Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Inductos (dibotermin alfa) – Sažetak opisa svojstava lijeka - M05BC01

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaInductos
ATK šifraM05BC01
Tvardibotermin alfa
ProizvođačMedtronic BioPharma B.V.

1 NAZIV LIJEKA

InductOs 1,5 mg/ml prašak, otapalo i matrica za matricu implantata

2 KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna bočica sadrži 4 mg (pakiranje od 4 mg ) ili 12 mg (pakiranje od 12 mg) dibotermina alfa. Nakon rekonstitucije, InductOs sadrži 1,5 mg/ml dibotermina alfa.

Dibotermin alfa (rekombinantni humani koštani morfogenetski protein-2; rhBMP-2) je humani protein proizveden na rekombinantnoj staničnoj liniji jajnika kineskog hrčka (CHO).

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3 FARMACEUTSKI OBLIK

Prašak, otapalo i matrica za matricu implantata.

Prašak je bijeli. Otapalo je bistra, bezbojna tekućina. Matrica je bijela.

4 KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

InductOs je indiciran za interkorporalnu fuziju jedne razine lumbalne kralježnice kao nadomjestak za autogeni koštani presadak u odraslih bolesnika s degenerativnom bolešću diska koji su se podvrgnuli nekirurškom liječenju ovog stanja tijekom najmanje 6 mjeseci.

InductOs je namijenjen za liječenje akutnih prijeloma tibije u odraslih bolesnika, kao pomoć u standardnoj skrbi primjenom redukcije otvorenog prijeloma i intramedularnom fiksacijom nebušenim

čavlom.

Vidjeti dio 5.1.

4.2Doziranje i način primjene

InductOs mora upotrebljavati kirurg s odgovarajućim kvalifikacijama.

Doziranje

InductOs se mora pripremiti točno u skladu s uputama za pripremu (vidjeti dio 6.6).

Odgovarajuća doza određuje se prema volumenu navlažene matrice potrebne za ciljanu indikaciju.

Ako je kirurška situacija takva da je potreban samo dio ovog lijeka, navlaženu matricu treba odrezati na željenu veličinu, a neiskorišteni dio mora se baciti.

Tablica s dozama InductOs pakiranja od 4 mg

Udio InductOs

Dimenzije

 

Volumen

Koncentracija

Doza

navlažene matrice

navlažene

 

navlažene

navlažene

dibotermina

(pakiranje od 4 mg)

matrice

 

matrice

matrice

alfa

1 matrica

2,5 cm x 5 cm

 

1,3 cm3

1,5 mg/cm3

2 mg

2 matrice

2 x (2,5 cm x 5 cm)

 

2,7 cm3

1,5 mg/cm3

4 mg

Tablica s dozama InductOs pakiranja od 12 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio InductOs

Dimenzije

 

Volumen

Koncentracija

Doza

navlažene matrice

navlažene

 

navlažene

navlažene

dibotermina

(pakiranje od 12 mg)

matrice

 

matrice

matrice

alfa

1/6 matrice

2,5 cm x 5 cm

 

1,3 cm3

1,5 mg/cm3

2 mg

1/3 matrice

2,5 cm x 10 cm

 

2,7 cm3

1,5 mg/cm3

4 mg

2/3 matrice

5 cm x 10 cm

 

5,3 cm3

1,5 mg/cm3

8 mg

Cijela matrica

7,5 cm x 10 cm

 

8 cm3

1,5 mg/cm3

12 mg

Interkorporalna fuzija lumbalne kralježnice

Potrebni volumen lijeka InductOs određen je intervertebralnim prostorom i veličinom, oblikom i unutarnjim volumenom naprave (naprava) za lumbalnu interkorporalnu fuziju koja se koristi. Potrebno je paziti da se lijek ne komprimira ili ne prepuni volumen namijenjen za stvaranje nove kosti (vidjeti dio 4.4).

Obično se primjenjuje 4 mg (2,7 cm3 navlažene matrice) InductOsa u intervertebralni prostor. Maksimalna doza ograničena je na primjenu 8 mg (5,3 cm3 navlažene matrice) InductOsa u intervertebralni prostor. InductOs se mora staviti unutar naprave (naprava) za lumbalnu interkorporalnu fuziju ili u prednji dio intervertebralnog prostora.

Kirurško liječenje akutnog prijeloma tibije

Volumen lijeka InductOs za implantaciju određen je anatomijom prijeloma i sposobnošću zatvaranja rane bez prekomjernog pakiranja ili komprimiranja lijeka. Općenito, svako se mjesto prijeloma liječi sadržajem jednog pakiranja od 12 mg. Maksimalna doza ograničena je na 24 mg (2 cijele matrice iz pakiranja od 12 mg).

Pedijatrijska populacija

Sigurnost primjene i djelotvornost InductOsa u djece mlađe od 18 godina još nisu utvrđene. Nema dostupnih podataka.

Način primjene

Lijek se primjenjuje implantacijom.

Za upute o rekonstituciji lijeka prije primjene, vidjeti dio 6.6. Nepridržavanje uputa za način primjene InductOsa može narušiti njegovu sigurnost i djelotvornost.

Kod rukovanja lijekom InductOs mora se koristiti pinceta. Tijekom rukovanja i implantacije smanjite gubitak tekućine iz matrice. Nemojte stiskati lijek.

Interkorporalna fuzija lumbalne kralježnice

InductOs se za ovu indikaciju ne smije koristiti sam već ga treba koristiti zajedno s odobrenom (s oznakom CE) napravom za interkorporalnu lumbalnu fuziju. Dokazana je kompatibilnost s titanijevim polietereterketonom (PEEK) i alogenim koštanim presatkom.

Treba biti oprezan i pažljiv kako bi se spriječilo prekomjerno punjenje naprave za interkorporalnu lumbalnu fuziju i/ili prednjeg dijela intervertebralnog prostora (vidjeti dio 4.4).

Prije implantacije

Pakiranje od 4 mg:

Matrica je već izrezana na 2 dijela, svaki dimenzija 2,5 x 5 cm.

Pakiranje od 12 mg:

Matrica je u 1 dijelu, dimenzija 7,5 x 10 cm. Navlaženu matricu treba narezati u 6 jednakih dijelova (približnih dimenzija 2,5 x 5 cm), što pomaže kod odabira doze. Odabrani dijelovi mogu se dalje rezati po potrebi.

Šuplja geometrija naprave za lumbalnu interkorporalnu fuziju mora se pažljivo i mekano ispuniti volumenom lijeka InductOs koji odgovara unutarnjem volumenu naprave.

Implantacija

Prema standardnoj praksi, materijal intervertebralnog diska i hrskavične dijelove vertebralnih završnih ploča treba ukloniti uz očuvanje kortikalnih dijelova završnih ploča i postići hemostazu

(vidjeti dio 4.5).

Za upute o implantaciji naprave za lumbalnu interkorporalnu fuziju, molimo pogledajte upute proizvođača za uporabu naprave.

InductOs se ne smije ugraditi iza naprave za lumbalnu interkorporalnu fuziju gdje je moguć izravni pristup kralježničnoj moždini i/ili korijenu živca (korijenima živaca). Ako postoji mogućnost da matrica iscuri u kralježnični kanal i korijen živca, mora se ponovno napraviti fizička pregrada između matrice i živčanog tkiva pomoću, na primjer, lokalne kosti ili alogenog presatka (vidjeti dio 4.5).

Nakon implantacije

Nakon ugradnje InductOsa i naprave(a) za lumbalnu interkorporalnu fuziju, unutrašnjost intervertebralnog prostora ne smije se ispirati. Kirurško područje izvan intervertebralnog prostora treba ispirati po potrebi, a svu tekućinu koja se iscijedi iz navlažene matrice treba isprati.

U slučaju potrebe za kirurškom drenažom, dren treba postaviti podalje od mjesta implantacije ili po mogućnosti jedan sloj površnije od mjesta implantacije.

Kirurško liječenje akutnog prijeloma tibije

Prije implantacije

Potrebno je postići definitivnu redukciju prijeloma, fiksaciju i hemostazu prije implantacije InductOsa.

InductOs se prije implantacije mora presavinuti ili razrezati po potrebi.

Implantacija

InductOs se ugrađuje nakon dovršetka standardnog liječenja prijeloma i rane (tj. u vrijeme zatvaranja mekog tkiva).

Dostupno područje prijeloma treba prekriti dokle je to moguće (linije prijeloma i defekte) lijekom InductOs. InductOs se mora postaviti tako da premošćuje regiju prijeloma i stvara dobar kontakt s glavnim proksimalnim i distalnim fragmentima.

InductOs se može staviti u šupljinu (labavo pakiran), presavijen, uvijen ili omotan kako to zahtijeva geometrija prijeloma. InductOs ne osigurava mehaničku stabilnost i ne treba ga koristiti za popunjavanje šupljine u prisutnosti kompresivnih sila.

Nakon implantacije

Nakon ugradnje InductOsa nemojte ispirati ranu.

U slučaju potrebe za kirurškom drenažom, dren se mora postaviti podalje od mjesta implantacije ili po mogućnosti jedan sloj površnije od mjesta implantacije.

Kako bi se postigla maksimalna moguća djelotvornost važno je postići potpunu pokrivenost

InductOsa mekim tkivom nakon njegove implantacije.

4.3Kontraindikacije

InductOs je kontraindiciran za bolesnike s:

preosjetljivošću na djelatnu tvar ili na bilo koju pomoćnu tvar navedenu u dijelu 6.1.

nezrelim kosturom

bilo kojom zloćudnom bolesti ili za bolesnike koji se liječe od zloćudnih bolesti

aktivnom infekcijom na mjestu kirurškog zahvata

trajnim kompartment sindromom ili neurovaskularnim reziduama kompartment sindroma

patološkim prijelomima poput onih zabilježenih kod (ali koji nisu ograničeni na) Pagetove bolesti ili metastatske bolesti kostiju

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Nepridržavanje uputa za pripremu ovog lijeka u dijelu 6.6 i za način njegove primjene u dijelu 4.2 može narušiti sigurnost i djelotvornost InductoOsa.

Kirurški zahvat na cervikalnom dijelu kralježnice

Sigurnost i djelotvornost InductOsa kod kirurških zahvata na cervikalnoj kralježnici nisu utvrđene pa se InductOs ne smije koristiti u ovom stanju. Lokalizirani edemi povezani s uporabom InductOsa uočeni su u bolesnika koji se podvrgavaju kirurškom zahvatu na cervikalnom dijelu kralježnice. Nastup edema je odgođen i obično se javljao u prvom tjednu nakon kirurškog zahvata. U nekim slučajevima edem je bio dovoljno jak da ugrozi prohodnost dišnih puteva.

Zloćudna bolest

InductOs se ne smije koristiti kod bolesnika s anamnezom ili kliničkom sumnjom na zloćudnu bolest na mjestu primjene (vidjeti dio 4.3).

Heterotopična osifikacija

Uporaba InductOsa može uzrokovati heterotopičnu osifikaciju na mjestu ugradnje i/ili okolnog tkiva koja za posljedicu može imati komplikacije.

Pojačana resorpcija kosti

InductOs može uzrokovati početnu resorpciju okolne trabekularne kosti, kako pokazuje radiolucencija. Stoga se u odsutnosti kliničkih podataka lijek ne smije koristiti za izravnu primjenu na trabekularnu kost kada prolazna resorpcija kosti može uzrokovati rizik od lomljivosti kosti (vidjeti dio 4.8).

Nakupljanje tekućine

Prijavljeno je nakupljanje tekućine povezano s primjenom InductOsa (pseudocista, lokalizirani edem, izljev na mjestu implantata); tekućina je ponekad enkapsulirana, a u nekim slučajevima dovodi do

kompresije živca i boli. Ako simptomi ustraju, može biti potrebna klinička intervencija (aspiracija i/ili kirurško uklanjanje) (vidjeti dio 4.8).

Imunološki odgovor

Otkriveno je da i dibotermin alfa i goveđi kolagen tipa I izazivaju imunološke odgovore u bolesnika.

Protutijela na dibotermin alfa: U ispitivanjima fuzije kralježnice, 1,3% bolesnika koji su primali InductOs razvilo je protutijela na dibotermin alfa naspram 0,8% bolesnika koji su primili autogeni koštani presadak. U ispitivanjima prijeloma dugih kostiju, 6,3% bolesnika koji su primili dibotermin alfa s matricom od goveđeg kolagena tipa I razvilo je protutijela na dibotermin alfa naspram 1,3% u kontrolnoj skupini. Svi bolesnici koji su testirani na neutralizirajuća protutijela na koštani morfogenetski protein-2 imali su negativan nalaz.

Protutijela na goveđi kolagen tipa I: U ispitivanjima fuzije kralježnice, 13,5% bolesnika koji su primali InductOs razvilo je protutijela na goveđi kolagen tipa I naspram 14,3% bolesnika koji su primili autogeni koštani presadak. U ispitivanjima prijeloma dugih kostiju, 13,0% bolesnika koji su primali dibotermin alfa s matricom od goveđeg kolagena tipa I razvilo je protutijela na goveđi kolagen tipa I naspram 5,3% bolesnika u kontrolnoj skupini. Nijedan od bolesnika s pozitivnim titrom na goveđi kolagen tipa I nije imao protutijela koja križno reagiraju na humani kolagen tipa I.

Iako se nije mogla uočiti povezanost između kliničkog ishoda ili nuspojava u kliničkim ispitivanjima, mogućnost razvoja neutralizirajućih protutijela ili reakcija preosjetljivosti ne može se isključiti. U slučajevima sumnje na nuspojave imunološkog podrijetla treba procijeniti mogućnost imunološkog odgovora na lijek. Treba posebno razmatrati rizike i koristi za bolesnike koji su prethodno primali kolagen u injekcijama (vidjeti dio 4.3). Budući da ne postoji nikakvo iskustvo, ne preporučuje se ponovna primjena InductOsa.

Posebne populacije

Sigurnost primjene i djelotvornost uporabe InductOsa u bolesnika s dijagnosticiranom autoimunom bolešću nisu utvrđene. Te autoimune bolesti uključuju reumatoidni artritis, sistemski eritematozni lupus, sklerodermiju, Sjögrenov sindrom i dermatomiozitis/polimiozitis.

Sigurnost primjene i djelotvornost lijeka InductOs nisu dokazane u bolesnika s metaboličkim bolestima kostiju.

Nisu provedena ispitivanja na bolesnicima s oštećenjem jetre, bubrega ili srca.

Za ove posebne populacije preporučuje se da liječnik napravi pažljivu procjenu koristi i rizika za specifičnog bolesnika prije uporabe lijeka InductOs. Preporučuje se pomno praćenje bolesnika zbog mogućeg razvoja nuspojava kao i nadzor uspješnosti liječenja.

Pomoćne tvari

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po maksimalnoj dozi (dva pakiranja od 12 mg), tj. zanemarive količine natrija.

Posebna upozorenja i mjere opreza za uporabu specifični za interkorporalnu fuziju lumbalne kralježnice

Sigurnost i djelotvornost InductOsa nisu utvrđene u sljedećim uvjetima:

uporaba s napravama za interkorporalnu fuziju napravljenima od materijala koji nije titanij, PEEK ili kost

ugrađeni na lokacijama različitim od lumbalne kralježnice

uporaba u kirurškim tehnikama različitim od lumbalne interkorporalne fuzije

Da bi se izbjegli pretjerani farmakološki učinci InductOsa, potrebno je pažljivo i oprezno spriječiti prekomjerno punjenje naprave za lumbalnu interkorporalnu fuziju i/ili prednji dio intervertebralnog prostora.

Heterotopična osifikacija

Stvaranje kosti izvan intervertebralnog prostora nije poželjno jer može štetno utjecati na lokalne neurovaskularne strukture.

Kad se u kliničkim ispitivanjima degenerativna bolest diska liječila postupkom lumbalne interkorporalne fuzije stražnjim pristupom u kojem se koristio dibotermin alfa, na CT snimcima opaženo je stvaranje kosti sa stražnje strane. U nekim slučajevima to može dovesti do kompresije

živca, što potencijalno može zahtijevati kiruršku intervenciju (vidjeti dio 4.8). Kao mjera opreza, mora se ponovno stvoriti fizička pregrada između matrice i cjelokupnog živčanog tkiva (vidjeti dio

4.2).

Dislokacija naprave

Nakon primjene InductOsa kod operacije fuzije kralježaka može doći do dislokacije naprave, zbog

čega može biti neophodna kirurška revizija (vidjeti dio 4.8).

Posebna upozorenja i mjere opreza za uporabu specifična za akutne prijelome tibije

InductOs je namijenjen za uporabu u bolesnika sa sljedećim:

odgovarajućom redukcijom prijeloma i stabilizacijom kako bi se osigurala mehanička stabilnost

odgovarajućim neurovaskularnim statusom (npr. odsutnošću kompartment sindroma, niskim rizikom od amputacije)

odgovarajućom hemostazom (tj. pod uvjetom da je mjesto implantacije relativno suho)

odsutnošću popravka defekata velikih segmenata dugih kostiju u kojima može nastati značajna kompresija mekog tkiva

Implantat se može primijeniti na mjesto prijeloma uz odgovarajući vizualni pristup i krajnje pomno (vidjeti dio 4.2).

Informacije o djelotvornosti u liječenju prijeloma tibije dostupne su samo u kontroliranim kliničkim ispitivanjima u kojima su otvoreni prijelomi tibije bili liječeni intramedularnom fiksacijom čavlima

(vidjeti dio 5.1). U kliničkom ispitivanju u kojemu je intramedularni kanal proširen do granice korteksa, primijećen je povećana stopa infekcije u skupini liječenom InductOsom naspram kontrolne skupine liječene na standardni način (vidjeti dio 4.8). Uporaba InductOsa bušenim čavlima u otvorenim prijelomima tibije nije preporučena.

InductOs ne pruža mehaničku stabilnost i ne treba ga koristiti za popunjavanje šupljine u prisutnosti kompresivnih sila. Prijelom dugih kostiju i postupci liječenja mekog tkiva moraju se temeljiti na standardnoj praksi, uključujući i kontrolu infekcije.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu provedena ispitivanja interakcija.

Dibotermin alfa je protein koji nije identificiran kao općeprisutan u organizmu te nije vjerojatno da će uzrokovati farmakokinetičke interakcije između lijekova.

U kliničkim ispitivanjima akutnih prijeloma tibije, više bolesnika koji su primali InductOs uz nesteroidne protuupalne lijekove (NSAIL) tijekom 14 uzastopnih dana iskusilo je blage ili umjerene štetne događaje povezane s cijeljenjem rana (npr. s drenažom rane) u odnosu na bolesnike na InductOsu koju nisu uzimali NSAIL-e. Iako ishod liječenja bolesnika nije bio narušen, ne može se isključiti interakcija između InductOsa i NSAIL-a.

Informacije dobivene iz kliničkih ispitivanja kod akutnih prijeloma tibije ukazuju na to da uporaba InductOsa u bolesnika koji primaju glukokortikoide nije povezana s bilo kojom očitom nuspojavom.

U nekliničkim ispitivanjima istovremena primjena glukokortikoida potisnula je oporavak kosti (mjereno kao % promjene u odnosu na kontrolnu skupinu), ali učinci InductOsa nisu se promijenili.

U in vitro ispitivanju pokazalo se da se dibotermin alfa veže za hemostatike na temelju fibrina ili fibrinska ljepila. Ne preporučuje se primjena tih lijekova u blizini InductOsa jer to može dovesti do stvaranja kosti na mjestu ugradnje hemostatika na temelju fibrina ili fibrinskog ljepila (vidjeti

dio 4.2).

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema podataka ili su podaci o primjeni dibotermina alfa u trudnica ograničeni.

Ispitivanja na životinjama pokazala su reproduktivnu toksičnost (vidjeti dio 5.3).

Zbog nepoznatih rizika za fetus povezanih s mogućim razvojem neutralizirajućih protutijela na dibotermin alfa, InductOs se ne preporučuje tijekom trudnoće i u žena reproduktivne dobi koje ne koriste kontracepciju (vidjeti dio 4.4).

Dojenje

Nema podataka o izlučivanju dibotermina alfa/metabolita u majčino mlijeko u ljudi. S obzirom na vrst lijeka, ne očekuje se sistemska izloženost dojenčeta; međutim, ne može se isključiti rizik za novorođenče/dojenče.

Potrebno je odlučiti da li prekinuti dojenje ili prekinuti liječenje/suzdržati se od liječenja lijekom InductOs uzimajući u obzir korist dojenja za dijete i korist liječenja za ženu.

Plodnost

U nekliničkim ispitivanjima nije uočen utjecaj lijeka na plodnost. Nema dostupnih kliničkih podataka; mogući rizik za ljude nije poznat.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

InductOs ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Najčešće nuspojave InductOsa kod operacije interkorporalne fuzije lumbalne kralježnice bili su radikulopatski događaji te lokalizirana infekcija kod kirurškog liječenja akutnog prijeloma tibije. Najteže nuspojave bile su lokalizirani edem kod kirurškog zahvata na cervikalnom dijelu kralježnice. Na incidenciju nuspojava s lijekom InductOs nisu utjecali spol, dob ili rasa.

Tablični popis nuspojava

Preko 1700 bolesnika primilo je InductOs u kliničkim ispitivanjima. Preko 500 bolesnika primilo je InductOs u ispitivanjima prijeloma dugih kostiju, dok je više od 600 bolesnika primilo InductOs u ispitivanjima lumbalne interkorporalne fuzije. Preostali bolesnici sudjelovali su u ispitivanjima uporabe InductOsa za indikacije koje trenutno nisu odobrene u Europskoj uniji. Ti su podaci nadopunjeni informacijama iz uporabe InductOsa na općoj populaciji.

Učestalost nuspojava u bolesnika izloženih liječenju InductOsom prikazana je u tablici u nastavku. Učestalosti su definirane kao vrlo često (≥ 1/10) ili često (≥ 1/100 do < 1/10). Nisu zabilježene nuspojave s učestalošću manje često (≥ 1/1000 do < 1/100), rijetko (≥ 1/10 000 do < 1/1000) ili vrlo rijetko (< 1/10 000).

Učestalosti nuspojava koje su identificirane tijekom uporabe InductOsa nakon stavljanja u promet nisu poznate jer su te reakcije zabilježene na populaciji čija veličina nije sa sigurnošću utvrđena.

Klasifikacija

 

Učestalosti

 

organskih sustava

Vrlo često

Često

 

Nepoznato

 

 

 

 

 

Opći poremećaji i

 

Dislokacija naprave1*

 

 

reakcije na mjestu

 

*

 

primjene

 

Nakupljanje tekućine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poremećaji mišićno-

 

Heterotopična osifikacija1,3*

Osteoliza*

koštanog sustava i

 

 

 

Pojačana resorpcija kosti*

vezivnog tkiva

 

 

 

 

 

 

 

Poremećaji živčanog

 

Radikulopatski događaji1,4

 

sustava

 

 

 

 

Infekcije i infestacije

Lokalizirana

 

 

 

 

infekcija5*

 

 

 

1Uočeno tijekom uporabe u interkorporalnoj fuziji lumbalne kralježnice.

2Nakupljanje tekućine uključuje lokalizirani edem, pseudocistu i izljev na mjestu implantata.

3Heterotopična osifikacija uključuje egzostozu, izvanskeletnu osifikaciju, poslijeoperacijsku heterotopičnu kalcifikaciju, pojačano stvaranje kosti i kalcifikaciju mjesta ugradnje.

4Radikulopatski događaji uključuju radikulitis, lumbalnu radikulopatiju, radikularni bol, lumbosakralni radikulitis, radikulopatiju i išijas.

5Zabilježeno tijekom uporabe u liječenju akutnih prijeloma tibije.

* Dodatne informacije prikazane su u nastavku.

Opis odabranih nuspojava

Stvaranje nove kosti i remodeliranje kosti

Kao dio farmakološkog mehanizma djelovanja dibotermina alfa nastaje remodeliranje kosti (vidjeti dio 5.1). U ovom procesu događaju se i resorpcija i stvaranje kosti. U nekim okolnostima ti procesi su pojačani i mogu uzrokovati komplikacije poput kompresije živca (zbog heterotopične osifikacije) ili dislokacije naprave (povezane s resorpcijom kosti ili osteolizom).

Heterotopična osifikacija opažena na rendgenskim snimkama češće je nastajala u bolesnika liječenih

InductOsom nego autolognim presatkom (vidjeti dio 4.4) tijekom dvogodišnjeg praćenja u sklopu kliničkih ispitivanja lumbalne interkorporalne fuzije pomoću stražnjeg pristupa. Taj radiološki nalaz može biti asimptomatski ili simptomatski.

Nakupljanje tekućine

Zbog angiogene aktivnosti lijeka InductOs, može doći do nakupljanja tekućine (pseudociste, lokalizirani edem, efuzija na mjestu implantata) ponekad i enkapsuliranog, a ponekad može nastati i kompresija živca i/ili bol.

Lokalizirani edem bio je čest kad se InductOs koristio za fuziju cervikalne kralježnice. Nastup edema bio je odgođen, te u nekim slučajevima dovoljno jak da bi ugrozio prohodnost dišnih puteva (vidjeti dio 4.4).

Lokalizirana infekcija

Lokalizirana infekcija ograničena na slomljeni ud događala se vrlo često (≥ 1/10) u bolesnika u kliničkom ispitivanju u kojem je intramedularni kanal proširen do unutarnjeg ruba kortikalisa. Povećana stopa infekcije primijećena je u bolesnika liječenih InductOsom naspram kontrolne skupine koja je liječena standardnim lijekom (19% naspram 9%; vidjeti dio 4.4). Za uporabu s nebušenim čavlima procijenjene stope infekcije bile su slične između liječene i kontrolne skupine u ispitivanju (21% naspram 23%).

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

U slučaju predoziranja (tj. bolesnik primi koncentraciju ili količinu dibotermina alfa veću od preporučene), liječenje treba biti potporno.

Uporaba InductOsa u bolesnika koji će se podvrgnuti kirurškom zahvatu na vratnoj kralježnici u količinama manjim ili sličnim onima za lumbalnu interkorporalnu fuziju povezana je s izvješćima o lokaliziranom edemu, koji je bio dovoljno jak da bi ugrozio prohodnost dišnih puteva (vidjeti dio 4.4).

5 FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Pripravci za liječenje bolesti kostiju, koštani morfogenetski proteini. ATK oznaka: M05BC01

Dibotermin alfa je osteoinduktivni protein koji rezultira indukcijom novog koštanog tkiva na mjestu implantacije. Dibotermin alfa veže se na receptore na površini mezenhimalnih stanica i uzrokuje diferencijaciju stanica u stanice koje tvore hrskavicu i kost. Diferencirane stanice tvore trabekularnu kost kako se matrica razgrađuje dok je istovremeno očita i vaskularna invazija. Proces stvaranja kosti razvija se izvan implantata prema središtu sve dok se cijeli implantat InductOs ne zamijeni trabekularnom kosti.

Postavljanje lijeka InductOs u trabekularnu kost uzrokovalo je prolaznu resorpciju kosti oko implantata nakon čega slijedi zamjena s novom, gušćom kosti. Remodeliranje kosti oko implantata događa se na način sukladan biomehaničkim silama koje se primjenjuju na kost. Sposobnost InductOsa da podupre remodeliranje kosti može biti odgovorna za biološku i biomehaničku integraciju nove kosti čiji rast inducira InductOs s okolnom kosti. Radiografska, biomehanička i histološka procjena inducirane kosti ukazuje da funkcionira biološki i biomehanički kao prirodna kost. Nadalje, neklinička ispitivanja ukazala su na to da kost inducirana InductOsom ako je slomljena može spontano zacijeliti na isti način kao i prirodna kost.

Neklinička ispitivanja pokazala se da je stvaranje kosti potaknuto InductOsom samoograničen proces kojim se stvara dobro definirani volumen kosti. To samoograničenje je najvjerojatnije uzrokovano gubitkom diboterminom alfa na mjestu implantacije kao i prisutnošću inhibitora BMP-a u okolnom tkivu. Pored toga, nekoliko nekliničkih ispitivanja ukazalo je na postojanje mehanizma negativne povratne sprege na molekularnoj razini koja ograničava indukciju kosti koštanim morfogenetskim proteinima.

Histološki dokazi iz ispitivanja na životinjama pokazali su da je dibotermin alfa primijenjen s interkorporalnim napravama od titanija, PEEK-a ili alogenog presatka kod lumbalne interkorporalne

fuzije pomoću prednjeg ili stražnjeg pristupa bio biokompatibilan i dosljedno je rezultirao visokim stopama fuzije neovisno o kirurškom pristupu ili materijalu naprave, kao i manjom količinom fibroznog tkiva, u usporedbi s autogenim presatkom.

Ispitivanja kliničke farmakologije pokazala su da sama matrica nije osteoinduktivna te da nije prisutna u bioptatima uzetim već 16 tjedana nakon implantacije.

Farmakodinamičke informacije specifične za ispitivanja lumbalne interkorporalne fuzije

Djelotvornost i sigurnost primjene InductOsa dokazane su u randomiziranom, kontroliranom, multicentričnom ispitivanju neinferiornosti 279 bolesnika u dobi od 19–78 godina podvrgnutih postupku otvorene prednje interkorporalne fuzije lumbalne kralježnice. Bolesnici su tijekom najmanje šest mjeseci primali nekirurško liječenje prije samog kirurškog zahvata s InductOsom za prednju fuziju lumbalne kralježnice. Bolesnici su bili nasumično odabrani za primanje naprave za interkorporalnu fuziju od titanija ispunjenu bilo lijekom InductOs ili autogenim koštanim presatkom uzetim s ilijačnog grebena.

Dvadeset i četiri mjeseca nakon kirurškog zahvata pokazalo se da je InductOs statistički neinferioran u odnosu na autogeni koštani presadak uz stopu uspjeha za radiološki potvrđenu fuziju od 94,4% za InductOs naspram 88,9% za autogeni koštani presadak (95% dvostrani CI razlike: -1,53, 12,46). Za bol i onesposobljenost (rezultat ljestvice Oswestry) stopa uspjeha iznosila je 72,9% u skupini koja je primila InductOs naspram 72,5% u skupini koja je primila autogeni koštani presadak (95% dvostrani CI razlike: -11,2, 12,0).

Post-hoc metaanaliza podataka iz 6 kontroliranih kliničkih ispitivanja s bolesnicima liječenima

InductOsom ili autogenim koštanim presatkom koji su bili primijenjeni pomoću naprava za interkorporalnu fuziju s oznakom CE ili umetaka (engl. spacers) od alogene kosti i raznim kirurškim pristupima pokazala je da je, 24 mjeseca nakon operacije, InductOs bio povezan s višom stopom uspješnih fuzija (95%, 241 od 255 bolesnika) u usporedbi s autogenim koštanim presatkom (85%, 177 od 209 bolesnika), uz omjer šansi od 3,26 (95% CI: 1,172, 9,075; P = 0,024). Procijenjena apsolutna razlika između InductOsa i autogenog koštanog presatka u stopi uspješnih fuzija iznosila je 11,7% (95% CI: 0,8%, 22,5%; P = 0,035).

U analizi objednjenih podataka o sigurnosti primjene iz 8 kliničkih ispitivanja 24 mjeseca nakon operacije, učestalost bolesnika s pseudoartrozom bila je približno dvaput niža nakon liječenja

InductOsom (4,8%, 22 od 456 bolesnika) u usporedbi s autogenim koštanim presatkom (12,7%, 31 od 244 bolesnika).

Farmakodinamičke informacije specifične za ispitivanja akutnog prijeloma tibije

Djelotvornost InductOsa dokazana je u višenacionalnom, randomiziranom, kontroliranom, jednostruko slijepom ispitivanju 450 bolesnika (u dobi od 18 do 87 godina; 81% muškaraca) s otvorenim prijelomima trupa tibije koja su zahtijevala kirurško liječenje. Bolesnici koji su primali standardno liječenje (u omjeru 1:1:1) (kontrolna skupina) koji se sastoji od intramedularne (IM) fiksacije čavlom i rutinskog liječenja mekog tkiva, standardne skrbi plus InductOsa 0,75 mg/ml ili standardne skrbi plus InductOs 1,5 mg/ml. Bolesnike se nadziralo tijekom 12 mjeseci nakon zatvaranja mekog tkiva.

U glavnom ispitivanju akutnog prijeloma tibije, InductOs je povećao vjerojatnost zacjeljivanja prijeloma; bolesnici liječeni InductOsom 1,5 mg/ml imali su rizik od neuspjeha liječenja smanjen za 44% (sekundarna intervencija za poticanje liječenja prijeloma) u usporedbi s bolesnicima u skupini koja je primala standardno liječenje (RR = 0,56; 95% CI = 0,4 do 0,78). Te je rezultate potvrdio nezavisni panel radiologa koji nisu imali pristup informacijama o liječenju. Broj sekundarnih i naknadnih intervencija znatno je smanjen za bolesnike koji su primali InductOs posebice s obzirom na invazivnija liječenja poput primjene koštanog presatka i izmjene čavala (P = 0,0326).

Udio bolesnika izliječenih nakon liječenja InductOsom 1,5 mg/ml bio je znatno viši u svim posjetima od 10. tjedna do 12. mjeseca nakon kirurškog zahvata ukazujući na ubrzano cijeljenje prijeloma.

InductOs 1,5 mg/ml bio je značajno djelotvoran (u usporedbi sa standardnom skrbi) u bolesnika s anamnezom pušenja ili bez nje.

Težina prijeloma: Liječenje InductOsom 1,5 mg/ml bilo je značajno djelotvorno u svim klasama prijeloma, uključujući teške prijelome prema ljestvici Gustilo IIIB (za 52% reducirani rizik od sekundarnih intervencija u usporedbi s bolesnicima liječenim na standardni način).

Udio bolesnika s izliječenim ranama mekog tkiva bio je znatno viši u posjetu 6. tjedna nakon kirurškog liječenja u skupini koja se liječila InductOsom 1,5 mg/ml u usporedbi sa skupinom koja je primala standardno liječenje (83% naspram 65%; P = 0,0010). Udio bolesnika s kvarom metalnih dijelova (savijeni ili napuknuti vijci za zaključavanje) bio je znatno niži u skupini koja je primala InductOs 1,5 mg/ml u usporedbi sa skupinom koja je primala standardno liječenje (11% naspram

22%; P = 0,0174).

5.2Farmakokinetička svojstva

InductOs je aktivan na mjestu implantacije. U dva istraživačka ispitivanja, uzorci seruma prikupljeni su prije i poslije kirurškog zahvata od nekoliko bolesnika s prijelomima dugih kostiju. Dibotermin alfa nije se mogao detektirati u serumu.

U ispitivanjima na životinjama (štakori) u kojima se koristio InductOs koji je sadržavao radioaktivno označeni dibotermin alfa, srednja vrijednost vremena zadržavanja na mjestu implantacije iznosila je 4-8 dana. Vršne razine cirkulirajućeg dibotermina alfa (0,1% implantirane doze) uočene su unutar 6 sati nakon implantacije. Prilikom intravenskog injiciranja, poluvijek dibotermina alfa iznosio je

16 minuta u štakora i 6,7 minuta u makaki majmuna. Na temelju toga zaključuje se da se dibotermin alfa na mjestu implantacije polako otpušta iz matrice i ubrzano uklanja nakon ulaska u sistemski krvotok.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, akutne i toksičnosti ponovljenih doza i genotoksičnosti.

U ispitivanjima reproduktivne toksičnosti na štakorima gdje se dibotermin alfa primjenjivao intravenski kako bi se maksimalno povećala sistemska ekspozicija, uočena je povećana fetalna težina i fetalna osifikacija, a učinci povezani s liječenjem nisu se mogli isključiti. Klinički značaj ovih učinaka nije poznat.

Protutijela na dibotermin ispitana su u gravidnih kunića nakon hiperimunizacije diboterminom alfa kako bi se eksperimentalno inducirala protutijela na dibotermin alfa. U nekih fetusa sa smanjenom tjelesnom težinom postojala su smanjena u osifikaciji frontalnih i parijetalnih kostiju (4 od 151 fetusa) koja se općenito smatraju reverzibilnim te se učinci povezani s protutijelima ne mogu isključiti. Nije bilo drugih promjena u vanjskoj, visceralnoj ili skeletnoj morfologiji fetusa.

Dibotermin alfa pokazao je različite učinke na linije humanih tumorskih stanica in vitro. Dostupni in vivo podaci za ljudske tumorske stanične linije ne ukazuju na potencijal promocije rasta tumora ili metastaziranja. Kao lijek za jednokratnu primjenu, InductOs nije ispitan na kancerogenost in vivo.

(vidjeti također dio 4.3).

InductOs je proučavan na modelu spinalne implantacije u pasa. InductOs je implantiran izravno na otkrivenu duru nakon laminektomije. Iako je uočeno sužavanje neuroforamena i stenoza, nije došlo do mineralizacije dure, stenoze kralježničke moždine te neuroloških deficita kao posljedica primjene InductOsa.

6 FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Prašak: saharoza glicin

glutamatna kiselina natrijev klorid polisorbat 80 natrijev hidroksid

Otapalo:

voda za injekcije

Matrica:

goveđi kolagen tipa I

6.2Inkompatibilnosti

Ovaj se lijek ne smije miješati s drugim lijekovima osim onih navedenih u dijelu 6.6.

6.3Rok valjanosti

3 godine

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C. Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju, radi zaštite od svjetlosti.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

InductOs pakiranje od 4 mg sadrži:

prašak u bočici (10 ml; staklo tipa I) s čepom (bromobutilna guma)

otapalo u bočici (10 ml; staklo tipa I) s čepom (bromobutilna guma)

dvije matrice (2,5 cm x 5 cm) u blister pakiranju (polivinilklorid - PVC)

dvije štrcaljke (5 ml; polipropilen)

dvije igle (nehrđajući čelik).

InductOs pakiranje od 12 mg sadrži:

prašak u bočici (20 ml; staklo tipa I) s čepom (bromobutilna guma)

otapalo u bočici (10 ml; staklo tipa I) s čepom (bromobutilna guma)

jedna matrica (7,5 cm x 10 cm) u blister pakiranju (polivinilklorid - PVC)

dvije štrcaljke (10 ml; polipropilen)

dvije igle (nehrđajući čelik).

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

InductOs se priprema neposredno prije uporabe. Dibotermin alfa smije se koristiti samo nakon rekonstitucije s otapalom i matricom koji su priloženi u pakiranju InductOsa.

Nakon pripreme, InductOs sadrži dibotermin alfa u koncentraciji od 1,5 mg/ml. InductOs se ne smije koristiti u koncentracijama višim od 1,5 mg/ml (vidjeti dio 4.9).

Priprema lijeka

Za sprječavanje prepunjenosti matrice važno je rekonstituirati dibotermin alfa i natopiti cijelu matricu kako je to opisano u daljnjem tekstu.

Pakiranje od 4 mg:

U nesterilnom polju

1.Koristeći sterilnu tehniku, postavite jednu štrcaljku, jednu iglu i unutarnje pakiranje matrice u sterilno polje.

2.Dezinficirajte čepove bočica s diboterminom alfa i otapalom.

3.Koristeći preostalu štrcaljku i iglu iz pakiranja, rekonstituirajte bočicu dibotermina alfa s 3,2 ml otapala. Polako ubrizgajte otapalo u bočicu koja sadrži liofilizirani dibotermin alfa. Lagano vrtite bočicu kako biste potpomogli rekonstituciju. Nemojte tresti. Nakon uporabe zbrinite štrcaljku i iglu.

3,2 ml otapalo

4.Dezinficirajte čep rekonstituirane bočice s diboterminom alfa.

U sterilnom polju

5.Otvorite unutarnje pakiranje matrica i ostavite matrice na pliticama.

6.Koristeći tehniku aseptičkog prijenosa te štrcaljku i iglu iz 1. koraka, izvucite 2,8 ml rekonstituirane otopine dibotermina alfa iz bočice u nesterilnom polju držeći bočicu okrenutu kako biste olakšali izvlačenje.

7.Dok je matrica na svojoj plitici JEDNOLIČNO raspodijelite 1,4 ml otopine dibotermina alfa na svaku od dvije matrice dimenzija 2,5 x 5 cm, pridržavajući se sheme u nastavku.

8.Pričekajte NAJMANJE 15 minuta prije uporabe pripremljenog lijeka InductOs. Lijek se mora upotrijebiti unutar 2 sata nakon pripreme.

Pakiranje od 12 mg:

U nesterilnom polju

1.Koristeći sterilnu tehniku, postavite jednu štrcaljku, jednu iglu i unutarnje pakiranje matrice u sterilno polje.

2.Dezinficirajte čepove bočica s diboterminom alfa i otapalom.

3.Koristeći preostalu štrcaljku i iglu iz pakiranja, rekonstituirajte bočicu dibotermina alfa s 8,4 ml otapala. Polako ubrizgajte otapalo u bočicu koja sadrži liofilizirani dibotermin alfa. Lagano vrtite bočicu kako biste potpomogli rekonstituciju. Nemojte tresti. Nakon uporabe zbrinite štrcaljku i iglu.

8,4 ml otapalo

4.Dezinficirajte čep rekonstituirane bočice s diboterminom alfa.

U sterilnom polju

5.Otvorite unutarnje pakiranje matrice i ostavite matricu na plitici.

6.Koristeći tehniku aseptičkog prijenosa te štrcaljku i iglu iz 1. koraka, izvucite 8,0 ml rekonstituirane otopine dibotermina alfa iz bočice u nesterilnom polju držeći bočicu okrenutu kako biste olakšali izvlačenje.

7.Dok je matrica na svojoj plitici JEDNOLIČNO raspodijelite otopinu dibotermina alfa na matricu pridržavajući se sheme u nastavku.

8,0 ml

8.Pričekajte NAJMANJE 15 minuta prije uporabe pripremljenog lijeka InductOs. Lijek se mora upotrijebiti unutar 2 sata nakon pripreme.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7 NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Medtronic BioPharma B.V. Earl Bakkenstraat 10

6422 PJ Heerlen Nizozemska

tel +31 (0) 45 566 8000 faks +31 (0) 45 566 8012

8 BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/226/001

EU/1/02/226/002

9 DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 9. rujna 2002.

Datum posljednje obnove: 20. srpnja 2012.

10 DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Dodatni edukacijski materijali za zdravstvene djelatnike dostupni su na sljedećem URL: [URL će biti upisan] <i <zemlja članica> web-stranica>.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept