Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ibandronic Acid Sandoz (ibandronic acid) – Označavanje - M05BA06

Updated on site: 07-Oct-2017

Naziv lijekaIbandronic Acid Sandoz
ATK šifraM05BA06
Tvaribandronic acid
ProizvođačSandoz GmbH

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

Kutija

1.NAZIV LIJEKA

Ibandronatna kiselina Sandoz 50 mg filmom obložene tablete ibandronatna kiselina

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 50 mg ibandronatne kiseline (u obliku natrijevog ibandronat hidrata).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Tablete također sadrže laktozu.

Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

3 filmom obložene tablete

6 filmom obloženih tableta

9 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

84 filmom obložene tablete

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Ne sišite, ne žvačite i ne drobite tabletu.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sandoz GmbH

Biochemiestraße 10

A-6250 Kundl

Austrija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/685/001

EU/1/11/685/002

EU/1/11/685/003

EU/1/11/685/004

EU/1/11/685/005

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Ibandronatna kiselina Sandoz 50 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC: {broj}

SN: {broj}

NN: {broj}

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

Poliamid/Al/PVC – blister od aluminijske folije

1. NAZIV LIJEKA

Ibandronatna kiselina Sandoz 50 mg filmom obložene tablete ibandronatna kiselina

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sandoz GmbH

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept