Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ikervis (ciclosporin) – Označavanje - S01XA18

Updated on site: 07-Oct-2017

Naziv lijekaIkervis
ATK šifraS01XA18
Tvarciclosporin
ProizvođačSanten Oy

Santen Oy

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKA KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

IKERVIS 1 mg/ml kapi za oko, emulzija ciklosporin

2.NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

1 ml emulzije sadrži 1 mg ciklosporina.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: srednjelančani trigliceridi, cetalkonijev klorid, glicerol, tiloksapol, poloksamer 188, natrijev hidroksid (za podešavanje pH) i voda za injekcije.

Za daljnje informacije pročitajte uputu o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Kapi za oko, emulzija.

30 jednodoznih spremnika

90 jednodoznih spremnika

5.NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Samo za jednokratnu primjenu.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Okularna primjena.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Prije uporabe izvadite kontaktne leće.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Odmah nakon uporabe bacite svaki otvoreni jednodozni spremnik s preostalom emulzijom.

Santen Oy

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

SANTEN Oy

Niittyhaankatu 20

33720 Tampere

Finska

12.BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/15/990/001

EU/1/15/990/002

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Ikervis

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

Santen Oy

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

NALJEPNICA ZA VREĆICU

1. NAZIV LIJEKA

IKERVIS 1 mg/ml kapi za oko, emulzija ciklosporin

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

SANTEN Oy

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Serija

5.DRUGO

Okularno.

5 jednodoznih spremnika. Samo za jednokratnu primjenu. Ne zamrzavati.

Za daljnje informacije pročitajte uputu o lijeku.

Nakon otvaranja aluminijske vrećice jednodozne spremnike treba i dalje čuvati u vrećici radi zaštite od svjetlosti i izbjegavanja isparavanja.

Odmah nakon uporabe bacite svaki otvoreni jednodozni spremnik s preostalom emulzijom.

Santen Oy

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA ZA JEDNODOZNI SPREMNIK

1. NAZIV LIJEKA

IKERVIS 1 mg/ml kapi za oko, emulzija ciklosporin

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Okularno

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

6.DRUGO

0,3 ml

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept