Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Imbruvica (ibrutinib) – Uputa o lijeku - L01XE27

Updated on site: 07-Oct-2017

Naziv lijekaImbruvica
ATK šifraL01XE27
Tvaribrutinib
ProizvođačJanssen-Cilag International NV

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

IMBRUVICA 140 mg tvrde kapsule ibrutinib

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte

dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je IMBRUVICA i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek IMBRUVICA

3.Kako uzimati lijek IMBRUVICA

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati lijek IMBRUVICA

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je IMBRUVICA i za što se koristi

Što je IMBRUVICA

IMBRUVICA je lijek protiv raka koji sadrži djelatnu tvar ibrutinib. On pripada skupini lijekova koji se zovu inhibitori protein kinaze.

Za što se koristi IMBRUVICA

Koristi se za liječenje sljedećih vrsta raka krvi u odraslih:

limfom plaštenih stanica, vrsta raka koji zahvaća limfne čvorove, kada se bolest vratila ili nije reagirala na liječenje.

kronična lifmocitna leukemija, vrsta raka koja zahvaća bijele krvne stanice koje se zovu limfociti, a zahvaća i limfne čvorove. IMBRUVICA se koristi u bolesnika koji prethodno nisu bili liječeni za kroničnu limfocitnu leukemiju ili kada se bolest vratila ili nije reagirala na liječenje.

Waldenströmova makroglobulinemija, vrsta raka koji zahvaća bijele krvne stanice koje se zovu limfociti. Koristi se kada se bolest vratila ili nije reagirala na liječenje ili u bolesnika za koje kemoterapija koja se daje zajedno s protutijelima nije primjerena terapija.

Kako IMBRUVICA djeluje

Kod limfoma plaštenih stanica, kronične limfocitne leukemije i Waldenströmove makroglobulinemije, IMBRUVICA djeluje tako da blokira Brutonovu tirozin kinazu, protein u tijelu koji pomaže stanicama ovih vrsta raka da žive i rastu. Blokirajući ovaj protein, IMBRUVICA pomaže ubiti i smanjiti broj stanica raka. Također može usporiti pogoršanje raka.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek IMBRUVICA

Nemojte uzimati lijek IMBRUVICA

ako ste alergični na ibrutinib ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

ako uzimate biljni lijek na bazi gospine trave, koji se koristi za depresiju. Ako niste sigurni, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete ovaj lijek.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete lijek IMBRUVICA:

ako ste ikada imali neuobičajene modrice ili krvarenje ili uzimate bilo koji lijek ili dodatak prehrani koji Vam povećava rizik krvarenja (vidjeti dio “Drugi lijekovi i IMBRUVICA”)

ako ste u prošlosti imali nepravilne otkucaje srca (fibrilacija atrija) ili teško zatajenje srca, zbog kojeg možete osjetiti nedostatak zraka i može uzrokovati oticanje nogu

ako imate tegobe s jetrom ili bubrezima

ako ste nedavno bili na operaciji, posebno ako bi to moglo utjecati na apsorpciju hrane ili lijekova iz želuca ili crijeva

ako planirate ići na bilo kakvu operaciju – liječnik od Vas može zatražiti da prestanete uzimati lijek IMBRUVICA na kratko vrijeme.

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete ovaj lijek.

Tijekom uzimanja lijeka IMBRUVICA, odmah obavijestite svog liječnika ako Vi ili netko kod Vas primijeti: gubitak pamćenja, poteškoće s razmišljanjem, poteškoće s hodanjem ili gubitak vida – to može biti zbog vrlo rijetke, ali ozbiljne infekcije mozga koja može imati smrtni ishod (progresivna multifokalna leukoencefalopatija ili PML).

Pretrage i provjere prije i tijekom liječenja

Sindrom lize tumora: tijekom liječenja raka, a ponekad čak i bez liječenja pojavile su se neuobičajene razine kemijskih tvari u krvi uzrokovane brzim raspadom stanica raka. To može dovesti do promjena u radu bubrega, poremećaja otkucaja srca ili napadaja. Vaš liječnik ili drugi zdravstveni djelatnik može zatražiti pretrage krvi kako bi provjerio da li je došlo do sindroma lize tumora.

Limfocitoza: laboratorijske pretrage mogu pokazati povišenje bijelih krvnih stanica (zvanih “limfociti”) u krvi u prvim tjednima liječenja. Ovo je očekivano i može trajati nekoliko mjeseci. To ne mora nužno ukazivati na pogoršanje raka krvi. Liječnik će Vam provjeriti krvnu sliku prije ili tijekom liječenja, a u rijetkim slučajevima možda će Vam morati dati drugi lijek. Razgovarajte sa svojim liječnikom o značenju rezultata pretraga.

Djeca i adolescenti

Djeca i adolescenti ne smiju uzimati lijek IMBRUVICA. To je zbog toga jer nije ispitan u ovim dobnim skupinama.

Drugi lijekovi i IMBRUVICA

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. Ovo uključuje lijekove koje ste nabavili bez recepta, biljne lijekove i dodatke prehrani. To je zbog toga jer IMBRUVICA može utjecati na djelovanje nekih drugih lijekova. Osim toga, neki drugi lijekovi mogu utjecati na djelovanje lijeka IMBRUVICA.

Radi lijeka IMBRUVICA može lakše doći do krvarenja. To znači da morate reći svom liječniku uzimate li druge lijekove koji povećavaju rizik od krvarenja. Oni uključuju:

acetilsalicilatnu kiselinu i nesteroidne protuupalne lijekove poput ibuprofena ili naproksena

lijekove koji razrjeđuju krv, poput varfarina, heparina ili drugih lijekova za krvne ugruške

dodatke prehrani koji mogu povećati rizik od krvarenja, poput ribljeg ulja, vitamina E ili sjemenki lana.

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete lijek IMBRUVICA.

Također recite liječniku ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova – Na učinke lijeka IMBRUVICA ili drugih lijekova može se utjecati ako uzimate lijek IMBRUVICA zajedno s nekim od sljedećih lijekova:

lijekove koji se nazivaju antibiotici za liječenje bakterijskih infekcija– klaritromicin, telitromicin, ciprofloksacin, eritromicin ili rifampicin

lijekove za gljivične infekcije – ketokonazol, itrakonazol, flukonazol ili vorikonazol

lijekove za HIV infekciju – ritonavir, kobicistat, indinavir, nelfinavir, sakvinavir, amprenavir, atazanavir, darunavir/ritonavir ili fosamprenavir

lijekove koji sprječavaju mučninu i povraćanje koje su povezane s kemoterapijom - aprepitant

lijekove za depresiju - nefazodon

lijekove za liječenje drugih vrsta raka, koji se zovu inhibitori kinaza – krizotinib, imatinib

lijekove za visoki krvni tlak ili bol u prsištu, koji se zovu blokatori kalcijevih kanala – diltiazem ili verapamil

lijekove koji se nazivaju statini za liječenje povišenog kolesterola - rosuvastatin

lijekove za srce/antiaritmike – amiodaron ili dronedaron

lijekove za sprječavanje napadaja ili za liječenje epilepsije, ili lijekove za liječenje bolnog stanja lica koje se zove trigeminalna neuralgija – karbamazepin ili fenitoin.

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete lijek IMBRUVICA.

Ako uzimate digoksin, lijek za probleme sa srcem, ili metotreksat, lijek koji se primjenjuje za liječenje drugih vrsta raka i za smanjenje aktivnosti imunološkog sustava (npr. za reumatoidni artritis ili psorijazu), potrebno ga je uzeti najmanje 6 sati prije ili nakon uzimanja lijeka IMBRUVICA.

IMBRUVICA s hranom

Nemojte uzimati lijek IMBRUVICA s grejpfrutom ili seviljskom narančom (gorkom narančom)

– ovo uključuje njihovo uzimanje kao hrane, pijenje soka ili uzimanje dodataka prehrani koji bi ih mogli sadržavati. To je zato što mogu povećati količinu lijeka IMBRUVICA u Vašoj krvi.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Nemojte zatrudnjeti dok uzimate ovaj lijek. Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

IMBRUVICA se ne smije uzimati tijekom trudnoće. Ne postoje podaci o sigurnosti lijeka IMBRUVICA u trudnica.

Žene reproduktivne dobi moraju koristiti visoko učinkovitu metodu kontracepcije tijekom uzimanja lijeka IMBRUVICA i do tri mjeseca nakon završetka liječenja, kako bi izbjegle trudnoću tijekom liječenja lijekom IMBRUVICA. Ako uzimate hormonske kontraceptive poput kontracepcijskih tableta ili kontracepcijskih naprava, također se mora koristiti i barijerna metoda kontracepcije (npr. prezervativ).

Odmah obavijestite liječnika ako zatrudnite.

Nemojte dojiti tijekom uzimanja ovog lijeka.

Upravljanje vozilima i strojevima

Možete osjećati umor ili omaglicu nakon uzimanja lijeka IMBRUVICA, što može imati utjecaja na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili upotrebu bilo kakvih alata ili strojeva.

3.Kako uzimati lijek IMBRUVICA

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik, ljekarnik ili medicinska sestra. Provjerite s liječnikom, ljekarnikom ili medicinskom sestrom ako niste sigurni.

Koliko lijeka uzeti

Limfom plaštenih stanica

Preporučena doza lijeka IMBRUVICA je četiri kapsule (560 mg) jedanput na dan.

Kronična limfocitna leukemija/Waldenströmova makroglobulinemija

Preporučena doza lijeka IMBRUVICA je tri kapsule (420 mg) jedanput na dan.

Liječnik Vam može prilagoditi dozu.

Uzimanje ovog lijeka

Uzmite kapsule kroz usta s čašom vode.

Uzmite kapsule svaki dan, otprilike u isto vrijeme.

Kapsule progutajte cijele. Nemojte ih otvarati, lomiti ili žvakati.

Ako uzmete više lijeka IMBRUVICA nego što ste trebali

Ako uzmete više lijeka IMBRUVICA nego što ste trebali, odmah se obratite liječniku ili idite u bolnicu. Uzmite kapsule i ovu uputu sa sobom.

Ako ste zaboravili uzeti lijek IMBRUVICA

Ako propustite dozu, možete je uzeti što je prije moguće isti dan, s povratkom na uobičajeni raspored uzimanja sljedeći dan.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako niste sigurni, razgovarajte sa svojim liječnikom, ljekarnikom ili medicinskom sestrom o tome kada ćete uzeti sljedeću dozu.

Ako prestanete uzimati lijek IMBRUVICA

Nemojte prestati uzimati ovaj lijek osim ako Vam to ne kaže Vaš liječnik.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Uz ovaj lijek mogu se javiti sljedeće nuspojave:

Prestanite uzimati lijek IMBRUVICA i odmah recite liječniku, ako primijetite bilo koju od sljedećih nuspojava:

osip s izbočinama koji svrbi, poteškoće s disanjem, oticanje lica, usnica, jezika ili grla – možda imate alergijsku reakciju na lijek.

Odmah recite liječniku ako primijetite bilo koju od sljedećih nuspojava:

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

vrućica, zimica, bol u tijelu, osjećaj umora, simptomi prehlade ili gripe, nedostatak zraka,– ovo mogu biti znakovi infekcije (virusne, bakterijske ili gljivične). Ovo može uključiti infekcije nosa, sinusa ili grla (infekcija gornjeg dišnog sustava), ili pluća, ili kože.

nastanak modrica ili povećana sklonost stvaranju modrica.

Često (mogu se javiti u više od 1 na 100 osoba)

teške infekcije u cijelom tijelu (sepsa)

infekcije mokraćnog sustava

krvarenje iz nosa, male crvene ili ljubičaste točkice uzrokovane krvarenjem ispod kože

krv u stolici ili mokraći, jača menstrualna krvarenja, nezaustavljivo krvarenje iz ozljede, smetenost, glavobolja s nerazgovjetnim govorom ili osjećaj nesvjestice – ovo bi mogli biti znakovi ozbiljnog unutarnjeg krvarenja u Vašem želucu, crijevima ili mozgu

ubrzani puls, propušteni otkucaji srca, slab ili neravnomjeran puls (simptomi fibrilacije atrija)

povećanje broja ili udjela bijelih krvnih stanica što se vidi u krvnim pretragama

nizak broj bijelih krvnih stanica s vrućicom (febrilna neutropenija)

neuobičajene razine kemijskih tvari u krvi uzrokovane brzim raspadom stanica raka koje su se pojavile tijekom liječenja raka, a ponekad čak i bez liječenja (sindrom lize tumora)

nemelanomski rak kože, najčešće rak skvamoznih stanica i bazalnih stanica kože

osjećaj omaglice

zamagljen vid

visok krvni tlak

crvenilo kože

visoka razina “mokraćne kiseline” u krvi (vidljivo iz krvnih nalaza), što može uzrokovati giht

upala u plućima koja može dovesti do trajnog oštećenja

pucanje noktiju.

Manje često (mogu se javiti u više od 1 na 1000 osoba)

izrazito povećan broj bijelih krvnih stanica što može uzrokovati sljepljivanje stanica

alergijska reakcija, ponekad teška, koja može uključivati otečeno lice, usnu, usta, jezik ili grlo, otežano gutanje ili disanje, osip praćen svrbežom (koprivnjača).

Druge vrlo česte nuspojave

ranice u ustima

glavobolja

konstipacija

mučnina ili povraćanje

proljev, liječnik Vam može dati nadomjestak tekućine i soli ili drugi lijek

kožni osip

bolne ruke i noge

bol u leđima ili zglobovima

grčevi, bol ili grčevi u mišićima

nizak broj stanica koje pomažu pri zgrušavanju krvi (krvne pločice), vrlo nizak broj bijelih krvnih stanica – vidi se iz krvnih pretraga

otečene šake, gležnjevi ili stopala.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

zatajenje jetre

težak osip s mjehurima i ljuštenjem kože, naročito oko usta, nosa, očiju i spolnih organa (Stevens-Johnsonov sindrom).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati lijek IMBRUVICA

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i naljepnici na boci iza oznake Rok valjanosti, odnosno EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što IMBRUVICA sadrži

Djelatna tvar je ibrutinib. Jedna tvrda kapsula sadrži 140 mg ibrutiniba.

Drugi sastojci su:

-sadržaj kapsule: umrežena karmelozanatrij, magnezijev stearat, mikrokristalična celuloza i natrijev laurilsulfat

-ovojnica kapsule: želatina i titanijev dioksid (E171)

-tinta za označavanje: šelak, željezov oksid, crni (E172) i propilenglikol.

Kako IMBRUVICA izgleda i sadržaj pakiranja

IMBRUVICA su bijele neprozirne tvrde kapsule označene s “ibr 140 mg” crnom bojom na jednoj strani.

Kapsule dolaze u plastičnoj boci sa sigurnosnim čepom za djecu od polipropilena. Jedna boca sadrži 90 ili 120 kapsula. Jedno pakiranje sadrži jednu bocu.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

Proizvođač

Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Janssen-Cilag NV

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Antwerpseweg 15-17

Geležinio Vilko g. 18A

B-2340 Beerse

LT-08104 Vilnius

Tel/Tél: +32 14 64 94 11

Tel: +370 5 278 68 88

България

Luxembourg/Luxemburg

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД

Janssen-Cilag NV

ж.к. Младост 4

Antwerpseweg 15-17

Бизнес Парк София, сграда 4

B-2340 Beerse

София 1766

Belgique/Belgien

Тел.: +359 2 489 94 00

Tél/Tel: +32 14 649 411

Česká republika

Janssen-Cilag s.r.o. Karla Engliše 3201/06

CZ-150 00 Praha 5 - Smíchov Tel. +420 227 012 227

Danmark

Janssen-Cilag A/S

Bregnerødvej 133

DK-3460 Birkerød

Tlf: +45 45 94 82 82

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH

Johnson & Johnson Platz 1

D-41470 Neuss

Tel: +49 2137 955 955

Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal Lõõtsa 2

EE-11415 Tallinn

Tel: +372 617 7410

Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε. Λεωφόρος Ειρήνης 56

GR-151 21 Πεύκη, Αθήνα Tηλ: +30 210 80 90 000

España

Janssen-Cilag, S.A.

E-28042 Madrid

Tel: +34 91 722 81 00

France

Janssen-Cilag

1, rue Camille Desmoulins, TSA 91003 F-92787 Issy Les Moulineaux, Cedex 9 Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

Oreškovićeva 6H

HR-10010 Zagreb

Tel: + 385 1 66 10 700

Magyarország

Janssen-Cilag Kft.

Nagyenyed u. 8-14

H-Budapest, 1123

Tel.: +36 1 884 2858

Malta

Am Mangion Ltd.

Mangion Building, Triq Ġdida fi Triq Valletta MT-Ħal-Luqa LQA 6000

Tel: +356 2397 6000

Nederland

Janssen-Cilag BV

Dr. Paul Janssenweg 150

NL-5026 RH Tilburg

Tel: +31 13 583 73 73

Norge

Janssen-Cilag AS

Postboks 144

NO-1325-Lysaker

Tlf: +47 24 12 65 00

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH Vorgartenstraße 206B A-1020 Wien

Tel: +43 1 610 300

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24

PL-02-135 Warszawa

Tel.+48 22 237 60 00

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.

Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A

Queluz de Baixo

PT-2734-503 Barcarena

Tel: +351 21 43 68 835

România

Johnson & Johnson România SRL

Strada Tipografilor Nr. 11-15

Clădirea S-Park, Corp B3-B4, Etaj 3

013714 Bucureşti, ROMANIA

Tel: +40 21 207 18 00

Ireland

Slovenija

Janssen-Cilag Ltd.

Johnson & Johnson d.o.o.

50-100 Holmers Farm Way

Šmartinska cesta 53

High Wycombe

SI-1000 Ljubljana

Buckinghamshire HP12 4EG

Tel: +386 1 401 18 30

United Kingdom

 

Tel: +44 1494 567 567

 

Ísland

Slovenská republika

Janssen-Cilag AB

Johnson & Johnson, s.r.o.

c/o Vistor hf.

CBC III, Karadžičova 12

Hörgatúni 2

SK-821 08 Bratislava

IS-210 Garðabær

Tel: +421 232 408 400

Sími: +354 535 7000

 

Italia

Suomi/Finland

Janssen-Cilag SpA

Janssen-Cilag Oy

Via M.Buonarroti, 23

Vaisalantie/Vaisalavägen 2

I-20093 Cologno Monzese MI

FI-02130 Espoo/Esbo

Tel: +39 02 2510 1

Puh/Tel: +358 207 531 300

Κύπρος

Sverige

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

Janssen-Cilag AB

Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 226

Box 4042

Λατσιά

SE-16904 Solna

CY-2234 Λευκωσία

Tel: +46 8 626 50 00

Τηλ: ++357 22 207 700

 

Latvija

United Kingdom

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Janssen-Cilag Ltd.

Mūkusalas iela 101

50-100 Holmers Farm Way

Rīga, LV-1004

High Wycombe

Tel: +371 678 93561

Buckinghamshire HP12 4EG - UK

 

Tel: +44 1494 567 444.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

 

Ostali izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept