Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Infanrix Hexa (diphtheria toxoid / tetanus toxoid /...) – Sažetak opisa svojstava lijeka - J07CA09

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaInfanrix Hexa
ATK šifraJ07CA09
Tvardiphtheria toxoid / tetanus toxoid / Bordetella pertussis antigens (pertussis toxoid, filamentous haemagglutinin, pertactin) / hepatitis B surface antigen / poliovirus (inactivated) (type-1 (Mahoney strain), type-2 (MEF-1 strain), type-3 (Saukett strain))
ProizvođačGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

1.NAZIV LIJEKA

Infanrix hexa, prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju.

Konjugirano cjepivo protiv difterije (D), tetanusa (T), pertusisa (nestanično, komponentno) (Pa), hepatitisa B (rDNA) (HBV), poliomijelitisa (inaktivirano) (IPV) i Haemophilus influenzae tip b (Hib) (adsorbirano)

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Nakon rekonstitucije, 1 doza (0,5 ml) sadržava:

 

 

Toksoid difterije1

ne manje od 30 internacionalnih jedinica (IU)

Toksoid tetanusa1

ne manje od 40 internacionalnih jedinica (IU)

Bordetella pertussis antigeni

 

 

Toksoid pertusisa (PT)1

 

25 mikrograma

Filamentozni hemaglutinin (FHA)1

 

25 mikrograma

Pertaktin (PRN)1

 

8 mikrograma

Površinski antigen virusa hepatitisa B (HBs)2,3

 

10 mikrograma

Inaktivirani poliovirus (IPV)

 

 

tip 1 (Mahoney soj)4

 

40 D-antigen jedinica

tip 2 (MEF-1soj)4

 

8 D-antigen jedinica

tip 3 (Saukett soj)4

 

32 D-antigen jedinice

polisaharid Haemophilus influenzae tip b

 

10 mikrograma

(poliribozilribitolfosfat, PRP) 3,

 

 

konjugiran na toksoid tetanusa kao proteinski nosač

 

otprilike 25 mikrograma

1adsorbiran na aluminijev hidroksid, hidratirani (Al(OH)3)

0,5 miligrama Al3+

2proizveden na stanicama kvasca (Saccharomyces cerevisae) tehnologijom rekombinantne DNA

3adsorbiran na aluminijev fosfat (AlPO4)

 

0,32 miligrama Al3+

4 umnožen na VERO stanicama

 

 

Cjepivo može sadržavati tragove formaldehida, neomicina i polimiksina, koji se koriste u postupku proizvodnje (vidjeti dio 4.3).

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju.

Komponente difterije, tetanusa, nestaničnog pertusisa, hepatitisa B i inaktiviranog poliomijelitisa

(DTPa-HBV-IPV) su u obliku mutne bijele suspenzije.

Liofilizirana komponenta Haemophilus influenzae tip b (Hib) je u obliku bijelog praška.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Infanrix hexa je indiciran za primarnu imunizaciju i docjepljivanje dojenčadi i male djece protiv difterije, tetanusa, pertusisa, hepatitisa B, poliomijelitisa i bolesti uzrokovanih bakterijom

Haemophilus influenzae tip b.

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Primarno cijepljenje sastoji se od dvije ili tri doze cjepiva (od 0,5 ml) koje treba primijeniti u skladu sa službenim preporukama (vidjeti tablicu u nastavku i dio 5.1 za rasporede koji su ocijenjeni u kliničkim ispitivanjima).

Primjena doza docjepljivanja treba se temeljiti na službenim preporukama, ali mora uključivati barem jednu dozu konjugiranog cjepiva protiv Hib. Infanrix hexa može se razmotriti za docjepljivanje ako je sastav antigena u skladu sa službenim preporukama.

Primarno

Docjepljivanje

Opća razmatranja

cijepljenje

 

 

Djeca rođena u terminu

 

3-dozno

Mora se primijeniti

Interval između dviju doza primarnog cijepljenja

 

doza

mora biti najmanje mjesec dana.

 

docjepljivanja.

Dozu docjepljivanja treba primijeniti najmanje

 

 

6 mjeseci nakon posljednje doze primarnog

 

 

cijepljenja, a po mogućnosti prije navršenih

 

 

18 mjeseci života.

2-dozno

Mora se primijeniti

Interval između dviju doza primarnog cijepljenja

 

doza

mora biti najmanje 2 mjeseca.

 

docjepljivanja.

Dozu docjepljivanja treba primijeniti najmanje

 

 

6 mjeseci nakon posljednje doze primarnog

 

 

cijepljenja, a po mogućnosti između

 

 

11. i 13. mjeseca života.

Nedonoščad rođena nakon najmanje 24 tjedna gestacije

3-dozno

Mora se primijeniti

Interval između dviju doza primarnog cijepljenja

 

doza

mora biti najmanje mjesec dana.

 

docjepljivanja.

Dozu docjepljivanja treba primijeniti najmanje

 

 

6 mjeseci nakon posljednje doze primarnog

 

 

cijepljenja, a po mogućnosti prije navršenih

 

 

18 mjeseci života.

Kalendar „Proširenog programa imunizacije” (u dobi od 6, 10 i 14 tjedana života) može se primijeniti jedino ako je jedna doza cjepiva protiv hepatitisa B dana odmah po rođenju.

U slučajevima kada je doza cjepiva protiv hepatitisa B primijenjena odmah po rođenju, Infanrix hexa se može koristiti kao zamjena za sljedeću dozu cjepiva protiv hepatitisa B nakon navršenih 6 tjedana života. Ako je potrebno primijeniti drugu dozu cjepiva protiv hepatitisa B prije te dobi, treba koristiti monovalentno cjepivo protiv hepatitisa B.

Treba se pridržavati lokalnih mjera imunoprofilakse protiv hepatitisa B.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost cjepiva Infanrix hexa u djece starije od 36 mjeseci nije ustanovljena. Nema dostupnih podataka.

Način primjene

Infanrix hexa primjenjuje se dubokom intramuskularnom injekcijom. Preporučljivo je svaku dozu davati na različito mjesto.

Za upute o rekonstituciji lijeka prije primjene vidjeti dio 6.6.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatne tvari ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1 ili formaldehid, neomicin i polimiksin.

Preosjetljivost nakon prethodne primjene cjepiva protiv difterije, tetanusa, pertusisa, hepatitisa B, poliomijelitisa ili Hib-a.

Infanrix hexa je kontraindiciran ako je u dojenčeta ili u djeteta ustanovljena encefalopatija nepoznate etiologije, unutar 7 dana od prethodnog cijepljenja cjepivom koje sadržava komponentu pertusisa. U tom slučaju treba prekinuti cijepljenje protiv pertusisa i nastaviti program imunizacije cjepivima protiv difterije-tetanusa, hepatitisa B, poliomijelitisa i Hib-a.

Kao i kod svakog cjepiva, primjenu cjepiva Infanrix hexa treba odgoditi u osoba s teškom akutnom bolešću praćenom vrućicom. Prisutnost lakše infekcije nije kontraindikacija za cijepljenje.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Prije cijepljenja nužno je provjeriti medicinsku dokumentaciju cijepljenika (posebice u svezi prethodnih cijepljenja i moguće pojave nuspojava) te obaviti klinički pregled.

Kao i kod svakog cjepiva, zaštitni imunološki odgovor možda se neće postići u svih cijepljenika

(vidjeti dio 5.1).

Infanrix hexa neće spriječiti bolesti uzrokovane drugim patogenima osim onih koje uzrokuju bakterije

Corynebacterium diptheriae, Clostridium tetani, Bordetella pertussis, virus hepatitisa B, virus poliomijelitisa ili bakterija Haemophilus influenzae tipa b. Međutim, može se očekivati da će cijepljenje spriječiti hepatitis D (koji uzrokuje delta agens) jer se hepatitis D ne razvija ako ne postoji infekcija virusom hepatitisa B.

Ako se neka od niže navedenih nuspojava pojavila u razdoblju koje se može vremenski povezati s primjenom cjepiva koje sadrži komponentu pertusisa, odluku o primjeni daljnjih doza cjepiva koje sadrži komponentu pertusisa treba pažljivo razmotriti:

Temperatura ≥ 40,0°C unutar 48 sati, koja se ne može dovesti u vezu s bilo kojim drugim uzrokom;

Kolaps ili stanje slično šoku (hipotonično-hiporesponzivna epizoda) unutar 48 sati nakon cijepljenja;

Trajan, neutješan plač u trajanju ≥ 3 sata, koji se javlja unutar 48 sati nakon cijepljenja;

Konvulzije, s vrućicom ili bez nje, koje se javljaju unutar 3 dana nakon cijepljenja.

Postoje okolnosti, kao što je visoka incidencija pertusisa, kada klinička korist cijepljenja nadmašuje moguće rizike primjene.

Kao i kod svih cjepiva primijenjenih putem injekcije, uvijek je potrebno osigurati dostupnost odgovarajućeg medicinskog liječenja i nadzora u slučaju rijetke anafilaktičke reakcije nakon primjene cjepiva.

Kao što je slučaj i kod drugih cijepljenja, potrebno je pažljivo razmotriti omjer rizika i koristi od imunizacije cjepivom Infanrix hexa ili odgodu cijepljenja ako se kod dojenčeta ili djeteta pojavio novi napadaj ili pogoršanje teškog neurološkog poremećaja.

Infanrix hexa treba primijeniti s oprezom u osoba s trombocitopenijom ili poremećajem hemostaze krvi jer bi prilikom intramuskularne primjene moglo doći do krvarenja.

Cjepivo se ne smije primijeniti intravaskularno ili intradermalno.

Povijest febrilnih konvulzija, obiteljska anamneza konvulzija ili sindroma iznenadne smrti djeteta (SIDS) ne predstavljaju kontraindikaciju za primjenu cjepiva Infanrix hexa. Cijepljenike s anamnezom febrilnih konvulzija treba pažljivo motriti s obzirom da se takve nuspojave mogu pojaviti unutar 2 do 3 dana nakon cijepljenja.

Liječnik mora znati da je stopa febrilnih reakcija veća kada se Infanrix hexa primjenjuje istodobno s pneumokoknim konjugiranim cjepivom (PCV7, PCV10, PCV13) ili cjepivom protiv morbila, parotitisa, rubele i varičele (engl. measles-mumps-rubella-varicella, MMRV) nego kada se primjenjuje samostalno. Te su reakcije bile uglavnom umjerene (manje od ili jednako 39°C) i prolazne (vidjeti dijelove 4.5 i 4.8).

Opažena je povećana stopa prijava konvulzija (s vrućicom ili bez nje) te hipotonično hiporesponzivne epizode (HHE) kod istodobne primjene cjepiva Infanrix hexa i Prevenar 13 (vidjeti dio 4.8.)

Profilaktička primjena antipiretika prije ili neposredno nakon primjene cjepiva može smanjiti incidenciju i intenzitet febrilnih reakcija nakon cijepljenja. Klinički podaci dobiveni primjenom paracetamola i ibrufena ukazuju da profilaktična primjena paracetamola može smanjiti stopu vrućice, dok profilaktična primjena ibuprofena pokazuje ograničen učinak u smanjenju stope vrućice.

Preporučuje se profilaktična primjena antipiretičkog lijeka za djecu s konvulzivnim napadajima ili s prethodnom anamnezom febrilnih napadaja.

Antipiretičko liječenje treba poduzeti u skladu s lokalnim smjernicama liječenja.

Posebne populacije

Infekcija virusom humane imunodeficijencije (HIV) ne smatra se kontraindikacijom. Očekivani imunološki odgovor može izostati nakon cijepljenja imunosuprimiranih bolesnika.

Klinički podaci ukazuju na to da se Infanrix hexa može primijeniti i kod nedonoščadi. Međutim, kao

što se i očekivalo u toj populaciji, primijećen je slabiji imunološki odgovor na neke antigene (vidjeti dijelove 4.8 i 5.1).

Kod primarne imunizacije puno prijevremeno rođene nedonoščadi (rođene ≤ 28. gestacijskog tjedna), a pogotovo kod djece koja su imala već dijagnosticiranu nerazvijenost respiratornog sustava, potrebno je razmotriti potencijalni rizik od apneje, te potrebu za praćenjem respiratorne funkcije tijekom 48-72 sata.

S obzirom na veliku korist cijepljenja te djece, cijepljenje ne bi smjelo biti uskraćeno ili odgođeno.

Utjecaj na nalaze laboratorijskih testova

Budući da se kapsularni polisaharidni antigen Hib-a izlučuje u mokraću, mogući su pozitivni nalazi pretraga mokraće unutar 1 – 2 tjedna nakon cijepljenja. Potrebno je provesti druge pretrage kako bi se potvrdila Hib infekcija u tom razdoblju.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Infanrix hexa može se primijeniti istodobno s pneumokoknim konjugiranim cjepivom (PCV7, PCV10 i PCV13), konjugiranim cjepivom protiv meningokoka serogrupe C (CRM197 i TT konjugati), konjugiranim cjepivom protiv meningokoka serogrupa A, C, W-135 i Y, oralnim cjepivom protiv rotavirusa te cjepivima protiv morbila, parotitisa, rubele i varičele (MMRV).

Iako podaci nisu pokazali klinički značajnu interferenciju u odgovoru antitijela na svaki pojedini antigen, pri istodobnoj primjeni sa cjepivom Synflorix primijećen je nepostojan odgovor antitijela na poliovirus tipa 2 (seroprotekcija u rasponu od 78% do 100%), dok su stope imunološkog odgovora na antigen PRP-a (Hib) sadržan u cjepivu Infanrix hexa nakon dviju doza primijenjenih u 2. i 4. mjesecu

života bile više pri istodobnoj primjeni s pneumokoknim ili meningokoknim cjepivom konjugiranim na toksoid tetanusa (vidjeti dio 5.1). Klinički značaj ovih opažanja nije poznat.

Podaci iz kliničkih ispitivanja ukazuju na to da je stopa febrilnih reakcija veća kada se Infanrix hexa primjenjuje istodobno s pneumokoknim konjugiranim cjepivom nego kada se primjenjuje samostalno.

Podaci iz jednog kliničkog ispitivanja ukazuju na to da je stopa febrilnih reakcija veća kada se

Infanrix hexa primjenjuje istodobno s cjepivom protiv morbila, parotitisa, rubele i varičele (MMRV) nego kada se primjenjuje samostalno te je slična onoj primijećenoj nakon primjene samo cjepiva MMRV (vidjeti dijelove 4.4 i 4.8). Nije bilo učinaka na imunološke odgovore.

Kao i s drugim cjepivima, za očekivati je da se u bolesnika pod imunosupresivnom terapijom neće postići adekvatan imunološki odgovor.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Budući da Infanrix hexa nije namijenjen za primjenu u odraslih osoba, odgovarajući podaci o primjeni tijekom trudnoće ili dojenja nisu dostupni, kao niti odgovarajuća ispitivanja reprodukcije u životinja.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Nije značajno.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Kao što je opaženo kod DTPa, te kombinacija koje sadržavaju DTPa, zabilježena je jača lokalna reaktogenost i vrućica nakon doze docjepljivanja cjepivom Infanrix hexa u odnosu na primarni ciklus.

Tablični sažetak nuspojava

Unutar iste kategorije učestalosti, nuspojave su navedene od težih prema lakšima.

Učestalost nuspojava je definirana na sljedeći način:

Vrlo često:

(≥ 1/10)

Često:

(≥ 1/100 do < 1/10)

Manje često:

(≥ 1/1000 do < 1/100)

Rijetko:

(≥ 1/10 000 do < 1/1000)

Vrlo rijetko:

(< 1/10 000)

Sljedeće su nuspojave povezane s cjepivom prijavljene u kliničkim ispitivanjima (podaci prikupljeni u više od 16 000 ispitanika) i tijekom praćenja nakon stavljanja cjepiva u promet.

Organski sustav

Učestalost

Nuspojave

Infekcije i infestacije

manje često

infekcije gornjeg respiratornog trakta

Poremećaji krvi i limfnog sustava

rijetko

limfadenopatija2 , trombocitopenija2

Poremećaji imunološkog sustava

rijetko

anafilaktičke reakcije2, anafilaktoidne

 

 

reakcije (uključujući urtikariju)2,

 

 

alergijske reakcije (uključujući pruritus)2

Poremećaji metabolizma i prehrane

vrlo često

gubitak apetita

Psihijatrijski poremećaji

vrlo često

abnormalan plač, razdražljivost, nemir

 

često

nervoza

Poremećaji živčanog sustava

manje često

somnolencija

 

rijetko

kolaps ili stanje nalik šoku

 

 

(hipotonično-hiporesponzivna epizoda)2

 

vrlo rijetko

konvulzije (praćene vrućicom ili bez nje)

Poremećaji dišnog sustava, prsišta i

manje često

kašalj

sredoprsja

rijetko

bronhitis, apneja2 [vidjeti dio 4.4 za

 

 

apneju u znatno prijevremeno rođene

 

 

djece (≤ 28 tjedana gestacije)]

Poremećaji probavnog sustava

često

proljev, povraćanje

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

rijetko

osip, angioedem2

 

vrlo rijetko

dermatitis

Opći poremećaji i reakcije na mjestu

vrlo često

vrućica 38°C, lokalno oticanje na

primjene

 

mjestu injekcije (≤ 50 mm), umor, bol,

 

 

crvenilo

 

često

vrućica > 39,5°C, reakcije na mjestu

 

 

injekcije, uključujući otvrdnuće, lokalno

 

 

oticanje na mjestu injekcije (> 50 mm)1

 

manje često

difuzno oticanje ekstremiteta na kojem je

 

 

primijenjena injekcija, koje ponekad

 

 

zahvaća i susjedni zglob1

 

rijetko

oticanje cijelog ekstremiteta na kojem je

 

 

primijenjena injekcija1,2, opsežne

 

 

reakcije oticanja2, nakupina na mjestu

 

 

primjene injekcije2, vezikule na mjestu

 

 

primjene injekcije2

1Djeca primarno cijepljena acelularnim cjepivom protiv pertusisa sklonija su razvoju otekline nakon doze docjepljivanja nego djeca primarno cijepljena cjelostaničnim cjepivom. Ove reakcije povlače se u prosjeku za 4 dana.

2Nuspojave iz spontanih prijava.

Iskustva istodobne primjene s drugim cjepivima:

Analiza postmarketinških stopa prijavljivanja upućuje na potencijalni povećani rizik od konvulzija (s vrućicom ili bez nje) i HHE kada se uspoređuju skupine koje su prijavile primjenu cjepiva Infanrix hexa sa cjepivom Prevenar 13 u odnosu na skupine koje su prijavile primjenu samo cjepiva Infanrix hexa.

U kliničkim ispitivanjima u kojima su neki cijepljenici primili Infanrix hexa istodobno s cjepivom Prevenar (PCV7) u svrhu docjepljivanja (4. doza) jednim i drugim cjepivom, vrućica od 38,0°C prijavljena je u 43,4% dojenčadi koja je primila Prevenar i Infanrix hexa istodobno, u usporedbi s 30,5% dojenčadi koja je primila samo šesterovalentno cjepivo. Vrućica ≥ 39,5°C zabilježena je u

2,6% dojenčadi koja je primila Infanrix hexa istodobno s cjepivom Prevenar te u 1,5% dojenčadi koja je primila samo Infanrix hexa (vidjeti dijelove 4.4 i 4.5). Incidencija i težina vrućice nakon istodobne primjene tih dvaju cjepiva u okviru primarnog cijepljenja bila je niža od incidencije zabilježene nakon docjepljivanja.

Podaci iz kliničkih ispitivanja pokazuju slične incidencije vrućice kada se Infanrix hexa primjenjuje istodobno s drugim pneumokoknim sahardinim konjugiranim cjepivom.

U kliničkom ispitivanju u kojem su neki od cijepljenika primili dozu docjepljivanja cjepivom Infanrix hexa istodobno s cjepivom protiv protiv morbila, parotitisa, rubele i varičele (MMRV), vrućica

≥ 38,0°C prijavljena je u 76,6% djece koja su istodobno primila cjepivo MMRV i cjepivo Infanrix hexa, u usporedbi s 48% djece koja su primila samo cjepivo Infanrix hexa i 74,7% djece koja su primila samo cjepivo MMRV. Vrućica viša od 39,5°C prijavljena je u 18% djece koja su primila Infanrix hexa zajedno s cjepivom MMRV, u usporedbi s 3,3% djece koja su primila samo cjepivo Infanrix hexa i 19,3% djece koja su primila samo cjepivo MMRV (vidjeti dijelove 4.4 i 4.5).

Sigurnost u nedonoščadi:

Cjepivo Infanrix hexa primijenjeno je u više od 1000 nedonoščadi (rođene nakon razdoblja gestacije od 24 do 36 tjedana) u ispitivanjima primarnog cijepljenja te u više od 200 nedonoščadi kao doza docjepljivanja u drugoj godini života. U usporednim su kliničkim ispitivanjima i u nedonoščadi i u terminski rođene dojenčadi primijećene slične stope simptoma (vidjeti dio 4.4 za informacije o apneji).

Iskustvo s cjepivom protiv hepatitisa B:

U izuzetno rijetkim slučajevima zabilježeni su alergijske reakcije koje oponašaju serumsku bolest, paraliza, neuropatija, neuritis, hipotenzija, vaskulitis, lichen planus, multiformni eritem, artritis, mišićna slabost, sindrom Guillain-Barré, encefalopatija, encefalitis i meningitis. Nije utvrđena uzročna povezanost s cjepivom.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Nije zabilježen niti jedan slučaj predoziranja.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: kombinirana bakterijska i virusna cjepiva, ATK oznaka: J07CA09

Imunogenost

Imunogenost cjepiva Infanrix hexa ocjenjivala se u kliničkim ispitivanjima u djece od navršenih

6 tjedana života. Cjepivo se ocjenjivalo u 2-doznim i 3-doznim rasporedima primarnog cijepljenja, uključujući cijepljenje prema Proširenom programu imunizacije, te kao doza docjepljivanja. Rezultati tih kliničkih ispitivanja sažeto su prikazani u tablicama u nastavku.

Nakon 3-doznog primarnog cijepljenja, najmanje 95,7% dojenčadi razvilo je seroprotektivne ili seropozitivne razine antitijela protiv svakoga od antigena sadržanih u cjepivu. Nakon docjepljivanja (nakon 4. doze), najmanje 98,4% djece razvilo je seroprotektivne ili seropozitivne razine antitijela protiv svakoga od antigena sadržanih u cjepivu.

Postotak ispitanika s titrima antitijela koji ukazuju na seroprotekciju/seropozitivnost jedan mjesec nakon 3-doznog primarnog cijepljenja i docjepljivanja cjepivom Infanrix hexa

Antitijelo

 

Nakon 3. doze

 

Nakon 4. doze

(granična

 

 

 

 

(docjepljivanje

vrijednost)

 

 

 

 

tijekom druge

 

 

 

 

 

godine života

 

 

 

 

 

nakon 3-doznog

 

 

 

 

 

primarnog ciklusa)

 

2.-3.-4.

2.-4.-6.

3.-4.-5.

6.-10.-14.

 

 

mjesec

mjesec

mjesec

tjedan

N=2009

 

N= 196

N= 1693

N= 1055

N= 265

 

(12 ispitivanja)

 

(2

(6

(6

(1

 

 

 

ispitivanja)

ispitivanja)

ispitivanja)

ispitivanje)

 

 

%

%

%

%

%

Anti-difterija

100,0

99,8

99,7

99,2

99,9

(0,1 IU/ml)

 

 

 

 

 

Anti-tetanus

100,0

100,0

100,0

99,6

99,9

(0,1 IU/ml)

 

 

 

 

 

Anti-PT

100,0

100,0

99,8

99,6

99,9

(5 EL.U/ml)

 

 

 

 

 

Anti-FHA

100,0

100,0

100,0

100,0

99,9

(5 EL.U/ml)

 

 

 

 

 

Anti-PRN

100,0

100,0

99,7

98,9

99,5

(5 EL.U/ml)

 

 

 

 

 

Anti-HBs

99,5

98,9

98,0

98,5*

98,4

(10 mIU/ml)

 

 

 

 

 

Anti-polio tip 1

100,0

99,9

99,7

99,6

99,9

(razrjeđenje 1/8)

 

 

 

 

 

Anti-polio tip 2

97,8

99,3

98,9

95,7

99,9

(razrjeđenje 1/8)

 

 

 

 

 

Anti-polio tip 3

100,0

99,7

99,7

99,6

99,9

(razrjeđenje 1/8)

 

 

 

 

 

Anti-PRP

96,4

96,6

96,8

97,4

99,7**

(0,15 g/ml)

 

 

 

 

 

N = broj ispitanika

 

 

 

 

 

*u podskupini dojenčadi koja nisu primila cjepivo protiv hepatitisa B odmah po rođenju,

77,7% ispitanika imalo je titre anti-HBs antitijela ≥10 mIU/ ml

**nakon docjepljivanja, 98,4% ispitanika imalo je koncentraciju anti-PRP antitijela ≥ 1 g/ml, koja ukazuje na dugoročnu zaštitu

granična vrijednost prihvaćena kao pokazatelj zaštite

Nakon 2-doznog primarnog cijepljenja, najmanje 84,3% dojenčadi razvilo je seroprotektivne ili seropozitivne razine antitijela protiv svakoga od antigena sadržanih u cjepivu. Nakon završetka cijepljenja prema rasporedu 2-doznog primarnog cijepljenja i docjepljivanja cjepivom Infanrix hexa, najmanje 97,9% ispitanika razvilo je seroprotektivne ili seropozitivne razine antitijela protiv svakoga od antigena sadržanih u cjepivu.

Prema različitim ispitivanjima, imunološki odgovor na antigen PRP-a sadržan u cjepivu Infanrix hexa nakon 2 doze primijenjene u 2. i 4. mjesecu života varirat će ako se istodobno primijeni i cjepivo konjugirano na toksoid tetanusa. Infanrix hexa će izazvati imunološki odgovor protiv PRP-a (granična vrijednost ≥ 0,15 µg/ml) u najmanje 84% dojenčadi. Taj se postotak penje na 88% u slučaju istodobne primjene pneumokonog cjepiva koje sadrži toksoid tetanusa kao nosač te na 98% kada se Infanrix hexa primijeni istodobno s meningokoknim cjepivom konjugiranim na TT (vidjeti dio 4.5).

Postotak ispitanika s titrima antitijela koji ukazuju na seroprotekciju/seropozitivnost jedan mjesec nakon 2-doznog primarnog cijepljenja i docjepljivanja cjepivom Infanrix hexa

 

Nakon 2. doze

Nakon 3. doze

Antitijelo

2.-4.-12. mjesec

3.-5.-11. mjesec

2.-4.-12. mjesec

3.-5.-11. mjesec

(granična

života

života

života

života

vrijednost)

N=223

N=530

N=196

N=532

 

(1 ispitivanje)

(4 ispitivanja)

(1 ispitivanje)

(3 ispitivanja)

 

%

%

%

%

Anti-difterija

99,6

98,0

100,0

100,0

(0,1 IU/ml)

 

 

 

 

Anti-tetanus

100,0

100,0

100,0

(0,1 IU/ml)

 

 

 

 

Anti-PT

99,5

99,5

100,0

(5 EL.U/ml)

 

 

 

 

Anti-FHA

99,7

100,0

100,0

(5 EL.U/ml)

 

 

 

 

Anti-PRN

99,6

99,0

100,0

99,2

(5 EL.U/ml)

 

 

 

 

Anti-HBs

99,5

96,8

99,8

98,9

(10 mIU/ml)

 

 

 

 

Anti-Polio tip 1

89,6

99,4

98,4

99,8

(razrjeđenje 1/8)

 

 

 

 

Anti-Polio tip 2

85,6

96,3

98,4

99,4

(razrjeđenje 1/8)

 

 

 

 

Anti-Polio tip 3

92,8

98,8

97,9

99,2

(razrjeđenje 1/8)

 

 

 

 

Anti-PRP

84,3

91,7

100,0*

99,6*

(0,15 g/ml)

 

 

 

 

N = broj ispitanika

† granična vrijednost prihvaćena kao pokazatelj zaštite

* nakon docjepljivanja, 94,4% ispitanika cijepljenih prema rasporedu primjene u 2.-4.-12. mjesecu života te 97,0% ispitanika cijepljenih prema rasporedu primjene u 3.-5.-11. mjesecu života imalo je koncentraciju anti-PRP antitijela ≥ 1 g/ml, koja ukazuje na dugoročnu zaštitu

Serološki korelati zaštite ustanovljeni su za difteriju, tetanus, poliomijelitis, hepatitis B i Hib. Ne postoji serološki korelat zaštite za pertusis. Međutim, s obzirom na to da je imunološki odgovor na antigene pertusisa nakon primjene cjepiva Infanrix hexa ekvivalentan onom cjepiva Infanrix, očekuje se da će i zaštitni učinak dvaju cjepiva biti ekvivalentan.

Djelotvornost u zaštiti protiv pertusisa

Klinička zaštita komponente pertusis cjepiva Infanrix protiv tipičnog pertusisa prema definiciji SZO

(21 dan paroksizmalnog kašlja) pokazana je nakon 3-doznog primarnog cijepljenja u ispitivanjima navedenima u sljedećoj tablici:

Ispitivanje

Država

Raspored

Djelotvornost

Napomene

cjepiva

 

 

 

 

ispitivanje

Njemačka

3.,4.,5.

88,7%

Na temelju podataka prikupljenih od

kontakta u

 

mjesec

 

sekundarnih kontakata u

domaćinstvu

 

 

 

domaćinstvima u kojima je bio

(prospektivno

 

 

 

registriran slučaj s tipičnom kliničkom

slijepo

 

 

 

slikom pertusisa.

ispitivanje)

 

 

 

 

ispitivanje

Italija

2.,4.,6.

84%

Tijekom praćenja te iste kohorte

djelotvornosti

 

mjesec

 

potvrđena je djelotvornost do 60

(sponzor:

 

 

 

mjeseci nakon završetka primarnog

Nacionalni

 

 

 

cijepljenja bez primjene doze

institut za

 

 

 

docjepljivanja za pertusis.

zdravlje)

 

 

 

 

Trajanje imunološkog odgovora

Trajanje imunološkog odgovora nakon 3-doznog primarnog cijepljenja (u 2.-3.-4., 3.-4.-5. ili 2.-4.-6. mjesecu života) i docjepljivanja (u drugoj godini života) cjepivom Infanrix hexa ocjenjivalo

se u djece u dobi od 4-8 godina. Zaštitna imunost protiv triju tipova poliovirusa te PRP-a primijećena je u najmanje 91,0% djece, a protiv difterije i tetanusa u najmanje 64,7% djece. Najmanje 25,4% (anti-PT), 97,5% (anti-FHA) odnosno 87,0% (anti-PRN) djece bilo je seropozitivno na komponente pertusisa.

Postotak ispitanika s titrima antitijela koji ukazuju na seroprotekciju/seropozitivnost nakon primarnog cijepljenja i docjepljivanja cjepivom Infanrix hexa

Antitijelo

Djeca u dobi od 4-5 godina

Djeca u dobi od 7-8 godina

(granična

N

%

N

%

vrijednost)

 

 

 

 

Anti-difterija

68,7*

66,7

(0,1 IU/ml)

 

 

 

 

Anti-tetanus

74,7

64,7

(0,1 IU/ml)

 

 

 

 

Anti-PT

25,4

32,3

(5 EL.U/ml)

 

 

 

 

Anti-FHA

97,5

98,1

(5 EL.U/ml)

 

 

 

 

Anti-PRN

90,9

87,0

(5 EL.U/ml)

 

 

 

 

Anti-HBs

250§

85,3

207§

72,1

(10 mIU/ml)

171§

86,4

149§

77,2

Anti-Polio tip 1

95,7

91,0

(razrjeđenje 1/8)

 

 

 

 

Anti-Polio tip 2

95,7

91,2

(razrjeđenje 1/8)

 

 

 

 

Anti-Polio tip 3

97,7

97,2

(razrjeđenje 1/8)

 

 

 

 

Anti-PRP

98,0

99,5

(0,15 g/ml)

 

 

 

 

N = broj ispitanika

 

 

 

 

*Uzorci u kojima su testom ELISA utvrđene koncentracije antitijela protiv difterije < 0,1 IU/ml ponovno su se ispitali testom neutralizacije na Vero stanicama (granična vrijednost za seroprotekciju ≥ 0,016 IU/ml): 96,5% ispitanika postiglo je seroprotekciju

§ Broj ispitanika iz dvaju kliničkih ispitivanja

Zaštitna imunost (≥10 mIU/ml) protiv hepatitisa B nakon 3-doznog primarnog cijepljenja i docjepljivanja cjepivom Infanrix hexa održala se u ≥ 85% ispitanika u dobi od 4-5 godina te u

≥ 72% ispitanika u dobi od 7-8 godina. Nadalje, nakon 2-doznog primarnog cijepljenja i docjepljivanja zaštitna imunost protiv hepatitisa B održala se u ≥ 48% ispitanika u dobi od 11-12 godina.

Imunološka memorija protiv hepatitisa B potvrđena je u djece u dobi od 4-12 godina. Ta su djeca primila Infanrix hexa za primarno cijepljenje i docjepljivanje u ranom djetinjstvu, a primjena dodatne doze monovalentnog cjepiva protiv virusa hepatitisa B inducirala je zaštitnu imunost u najmanje 96,8% ispitanika.

Imunogenost u nedonoščadi

Imunogenost cjepiva Infanrix hexa ocjenjivala se u 3 ispitivanja koja su uključivala približno

300 nedonoščadi (rođene nakon razdoblja gestacije od 24 do 36 tjedana) nakon ciklusa 3-doznog primarnog cijepljenja u dobi od 2, 4 i 6 mjeseci. Imunogenost doze docjepljivanja primijenjene između 18. i 24. mjeseca života ocjenjivala se u približno 200 nedonoščadi.

Mjesec dana nakon primarnog cijepljenja najmanje 98,7% ispitanika razvilo je seroprotekciju protiv difterije, tetanusa i poliovirusa tipa 1 i 2, a najmanje 90,9% imalo je seroprotektivne razine antitijela protiv antigena hepatitisa B, PRP-a i poliovirusa tipa 3. Svi su ispitanici bili seropozitivni na antitijela protiv FHA i PRN-a, dok je njih 94,9% bilo seropozitivno na anti-PT antitijela.

Mjesec dana nakon doze docjepljivanja najmanje 98,4% ispitanika imalo je seroprotektivne ili seropozitivne razine antitijela protiv svakoga od antigena osim PT-a (najmanje 96,8%) i hepatitisa B (najmanje 88,7%). Odgovor na dozu docjepljivanja izražen kao multiplikator povećanja koncentracija antitijela (15 – 235 puta veće koncentracije) ukazuje na to da je nedonoščad bila adekvatno primarno cijepljena protiv svih antigena sadržanih u cjepivu Infanrix hexa.

U ispitivanju praćenja provedenom u 74 djece približno 2,5 – 3 godine nakon doze docjepljivanja, u 85,3% djece i dalje je postojala seroprotekcija protiv hepatitisa B, a najmanje 95,7% njih razvilo je i seroprotekciju protiv tri tipa poliovirusa te PRP-a.

Iskustvo nakon stavljanja cjepiva u promet

Rezultati dugoročnog praćenja u Švedskoj pokazali su da su acelularna cjepiva protiv pertusisa učinkovita u dojenčadi kada se primjenjuju prema rasporedu primarnog cijepljenja u 3. i 5. mjesecu života, s dozom docjepljivanja u dobi od približno 12 mjeseci. Međutim, podaci pokazuju da uz raspored cijepljenja u 3., 5. i 12. mjesecu zaštita protiv pertusisa može početi opadati u dobi od 7-8 godina. Ovo pokazuje da je druga doza docjepljivanja cjepivom protiv pertusisa opravdana u djece u dobi od 5-7 godina koja su prethodno cijepljena upravo prema tom rasporedu.

Učinkovitost Hib komponente cjepiva Infanrix hexa ispitivana je kroz ekstenzivnu postmarketinšku studiju praćenja provedenu u Njemačkoj. Kroz period praćenja od sedam godina, učinkovitost Hib komponente dvaju šesterovalentnih cjepiva, od kojih je jedno bilo Infanrix hexa, iznosila je 89,6% za potpuno provedenu primarnu seriju cijepljenja i 100% za potpuno provedenu primarnu seriju uz dozu docijepljivanja (neovisno o vrsti Hib cjepiva korištenog u primarnoj vakcinaciji).

Rezultati rutinskog nacionalnog praćenja koje se trenutno provodi u Italiji pokazali su da je Infanrix hexa djelotvoran u kontroli Hib-a u dojenčadi kada se cjepivo primijeni prema rasporedu primarnog cijepljenja u 3. i 5. mjesecu života, s dozom docjepljivanja u dobi od približno 11 mjeseci. Tijekom 6-godišnjeg razdoblja, koje je započelo 2006. i tijekom kojega je Infanrix hexa bio glavno cjepivo protiv Hib-a (procijepljenost veća od 95%), invazivni Hib i dalje je bio pod kontrolom, a pasivnim su praćenjem sigurnosti u Italiji potvrđena 4 slučaja Hib-a u djece mlađe od 5 godina.

5.2Farmakokinetička svojstva

Za cjepiva se ne traži procjena farmakokinetičkih svojstava.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosti, specifične toksičnosti, toksičnosti ponovljenih doza i kompatibilnosti sastojaka.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Hib prašak: bezvodna laktoza

DTP-HBV-IPV suspenzija: natrijev klorid (NaCl)

medij 199 koji sadržava uglavnom aminokiseline, mineralne soli, vitamine voda za injekcije

Adjuvansi su navedeni u dijelu 2.

6.2Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3Rok valjanosti

3 godine.

Nakon rekonstitucije: preporučuje se primijeniti odmah. Međutim, dokazana je stabilnost 8 sati nakon rekonstitucije pri temperaturi od 21°C.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u hladnjaku (2°C -8°C). Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Podaci o stabilnosti pokazuju da su komponente cjepiva stabilne na temperaturama do 25ºC tijekom 72 sata. Na kraju tog razdoblja Infanrix hexa se mora upotrijebiti ili zbrinuti. Ovi su podaci namijenjeni kao smjernice za zdravstvene djelatnike samo u slučaju privremenog temperaturnog odstupanja.

Uvjete čuvanja nakon rekonstitucije lijeka vidjeti u dijelu 6.3.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Prašak u bočici (staklo tip I) s čepom (butil).

Bočica i napunjena štrcaljka

0,5 ml suspenzije u napunjenoj štrcaljki (staklo tip I) s čepom klipa (butil).

Veličine pakiranja od 1, 10, 20 i 50 s ili bez igala te višestruko pakiranje od 5 pakiranja, svako sadrži

10 bočica i 10 napunjenih štrcaljki, bez igli.

Bočica i bočica

0,5 ml suspenzije u bočici (staklo tip I) s čepom (butil). Veličine pakiranja od 1 i 50.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Bočica i napunjena štrcaljka

Tijekom stajanja u napunjenoj štrcaljki koja sadržava DTPa-HBV-IPV suspenziju mogu se vidjeti bistra tekućina i bijeli talog. To je normalna pojava.

Napunjenu štrcaljku treba dobro protresti kako bi se dobila homogena mutna bijela suspenzija.

Cjepivo se rekonstituira dodavanjem cjelokupnog sadržaja napunjene štrcaljke u bočicu koja sadržava prašak. Prije primjene, mješavinu treba dobro protresti sve dok se prašak potpuno ne otopi.

Rekonstituirano cjepivo izgleda kao suspenzija malo zamućenija od same tekuće komponente. To je normalna pojava.

Suspenziju cjepiva treba prije i nakon rekonstitucije vizualno pregledati kako bi se utvrdila moguća prisutnost stranih čestica i/ili neuobičajen izgled cjepiva. Ako se nešto od toga primijeti, cjepivo treba zbrinuti.

Napunjena štrcaljka dostupna je ili s keramički obloženim (CCT, engl. ceramic coated treatment) luer vrhom ili s plastičnim krutim (PRTC, engl. plastic rigid tip cap) luer lock nastavkom.

Upute za upotrebu napunjene štrcaljke koja ima PRTC luer lock nastavak

Igla

štitnik za iglu

Štrcaljka

klip štrcaljke tijelo štrcaljke

kapica štrcaljke

1.Držeći tijelo štrcaljke u jednoj ruci (izbjegavajte držanje za klip štrcaljke) odvrnite kapicu štrcaljke okrećući je u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

2.Pričvrstite iglu na štrcaljku okrećući iglu u smjeru kazaljke na satu dok ne osjetite da je učvršćena

(pogledajte sliku).

3.Skinite štitnik za iglu, koji katkad može biti jače pričvrščen.

4.Rekonstituirajte cjepivo kako je opisano gore.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

Bočica i bočica

Tijekom stajanja u bočici koja sadržava DTPa-HBV-IPV suspenziju mogu se vidjeti bistra tekućina i bijeli talog. To je normalna pojava.

Suspenziju DTPa-HBV-IPV treba dobro protresti kako bi se dobila homogena mutna bijela suspenzija.

Cjepivo se rekonstituira dodavanjem cjelokupnog sadržaja bočice s komponentom DTPa-HBV-IPV pomoću štrcaljke u bočicu koja sadržava prašak. Prije primjene, mješavinu treba dobro protresti sve dok se prašak potpuno ne otopi.

Rekonstituirano cjepivo izgleda kao suspenzija malo zamućenija od same tekuće komponente. To je normalna pojava.

Suspenziju cjepiva treba prije i nakon rekonstitucije vizualno pregledati kako bi se utvrdila moguća prisutnost stranih čestica i/ili neuobičajen izgled cjepiva. Ako se nešto od toga primijeti, cjepivo treba zbrinuti.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgija

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Napunjena štrcaljka

EU/1/00/152/001

EU/1/00/152/002

EU/1/00/152/003

EU/1/00/152/004

EU/1/00/152/005

EU/1/00/152/006

EU/1/00/152/007

EU/1/00/152/008

EU/1/00/152/021

Bočica

EU/1/00/152/019

EU/1/00/152/020

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 23. listopad 2000.

Datum posljednje obnove odobrenja: 31. kolovoza 2010.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept