poznato prelazi li djelatna tvar iz ovog lijeka u majčino mlijeko.

Hepsera sadrži laktozu

Ako ne podnosite laktozu ili Vam je rečeno da ne podnosite neke šećere, obratite se svom liječniku prije uzimanja Hepsere.

3.KAKO UZIMATI HEPSERU

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik. Na taj se način osigurava puna djelotvornost Vašeg lijeka i smanjuje razvoj rezistencije na liječenje. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je jedna tableta od 10 mg svaki dan koja se uzima s hranom ili bez nje.

Pacijenti s bolesnim bubrezima mogu primati drugačiju dozu.

Ako uzmete više Hepsere nego što ste trebali

Ako slučajno uzmete više tableta Hepsere nego što ste trebali, odmah se obratite svom liječniku ili najbližoj bolnici.

Ako ste zaboravili uzeti Hepseru ili ako povraćate

Važno je da ne propustite dozu.

Ako propustite dozu Hepsere, uzmite lijek što je prije moguće, a potom uzmite svoju sljedeću dozu u redovno vrijeme.

Ako je uskoro vrijeme za Vašu sljedeću dozu, preskočite propuštenu dozu. Pričekajte i uzmite sljedeću dozu u redovno vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku dozu (dvije doze u kratkom vremenskom razmaku).

Ako povraćate manje od sat vremena nakon uzimanja Hepsere uzmite drugu tabletu. Ne trebate uzeti drugu tabletu ako ste povraćali više od sat vremena nakon uzimanja Hepsere.

Ako prestanete uzimati Hepseru

Odmah obavijestite svog liječnika o bilo kojim novim, neuobičajenim ili pogoršanim simptomima koje ste primijetili nakon prestanka liječenja. Za više pojedinosti, vidjeti dio 2.

Nemojte prekidati liječenje Hepserom bez prethodnog savjetovanja s liječnikom.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Vrlo rijetke nuspojave

(pojavljuju se u manje od 1 na 10 000 ljudi koji uzimaju Hepseru)

Laktacidoza je ozbiljna, ali vrlo rijetka nuspojava uzimanja Hepsere. Lijek može uzrokovati preveliku količinu mliječne kiseline u krvi i uvećanje jetre. Laktacidoza se javlja češće u žena, osobito ako su jako pretile. Osobe s bolešću jetre također mogu biti pod rizikom od laktacidoze.

Neki znaci laktacidoze su:

mučnina i povraćanje

bol u trbuhu

Odmah se obratite svom liječniku ako osjetite ijedan od ovih simptoma. Isti su kao i neke česte nuspojave Hepsere. Ako osjetite ijedan od ovih simptoma, najvjerojatnije nije ništa ozbiljno, ali svejedno morate provjeriti. Liječnik će Vas redovito pratiti dok se budete liječili Hepserom.

Česte nuspojave

(pojavljuju se u od 1 do 10 pacijenata na svakih 100 ljudi koji uzimaju Hepseru)

glavobolja

mučnina

proljev

probavni problemi uključujući vjetrove ili neugodu u trbuhu nakon obroka

bol u trbuhu

problemi s bubrezima koji su vidljivi i u krvnim pretragama

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako Vas nešto od toga zabrinjava.

Vrlo česte nuspojave

(pojavljuju se u više od 10 pacijenata na svakih 100 ljudi koji uzimaju Hepseru)

slabost

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako Vas to zabrinjava.

Nuspojave prije ili nakon transplantacije jetre

Neki su pacijenti razvili:

osip i svrbež – često

mučninu ili povraćanje – često

zatajenje bubrega – često

probleme s bubrezima – vrlo često

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako Vas nešto od toga zabrinjava.

Pretrage također mogu pokazati sniženje fosfata (često) ili povišenje kreatinina (vrlo često) u krvi.

Druge moguće nuspojave

Neki pacijenti također mogu razviti:

zatajenje bubrega

oštećenje stanica bubrežnih kanalića

problemi s bubrezima mogu uzrokovati omekšavanje kostiju (što uzrokuje bol u kostima a ponekad i prijelom) te bol u mišićima ili slabost.

upalu gušterače (pankreatitis)

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.KAKO ČUVATI HEPSERU

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na boci i pakiranju iza „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C (86°F). Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage. Bocu čuvati čvrsto zatvorenu.

Sve preostale tablete trebate vratiti ljekarniku. Zadržite ih samo ako Vaš liječnik tako odredi. Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. SADRŽAJ PAKIRANJA I DRUGE INFORMACIJE

Što Hepsera sadrži

Djelatna tvar Hepsere je adefovirdipivoksil. Jedna tableta sadrži 10 mg adefovirdipivoksila.

Drugi sastojci su: prethodno geliran škrob, umrežena karmelozanatrij, laktoza hidrat, talk i magnezijev stearat.

Kako Hepsera izgleda i sadržaj pakiranja

Hepsera 10 mg tablete su okrugle, bijele do gotovo bijele tablete. Tablete su označene s „GILEAD“ i „10“ na jednoj strani i stiliziranim oblikom jetre na drugoj strani. Hepsera 10 mg tablete isporučuju se u bocama od 30 tableta sa silika gelom kao sredstvom za sušenje. Silika gel se nalazi u maloj vrećici ili malom spremniku te se ne smije progutati.

Dostupne su sljedeće veličine pakiranja: kutije koje sadrže 1 bocu s 30 tableta i kutije koje sadrže 90 (3 boce od 30) tableta. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:

Gilead Sciences International Limited

Cambridge

CB21 6GT

Velika Britanija

Proizvođač:

Gilead Sciences Ireland UC

IDA Business & Technology Park

Carrigtohill

County Cork

Irska

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Gilead Sciences Sweden AB

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 79

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

България

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences International Ltd

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Тел.: + 44 (0) 20 7136 8820

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 79

Česká republika

Magyarország

Gilead Sciences s.r.o.

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 420 222 191 546

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Danmark

Malta

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences International Ltd

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Deutschland

Nederland

Gilead Sciences GmbH

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0) 20 718 36 98

Eesti

Norge

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Ελλάδα

Österreich

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Gilead Sciences GesmbH

Τηλ: + 30 210 8930 100

Tel: + 43 1 260 830

España

Polska

Gilead Sciences, S.L.

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 34 91 378 98 30

Tel: + 48 22 262 8702

France

Portugal

Gilead Sciences

Gilead Sciences, Lda.

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Tel: + 351 21 7928790

Hrvatska

România

Gilead Sciences International Ltd

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ireland

Slovenija

Gilead Sciences Ltd

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 1223 897555

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ísland

Slovenská republika

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences International Ltd

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Italia

Suomi/Finland

Gilead Sciences S.r.l.

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 39 02 439201

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος

Sverige

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Gilead Sciences Sweden AB

Τηλ: + 30 210 8930 100

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Latvija

United Kingdom

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences Ltd

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 44 (0) 1223 897555

Ova uputa je zadnji puta revidirana u {MM/GGGG}.

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Ova Uputa o lijeku je dostupna na svim EU/EEA jezicima na web stranicama Europske agencije za lijekove.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept