Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Imatinib Accord (imatinib) – Uputa o lijeku - L01XE01

Updated on site: 07-Oct-2017

Naziv lijekaImatinib Accord
ATK šifraL01XE01
Tvarimatinib
ProizvođačAccord Healthcare Ltd

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

Imatinib Accord 100 mg filmom obložene tablete Imatinib Accord 400 mg filmom obložene tablete

imatinib

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što jeImatinib Accordi za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimatiImatinib Accord

3.Kako uzimatiImatinib Accord

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Imatinib Accord

6.Sadržaj pakiranjai druge informacije

1.Što je Imatinib Accordi za što se koristi

Imatinib Accord je lijek koji sadrži djelatnu tvar zvanu imatinib. Ovaj lijek djeluje tako da inhibira rast abnormalnih stanica kod niže navedenih bolesti. One obuhvaćaju i neke vrste raka.

Imatinib Accord se kod odraslih osoba i djece koristi za liječenje:

-Kronične mijeloične leukemije (KML). Leukemija je rak bijelih krvnih stanica. Te bijele krvne stanice obično pomažu tijelu u borbi protiv infekcije. Kronična mijeloična leukemija je oblik leukemije u kojem određene abnormalne bijele krvne stanice (zvane mijeloidne stanice) počinju nekontrolirano rasti.

-Akutne limfoblastične leukemije s pozitivnim Philadelphia kromosomom (Ph-pozitivni ALL). Leukemija je rak bijelih krvnih stanica. Te bijele krvne stanice obično pomažu tijelu u borbi protiv infekcije. Akutna limfoblastična leukemija je oblik leukemije u kojem određene abnormalne bijele krvne stanice (zvane limfoblasti) počinju nekontrolirano rasti. Imatinib Accord inhibira rast ovih stanica.

Imatinib Accord se kod odraslih osoba koristi za liječenje:

-Mijelodisplastičnih/mijeloproliferativnih bolesti (MDS/MPD). One čine skupinu bolesti krvi u kojima određene krvne stanice počinju nekontrolirano rasti. Imatinib Accord inhibira rast ovih stanica u određenoj podvrsti ovih bolesti.

-Hipereozinofilnog sindroma (HES) i/ili kronične eozinofilne leukemije (KEL). To su bolesti krvi u kojima određene krvne stanice (zvane eozinofili) počinju nekontrolirano rasti. Imatinib Accord inhibira rast ovih stanica u određenoj podvrsti ovih bolesti.

-Dermatofibrosarkoma protuberans (DFSP). DFSP je rak tkiva ispod kože u kojem neke stanice počinju nekontrolirano rasti. Imatinib Accord inhibira rast ovih stanica.

U ostatku ove upute o lijeku koristiti ćemo kratice prilikom spominjanja ovih bolesti.

Ako imate bilo kakvih pitanja o tome na koji način djeluje Imatinib Accord, ili zašto je taj lijek Vama propisan, obratite se svom liječniku.

2.Što morate znati prije nego počnete uzimatiImatinib Accord

Imatinib Accord Vam može propisati jedino liječnik koji ima iskustva s lijekovima za liječenje raka krvi ili solidnihtumora.

Pažljivo slijedite sve upute dobivene od liječnika, čak i onda ako se razlikuju od općih informacija sadržanih u ovoj uputi.

Nemojte uzimatiImatinib Accord:

- ako ste alergični na imatinib ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Ako se to odnosi na Vas, obavijestite svog liječnika bez uzimanja Imatinib Accorda.

Ako mislite da bi mogli biti alergični, ali niste sigurni, posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku prije negouzmete Imatinib Accord:

-ako imate, ili ste ikada imali, problema s jetrom, bubrezima ili srcem.

-ako uzimate lijek levotiroksin, jer Vam je uklonjena štitnjača.

-ako ste ikada imali ili možda sada imate infekciju virusom hepatitisa B. To je potrebno jer Imatinib Accord može uzrokovati ponovnu aktivaciju hepatitisa B što u nekim slučajevima može rezultirati smrtnim ishodom. Prije početka liječenja liječnik će pažljvo pregledati bolesnike radi utvrđivanja eventualnih znakova te infekcije.

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas, obavijestite svog liječnika prije uzimanja Imatinib

Accorda.

Tijekom liječenja Imatinib Accordomodmah obavijestite svog liječnika ako vrlo brzo dobivate na težini. Imatinib Accord može izazvati zadržavanje vode u tijelu (izrazito zadržavanjetekućine).

Dok uzimate Imatinib Accord, liječnik će redovito pratiti da li lijek djeluje. Također ćete redovito provoditi krvne pretrage i mjeriti tjelesnu težinu.

Djeca i adolescenti

Imatinib Accord se kod djece također koristi za liječenje KML-a. Ne postoji iskustvo kod djece s KML-om mlađe od 2 godine. Postoji ograničeno iskustvo kod djece s Ph-pozitivnim ALL-om te vrlo ograničeno iskustvo kod djece s MDS/MPD-om, DFSP-om, i HES/KEL-om.

Kod neke djece i adolescenata koji uzimaju Imatinib Accord rast može biti sporiji od normalnog. Liječnik će pratiti rast prilikom redovitih pregleda.

Drugi lijekovi i Imatinib Accord

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate , nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući lijekove dobivene bez recepta (poput paracetamola) i biljne pripravke (poput gospine trave). Neki lijekovi mogu utjecati na djelovanje Imatinib Accorda kada se uzimaju zajedno. Oni mogu povećati ili smanjiti učinak Imatinib Accorda bilo povećanjem nuspojava ili smanjenjem učinka Imatinib Accorda. Imatinib Accord može to isto napraviti nekim drugim lijekovima.

Obavijestite svog liječnika ako koristite lijekove koji sprječavaju stvaranje krvnih ugrušaka.

Trudnoća, dojenje i plodnost

-Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

-Imatinib Accord se ne smije upotrebljavati tijekom trudnoće, osim ako to nije neophodno. Liječnik će Vam objasniti moguće rizike od uzimanja Imatinib Accorda tijekom trudnoće.

-Ženama koje mogu zatrudnjeti se savjetuje primjena učinkovite kontracepcije tijekom liječenja.

-Nemojte dojiti tijekom liječenja Imatinib Accordom.

-Bolesnicima koji su zabrinuti za svoju plodnost tijekom uzimanja Imatinib Accorda se preporučuje da se posavjetuju sa svojim liječnikom.

Upravljanje vozilima i strojevima

Tijekom uzimanja ovog lijeka možete osjetiti omaglicu ili imati zamagljen vid. Ako se to dogodi, nemojte voziti niti koristiti alate ili strojeve dok se ponovno ne počnete osjećati dobro.

3.Kako uzimati Imatinib Accord

Vaš liječnik je propisao Imatinib Accord jer patite od ozbiljnog stanja. Imatinib Accord Vam može pomoći u borbi protiv tog stanja.

Međutim, uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Važno je da to činite onoliko dugo koliko Vam kaže liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Nemojte prestati uzimati Imatinib Accord, osim ako Vam to ne kaže liječnik. Ako niste u mogućnosti uzimati ovaj lijek kako Vam je liječnik propisao ili ako osjećate da Vam više ne treba, odmah se obratite svom liječniku.

Koliko Imatinib Accorda uzeti

Primjena uodraslih osoba

Liječnik će Vam reći točno koliko tabletaImatinib Accorda trebate uzeti.

Ako se liječite zbog KML-a:

Ovisno o Vašem stanju, uobičajena početna doza je ili 400 mg ili 600 mg:

-400 mg se uzima kao 4 tablete od 100 mg ili 1 tableta od 400 mg jednomna dan.

-600 mgse uzima kao 6 tableta od 100 mg ili 1 tableta od 400 mg i2 tablete od 100 mgjednomna dan.

Za KML, liječnik Vam može propisati višu ili nižu dozu, ovisno o tome kako reagirate na liječenje. Ako Vaša dnevna doza iznosi 800 mg (8 tableta od 100 mg ili 2 tablete od 400 mg), trebate uzimati 4 tablete od 100 mg ili 1 tabletu od 400 mg ujutro i 4 tablete od 100 mg ili 1 tabletu od 400 mg navečer.

Ako se liječite zbog Ph-pozitivnog ALL-a:

Početna doza je 600 mg, koja se uzima kao 6 tableta od 100 mg ili kao jedna tableta od 400 mg te 2 tablete od 100 mg jednomna dan.

Ako se liječite zbog MDS/MPD-a:

Početna doza je 400 mg, koja se uzima kao 4 tablete od 100 mg ili 1 tableta od 400 mg jednomna dan.

Ako se liječite zbog HES/KEL-a:

Početna doza je 100 mg, a uzima se jedna tableta od 100 mg jednom dnevno. Ovisno o tome kako reagirate na liječenje, liječnik može odlučiti povećati dozu do 400 mg, a uzimaju se 4 tablete od 100 mg ili jedna tableta od 400 mg jednom dnevno.

Ako se liječite zbog DFSP-a:

Doza je 800 mg na dan, koja se uzima kao 4 tablete od 100 mg ili 1 tableta od 400 mg ujutro i 4 tablete od 100 mg ili 1 tableta od 400 mg navečer.

Primjena u djecei adolescenata

Liječnik će Vam reći koliko tabletaImatinib Accorda trebate dati djetetu. Količina Imatinib Accorda koju je potrebno dati ovisiti će o stanju djeteta, tjelesnoj težini i visini. Ukupna dnevna doza u djece ne smije prijeći 800 mg kod KML-a i 600 mg kod Ph+ALL-a. Liječenje se kod Vašeg djeteta može provoditi dozom koja se daje jednom na dan ili se dnevna doza može podijeliti u dvije primjene (pola ujutro i pola navečer).

Kada i kako uzimati Imatinib Accord

-Imatinib Accord uzimajte uz obrok. To će Vam pomoći u zaštiti od želučanih problema prilikom uzimanja Imatinib Accorda.

-Tablete progutajte cijele s velikom čašom vode.

Ako niste u mogućnosti progutati tablete, možete ih otopiti u čaši negazirane vode ili soka od jabuke:

Uzmite oko 50 ml za svaku tabletu od 100 mg ili 200 ml za svaku tabletu od 400 mg.

Miješajte žlicom sve dok se tablete potpuno ne otope.

Jednom kad se tablete otope, odmah popijte sav sadržaj čaše. Ostaci otopljenih tableta mogu ostati u čaši.

Koliko dugo uzimatiImatinib Accord

Imatinib Accord nastavite uzimati svaki dan onoliko dugo koliko Vam je liječnik rekao.

Ako uzmete više Imatinib Accordanego što ste trebali

Ako ste zabunom uzeli previše tableta, odmah se obratite liječniku. Možda će Vam biti potrebna medicinska skrb. Sa sobom ponesite pakovanje lijeka.

Ako ste zaboravili uzetiImatinib Accord

-Ako ste zaboravili dozu, uzmite ju čim se sjetite. Međutim, ako je uskoro vrijeme za sljedeću dozu, preskočite propuštenu dozu.

-Zatim nastavite s uobičajenim rasporedom.

-Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. One su obično blage do umjerene.

Neke nuspojave mogu biti ozbiljne. Odmah obavijestite liječnika ako se kod Vas javi bilo što od sljedećeg:

Vrlo česte (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)ili česte (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

brzo dobivanje na težini. Imatinib Accord može izazvati zadržavanje vode u tijelu (teška retencija tekućine).

znakovi infekcije kao što su vrućica, teška zimica, grlobolja ili čirevi u ustima. Imatinib Accord može smanjiti broj bijelih krvnih stanica, pa možete lakše dobiti infekciju.

neočekivano krvarenje ili pojava masnica (kada se niste ozlijedili).

Manje česte (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba) ili rijetke (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba):

bolovi u prsima, nepravilan srčani ritam (znakovi srčanih problema).

kašalj, otežano disanje ili bolno disanje (znakovi plućnih problema).

osjećaj ošamućenosti, omaglica ili nesvjestica (znakovi sniženog krvnog tlaka).

mučnina uz gubitak apetita, tamno obojenje mokraće, žutilo kože ili očiju (znakovi problema s

jetrom).

osip, crvenilo kože s mjehurićima na usnama, očima, koži ili u ustima, ljuštenje kože, vrućica, izdignute crvene ili ljubičastemrljena koži, svrbež, osjećaj žarenja, pojava gnojnih mjehurića (znakovi kožnih problema).

teška bol u trbuhu, krv u sadržaju povraćanja, stolici ili mokraći, crne stolice (znakovi probavnih problema).

jako smanjeno mokrenje, osjećaj žeđi (znakovi bubrežnih problema).

mučnina s proljevom i povraćanjem, bol u trbuhu ili vrućica (znakovi crijevnih problema).

teška glavobolja, slabost ili oduzetostudova ili lica, otežan govor, iznenadni gubitak svijesti (znakovi problema živčanog sustava kao što su krvarenje ili oticanje u lubanji/mozgu).

blijeda koža, umor i gubitak daha te tamno obojena mokraća (znakovi snižene razine crvenih krvnih stanica).

bol u očima ili slabljenje vida, krvarenje u očima.

bol u kukovima ili otežano hodanje.

utrnuli ili hladni prsti na nogama i rukama (znakovi Raynaudovog sindroma).

iznenadno oticanje i crvenilo kože (znakovi kožne infekcije zvane celulitis).

oslabljen sluh.

mišićna slabost i grčevi mišića s abnormalnim srčanim ritmom (znakovi promjena količine kalija u krvi).

modrice.

bol u trbuhu s mučninom.

grčevi mišića s vrućicom, crveno-smeđe obojena mokraća, bol ili slabost mišića (znakovi mišićnih problema).

bol u zdjelici ponekad s mučninom i povraćanjem te neočekivanim krvarenjem iz rodnice, omaglica ili nesvjestica zbog sniženog krvnog tlaka (znakovi problema s jajnicima ili maternicom).

mučnina, nedostatak zraka, nepravilni otkucaji srca, zamućenje mokraće, umor i/ili osjećaj nelagode u zglobovima udruženi s poremećenim nalazima laboratorijskih pretraga (npr. visoke razine kalija, mokraćne kiseline i kalcijate niske razine fosforau krvi).

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

kombinacija teškog proširenog osipa, mučnine, vrućice, visoke razine određenih bijelih krvnih stanica ili žutila kože ili očiju (znakovi žutice) s nedostatkom zraka, bolovima/nelagodom u prsima, jako smanjenim mokrenjem i žeđi itd. (znakovi alergijske reakcije povezane s liječenjem).

kronično zatajenje bubrega

ponovna pojava (ponovna aktivacija) infekcije virusom hepatitisa B ako ste u prošlosti imali hepatitis B (infekciju jetre).

Ako se kod Vas javi bilo što od gore navedenog, odmah obavijestite svog liječnika.

Druge nuspojave mogu uključivati:

Vrlo česte (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

glavobolja ili umor.

mučnina, povraćanje, proljev ili probavne smetnje.

osip.

grčevi u mišićima ili bol u zglobovima, mišićima ili kostima, tijekom liječenja Imatinib Accord om ili nakon prekida uzimanja Imatinib Accord.

oticanje kao što je oticanje gležnjeva ili otečene oči.

povećanje tjelesne težine.

Ako se bilo što od navedenog kod Vas javi u teškom obliku, obavijestite svog liječnika.

Česte (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

anoreksija, smanjenje tjelesne težine ili poremećaj u osjetu okusa.

omaglica ili slabost.

otežano spavanje (nesanica).

iscjedak iz oka sa svrbežom, crvenilom ili oteklinom (konjunktivitis), suzne oči ili zamućen vid.

krvarenje iz nosa.

bol ili oticanje u trbuhu, vjetrovi, žgaravica ili zatvor.

svrbež.

neuobičajen gubitak ili prorijeđenost kose.

utrnulost šaka ili stopala.

čirevi u ustima.

bolovi u zglobovima s oticanjem.

suha usta, suhoća kože ili suho oko.

smanjena ili povećana osjetljivost kože.

navale vrućine, zimica ili noćno znojenje.

Ako se bilo što od navedenog kod Vas javi u teškom obliku, obavijestite svog liječnika.

Nepoznato(učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

crvenilo i/ili oticanje dlanova ruku i tabana stopala koje može biti praćeno trncima i bolnim žarenjem.

usporen rast kod djece i adolescenata.

Ako se bilo što od navedenog kod Vas javi u teškom obliku, obavijestite svog liječnika.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnikaili medicinsku sestru.To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvatiImatinib Accord

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji.

Za PVC/PVdC/Alu blistere

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Za Alu/Alu blistere

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja

Ne koristiti pakovanje koje je oštećeno ili na kojem su vidljivi znakovi otvaranja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.Sadržaj pakiranjai druge informacije

ŠtoImatinib Accordsadrži

-Djelatna tvar je imatinibmesilat.

Svaka filmom obložena tableta Imatinib Accorda od 100 mg sadrži 100 mg imatiniba (u obliku imatinibmesilata).

Svaka filmom obložena tableta Imatinib Accorda od 400 mg sadrži 400 mg imatiniba (u obliku imatinibmesilata).

-Drugi sastojci sumikrokristalična celuloza, krospovidon, hipromeloza 6 cps(E464), magnezijev stearat i bezvodni koloidni silicijev dioksid.Ovojnica tablete sadrži hipromelozu6 cps (E464), talk (E553b), polietilenglikol, žuti željezov oksid (E172), crveni željezov oksid (E172).

KakoImatinib Accordizgleda i sadržaj pakiranja

Imatinib Accord100 mg filmom obložene tablete su smećkastonarančaste, okrugle, bikonveksne filmom obložene tablete s utisnutom oznakom „IM“ s jedne strane razdjelne crte i oznakom „T1“ s druge strane razdjelne crte te bez oznaka na drugoj strani tablete.

Imatinib Accord 400 mg filmom obložene tablete su smećkastonarančaste, ovalne, bikonveksne filmom obložene tablete s utisnutom oznakom „IM“ s jedne strane razdjelne crte i oznakom „T2“ s druge strane razdjelne crte te bez oznaka na drugoj strani tablete.

Imatinib Accord 100 mg filmom obložene tablete dostupne su u pakovanjima koja sadrže 20, 60, 120 ili 180 tableta, ali ona sva ne moraju biti dostupna u Vašoj zemlji.

Pored toga, Imatinib Accord 100 mg tablete dostupne su u perforiranim blisterima djeljivim na jedinične doze (PVC/PVdC/Alu) u veličinama pakovanja od 30x1, 60x1, 90x1, 120x1 ili 180x1 filmom obložena tableta.

Imatinib Accord 400 mg filmom obložene tablete dostupne su u pakovanjima koja sadrže 10, 30 ili 90 tableta, ali ona sva ne moraju biti dostupna u Vašoj zemlji.

Pored toga, Imatinib Accord 400 mg tablete dostupne su u perforiranim blisterima djeljivim na jedinične doze (PVC/PVdC/Alu) u veličinama pakovanja od 30x1, 60x1ili 90x1 filmom obložena tableta.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF

Velika Britanija

Proizvođač

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF

Velika Britanija

Pharmacare Premium Ltd

HHF 003, Hal Far Industrial Estet,

Birzebbugia,BBG 3000, Malta

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept