Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Increlex (mecasermin) – Uputa o lijeku - H01AC03

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaIncrelex
ATK šifraH01AC03
Tvarmecasermin
ProizvođačIpsen Pharma

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

INCRELEX 10 mg/ml otopina za injekciju mekasermin

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj upusti

1.Što je INCRELEX i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati INCRELEX

3.Kako primjenjivati INCRELEX

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati INCRELEX

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je INCRELEX i za što se koristi

-INCRELEX je tekućina koja sadrži mekasermin koji je umjetni inzulinu slični faktor rasta-1 (IGF-1), koji je sličan IGF-1 koji stvara vaše tijelo.

-Koristi se za liječenje djece i adolescenata od 2 do 18 godina koji su izrazito niski za svoju dob jer njihova tijela ne stvaraju dovoljno IGF-1. Ovo stanje naziva se primarni nedostatak IGF-1.

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati INCRELEX

Nemojte primjenjivati INCRELEX

-ako ste alergični na mekasermin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

-ako imate rak.

-kod prijevremeno rođenih beba ili novorođenčadi jer sadrži benzilni alkohol.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije primjene INCRELEXA,

-ako imate iskrivljenu kralježnicu (skoliozu). Trebate kontrole radi napredovanja skolioze.

-ako vam se razvije šepanje ili bol u kuku ili koljenu,

-ako imate uvećane tonzile (hipertrofija tonzila). Trebate redovite kontrole.

-ako imate simptome povećanog tlaka u mozgu (intrakranijska hipertenzija), kao što su poremećaj vida, glavobolja, mučnina i/ili povraćanje, obratite se liječniku za savjet,

-ako imate lokaliziranu reakciju na mjestu injiciranja ili generaliziranu alergijsku reakciju na INCRELEX. Pozovite liječnika što je prije moguće ako dobijete lokalizirani osip. Potražite odmah medicinsku pomoć kao imate generaliziranu alergijsku reakciju (koprivnjaču, otežano disanje, nesvjesticu ili kolaps i ako se općenito ne osjećate dobro),

-ako ste prestali rasti (ploče rasta kostiju su zatvorene). U tom slučaju INCRELEX vam ne može pomoći rasti i ne treba ga primjenjivati.

Djeca u dobi ispod 2 godine

Primjena ovog lijeka nije ispitivana kod djece mlađe od 2 godine i stoga se ne preporučuje.

Drugi lijekovi i INCRELEX

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Pogotovo obavijestite liječnika ako uzimate inzulin ili druge lijekove protiv šećerne bolesti. Možda će biti potrebno prilagoditi dozu tih lijekova.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Negativan test na trudnoću preporučuje se svim ženama u generativnoj dobi prije liječenja mekaserminom.

Preporučuje se također da sve žene u generativnoj dobi koriste odgovarajuću kontracepciju tijekom liječenja.

Liječenje mekaserminom treba prekinuti ako dođe do trudnoće.

Mekasermin se ne smije primjenjivati kod dojilja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Mekasermin može uzrokovati hipoglikemiju (vrlo čestu nuspojavu, pogledajte dio 4) koja može pogoršati vašu sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima jer vaša sposobnost koncentriranja ili reagiranja može biti smanjena.

Trebate izbjegavati upuštanje u bilo kakve visokorizične aktivnosti (npr. upravljanje vozilima itd.) unutar 2-3 sata nakon doziranja, naročito na početku liječenja INCRELEXOM, dok se ne pronađe doza INCRELEXA koja ne uzrokuje nuspojave koje ove aktivnosti čine rizičnima.

INCRELEX sadrži benzilni alkohol i natrij

INCRELEX sadrži benzilni alkohol kao konzervans, što može izazvati toksične i alergijske reakcije kod dojenčadi i djece u dobi do 3 godine.

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol natrija (23 mg) po bočici, tj. sadrži zanemarive količine natrija.

3.Kako primjenjivati INCRELEX

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Uobičajena doza je 0,04 do 0,12 mg/kg težine bolesnika primijenjena dvaput dnevno. Pogledajte ‘Upute za uporabu’ na kraju ove upute.

Ubrizgajte INCRELEX pod samu kožu neposredno prije ili nakon obroka ili užine jer može imati hipoglikemijske učinke slične inzulinu i tako smanjiti razine šećera u krvi (pogledajte hipoglikemija u dijelu 4). Ne ubrizgavajte svoju dozu INCRELEXA ako iz bilo kojeg razloga ne možete jesti. Nemojte nadoknađivati propuštenu dozu davanjem dvije doze sljedeći put. Sljedeću dozu treba uzeti kao i obično, uz obrok ili užinu.

Ubrizgajte INCRELEX pod samu kožu na nadlaktici, natkoljenici (bedru), području trbuha ili stražnjici. Nikad ga ne ubrizgavajte u venu ili mišić. Promijenite mjesto ubrizgavanja za svako davanje.

Primjenjujte samo INCRELEX koji je bistar i bezbojan.

Liječenje mekaserminom je dugoročna terapija. Pitajte liječnika za daljnje informacije.

Ako primijenite više INCRELEXA nego što ste trebali

Mekasermin, kao inzulin, može sniziti razine šećera u krvi (pogledajte hipoglikemiju u dijelu 4).

Ako je ubrizgano više INCRELEXA nego je preporučeno, obratite se odmah svom liječniku.

Akutno predoziranje moglo bi dovesti do hipoglikemije (nizak šećer u krvi). Dugotrajno predoziranje može rezultirati u povećanju nekih dijelova tijela (npr. ruke, stopala, dijelovi lica) ili prekomjernim rastom cijelog tijela.

Liječenje akutnoga predoziranja mekaserminom treba usmjeriti na ublažavanje hipoglikemije. Treba konzumirati tekućinu ili hranu koja sadrži šećer. Ako bolesnik nije budan ili dovoljno svjestan kako bi pio tekućinu sa šećerom, možda će biti potrebna injekcija glukagona u mišić kako bi podignuo razinu šećera u krvi. Vaš liječnik ili medicinska sestra uputit će Vas kako dati injekciju glukagona.

Ako ste zaboravili primijeniti INCRELEX

Nemojte primijeniti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako se doza preskoči, sljedeća doza ne smije biti uvećana kako biste nadoknadili propuštenu. Sljedeću dozu treba primijeniti kao i obično, uz obrok ili užinu.

Ako prestanete primjenjivati INCRELEX

Prekid ili rani prestanak liječenja mekaserminom može umanjiti uspjeh terapije rasta. Molimo obratite se svom liječniku za savjet prije prestanka liječenja.

U slučaju bilo kakvih pitanja vezanih uz primjenu ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Ako dobijete bilo kakve nuspojave, obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Nuspojave koje se najčešće javljaju s mekaserminom su: nizak šećer u krvi (hipoglikemija), povraćanje, reakcije na mjestu ubrizgavanja, glavobolja i infekcija srednjeg uha. S INCRELEXOM su prijavljene i ozbiljne alergijske reakcije. Ako Vam se pojavi bilo koja nuspojava, molimo postupajte prema savjetima, navedenima u tekstu koji slijedi, za svaku nuspojavu.

Učestalost nepoznata (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

Ozbiljne alergijske reakcije (anafilaksija)

Generalizirana koprivnjača, otežano disanje, omaglica, oticanje lica i/ili grla prijavljeni su nakon primjene mekasermina. Prekinite odmah uzimanje INCRELEXA i zatražite hitni medicinski savjet ako vam se pojavi ozbiljna alergijska reakcija.

Također su prijavljene i lokalne alergijske reakcije na mjestu ubrizgavanja (svrbež, koprivnjača).

Opadanje kose (alopecija)

Također je prijavljeno opadanje kose nakon primjene mekasermina.

Vrlo česte (mogu se javiti kod više od 1 na 10 osoba)

Nizak šećer u krvi (hipoglikemija)

Mekasermin može sniziti razine šećera u krvi. Znakovi niskog šećera u krvi su: omaglica, umor, nemir, glad, razdražljivost, otežana koncentracija, znojenje, mučnina i brzi ili nepravilni otkucaji srca.

Teška hipoglikemija može dovesti do gubitka svijesti, napadaja ili smrti. Prekinite odmah uzimanje

INCRELEXA i zatražite hitni medicinski savjet ako dobijete napadaje ili izgubite svijest.

Ako uzimate INCRELEX, trebate izbjegavati sudjelovanje u visokorizičnima aktivnostima (kao što je naporna tjelesna aktivnost) unutar 2 do 3 sata nakon INCRELEX injekcije, posebno na početku liječenja INCRELEXOM.

Prije početka liječenja INCRELEXOM liječnik ili medicinska sestra će vam objasniti kako liječiti hipoglikemiju. Uvijek trebate imati dostupan izvor šećera kao što su sok od naranče, glukozni gel, slatkiše ili mlijeko ako se jave simptomi hipoglikemije. Za teške hipoglikemije, ako ne reagirate i ne možete piti tekućinu koja sadrži šećer, trebate dobiti injekciju glukagona. Liječnik ili medicinska sestra uputit će vas kako dati injekciju. Glukagon, kada se ubrizga, podiže razinu šećera u krvi. Važno je da imate dobro uravnoteženu prehranu koja uključuje proteine i masti, kao što su meso i sir, uz namirnice koje sadrže šećer.

Hipertrofija (tkivo na mjestu ubrizgavanja se veličinom povećava) i modrice na mjestu ubrizgavanja Ovo se može izbjeći promjenom mjesta ubrizgavanja prilikom svakog ubrizgavanja (mijenjanje mjesta ubrizgavanja).

Probavni sustav

Za vrijeme liječenja mekaserminom javljalo se povraćanje i bol u gornjem dijelu trbuha.

Infekcije

Infekcije srednjeg uha primijećene su kod djece liječene mekaserminom.

Koštano-mišićni sustav

Kod liječenja mekaserminom zabilježeni su bolovi u zglobovima i udovima.

Živčani sustav

Kod liječenja mekaserminom zabilježena je glavobolja.

Česte (mogu se javiti kod do 1 na 10 osoba)

Napadaji

Napadaji su primijećeni kod liječenja mekaserminom.

Omaglica i nevoljno drhtanje također su prijavljeni kod liječenja mekaserminom.

Poremećaji u radu srca

Ubrzani puls i nenormalni zvukovi srca prijavljeni su kod liječenja mekaserminom.

Povišena razina šećera u krvi (hiperglikemija)

Povišena razina šećera u krvi također je uočena kod liječenja mekaserminom.

Povećane tonzile/adenoidi

Mekasermin može povećati Vaše tonzile/adenoide. Neki znakovi povećanih tonzila/adenoida uključuju: hrkanje, otežano disanje ili gutanje, apneju u snu (stanje u kojem disanje nakratko prestaje za vrijeme spavanja) ili tekućinu u srednjem uhu, kao i infekcije uha. Apneja u snu može uzrokovati prekomjernu dnevnu pospanost. Obratite se liječniku ako vam ti simptomi smetaju. Liječnik treba redovito pregledavati Vaše tonzile/adenoide.

Povećani timus

Povećani timus (specijalizirani organ imunološkog sustava) uočen je kod liječenja mekaserminom.

Papiloedem

Oticanje pozadine oka (zbog povećanog tlaka unutar mozga) može se uočiti od strane liječnika ili optičara tijekom liječenja mekaserminom.

Hipoakuzija (gubitak sluha)

Hipoakuzija (gubitak sluha), bol u uhu i tekućina u srednjem uhu uočeni su kod liječenja mekaserminom. Obavijestite liječnika ako osjetite probleme sa sluhom.

Pogoršanje skolioze (uzrokovano brzim rastom)

Ako imate skoliozu, morat ćete često provjeravati povećava li se zakrivljenost kralježnice. Bol u mišićima također je primijećena kod liječenja mekaserminom.

Reproduktivni sustav

Primijećeno je povećanje dojki kod liječenja mekaserminom.

Probavni sustav

Bol u trbuhu javlja se kod liječenja mekaserminom.

Promjene na koži i kosi

Zadebljanje kože, madeži i poremećena tekstura kose primijećeni su kod liječenja mekaserminom.

Reakcije na mjestu ubrizgavanja

Kod liječenja INCRELEXOM prijavljene su reakcije koje uključuju bol, iritaciju, krvarenje, modrice, crvenilo i otvrdnuće. Reakcije na mjestu ubrizgavanja mogu se izbjeći promjenom mjesta ubrizgavanja kod svakog ubrizgavanja (mijenjanje mjesta ubrizgavanja).

Manje česte (mogu se javiti do 1 na 100 osoba)

Povećani tlak u mozgu (intrakranijska hipertenzija)

INCRELEX ponekad može izazvati privremeno povećanje tlaka u mozgu. Simptomi intrakranijske hipertenzije mogu uključivati poremećaje vida, glavobolju, mučninu i/ili povraćanje. Recite odmah liječniku ako imate bilo koji od ovih simptoma. Vaš liječnik može provjeriti je li prisutna intrakranijska hipertenzija. Ako je prisutna, Vaš liječnik može odlučiti privremeno smanjiti ili ukinuti terapiju mekaserminom. Mekasermin se može ponovno početi davati nakon što epizoda prođe.

Srčani poremećaji

Kod nekih bolesnika liječenih mekaserminom, ultrazvučni pregled srca (ehokardiogram) pokazao je povećanu veličinu srčanog mišića i poremećaji funkcije srčanog zaliska. Vaš liječnik može napraviti ultrazvučni pregled srca prije, za vrijeme i nakon liječenja mekaserminom.

Reakcije na mjestu ubrizgavanja

Za vrijeme liječenja INCRELEXOM prijavljene su reakcije koje uključuju osip, oticanje i masne kvrge.

Reakcije na mjestu ubrizgavanja mogu se izbjeći promjenom mjesta ubrizgavanja (mijenjanje mjesta ubrizgavanja).

Porast tjelesne težine

Porast tjelesne težine uočen je kod liječenja mekaserminom.

Druge manje česte nuspojave uočene kod liječenja mekaserminom uključuju depresiju, nervozu.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati INCRELEX

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i naljepnici iza oznake „Rok valjanosti“ ili EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u hladnjaku (2 C - 8°C). Ne zamrzavati. Bočicu čuvati u vanjskoj kutiji radi zaštite od svjetlosti.

Nakon prve uporabe, bočica se može čuvati najviše 30 dana na 2 ºC do 8ºC.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što INCRELEX sadrži

-Djelatna tvar je mekasermin. Jedan ml sadrži 10 mg mekasermina. Svaka bočica sadrži 40 mg mekasermina.

-Drugi sastojci su: benzilni alkohol, natrijev klorid, polisorbat 20, ledena acetatna kiselina, natrijev acetat i voda za injekcije (pogledajte dio 2 „INCRELEX sadrži benzilni alkohol i natrij“).

Kako INCRELEX izgleda i sadržaj pakiranja

INCRELEX je bistra i bezbojna otopina za injekciju (injekcija) koja se isporučuje u staklenoj bočici zatvorenoj s čepom i zaštitnim poklopcem. Bočica sadrži 4 ml otopine.

Veličina pakiranja: 1 bočica.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet: Ipsen Pharma

65, quai Georges Gorse 92100 Boulogne-Billancourt Francuska

Proizvođač:

Beaufour Ipsen Industrie Rue d'Ethe Virton 28100 Dreux

Francuska

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien,

Luxembourg/Luxemburg

Ipsen NV

Guldensporenpark 87

B-9820 Merelbeke

België /Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 9 243 96 00

Italia

Ipsen SpA

Via del Bosco Rinnovato n. 6 Milanofiori Nord Palazzo U7 20090 Assago (Mi)

Tel: + 39 - 02 - 39 22 41

România, България

Ipsen Pharma

Str. Grigore Alexandrescu nr. 59, clădirea HQ Sector 1, 010623, Bucureşti,

România

Tel/Тел.: + 40 (021) 231 27 20

Česká Republika

Ipsen Pharma, o.s. Evropská 136/810 CZ-160 00 Praha 6 Tel: + 420 242 481 821

Danmark, Norge, Suomi/Finland, Sverige, Ísland

Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB Kista Science Tower

Färögatan 33 SE- 164 51 Kista

Sverige/Ruotsi/Svíþjóð Tlf/Puh/Tel/Sími: +46 8 451 60 00

Deutschland, Österreich

Ipsen Pharma GmbH

Willy-Brandt-Str. 3

D-76275 Ettlingen

Tel: + 49 7243 184-80

Eesti

ESTOBIIN OÜ

EE-11913 Tallinn

Tel: +372 51 55 810

Ελλάδα, Κύπρος, Malta

Ipsen EΠΕ

Αγ. Δημητρίου 63 Άλιμος GR-17456 Αθήνα Ελλάδα

Τηλ: + 30 - 210 - 984 3324

España

Ipsen Pharma S.A.

Torre Realia, Plaza de Europa, 41-43

08908 L’Hospitalet de Llobregat

Barcelona

Tel: + 34 - 936 - 858 100

France

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse F-92100 Boulogne-Billancourt Tél: + 33 - 1 - 58 33 50 00

Latvija

Ipsen Pharma

Riga LV 1046

Tel: +371 67622233

Lietuva, Hrvatska

Ipsen Pharma Lietuvos filialas 9-ojo Forto 47

LT- 48100 Kaunas Tel. + 370 37 337854

Magyarország

Ipsen Pharma SAS Magyarországi Kereskedelmi Képviselet

Árbóc utca 6. H-1133 Budapest Tel.: + 36 1 555 5930

Nederland

Ipsen Farmaceutica B.V.

Taurusavenue 33 B

NL-2132 LS Hoofddorp

Tel: + 31 23 55 41 600

Polska

Ipsen Poland Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 29

PL-00-867 Warszawa

Tel.: + 48 (0) 22 653 68 00

Portugal

Ipsen Portugal - Produtos Farmacêuticos S.A.

Alameda Fernão Lopes, no 16-11o, Miraflores

P-1495 - 190 Algés

Tel: + 351 - 21 - 412 3550

Slovenija

PharmaSwiss d.o.o.

Brodišče 32

SI-1236 Trzin

Tel: + 386 1 236 47 00

United Kingdom

Ipsen Ltd.

190 Bath Road

Slough, Berkshire

SL1 3XE

Tel: + 44 - (0)1753 - 62 77 00

Ireland

Slovenská republika

Ipsen Pharmaceuticals Ltd.

Liek s.r.o.

Blanchardstown Industrial Park

Hviezdoslavova 19

Blanchardstown

SK-90301 Senec

IRL-Dublin 15

Tel: + 421 245 646 322

Tel: + 353 - 1 - 809 8200

 

Ova uputa je bila zadnji put revidirana u

Ovaj lijek odobren je pod ‘iznimnim okolnostima’. To znači da zbog male učestalosti ove bolesti nije bilo moguće dobiti potpune informacije o ovom lijeku.

Europska agencija za lijekove će svake godine procjenjivati sve nove informacije o ovom lijeku te će se ova uputa ažurirati prema potrebi.

Drugi izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu. Tamo se također nalaze poveznice na druge web stranice o rijetkim bolestima i njihovom liječenju.

Ova uputa o lijeku dostupna je na svim jezicima EU/EGP-a na internetskim stranicama Europske agencije za

lijekove.

 

<-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>

UPUTE ZA UPORABU

INCRELEX treba primjenjivati pomoću jednokratne sterilne štrcaljke i igala za injekcije, koje mogu osigurati liječnik, ljekarnik ili medicinska sestra. Štrcaljka treba biti dovoljno malog volumena kako bi se propisana doza mogla povući iz bočice s razumnom preciznošću.

Priprema doze

1.Operite ruke prije nego pripremite INCRELEX za injekciju.

2.Koristite novu jednokratnu iglu i štrcaljku svaki put kada primjenjujete dozu. Koristite štrcaljke i igle samo jednom. Bacite ih u spremnik za oštre predmete (kao što je spremnik za biološki opasan otpad), spremnik od tvrde plastike (kao što je boca od deterdženta) ili metalni spremnik (kao što je prazna limenka za kavu). Nikad ne dijelite igle i štrcaljke.

3.Provjerite tekućinu kako biste bili sigurni da je bistra i bezbojna. Nemojte ju koristiti nakon isteka roka valjanosti (koji je naveden iza oznake „Rok valjanosti“ ili EXP i odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca) ili ako je zamućena i vidite čestice. Ako se bočica zaledi, uklonite je na odgovarajući način. Pitajte ljekarnika kako bacati lijekove koje više ne koristite.

4.Ako koristite novu bočicu, skinite zaštitnu kapicu. Ne skidajte gumeni čep.

5.Obrišite gumeni čep bočice vaticom natopljenom alkoholom radi sprječavanja kontaminacije bočice bacilima koji mogu biti uneseni ponavljanim umetanjem igala (pogledajte Sliku 1).

Slika 1: Obrišite vrh alkoholom

6.Prije stavljanja igle u bočicu, povucite klip unatrag kako biste uvukli zrak u štrcaljku jednak propisanoj dozi. Stavite iglu kroz gumeni vrh bočice i gurnite klip kako biste ubrizgali zrak u bočicu (pogledajte Sliku 2).

Slika 2: Ubrizgajte zrak u bočicu

7.Ostavite štrcaljku u bočici i okrenite oboje naopako. Držite čvrsto štrcaljku i bočicu (pogledajte Sliku 3).

Slika 3: Pripremite za vađenje

8.Uvjerite se da je vrh igle u tekućini (pogledajte Sliku 4). Povucite klip kako biste povukli točnu dozu u štrcaljku (pogledajte Sliku 5).

Slika 4: Vrh u

 

 

 

Slika 5: Izvucite točnu

 

 

tekućinu

 

dozu

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Prije nego izvučete iglu iz bočice, provjerite ima li u štrcaljki mjehurića zraka. Ako ima mjehurića u štrcaljki, držite bočicu i štrcaljku s iglom okrenutom ravno prema gore i lupnite stranu štrcaljke dok mjehurići ne počnu plutati na vrhu. Izgurajte van mjehuriće pomoću klipa i uvucite tekućinu natrag dok ne budete imali točnu dozu (pogledajte Sliku 6).

Slika 6: Uklonite mjehuriće zraka i ponovno napunite štrcaljku

10.Izvadite iglu iz bočice i ponovno stavite zaštitnu kapicu. Ne dopustite da igla išta dodirne.

Sad ste spremni za ubrizgavanje (pogledajte Sliku 7).

Slika 7: Spremni za ubrizgavanje

Ubrizgavanje doze:

Ubrizgajte INCRELEX prema uputama liječnika.

Nemojte davati injekciju ako niste u mogućnosti jesti neposredno prije ili nakon injekcije.

1.Odlučite se za područje ubrizgavanja – nadlaktica, bedro, stražnjica ili trbuh (pogledajte ispod). Mjesto ubrizgavanja treba mijenjati za svaku injekciju (rotirati mjesto ubrizgavanja).

nadlaktica

bedro

stražnjica

trbuh

 

 

 

 

 

2.Koristite alkohol ili sapun i vodu za čišćenje kože u koju ćete ubrizgavati. Mjesto ubrizgavanja mora biti suho prije ubrizgavanja.

3.Lagano uštipnite kožu. Umetnite iglu na način kako vam je liječnik pokazao. Pustite kožu (pogledajte Sliku A).

Slika A: Lagano uštipnite kožu i ubrizgajte prema uputama

4.Polako gurajte klip štrcaljke do kraja, pazeći da ubrizgate svu tekućinu. Izvucite iglu ravno i lagano pritisnite na mjesto gdje ste si ubrizgali gazom ili pamučnom kuglicom nekoliko sekundi. Ne trljajte površinu (pogledajte Sliku B).

Slika B: Pritisnite (ne trljajte) gazom ili pamučnom vatom

5.Postupajte po uputama liječnika za bacanje igala i štrcaljki. Ne stavljajte ponovno kapicu na štrcaljku. Upotrijebljene igle i štrcaljke treba staviti u spremnik za oštre predmete (kao što je spremnik za biološki opasan otpad), spremnik od tvrde plastike (kao što je boca od deterdženta) ili metalni spremnik (kao što je prazna limenka za kavu). Takvi spremnici trebaju biti zabrtvljeni i zbrinuti na način kako je opisao vaš liječnik.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept