Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ifirmacombi (irbesartan / hydrochlorothiazide) – Označavanje - C09DA04

Updated on site: 07-Oct-2017

Naziv lijekaIfirmacombi
ATK šifraC09DA04
Tvarirbesartan / hydrochlorothiazide
ProizvođačKrka, d.d., Novo mesto

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Ifirmacombi 150 mg/12,5 mg filmom obložene tablete irbesartan/hidroklorotiazid

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 150 mg irbesartana (u obliku irbesartanklorida) i 12,5 mg hidroklorotiazida.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

filmom obložena tableta

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

56 x 1 filmom obloženih tableta

84 filmom obložene tablete

90 filmom obloženih tableta

98 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Primjena kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/673/001 (14 filmom obloženih tableta)

EU/1/11/673/002 (28 filmom obloženih tableta)

EU/1/11/673/003 (30 filmom obloženih tableta)

EU/1/11/673/004 (56 filmom obloženih tableta)

EU/1/11/673/005 (56 x 1 filmom obloženih tableta)

EU/1/11/673/006 (84 filmom obložene tablete)

EU/1/11/673/007 (90 filmom obloženih tableta)

EU/1/11/673/008 (98 filmom obloženih tableta)

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Ifirmacombi 150 mg/12,5 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Ifirmacombi 150 mg/12,5 mg tablete irbesartan/hidroklorotiazid

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Serija

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Ifirmacombi 300 mg/12,5 mg filmom obložene tablete irbesartan/hidroklorotiazid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 300 mg irbesartana (u obliku irbesartanklorida) i 12,5 mg hidroklorotiazida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

filmom obložena tableta

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

56 x 1 filmom obloženih tableta

84 filmom obložene tablete

90 filmom obloženih tableta

98 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Primjena kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/673/009 (14 filmom obloženih tableta)

EU/1/11/673/010 (28 filmom obloženih tableta)

EU/1/11/673/011 (30 filmom obloženih tableta)

EU/1/11/673/012 (56 filmom obloženih tableta)

EU/1/11/673/013 (56 x 1 filmom obloženih tableta)

EU/1/11/673/014 (84 filmom obložene tablete)

EU/1/11/673/015 (90 filmom obloženih tableta)

EU/1/11/673/016 (98 filmom obloženih tableta)

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Ifirmacombi 300 mg/12,5 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Ifirmacombi 300 mg/12,5 mg tablete irbesartan/hidroklorotiazid

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Ifirmacombi 300 mg/25 mg filmom obložene tablete irbesartan/hidroklorotiazid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 300 mg irbesartana (u obliku irbesartanklorida) i 25 mg hidroklorotiazida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

filmom obložena tableta

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

56 x 1 filmom obloženih tableta

84 filmom obložene tablete

90 filmom obloženih tableta

98 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Primjena kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/673/017 (14 filmom obloženih tableta)

EU/1/11/673/018 (28 filmom obloženih tableta)

EU/1/11/673/019 (30 filmom obloženih tableta)

EU/1/11/673/020 (56 filmom obloženih tableta)

EU/1/11/673/021 (56 x 1 filmom obloženih tableta)

EU/1/11/673/022 (84 filmom obložene tablete)

EU/1/11/673/023 (90 filmom obloženih tableta)

EU/1/11/673/024 (98 filmom obloženih tableta)

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Ifirmacombi 300 mg/25 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Ifirmacombi 300 mg/25 mg tablete irbesartan/hidroklorotiazid

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

5. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept