Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Instanyl (fentanyl citrate) – Označavanje - N02AB03

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaInstanyl
ATK šifraN02AB03
Tvarfentanyl citrate
ProizvođačTakeda Pharma A/S

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA SIGURNA ZA DJECU (Višedozni)

1.NAZIV LIJEKA

Instanyl 50 mikrograma/doza sprej za nos, otopina fentanil

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 ml sadrži fentanilcitrat što odgovara 500 mikrograma fentanila. 1 doza od 100 mikrolitara odgovara 50 mikrograma fentanila.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži: natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, natrijev hidrogenfosfat dihidrat, pročišćenu vodu.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Sprej za nos, otopina 1,8 ml

Sprej za nos, otopina 2,9 ml

Sprej za nos, otopina 5,0 ml

1,8 ml – 10 doza

2,9 ml – 20 doza

5,0 ml – 40 doza

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

Za primjenu u nos.

Upute za otvaranje i zatvaranje kutije

-Uzmite kutiju u ruku

-Pri prvom otvaranju odstranite pečat

-Postavite palac i srednjak na bočne jezičke

-Pritisnite na mjestu bočnih jezičaka palcem i srednjakom

-Istovremeno postavite palac na prednju pritisnu površinu i pritisnite je

-Istovremeno pritiščite sve tri točke

-Podignite poklopac i otvorite

-Nakon primjene Instanyl sprej za nos treba vratiti u ležište i zatvoriti kutiju

-Pri zatvaranju kutije pazite da bočni jezičci uđu u utore

-Čvrsto pritisnite dok bočni jezičci ne sjednu u ležište

Nakon svake primijenjene doze označite jedan kvadratić

[Kvadratići za označavanje od 10, 20 ili 40 kvadratića]

Nakon primjene sprej za nos uvijek vratite u kutiju sigurnu za djecu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 30°C. Čuvati bočicu u uspravnom položaju. Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Za informacije o zbrinjavanju pročitajte uputu o lijeku.

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Danska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/531/001

EU/1/09/531/002

EU/1/09/531/003

13.BROJ SERIJE

Broj serije:

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Instanyl 50

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA / BOČICA (Višedozni)

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Instanyl 50 mikrograma/doza sprej za nos fentanil

Za nos

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP:

4.BROJ SERIJE

Lot:

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU JEDINICA LIJEKA

1,8 ml – 10 doza

2,9 ml – 20 doza

5,0 ml – 40 doza

6.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA SIGURNA ZA DJECU (Višedozni)

1. NAZIV LIJEKA

Instanyl 100 mikrograma/doza sprej za nos, otopina fentanil

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 ml sadrži fentanilcitrat što odgovara 1000 mikrograma fentanila. 1 doza od 100 mikrolitara odgovara 100 mikrograma fentanila.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži: natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, natrijev hidrogenfosfat dihidrat, pročišćenu vodu.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Sprej za nos, otopina 1,8 ml

Sprej za nos, otopina 2,9 ml

Sprej za nos, otopina 5,0 ml

1,8 ml – 10 doza

2,9 ml – 20 doza

5,0 ml – 40doza

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

Za primjenu u nos.

Upute za otvaranje i zatvaranje kutije

Uzmite kutiju u ruku

Pri prvom otvaranju odstranite pečat

Postavite palac i srednjak na bočne jezičke

Pritisnite na mjestu bočnih jezičaka palcem i srednjakom

Istovremeno postavite palac na prednju pritisnu površinu i pritisnite je

Istovremeno pritiščite sve tri točke

Podignite poklopac i otvorite

Nakon primjene Instanyl sprej za nos treba vratiti u ležište i zatvoriti kutiju

Pri zatvaranju kutije pazite da bočni jezičci uđu u utore Čvrsto pritisnite dok bočni jezičci ne sjednu u ležište

Nakon svake primijenjene doze označite jedan kvadratić

[Kvadratići za označavanje od 10, 20 ili 40 kvadratića]

Nakon primjene sprej za nos uvijek vratite u kutiju sigurnu za djecu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 30°C. Čuvati bočicu u uspravnom položaju. Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Za informacije o zbrinjavanju pročitajte uputu o lijeku.

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Danska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/531/004

EU/1/09/531/005

EU/1/09/531/006

13. BROJ SERIJE

Broj serije:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Instanyl 100

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA / BOČICA (Višedozni)

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Instanyl 100 mikrograma/doza sprej za nos fentanil

Za nos

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP:

4. BROJ SERIJE

Lot:

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU JEDINICA LIJEKA

1,8 ml – 10 doza

2,9 ml – 20 doza

5,0 ml – 40 doza

6. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA SIGURNA ZA DJECU (Višedozni)

1. NAZIV LIJEKA

Instanyl 200 mikrograma/doza sprej za nos, otopina fentanil

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 ml sadrži fentanilcitrat što odgovara 2000 mikrograma fentanila. 1 doza od 100 mikrolitara odgovara 200 mikrograma fentanila.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži: natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, natrijev hidrogenfosfat dihidrat, pročišćenu vodu.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Sprej za nos, otopina 1,8 ml

Sprej za nos, otopina 2,9 ml

Sprej za nos, otopina 5,0 ml

1,8 ml – 10 doza

2,9 ml – 20 doza

5,0 ml – 40 doza

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

Za primjenu u nos.

Upute za otvaranje i zatvaranje kutije

-Uzmite kutiju u ruku

-Pri prvom otvaranju odstranite pečat

-Postavite palac i srednjak na bočne jezičke

-Pritisnite na mjestu bočnih jezičaka palcem i srednjakom

-Istovremeno postavite palac na prednju pritisnu površinu i pritisnite je

-Istovremeno pritiščite sve tri točke

-Podignite poklopac i otvorite

-Nakon primjene Instanyl sprej za nos treba vratiti u ležište i zatvoriti kutiju

-Pri zatvaranju kutije pazite da bočni jezičci uđu u utore

-Čvrsto pritisnite dok bočni jezičci ne sjednu u ležište

Nakon svake primijenjene doze označite jedan kvadratić

[Kvadratići za označavanje od 10, 20 ili 40 kvadratića]

Nakon primjene sprej za nos uvijek vratite u kutiju sigurnu za djecu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 30°C. Čuvati bočicu u uspravnom položaju. Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Za informacije o zbrinjavanju pročitajte uputu o lijeku.

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Danska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/531/007

EU/1/09/531/008

EU/1/09/531/009

13. BROJ SERIJE

Broj serije:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Instanyl 200

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA / BOČICA (Višedozni)

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Instanyl 200 mikrograma/doza sprej za nos fentanil

Za nos

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP:

4. BROJ SERIJE

Lot:

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU JEDINICA LIJEKA

1,8 ml – 10 doza

2,9 ml – 20 doza

5,0 ml – 40 doza

6. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KARTONSKA KUTIJA (Jedna doza)

1. NAZIV LIJEKA

Instanyl 50 mikrograma sprej za nos, otopina u jednodoznom spremniku fentanil

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 doza (100 mikrolitara) sadrži fentanilcitrat što odgovara 50 mikrograma (μg) fentanila.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži: natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, natrijev hidrogenfosfat dihidrat, vodu za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Sprej za nos, otopina

2 jednodozna spremnika

6 jednodoznih spremnika

8 jednodoznih spremnika

10 jednodoznih spremnika

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

Za primjenu u nos.

Spremnik sadrži samo jednu dozu. Ne testirati prije primjene.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 30°C.

Blister čuvati u vanjskom pakiranju. Čuvati u uspravnom položaju.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Za informacije o zbrinjavanju pročitajte uputu o lijeku.

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Danska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/531/010

EU/1/09/531/011

EU/1/09/531/012

EU/1/09/531/013

13. BROJ SERIJE

Broj serije:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Instanyl 50, jednodozni

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER SIGURAN ZA DJECU (Jedna doza)

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Instanyl 50 mikrograma sprej za nos fentanil

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Takeda Pharma A/S

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

4. BROJ SERIJE

Broj serije:

5.DRUGO

Za nos 1 doza

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA / JEDNODOZNI SPREJ ZA NOS

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Instanyl 50 μg sprej za nos fentanil

Za nos

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP:

4. BROJ SERIJE

Lot:

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU JEDINICA LIJEKA

1 doza

6. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KARTONSKA KUTIJA (Jedna doza)

1. NAZIV LIJEKA

Instanyl 100 mikrograma sprej za nos, otopina u jednodoznom spremniku fentanil

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 doza (100 mikrolitara) sadrži fentanilcitrat što odgovara 100 mikrograma (μg) fentanila.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži: natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, natrijev hidrogenfosfat dihidrat, vodu za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Sprej za nos, otopina

2 jednodozna spremnika

6 jednodoznih spremnika

8 jednodoznih spremnika

10 jednodoznih spremnika

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

Za primjenu u nos.

Spremnik sadrži samo jednu dozu. Ne testirati prije primjene.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 30°C.

Blister čuvati u vanjskom pakiranju. Čuvati u uspravnom položaju.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Za informacije o zbrinjavanju pročitajte uputu o lijeku.

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Danska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/531/014

EU/1/09/531/015

EU/1/09/531/016

EU/1/09/531/017

13. BROJ SERIJE

Broj serije:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Instanyl 100, jednodozni

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER SIGURAN ZA DJECU (Jedna doza)

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Instanyl 100 mikrograma sprej za nos fentanil

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Takeda Pharma A/S

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

4. BROJ SERIJE

Broj serije:

5. DRUGO

Za nos 1 doza

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA / JEDNODOZNI SPREJ ZA NOS

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Instanyl 100 μg sprej za nos fentanil

Za nos

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP:

4. BROJ SERIJE

Lot:

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU JEDINICA LIJEKA

1 doza

6. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KARTONSKA KUTIJA (Jedna doza)

1. NAZIV LIJEKA

Instanyl 200 mikrograma sprej za nos, otopina u jednodoznom spremniku fentanil

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 doza (100 mikrolitara) sadrži fentanilcitrat što odgovara 200 mikrograma (μg) fentanila.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži: natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, natrijev hidrogenfosfat dihidrat, vodu za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Sprej za nos, otopina

2 jednodozna spremnika

6 jednodoznih spremnika

8 jednodoznih spremnika

10 jednodoznih spremnika

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

Za primjenu u nos.

Spremnik sadrži samo jednu dozu. Ne testirati prije primjene.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 30°C.

Blister čuvati u vanjskom pakiranju. Čuvati u uspravnom položaju.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Za informacije o zbrinjavanju pročitajte uputu o lijeku.

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Danska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/531/018

EU/1/09/531/019

EU/1/09/531/020

EU/1/09/531/021

13. BROJ SERIJE

Broj serije:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Instanyl 200, jednodozni

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER SIGURAN ZA DJECU (Jedna doza)

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Instanyl 200 mikrograma sprej za nos fentanil

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Takeda Pharma A/S

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

4. BROJ SERIJE

Broj serije:

5. DRUGO

Za nos 1 doza

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA / JEDNODOZNI SPREJ ZA NOS

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Instanyl 200 μg sprej za nos fentanil

Za nos

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP:

4. BROJ SERIJE

Lot:

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU JEDINICA LIJEKA

1 doza

6. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KARTONSKA KUTIJA: DoseGuard

1. NAZIV LIJEKA

Instanyl 50 mikrograma/doza sprej za nos, otopina fentanil

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 ml sadrži fentanilcitrat što odgovara 500 mikrograma fentanila. 1 doza od 100 mikrolitara odgovara 50 mikrograma fentanila.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži: natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, natrijev hidrogenfosfat dihidrat, pročišćenu vodu.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

DoseGuard

Sprej za nos, otopina 2,0 ml

Sprej za nos, otopina 3,2 ml

Sprej za nos, otopina 4,3 ml

Sprej za nos, otopina 5,3 ml

10 doza (2,0 ml)

20 doza (3,2 ml)

30 doza (4,3 ml)

40 doza (5,3 ml)

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

Za primjenu u nos.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Uvijek zatvorite nakon uporabe stavljanjem zatvarača sigurnog za djecu natrag na sprej za nos.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 30°C. Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Za informacije o zbrinjavanju pročitajte uputu o lijeku.

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Danska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/531/022

EU/1/09/531/023

EU/1/09/531/024

EU/1/09/531/025

13. BROJ SERIJE

Broj serije:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Instanyl 50

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA / SPREJ ZA NOS DoseGuard

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Instanyl 50 mikrograma/doza sprej za nos fentanil

Za nos

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP:

4. BROJ SERIJE

Lot:

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU JEDINICA LIJEKA

10 doza (2,0 ml)

20 doza (3,2 ml)

30 doza (4,3 ml)

40 doza (5,3 ml)

6. DRUGO

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Uvijek zatvorite nakon uporabe stavljanjem zatvarača sigurnog za djecu natrag na sprej za nos.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KARTONSKA KUTIJA: DoseGuard

1. NAZIV LIJEKA

Instanyl 100 mikrograma/doza sprej za nos, otopina fentanil

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 ml sadrži fentanilcitrat što odgovara 1000 mikrograma fentanila. 1 doza od 100 mikrolitara odgovara 100 mikrograma fentanila.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži: natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, natrijev hidrogenfosfat dihidrat, pročišćenu vodu.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

DoseGuard

Sprej za nos, otopina 2,0 ml

Sprej za nos, otopina 3,2 ml

Sprej za nos, otopina 4,3 ml

Sprej za nos, otopina 5,3 ml

10 doza (2,0 ml)

20 doza (3,2 ml)

30 doza (4,3 ml)

40 doza (5,3 ml)

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

Za primjenu u nos.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Uvijek zatvorite nakon uporabe stavljanjem zatvarača sigurnog za djecu natrag na sprej za nos.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 30°C. Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Za informacije o zbrinjavanju pročitajte uputu o lijeku.

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Danska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/531/026

EU/1/09/531/027

EU/1/09/531/028

EU/1/09/531/029

13. BROJ SERIJE

Broj serije:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Instanyl 100

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA / SPREJ ZA NOS DoseGuard

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Instanyl 100 mikrograma/doza sprej za nos fentanil

Za nos

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP:

4. BROJ SERIJE

Lot:

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU JEDINICA LIJEKA

10 doza (2,0 ml)

20 doza (3,2 ml)

30 doza (4,3 ml)

40 doza (5,3 ml)

6. DRUGO

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Uvijek zatvorite nakon uporabe stavljanjem zatvarača sigurnog za djecu natrag na sprej za nos.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KARTONSKA KUTIJA: DoseGuard

1. NAZIV LIJEKA

Instanyl 200 mikrograma/doza sprej za nos, otopina fentanil

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 ml sadrži fentanilcitrat što odgovara 2000 mikrograma fentanila. 1 doza od 100 mikrolitara odgovara 200 mikrograma fentanila.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži: natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, natrijev hidrogenfosfat dihidrat, pročišćenu vodu.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

DoseGuard

Sprej za nos, otopina 2,0 ml

Sprej za nos, otopina 3,2 ml

Sprej za nos, otopina 4,3 ml

Sprej za nos, otopina 5,3 ml

10 doza (2,0 ml)

20 doza (3,2 ml)

30 doza (4,3 ml)

40 doza (5,3 ml)

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

Za primjenu u nos.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Uvijek zatvorite nakon uporabe stavljanjem zatvarača sigurnog za djecu natrag na sprej za nos.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 30°C. Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Za informacije o zbrinjavanju pročitajte uputu o lijeku.

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Danska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/531/030

EU/1/09/531/031

EU/1/09/531/032

EU/1/09/531/033

13. BROJ SERIJE

Broj serije:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Instanyl 200

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA / SPREJ ZA NOS DoseGuard

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Instanyl 200 mikrograma/doza sprej za nos fentanil

Za nos

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP:

4. BROJ SERIJE

Lot:

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU JEDINICA LIJEKA

10 doza (2,0 ml)

20 doza (3,2 ml)

30 doza (4,3 ml)

40 doza (5,3 ml)

6. DRUGO

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Uvijek zatvorite nakon uporabe stavljanjem zatvarača sigurnog za djecu natrag na sprej za nos.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept