Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Incivo (telaprevir) – Označavanje - J05AE

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaIncivo
ATK šifraJ05AE
Tvartelaprevir
ProizvođačJanssen-Cilag International N.V.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KARTONSKA KUTIJA (pakiranje s 1 bočicom)

1. NAZIV LIJEKA

 

INCIVO 375 mg filmom obložene tablete

 

 

 

 

telaprevir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

 

odobren

 

 

 

 

 

Jedna filmom obložena tableta sadrži 375 mg telaprevira.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

POPIS POMOĆNIH TVARI

 

 

 

 

Sadrži natrij.

 

 

 

 

 

 

Za dodatne informacije vidjeti Uputu o lijeku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

nije

 

 

 

 

 

 

 

42 filmom obložene tablete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

više

 

 

 

 

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

 

 

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o l jeku.

 

 

 

 

Primjena kroz usta.

 

 

 

 

 

Tablete progutajte cijele.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

koji

 

 

 

 

 

POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

 

 

 

DJECE

 

 

 

 

 

 

Čuvati izvan pogleda i d hvata djece.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

7.

DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

 

 

8.

ROK VALJANOSTI

 

 

 

 

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnoj bočici. Bočicu držite čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Janssen Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE

EU/1/11/720/002

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

 

15.

UPUTE ZA UPORABU

više

 

 

 

 

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

 

16.

 

incivo 375 mg

koji

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

odobren

LIJEKA U PROMET

nije

 

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

NALJEPNICA NA BOČICI (pakiranje s 1 bočicom)

1. NAZIV LIJEKA

 

INCIVO 375 mg filmom obložene tablete

 

 

 

 

telaprevir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

 

odobren

 

 

 

 

 

Jedna filmom obložena tableta sadrži 375 mg telaprevira.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

POPIS POMOĆNIH TVARI

 

 

 

 

Sadrži natrij.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

 

 

 

42 filmom obložene tablete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

 

 

 

 

 

 

više

nije

 

 

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

 

 

 

Primjena kroz usta.

 

 

 

 

 

Tablete progutajte cijele.

 

 

 

 

 

6.

POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

 

 

 

DJECE

koji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čuvati izvan pogleda i d hvata djece.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

7.

DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

 

 

N mojte u lanjati sredstvo za sušenje.

 

 

 

 

8.

ROK VALJANOSTI

 

 

 

 

 

Rok valjanosti

 

 

 

 

 

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnoj bočici. Bočicu držite čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Janssen Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE

EU/1/11/720/002

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

 

15.

UPUTE ZA UPORABU

više

 

 

 

 

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

 

16.

Lijek

koji

 

 

 

 

odobren

LIJEKA U PROMET

nije

 

INCIVO 375 mg filmom obložene tablete telaprevir
PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KARTONSKA KUTIJA (pakiranje s 4 bočice)
1. NAZIV LIJEKA

 

2.

NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

 

 

 

 

Jedna filmom obložena tableta sadrži 375 mg telaprevira.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

POPIS POMOĆNIH TVARI

 

 

 

 

Sadrži natrij.

 

 

 

 

 

 

Za dodatne informacije vidjeti Uputu o lijeku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

odobren

 

 

168 filmom obloženih tableta (4 bočice od kojih svaka sadrži 42 tablete)

 

Bočice nisu namijenjene pojedinačnoj distribuciji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

nije

 

 

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o l jeku.

 

 

 

 

Primjena kroz usta.

više

 

 

 

 

Tablete progutajte cijele.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

 

 

 

DJECE

 

 

 

 

 

 

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

 

 

 

 

 

 

koji

 

 

 

 

 

7.

DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

ROK VALJANOSTI

 

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnoj bočici. Bočicu držati čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Janssen Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE

EU/1/11/720/001

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

 

15.

UPUTE ZA UPORABU

više

 

 

 

 

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

 

16.

 

incivo 375 mg

koji

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

odobren

LIJEKA U PROMET

nije

 

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

NALJEPNICA NA BOČICI (pakiranje od 4 bočice)

1. NAZIV LIJEKA

 

INCIVO 375 mg filmom obložene tablete

 

 

 

 

telaprevir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

 

odobren

 

 

 

 

 

Jedna filmom obložena tableta sadrži 375 mg telaprevira.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

POPIS POMOĆNIH TVARI

 

 

 

 

Sadrži natrij.

 

 

 

 

 

 

Za dodatne informacije vidjeti Uputu o lijeku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

nije

 

 

 

 

 

 

 

42 filmom obložene tablete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

više

 

 

 

 

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

 

 

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o l jeku.

 

 

 

 

Primjena kroz usta.

 

 

 

 

 

Tablete progutajte cijele.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

koji

 

 

 

 

 

POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

 

 

 

DJECE

 

 

 

 

 

 

Čuvati izvan pogleda i d hvata djece.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

7.

DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

 

 

N mo te uklanjati sredstvo za sušenje.

 

 

 

 

8.

ROK VALJANOSTI

 

 

 

 

 

Rok valjanosti

 

 

 

 

 

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnoj bočici. Bočicu držati čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Janssen Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgija

12. BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE

EU/1/11/720/001

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

 

15.

UPUTE ZA UPORABU

više

 

 

 

 

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

 

16.

Lijek

koji

 

 

 

 

odobren

LIJEKA U PROMET

nije

 

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept