Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hirobriz Breezhaler (indacaterol maleate) – Uputa o lijeku - R03AC18

Updated on site: 07-Oct-2017

Naziv lijekaHirobriz Breezhaler
ATK šifraR03AC18
Tvarindacaterol maleate
ProizvođačNovartis Europharm Ltd

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Hirobriz Breezhaler 150 mikrograma prašak inhalata, tvrde kapsule Hirobriz Breezhaler 300 mikrograma prašak inhalata, tvrde kapsule indakaterol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

-

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Hirobriz Breezhaler i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Hirobriz Breezhaler

3.Kako primjenjivati Hirobriz Breezhaler

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Hirobriz Breezhaler

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Hirobriz Breezhaler i za što se koristi

Što je Hirobriz Breezhaler

Hirobriz Breezhaler sadrži djelatnu tvar indakaterol koja pripada skupini lijekova koji se nazivaju bronhodilatatori. Kada ga udahnete, on opušta mišiće u stijenkama dišnih puteva u plućima. To pomaže otvaranju dišnih puteva, olakšavajući ulazak i izlazak zraka.

Za što se koristi Hirobriz Breezhaler

Hirobriz Breezhaler se koristi da bi se olakšalo disanje u odraslih bolesnika koji imaju poteškoće s disanjem zbog plućne bolesti koja se zove kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB). U KOPB-u se mišići oko dišnih puteva stežu. Ovo uzrokuje otežano disanje. Ovaj lijek opušta te mišiće u plućima, omogućava lakši protok zraka u i iz pluća.

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Hirobriz Breezhaler

Nemojte primjenjivati Hirobriz Breezhaler

-ako ste alergični na indakaterol ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Hirobriz Breezhaler

ako imate astmu (u tom slučaju ne biste trebali koristiti Hirobriz Breezhaler).

ako imate problema sa srcem.

ako imate epilepsiju.

ako imate problema sa štitnjačom (tireotoksikoza).

ako imate šećernu bolest.

Tijekom liječenja Hirobriz Breezhalerom,

prestanite primjenjivati lijeka i odmah se obratite svom liječniku ako osjetite stezanje grudnog koša, kašljanje, piskanje ili kratkoću daha odmah nakon primjene lijeka. To mogu biti znaci stanja koje se naziva bronhospazam.

odmah se obratite svom liječniku ako Vam se simptomi KOPB-a (nedostatak daha prilikom udisanja, piskanje pri disanju, kašalj) nisu popravili ili ako su se pogoršali.

Djeca i adolescenti

Hirobriz Breezhaler se ne smije davati djeci ili adolescentima mlađim od 18 godina.

Drugi lijekovi i Hirobriz Breezhaler

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako primjenjujete ili ste nedavno primijenili ili biste mogli primijeniti bilo koje druge lijekove.

Posebno Vas molimo da obavijestite svog liječnika ako uzimate:

lijekove za probleme s disanjem koji su slični Hirobriz Breezhaleru (tj. lijekovi kao što su salmeterol i formoterol). Veća je vjerojatnost za nuspojave.

lijekove zvane beta blokatori koji se koriste za visoki krvni tlak ili druge srčane probleme (kao što je propranolol), ili za problem s očima koji se zove glaukom (kao što je timolol).

lijekove koji snižavaju količinu kalija u Vašoj krvi. To uključuje: o steroide (npr. prednizolon),

o diuretike (tablete za mokrenje) kao što je hidroklorotiazid, koji se koriste kod visokog krvnog tlaka,

o lijekove za probleme s disanjem kao što je teofilin.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete , obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Nemojte koristiti Hirobriz Breezhaler osim ako Vam to nije rekao liječnik.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije vjerojatno da će Hirobriz Breezhaler utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

Hirobriz Breezhaler sadrži laktozu

Ovaj lijek sadrži laktozu (mliječni šećer). Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

3.Kako primjenjivati Hirobriz Breezhaler

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Koliko Hirobriz Breezhalera primijeniti

Uobičajena doza je udisanje sadržaja jedne kapsule svakog dana. Liječnik Vam može reći da koristite kapsulu od 150 mikrograma ili kapsulu od 300 mikrograma ovisno o Vašem stanju i kakav je Vaš odgovor na liječenje. Nemojte koristiti više nego što Vam je liječnik rekao.

Koristite inhalator u isto vrijeme svakog dana, učinci traju 24 sata. Time se osigurava uvijek dovoljno lijeka u tijelu koji Vam pomaže lakše disati tijekom dana i noći. To će Vam također pomoći da ga se sjetite koristiti.

Kako primijeniti Hirobriz Breezhaler

U ovom pakiranju naći ćete inhalator i kapsule (u blisteru) koje sadrže lijek kao prašak inhalata. Hirobriz Breezhaler inhalator Vam omogućava udisati lijek koji se nalazi u kapsuli.

Koristite samo kapsule koje ste dobili uz inhalator u ovom pakiranju (Hirobriz Breezhaler inhalator). Kapsule trebaju ostati u blisteru dok ne dođe vrijeme za primjenu.

Kada otvorite novo pakiranje, upotrijebite novi Hirobriz Breezhaler inhalator koji je priložen u pakiranju.

Svaki nhalator treba baciti nakon 30 dana uporabe.

Ne gutajte kapsule.

Molimo Vas da pročitate upute na kraju ove upute o lijeku za više informacija o korištenju inhalatora.

Ako primijenite više Hirobriz Breezhalera nego što ste trebali

Ako ste udahnuli previše Hirobriz Breezhalera ili ako je netko drugi koristio Vaše kapsule, morate odmah obavijestiti svog liječniku ili otići u najbližu jedinicu hitne pomoći. Pokažite pakiranje Hirobriz Breezhalera. Možda će Vam biti potrebna liječnička pomoć. Možda ćete primijetiti da vaše srce kuca brže nego obično, ili možda imate glavobolju, osjećate se pospano, osjećate mučninu ili morate povraćati.

Ako ste zaboravili primijeniti Hirobriz Breezhaler

Ako ste zaboravili udahnuti svoju dozu, udahnite samo jednu dozu u uobičajeno vrijeme sljedećeg dana. Nemojte udisati dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Koliko dugo trebate nastaviti svoje liječenje Hirobriz Breezhalerom

Nastavite svoje liječenje Hirobriz Breezhalerom toliko dugo koliko Vam je rekao liječnik.

KOPB je dugotrajna bolest i trebate primijeniti Hirobriz Breezhaler svaki dan, a ne samo kada imate poteškoće s disanjem ili druge simptome KOPB-a.

Ako imate pitanja o tome koliko dugo trebate provoditi liječenje Hirobriz Breezhalerom, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga.

Neke nuspojave mogu biti ozbiljne. Odmah se javite svom liječniku

ako imate razarajuću bol u prsima, (često).

ako imate visoku razinu šećera u krvi (dijabetes). Osjećat ćete se umorno, vrlo žedno i gladno (bez dobitka na težini) i mokrit ćete više nego što je uobičajeno (često).

ako imate nepravilne otkucaje srca (manje često)

ako imate simptome alergije poput osipa, svrbeži, urtikarije, poteškoće u disanju ili gutanju, omaglicu (manje često).

ako imate otežano disanje s piskanjem pri disanju ili kašljem (manje često).

Ostale nuspojave mogu uključivati:

Vrlo česte nuspojave (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

simptomi nalik prehladi. Možete imati sve ili većinu od navedenog: grlobolja, curenje iz nosa, začepljen nos, kihanje, kašalj i glavobolja.

Česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

osjećaj pritiska ili boli u obrazima i čelu (upala sinusa)

curenje iz nosa

kašalj

grlobolja

glavobolja

omaglica

osjećaj lupanja srca

grčevi mišića

otečene šake, gležnjevi i stopala (edem)

svrbež/osip

bol u prsima

bol u mišićima, kostima ili zglobovima

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

ubrzani otkucaji srca

trnci ili utrnulost

bol u mišićima

Neki ljudi povremeno kašlju ubrzo nakon udisanja lijeka. Kašalj je česti simptom KOPB-a. Ako kašljete ubrzo nakon udisanja lijeka, nemojte brinuti. Provjerite svoj inhalator da vidite je li kapsula prazna i jeste li primili punu dozu. Ako je kapsula prazna, nemate razloga za brigu. Ako kapsula nije prazna, tada ponovno udahnite lijek prema uputama.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Hirobriz Breezhaler

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza “Rok valjanosti“/ „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage te izvaditi tek neposredno prije primjene.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako primijetite da je pakiranje oštećeno ili ako su vidljivi znakovi neovlaštenog otvaranja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Hirobriz Breezhaler sadrži

-Svaka Hirobriz Breezhaler 150 mikrogramska kapsula sadrži 150 mikrograma indakaterola u obliku indakaterolmaleata. Drugi sastojak je laktoza, a kapsula je načinjena od želatine.

-Svaka Hirobriz Breezhaler 300 mikrogramska kapsula sadrži 300 mikrograma indakaterola u obliku indakaterolmaleata. Drugi sastojak je laktoza, a kapsula je načinjena od želatine.

Kako Hirobriz Breezhaler izgleda i sadržaj pakiranja

U ovom pakiranju pronaći ćete jedan inhalator zajedno s kapsulama u blisteru. Kapsule su prozirne (bezbojne) te sadrže bijeli prašak.

Hirobriz Breezhaler 150 mikrograma kapsule imaju crnu oznaku „IDL 150“ otisnutu iznad crne crte i crni logo proizvođača () otisnut ispod crne crte.

Hirobriz Breezhaler 300 mikrograma kapsule imaju plavu oznaku „IDL 300“ otisnutu iznad plave crte i plavi logo proizvođača () otisnut ispod plave crte.

Na tržištu su dostupna sljedeća pakiranja:

Kutija koja sadrži 10 kapsula i 1 inhalator. Kutija koja sadrži 30 kapsula i 1 inhalator.

Višestruko pakiranje koje sadrži 2 pakiranja (svako sadrži 30 kapsula i 1 inhalator). Višestruko pakiranje koje sadrži 3 pakiranja (svako sadrži 30 kapsula i 1 inhalator). Višestruko pakiranje koje sadrži 30 pakiranja (svako sadrži 10 kapsula i 1 inhalator).

Na tržištu Vaše zemlje ne moraju se nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

Proizvođač

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nuremberg

Njemačka

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +34 91 375 62 30

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 05 21 27 91

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Drugi izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu

UPUTE ZA PRIMJENU HIROBRIZ BREEZHALER INHALATORA

Molimo Vas da pažljivo pročitate upute u nastavku kako biste naučili primjenjivati i brinuti se o svom Hirobriz Breezhaler inhalatoru.

Koristite samo Hirobriz Breezhaler inhalator koji se nalazi u ovom pakiranju. Ne koristite Hirobriz Breezhaler kapsule s nekim drugim inhalatorom i ne koristite Hirobriz Breezhaler inhalator za primjenu bilo kojeg drugog lijeka u kapsulama.

Kada otvorite novo pakiranje, koristite samo novi Hirobriz Breezhaler inhalator koji se nalazi u ovom pakiranju.

Svaki inhalator treba baciti nakon 30 dana primjene.

Upitajte svog ljekarnika kako zbrinuti lijekove i inhalatore koje više ne trebate.

Ne gutajte kapsule. Prašak u kapsulama namijenjen je inhaliranju.

Vaše Hirobriz Breezhaler pakiranje:

Jedno Hirobriz Breezhaler pakiranje sadrži:

jedan Hirobriz Breezhaler inhalator

jedan ili više blistera koji sadrže Hirobriz Breezhaler kapsule koje se koriste u inhalatoru.

Hirobriz Breezhaler inhalator Vam omogućuje udisanje lijeka koji se nalazi u Hirobriz Breezhaler kapsuli.

Nastavak za usta

Poklopac

Rešetka

 

 

 

 

 

 

 

Tipka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donji dio

 

 

 

 

 

 

 

 

Blister

 

 

 

 

 

 

 

Komora za kapsulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hirobriz Breezhaler inhalator

Blister

Donji dio inhalatora

Kako koristiti Vaš inhalator

Skinite poklopac.

Otvorite inhalator:

Čvrsto držite donji dio inhalatora i otklopite nastavak za usta. To otvara inhalator.

Pripremite kapsulu:

Suhim rukama izvadite jednu kapsulu iz blistera neposredno prije primjene.

Umetnite kapsulu:

Stavite kapsulu u komoru za kapsulu.

Nikada nemojte staviti kapsulu izravno u nastavak za usta.

Zatvorite inhalator:

Zatvorite inhalator tako da čujete „klik“.

Probušite kapsulu:

Držite inhalator uspravno tako da nastavak za usta gleda prema gore.

Probušite kapsulu čvrstim pritiskom na bočne tipke s obje strane istodobno. To napravite samo jedanput.

Trebate čuti „klik“ kada se probuši kapsula.

Potpuno otpustite bočne tipke.

Izdahnite:

Prije nego što nastavak stavite u usta, potpuno izdahnite.

Nemojte puhati u nastavak za usta.

Udahnite lijek:

Kako biste udahnuli lijek duboko u dišne puteve:

Držite inhalator kako je prikazano na slici. Bočne tipke trebaju gledati lijevo i desno. Nemojte pritiskati bočne tipke.

Stavite nastavak u usta i usnama ga čvrsto obujmite.

Udahnite brzo, ali postojano te što dublje možete.

Napomena:

Dok dišete kroz inhalator, kapsula se okreće u komori pa biste trebali čuti zujanje. Osjetit ćete slatki okus dok Vam lijek ulazi u pluća.

Dodatne informacije

Komadići kapsule mogu povremeno proći kroz rešetku i ući Vam u usta. Ako se to dogodi, možete osjetiti ove komadiće na jeziku. Neće Vam naškoditi ako ih progutate ili udahnete. Vjerojatnost da će se kapsula zdrobiti je veća ako se kapsula slučajno probuši više od jednog puta (6. korak).

Ako ne čujete zujanje:

Kapsula se može zaglaviti u svojoj komori. Ako se to dogodi:

Otvorite inhalator i oprezno oslobodite kapsulu laganim udaranjem donjeg dijela inhalatora. Nemojte pritiskati bočne tipke.

Ponovno udahnite lijek ponavljajući 8. i 9. korak.

Zadržite dah:

Nakon što ste udahnuli lijek:

Zadržite dah najmanje 5-10 sekundi ili koliko dugo možete dok vadite inhalator iz usta.

Zatim izdahnite.

Otvorite inhalator kako biste provjerili je li ostalo praška u kapsuli.

Ako je ostalo praška u kapsuli: o Zatvorite inhalator.

Ponovite 8., 9., 10. i 11. korak.

Većina ljudi može isprazniti kapsulu s jednom ili dvije inhalacije.

Dodatne informacije

Neki ljudi mogu povremeno kašljati ubrzo nakon inhaliranja lijeka. Nemojte biti zabrinuti ako kašljete. Dokle god je kapsula prazna, primili ste dovoljno svog lijeka.

Kada završite primjenu svog lijeka:

Ponovno otvorite nastavak za usta, odstranite praznu kapsulu naginjanjem iz komore za kapsulu. Odbacite praznu kapsulu u svoj kućni otpad.

Zatvorite inhalator i vratite poklopac natrag.

Nemojte ostavljati kapsule u Hirobriz Breezhaler inhalatoru.

Označite uzimanje dnevne doze na kalendariću:

Na unutarnjoj strani pakiranja nalazi se kalendarić za praćenje dnevnih doza. Zabilježite uzimanje doze na kalendariću ako Vam to pomaže da se sjetite kada trebate uzeti sljedeću dozu.

ZAPAMTITE:

Ne gutajte Hirobriz Breezhaler kapsule.

Koristite samo Hirobriz Breezhaler inhalator koji se nalazi u ovom pakiranju.

Hirobriz Breezhaler kapsule se moraju uvijek čuvati u blisteru te se smiju izvaditi tek neposredno prije primjene.

Nikada ne stavljajte Hirobriz Breezhaler kapsulu direktno u nastavak za usta Hirobriz Breezhaler inhalatora.

Nemojte pritisnuti bočne tipke više od jedanput.

Nikad ne pušite u nastavak za usta Hirobriz Breezhaler inhalatora.

Uvijek oslobodite bočne tipke prije inhalacije.

Nikad nemojte prati Hirobriz Breezhaler vodom. Držite ga suhim. Vidjeti „Kako čistiti svoj inhalator“.

Nikad nemojte rastavljati Hirobriz Breezhaler inhalator.

Uvijek koristite Hirobriz Breezhaler inhalator koji se nalazi u Vašem novom pakiranju. Svaki inhalator treba baciti nakon 30 dana primjene.

Ne čuvajte kapsule u Hirobriz Breezhaler inhalatoru.

Uvijek držite Hirobriz Breezhaler inhalator i kapsule na suhom mjestu.

Kako čistiti svoj inhalator

Očistite svoj inhalator jedanput na tjedan.

Obrišite nastavak za usta iznutra i izvana čistom, suhom tkaninom kako biste odstranili ostatak praška.

Nemojte prati inhalator vodom. Držite ga suhim.

Nemojte rastavljati inhalator.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept