Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Imvanex (modified vaccinia Ankara - Bavarian...) – Označavanje - J07BX

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaImvanex
ATK šifraJ07BX
Tvarmodified vaccinia Ankara - Bavarian Nordic (MVA-BN) virus
ProizvođačBavarian Nordic A/S

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

PAKIRANJE OD 20 BOČICA

1.NAZIV LIJEKA

IMVANEX suspenzija za injekciju

Cjepivo protiv velikih boginja (živi modificirani virus vakcinije Ankara)

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 doza (0,5 ml) sadrži titar ne manji od 5 x 107 TCID50 (TCID50 = infektivna doza kulture tkiva)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

trometamol natrijev klorid voda za injekcije

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Suspenzija za injekciju.

20 jednodoznih bočica.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Potkožna primjena.

Odmrznuti na sobnoj temperaturi. Nježno vrtjeti najmanje 30 sekundi.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti (-20 °C ± 5 °C):

Rok valjanosti (-50 °C ± 10 °C):

Rok valjanosti (-80 °C ± 10 °C):

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u zamrzivaču (na temperaturi od -20 °C ± 5 °C ili -50 °C ± 10 °C ili -80 °C ± 10 °C) zaštićeno od svjetlosti. Rok valjanosti ovisi o temperaturi čuvanja.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Bavarian Nordic A/S

Hejreskovvej 10a

3490 Kvistgaard

Danska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/855/001

13.BROJ SERIJE <, OZNAKE DONACIJE I PROIZVODA >

Serija:

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

BOČICA

1. NAZIV LIJEKA

IMVANEX® suspenzija za injekciju

Cjepivo protiv velikih boginja

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Potkožna primjena

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti (-20 °C ± 5 °C):

Rok valjanosti (-50 °C ± 10 °C)

Rok valjanosti (-80 °C ± 10 °C):

4.BROJ SERIJE

Serija:

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 doza (0,5 ml)

6.DRUGO

Čuvati u zamrzivaču (na temperaturi od -20 °C ± 5 °C ili -50 °C ± 10 °C ili -80 °C ± 10 °C) zaštićeno od svjetlosti.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept