Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Instanyl (fentanyl citrate) – Uputa o lijeku - N02AB03

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaInstanyl
ATK šifraN02AB03
Tvarfentanyl citrate
ProizvođačTakeda Pharma A/S

UPUTA O LIJEKU: INFORMACIJE ZA KORISNIKA

Instanyl 50 mikrograma/doza sprej za nos, otopina Instanyl 100 mikrograma/doza sprej za nos, otopina Instanyl 200 mikrograma/doza sprej za nos, otopina fentanil

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Instanyl i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Instanyl

3.Kako primjenjivati Instanyl

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Instanyl

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Instanyl i za što se koristi

Instanyl sadrži djelatnu tvar fentanil ipripada skupini jakih analgetika(lijekova za ublažavanje boli) koje zovemo opioidima. Opioidi djeluju blokirajući bolne signale prema mozgu.

Instanyl djeluje vrlo brzo i koristi se za ublažavanje probojne boli kod odraslih bolesnika srakom koji već uzimaju opioidnu terapiju za trajnu bol. Probojna bol je dodatna iznenadna bol koja sepojavljuje usprkos redovitoj terapiji opioidima za ublažavanje boli.

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Instanyl

Nemojte primjenjivati Instanyl:

-ako ste preosjetljivi (alergični) na fentanil ili bilo koji drugi sastojak Instanyla;

-

ako za kontrolu stalne boli ne koristite propisani opioidni lijek (npr. kodein, fentanil,

 

hidromorfon, morfin, oksikodon, petidin) redovito, svaki dan prema rasporedu, najmanje tjedan

 

dana. Ako niste uzimali ove lijekove ne smijete uzeti Instanyl jer može povećati rizik od opasnog

 

usporavanja disanja i/ili plitkog disanja ili čak potpunog prestanka disanja.

-ako patite od kratkotrajnih bolova koji nisu probojna bol;

-ako imate ozbiljnih teškoća s disanjem ili patite od ozbiljne opstruktivne bolesti pluća;

-ako ste liječeni zračenjem u području lica;

-ako imate ponavljajuće epizode krvarenja iz nosa;

Upozorenja i mjere opreza

Razgovarajte s liječnikom prije primjene Instanyla, naročito

-ako patite od kronične opstruktivne bolesti pluća, Instanyl može otežati vaše disanje;

-ako imate problema sa srcem, a naročito usporen srčani ritam, niski krvni tlak ili niski volumen krvi;

-ako imate teškoća sa jetrom ili bubrezima;

-ako imate teškoća s moždanom funkcijom, na primjer zbog tumora na mozgu, ozljede glave ili povišenog intrakranijalnog tlaka;

-

ako uzimate antidepresive ili antipsihotike, molimo pogledajte odlomak "Drugi lijekovi i

 

Instanyl";

-ako koristite druge lijekove za nos, na primjer za prehladu ili alergiju.

Ako za vrijeme liječenja Instanylom osjetite teškoće s disanjem, važno je da se odmah javite Vašem liječniku ili u bolnicu.

Ako za vrijeme liječenja Instanylom ponavljano krvarite iz nosa ili osjećate nelagodu u nosu, morate se javiti liječniku koji će razmisliti od alternativnim načinima primjene lijeka za probojnu bol.

Ako smatrate da postajete ovisni o Instanylu, važno je da o tome obavijestite liječnika.

Djeca i adolescenti

Instanyl ne smiju koristiti djeca i adolescenti u dobi do 18 godina.

Drugi lijekovi i Instanyl

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Instanyl može utjecati na druge lijekove i drugi lijekovi mogu utjecati na Instanyl.

Poseban oprez je potreban ako primjenjujete neke od sljedećih lijekova:

-bilo koji lijek koji izaziva pospanost (djeluje sedirajuće) poput tableta za spavanje, lijekova za liječenje tjeskobe, antihistaminika, ili anksiolitika.

-bilo koji lijek koji utječe na način kako tijelo razgrađuje Instanyl, primjerice:

ritonavir, nelfinavir, amprenavir i fosamprenavir (lijekovi za kontrolu HIV infekcije),

CYP3A4 inhibitori, poput ketokonazola, itrakonazola ili flukonazola (za liječenje gljivičnih infekcija),

troleandomicin, klaritromicin ili eritromicin (za liječenje bakterijskih infekcija),

aprepitant (za suzbijanje mučnine),

diltiazem i verapamil (za liječenje visokog krvnog tlaka i srčanih bolesti)

-takozvane inhibitore monoaminooksidaze (MAO) koji se koriste za tešku depresiju, čak i ako ste ih uzimali neki od njih unutar posljednjih dva tjedna.

-rizik od nuspojava povećava se ako uzimate lijekove kao što su neki antidepresivi ili antipsihotici. Može doći do interakcije Instanyla s tim lijekovima i mogli biste doživjeti promjene mentalnog statusa (npr. uznemirenost, halucinacije, komu) i druge posljedice kao što su povišenje tjelesne temperature iznad 38°C, ubrzani otkucaji srca, nestabilan krvni tlak, prenaglašeni refleksi, mišićna ukočenost, nekoordiniranost i/ili probavni simptomi (npr. mučnina, povraćanje, proljev). Vaš liječnik će Vam reći je li Instanyl odgovarajući lijek za Vas.

-parcijalne agoniste/antagoniste poput buprenorfina, nalbufina i pentazocina (za liječenje boli). Možete dobiti simptome sindroma ustezanja (mučninu, povraćanje, proljev, tjeskobu, zimice, nevoljno drhtanje i znojenje).

-druge lijekove koji se primjenjuju u nos, naročito oksimetazolin, ksilometazolin i slične lijekove za ublažavanje začepljenosti nosa.

Uzimanje hrane i pića s Instanylom

Za vrijeme liječenja Instanylom ne pijte alkohol, jer može povećati rizik od opasnih nuspojava.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Instanyl se tijekom trudnoće ne smije koristiti bez savjetovanja s liječnikom.

Instanyl se ne smije koristiti tijekom trudova i porođaja jer kod novorođenčeta može izazvati ozbiljne teškoće s disanjem.

Fentanil može prijeći u majčino mlijeko i može uzrokovati nuspojave u dojenčeta. Nemojte uzimati Instanyl ako dojite. Ne smijete početi dojiti prije nego što prođe najmanje 5 dana od uzimanja posljednje doze Instanyla.

Upravljanje vozilima i strojevima

Za vrijeme liječenja Instanylom ne upravljajte vozilima i strojevima. Instanyl može izazvati omaglicu i pospanost, što može utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

3.Kako primjenjivati Instanyl

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doza Instanyla neovisna je o Vašem uobičajenom liječenju boli izazvane rakom.

Kad započinjete liječenje Instanylom, liječnik će u suradnji s Vama pronaći optimalnu dozu za ublažavanje probojne boli.

Početna doza je jedan uštrcaj od 50 mikrograma u jednu nosnicu pri svakoj epizodi probojne boli. Pri određivanju odgovarajuće doze liječnik može preporučiti prelazak na višu dozu.

Ukoliko probojna bol ne prestane nakon 10 minuta, možete primijeniti još samo jedan uštrcaj za istu epizodu.

Općenito, trebali biste pričekati barem 4 sata prije liječenja sljedeće epizode probojne boli. U iznimnim slučajevima kad se nova epizoda javi ranije, možete uzeti Instanyl kako biste je ublažili ali morate pričekati najmanje 2 sata prije nego što to učinite. Ukoliko se epizode probojne boli redovito javljaju u razmacima kraćim od 4 sata obratite se liječniku jer je možda potrebno promijeniti vašu uobičajenu terapiju boli izazvane rakom.

Instanylom možete dnevno liječiti do četiri epizode probojne boli.

Ukoliko se dnevno javlja više od četiri epizode probojne boli, obratite se liječniku jer je možda potrebno prilagoditi uobičajenu terapiju boli izazvane rakom.

Kako biste održali nadzor nad brojem iskorištenih doza Instanyla, koristite kvadratiće za označavanje u knjižici na vrhu kutije sigurne za djece.

Ne mijenjajte samovoljno dozu Instanyla ili drugih lijekova protiv boli. Promjenu doze mora se dogovoriti s liječnikom.

Instanyl se primjenjuje u nos.

Pročitajte uputu za uporabu na kraju ove upute kako biste naučili kako primjenjivati Instanyl.

Ako primijenite više Instanyla nego što ste trebali ili ako mislite da ga je netko zabunom primijenio

Primijenite li više Instanya nego je potrebno trebate se odmah javiti liječniku, u bolnicu ili hitnoj službi radi ocjene rizika i savjeta.

Znaci predoziranja su:

Pospanost, ošamućenost, omaglica, snižena tjelesna temperatura, usporeni otkucaji srca, teškoće u koordinaciji ruku i nogu.

U ozbiljnim slučajevima prekomjerno uzimanje Instanyla može izazvati komu, sedaciju, konvulzije ili izrazite teškoće s disanjem (vrlo usporeno ili plitko disanje).

Osjetite li bilo koji od navedenih simptoma zatražite hitnu medicinsku pomoć.

Napomena za njegovatelje

Primijetite li da je osoba koja uzima Instanyl odjednom usporena, otežano diše ili je ne možete probuditi:

-Odmah pozovite hitnu pomoć;

-Dok čekate hitnu pomoć, morate pokušati održavati osobu budnom razgovorom i povremenim nježnim protresanjem;

-Ako je disanje usporeno, trebate potaknuti osobu da udahne svakih 5 do 10 sekundi;

-Ako je osoba prestala disati, trebate pokušati s metodama oživljavanja do dolaska hitne pomoći.

Mislite li da je netko zabunom primijenio Instanyl, molimo odmah potražite medicinsku pomoć. Pokušajte održati osobu budnom do dolaska hitne pomoći.

Ako netko slučajno uzme Instanyl mogu se pojaviti isti simptomi kao oni navedeni za predoziranje.

Ako ste zaboravili primijeniti Instanyl

Ako epizoda probojne boli i dalje traje, možete primijeniti Instanyl kako je preporučio liječnik. Ako je probojna bol iščezla, ne primjenjujte Instanyl do pojave sljedeće epizode probojne boli.

Ako prestanete primjenjivati Instanyl

Instanyl ne treba koristiti ako se epizode probojne boli više ne javljaju. Međutim, nastavite primjenjivati vašu uobičajenu terapiju za ublažavanje boli izazvane rakom. Kontaktirajte liječnika kako biste potvrdili ispravnu dozu uobičajene terapije ukoliko niste sigurni.

Pri prekidu korištenja Instanyla možete osjetiti simptome ustezanja koji su slični mogućim nuspojavama Instanyla. Osjećate li simptome ustezanja, obratite se liječniku. Liječnik će ocijeniti je li Vam potreban lijek za smanjenje ili uklanjanje simptoma ustezanja.

Ukoliko imate dodatnih pitanja o primjeni ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga. Nuspojave će često nestati ili će im se smanjiti intenzitet s nastavkom primjene lijeka.

Odmah prekinite uzimanje lijeka i javite se svome liječniku, u bolnicu ili u hitnu ambulantu ako:

-Osjetite znatne teškoće s disanjem,

-Imate čudan zvuk dok udišete,

-Imate grčevitu bol,

-Osjećate izrazitu omaglicu.

Te nuspojave mogu postati vrlo ozbiljne.

Ostale nuspojave prijavljene nakon primjene Instanyla:

Česte nuspojave (mogu se javiti kod do 1 na 10 osoba): Pospanost, omaglica čak s teškoćama u održavanju ravnoteže, glavobolja, nadražaj grla, mučnina, povraćanje, navale crvenila, osjećaj jake vrućine, prekomjerno znojenje.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti kod do 1 na 100 osoba): Ovisnost o lijeku, nesanica, ošamućenost, konvulzivni grčevi mišića, neobičan osjet na koži čak i neugodan, promjene okusa, bolest kretanja, niski krvni tlak, jake teškoće s disanjem, krvarenje iz nosa, čir u nosu, curenje iz nosa, zatvor, upala usta, suha usta, bolnost kože, svrbež kože, vrućica.

Nepoznate učestalosti (učestalost se ne može procijeniti na temelju dostupnih podataka):

Pad, proljev, konvulzije (napadaji), oticanje ruku ili nogu, viđanje ili slušanje nečeg što zapravo ne postoji (halucinacije), umor, malaksalost, sindrom ustezanja (može se očitovati nastankom sljedećih nuspojava: mučnina, povraćanje, proljev, tjeskoba, zimice, nevoljno drhtanje i znojenje).

Prijavljeni su također slučajevi probijanja nosne pregrade – strukture koja razdvaja nosnice.

Obratite se liječniku ako ponavljano krvarite iz nosa ili osjećate nelagodu u nosu.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Instanyl

Lijek za ublažavanje boli u Instanylu je vrlo snažan i može biti po život opasan za djecu. Instanyl se mora čuvati izvan pogleda i dohvata djece. Nakon svake primjene sprej uvijek vratite u kutiju sigurnu za djecu.

Instanyl se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na bočici iza „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati na temperaturi ispod 30°C. Sprej za nos čuvati u uspravnom položaju. Ne zamrzavati. Ako se Instanyl smrzne, pumpica spreja može puknuti. Ako niste sigurni kako je bočica bila čuvana, prije primjene provjerite pumpicu.

Instanyl kojem je istekao rok valjanosti ili koji više nije potreban i dalje može sadržavati dovoljno lijeka da naškodi drugim ljudima, a naročito djeci. Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Svaki korišteni ili nekorišteni sprej za nos treba sistematično zbrinuti u skladu s lokalnim propisima ili vratiti u ljekarnu u kutiji sigurnoj za djecu. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Instanyl sadrži

 

 

 

 

Djelatna tvar je fentanil. Sadržaj je:

 

 

 

50 mikrograma/doza: 1 ml

sadrži

fentanilcitratšto odgovara

500 mikrograma

fentanila. potisak1

(100 mikrolitara) sadrži 50 mikrograma fentanila.

 

 

100 mikrograma/doza: 1 ml

sadrži

fentanilcitratšto odgovara

1000 mikrograma

fentanila. 1potisak

(100 mikrolitara) sadrži 100 mikrograma fentanila.

 

 

200 mikrograma/doza: 1 ml

sadrži

fentanilcitratšto odgovara

2000 mikrograma

fentanila. 1potisak

(100 mikrolitara) sadrži 200 mikrograma fentanila.

 

 

Drugi sastojci su natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, natrijev hidrogenfosfat dihidrat i pročišćena voda.

Kako Instanyl izgleda i sadržaj pakiraja

Instanyl je sprej za nos, otopina. Otopina je bistra i bezbojna. Sadržana je u smeđoj staklenoj bočici s odmjernom pumpicom.

Sprej za nos je pakiran u kutiju sigurnu za djecu i dostupan u tri različite veličine pakiranja: 1,8 ml (što odgovara 10 doza), 2,9 ml (što odgovara 20 doza) i 5,0 ml (što odgovara 40 doza).

Na tržištu ne moraju biti sve veličine pakiranja.

Označavanje tri jačine Instanyla razlikuje se po boji: 50 mikrograma/doza, označeno je narančasto

100 mikrograma/doza, označeno je ljubičasto

200 mikrograma/doza, označeno je zelenkastoplavo.

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet lijeka

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Danska

Proizvođač

Takeda GmbH

Robert-Bosch-Strasse 8

D – 78224 Singen

Njemačka

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenjaza stavljanje lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien/Luxembourg/

Lietuva

Luxemburg

Takeda, UAB

Takeda Belgium

Tel.: +370 521 09 070

Tel./Tél.: +32 2 464 06 11

 

takeda-belgium@takeda.com

 

България

Magyarország

Такеда България

Takeda Pharma Kft.

Тел.: + 359 2 958 27 36

Tel.: +361 2707030

Česká republika

Malta / Κύπρος

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

Takeda Pharma A/S

Tel.: + 420 234 722 722

Tel./ Τηλ.: +45 46 77 11 11

Danmark

Nederland

Takeda Pharma A/S

Takeda Nederland bv

Tlf./Tel.: +45 46 77 11 11

Tel.: +31 23 56 68 777

Deutschland

Norge

Takeda GmbH

Takeda AS

Tel.: +49 (0) 800 825 3325

Tlf.: +47 6676 3030

medinfo@takeda.de

infonorge@takeda.com

Eesti

Österreich

Takeda Pharma AS

Takeda Pharma Ges.m.b.H.

Tel.: +372 6177 669

Tel.: +43 (0) 800 20 80 50

info@takeda.ee

 

Ελλάδα

Polska

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Takeda Polska Sp. z o.o.

Τηλ.: +30 210 6387800

Tel.: +48 22 608 13 00

gr.info@takeda.com

 

España

Portugal

Takeda Farmacéutica España S.A.

Takeda Farmacêuticos Portugal, Lda.

Tel.: +34 917 14 99 00

Tel.: + 351 21 120 1457

spain@takeda.com

 

France

România

Takeda France S.A.S

Takeda Pharmaceuticals SRL

Tel.: +33 1 46 25 16 16

Tel.: +40 21 335 03 91

Hrvatska

Slovenija

Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o

Takeda GmbH Podružnica Slovenija

Tel: +385 1 377 88 96

Tel.: +386 (0) 59 082 480

Ireland

Slovenská republika

Takeda Products Ireland Ltd.

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel.: +353 (0) 1 6420021

Tel.: +421 (2) 20 602 600

Ísland

Suomi/Finland

Vistor hf.

Takeda Oy

Tel.: +354 535 7000

Puh./Tel.: +358 20 746 5000

vistor@vistor.is

infoposti@takeda.com

Italia

Sverige

Grünenthal Italia S.r.l.

Takeda Pharma AB

Tel.: +39 02 4305 1

Tel.: +46 8 731 28 00

 

infosweden@takeda.com

Latvija

United Kingdom

Takeda Latvia SIA

Takeda UK Ltd

Tel.: +371 67840082

Tel.: +44 (0)1628 537 900

Ova uputa je zadnji puta revidirana u {MM/GGGG}.

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su internetskojna stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

UPUTE ZA PRIMJENU INSTANYL SPREJA ZA NOS

Pažljivo pročitajte sljedeće upute kako biste naučili kako primjenjivati Instanyl sprej za nos:

-Prije prve primjene pumpice: Pripremite sprej tako što ćete napraviti nekoliko potisaka dok se ne pojavi fina maglica (potrebna su 3 do 4 potiska spreja). Važno je da pritom ne usmjeravate sprej prema drugim osobama;

Ako niste Instanyl koristili dulje od 7 dana, nužno je, prije uzimanja sljedeće doze ponovno pripremiti sprej ispuštanjem jedne doze u zrak.

-Tijekom ovog postupka pripreme spreja istiskuje se lijek. Stoga:

-Pripremu spreja treba provesti u dobro prozračenom prostoru.

-Ne usmjeravajte sprej za nos u smjeru sebe ili drugih osoba.

-Ne usmjeravajte prema površinama i predmetima koji bi mogli doći u doticaj s drugim osobama, posebice djecom.

Instanyl treba koristiti na sljedeći način:

-Ispušite nos ako osjećate da je začepljen ili ste prehlađeni;

-Trebat sjesti ili stajati u uspravnom položaju;

-Skinite zaštitnu kapu sa spreja;

-Držite sprej uspravno;

-Nagnite glavu blago prema naprijed;

-Zatvorite jednu nosnicu položivši prst sa strane nosa i umetnite vrh spreja u drugu nosnicu (otprilike 1 cm). Nije bitno je o kojoj se nosnici radi. Ako nakon 10 minuta trebate primijeniti još jednu dozu za dostatno ublažavanje boli, tu drugu dozu treba primijeniti u drugu nosnicu;

-Jednom brzo pritisnite pumpicu dok udišete kroz nos. Istisnutu dozu možda nećete osjetiti u nosu, ali primili ste je kad ste pritisnuli pumpicu;

-Nakon primjene Instanyl uvijek vratite u kutiju sigurnu za djecu.

UPUTA O LIJEKU: INFORMACIJE ZA KORISNIKA

Instanyl 50 mikrograma sprej za nos, otopina u jednodoznom spremniku Instanyl 100 mikrograma sprej za nos, otopina u jednodoznom spremniku Instanyl 200 mikrograma sprej za nos, otopina u jednodoznom spremniku fentanil

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašimavašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Instanyl i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Instanyl

3.Kako primjenjivati Instanyl

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Instanyl

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Instanyl i za što se koristi

Instanyl sadrži djelatnu tvar fentanil ipripada skupini jakih analgetika (lijekova za ublažavanje boli) koje zovemo opioidima. Opioidi djeluju blokirajući bolne signale prema mozgu.

Instanyl djeluje vrlo brzo i koristi se za ublažavanje probojne boli kod odraslih bolesnika srakom koji već uzimaju opioidnu terapiju za trajnu bol. Probojna bol je dodatna iznenadna bol koja sepojavljuje usprkos redovitoj terapiji opioidima za ublažavanje boli.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Instanyl

Nemojte primjenjivati Instanyl:

-ako ste preosjetljivi (alergični) na fentanil ili bilo koji drugi sastojak Instanyla;

-ako za kontrolu stalne boli ne koristite propisani opioidni lijek (npr. kodein, fentanil, hidromorfon, morfin, oksikodon, petidin) redovito, svaki dan prema rasporedu, najmanje tjedan dana. Ako niste uzimali ove lijekove ne smijete uzeti Instanyl jer može povećati rizik od opasnog usporavanja disanja i/ili plitkog disanja ili čak potpunog prestanka disanja.

-ako patite od kratkotrajnih bolova koji nisu probojna bol;

-ako imate ozbiljnih teškoća s disanjem ili patite od ozbiljne opstruktivne bolesti pluća;

-ako ste liječeni zračenjem u području lica;

-ako imate ponavljajuće epizode krvarenja iz nosa;

Upozorenja i mjere opreza

Razgovarajte s liječnikom prije primjene Instanyla, naročito

-ako patite od kronične opstruktivne bolesti pluća, Instanyl može otežati vaše disanje;

-ako imate problema sa srcem, a naročito usporen srčani ritam, niski krvni tlak ili niski volumen krvi;

-ako imate teškoća sa jetrom ili bubrezima;

-ako imate teškoća s moždanom funkcijom, na primjer zbog tumora na mozgu, ozljede glave ili povišenog intrakranijalnog tlaka;

-ako uzimate antidepresive ili antipsihotike, molimo pogledajte odlomak "Drugi lijekovi i Instanyl";

-ako koristite druge lijekove za nos, na primjer za prehladu ili alergiju.

Ako za vrijeme liječenja Instanylom osjetite teškoće s disanjem, važno je da se odmah javite Vašem liječniku ili u bolnicu.

Ako za vrijeme liječenja Instanylom ponavljano krvarite iz nosa ili osjećate nelagodu u nosu, morate se javite liječniku koji će razmisliti od alternativnim načinima primjene lijeka za probojnu bol.

Ako smatrate da postajete ovisni o Instanylu, važno je da o tome obavijestite liječnika.

Djeca i adolescenti

Instanyl ne smiju koristiti djeca i adolescenti u dobi do 18 godina.

Drugi lijekovi i Instanyl

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Instanyl može utjecati na druge lijekove, kao što i drugi lijekovi mogu utjecati na Instanyl. Poseban oprez je potreban ako primjenjujete neke od sljedećih lijekova:

-bilo koji lijek koji izaziva pospanost (djeluje sedirajuće) poput tableta za spavanje, lijekova za liječenje tjeskobe, antihistaminika, ili anksiolitika.

-bilo koji lijek koji utječe na način kako tijelo razgrađuje Instanyl, primjerice:

ritonavir, nelfinavir, amprenavir i fosamprenavir (lijekovi za kontrolu HIV infekcije)

CYP3A4 inhibitori, poput ketokonazola, itrakonazola ili flukonazola (za liječenje gljivičnih infekcija)

troleandomicin, klaritromicin ili eritromicin (za liječenje bakterijskih infekcija)

aprepitant (za suzbijanje mučnine)

diltiazem i verapamil (za liječenje visokog krvnog tlaka i srčanih bolesti)

-takozvane inhibitore monoaminooksidaze (MAO) koji se koriste za tešku depresiju, čak i ako ste ih uzimali neki od njih unutar posljednjih dva tjedna.

-rizik od nuspojava povećava se ako uzimate lijekove kao što su neki antidepresivi ili antipsihotici. Može doći do interakcije Instanyla s tim lijekovima i mogli biste doživjeti promjene mentalnog statusa (npr. uznemirenost, halucinacije, komu) i druge posljedice kao što su povišenje tjelesne temperature iznad 38°C, ubrzani otkucaji srca, nestabilan krvni tlak, prenaglašeni refleksi, mišićna ukočenost, nekoordiniranost i/ili probavni simptomi (npr. mučnina, povraćanje, proljev). Vaš liječnik će Vam reći je li Instanyl odgovarajući lijek za Vas.

-parcijalne agoniste/antagoniste poput buprenorfina, nalbufina i pentazocina (za liječenje boli) Možete dobiti simptome sindroma ustezanja (mučninu, povraćanje, proljev, tjeskobu, zimice, nevoljno drhtanje i znojenje).

-druge lijekove koji se primjenjuju u nos, naročito oksimetazolin, ksilometazolin i slične lijekove za ublažavanje začepljenosti nosa.

Uzimanje hrane i pića s Instanylom

Za vrijeme liječenja Instanylom ne pijte alkohol, jer može povećati rizik od opasnih nuspojava.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Instanyl se tijekom trudnoće ne smije koristiti bez savjetovanja s liječnikom.

Instanyl se ne smije koristiti tijekom trudova i porođaja jer kod novorođenčeta može izazvati ozbiljne teškoće s disanjem.

Fentanil može prijeći u majčino mlijeko i može uzrokovati nuspojave u dojenčeta. Nemojte uzimati Instanyl ako dojite. Ne smijete početi dojiti prije nego što prođe najmanje 5 dana od uzimanja posljednje doze Instanyla.

Upravljanje vozilima i strojevima

Za vrijeme liječenja Instanylom ne upravljajte vozilima i strojevima. Instanyl može izazvati omaglicu i pospanost, što može utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

3. Kako primjenjivati Instanyl

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doza Instanyla neovisna je o Vašem uobičajenom liječenju boli izazvane rakom.

Kad započinjete liječenje Instanylom, liječnik će u suradnji s Vama pronaći optimalnu dozu za ublažavanje probojne boli.

Početna doza je jedan uštrcaj od 50 mikrograma u jednu nosnicu pri svakoj epizodi probojne boli. Pri određivanju odgovarajuće doze liječnik može preporučiti prelazak na višu dozu.

Ukoliko probojna bol ne prestane nakon 10 minuta, možete primijeniti još samo jedan uštrcaj za istu epizodu.

Općenito, trebali biste pričekati 4 sata prije liječenja sljedeće epizode probojne boli. U iznimnim slučajevima kad se nova epizoda javi ranije, možete uzeti Instanyl kako biste je ublažili ali morate pričekati najmanje 2 sata prije nego što to učinite. Ukoliko se epizode probojne boli redovito javljaju u razmacima kraćim od 4 sata obratite se liječniku jer je možda potrebno promijeniti vašu uobičajenu terapiju boli izazvane rakom.

Instanylom možete dnevno liječiti do četiri epizode probojne boli.

Ukoliko se dnevno javlja više od četiri epizode probojne boli, obratite se liječniku jer je možda potrebno prilagoditi uobičajenu terapiju boli izazvane rakom.

Ne mijenjajte samovoljno dozu Instanyla ili drugih lijekova protiv boli. Promjenu doze mora se dogovoriti s liječnikom.

Instanyl se primjenjuje u nos.

Pročitajte uputu za uporabu na kraju ove upute kako biste naučili kako primjenjivati Instanyl.

Ako primijenite više Instanyla nego što ste trebali ili ako mislite da ga je netkonomzabu primijenio

Primijenite li više instanya nego je potrebno trebate se odmah javiti liječniku, u bolnicu ili hitnoj službi radi ocjene rizika i savjeta.

Znaci predoziraja su:

Pospanost, ošamućenost, omaglica, snižena tjelesna temperatura, usporeni otkucaji srca, teškoće u koordinaciji ruku i nogu.

U ozbiljnim slučajevima prekomjerno uzimanje Instanyla može izazvati komu, sedaciju, konvulzije ili izrazite teškoće s disanjem (vrlo usporeno ili plitko disanje).

Ako osjetite bilo koji od navedenih simptoma zatražite hitnu medicinsku pomoć.

Napomena za njegovatelje

Primijetite li da je osoba koja uzima Instanyl odjednom usporena, otežano diše ili je ne možete probuditi:

-Odmah pozovite hitnu pomoć;

-Dok čekate hitnu pomoć, morate pokušati održavati osobu budnom razgovorom i povremenim nježnim protresanjem;

-Ako je disanje usporeno, trebate potaknuti osobu da udahne svakih 5 do 10 sekundi;

-Ako je osoba prestala disati, trebate pokušajti s metodama oživljavanja do dolaska hitne pomoći.

Mislite li da je netko zabunom primijenio Instanyl, molimo odmah potražite medicinsku pomoć. Pokušajte održati osobu budnom do dolaska hitne pomoći.

Ako netko slučajno uzme Instanyl mogu se pojaviti isti simptomi kao oni navedeni za predoziranje.

Ako ste zaboravili primijeniti Instanyl

Ako epizoda probojne boli i dalje traje, možete primijeniti Instanyl kako je preporučio liječnik. Ako je probojna bol iščezla, ne primjenjujte Instanyl do pojave sljedeće epizode probojne boli.

Ako prestanete primjenjivati Instanyl

Instanyl ne treba koristiti ako se epizode probojne boli više ne javljaju. Međutim, nastavite primjenjivati vašu uobičajenu terapiju za ublažavanje boli izazvane rakom. Kontaktirajte liječnika kako biste potvrdili ispravnu dozu uobičajene terapije ukoliko niste sigurni.

Pri prekidu korištenja Instanyla možete osjetiti simptome ustezanja koji su slični mogućim nuspojavama Instanyla. Osjećate li simptome ustezanja, obratite se liječniku. Liječnik će ocijeniti je li Vam potreban lijek za smanjenje ili uklanjanje simptoma ustezanja.

Ukoliko imate dodatnih pitanja o primjeni ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga. Nuspojave će često nestati ili će im se smanjiti intenzitet s nastavkom primjene lijeka.

Odmah prekinite uzimanje lijeka i javite se svome liječniku, u bolnicu ili u hitnu ambulantu ako:

-Osjetite znatne teškoće s disanjem,

-Imate čudan zvuk dok udišete,

-Imate grčevitu bol,

-Osjećate izrazitu omaglicu.

Te nuspojave mogu postati vrlo ozbiljne.

Ostale nuspojave prijavljene nakon primjene Instanyla:

Česte nuspojave (mogu se javiti kod do 1 na 10 osoba): Pospanost, omaglica čak s teškoćama u održavanju ravnoteže, glavobolja, nadražaj grla, mučnina, povraćanje, navale crvenila, osjećaj jake vrućine, prekomjerno znojenje.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti kod do 1 na 100 osoba): Ovisnost o lijeku, nesanica, ošamućenost, konvulzivni grčevi mišića, neobičan osjet na koži čak i neugodan, promjene okusa, bolest kretanja, niski tlak, jake teškoće s disanjem, krvarenje iz nosa, čir u nosu, curenje iz nosa, zatvor, upala usta, suha usta, bolnost kože, svrbež kože, vrućica.

Nepoznate učestalosti (učestalost se ne može procijeniti na temelju dostupnih podataka):

Pad, proljev, konvulzije (napadaji), oticanje ruku ili nogu, viđanje ili slušanje nečeg što zapravo ne postoji (halucinacije), umor, malaksalost, sindrom ustezanja (može se očitovati nastankom sljedećih nuspojava: mučnina, povraćanje, proljev, tjeskoba, zimice, nevoljno drhtanje i znojenje).

Prijavljeni su također slučajevi probijanja nosne pregrade – strukture koja razdvaja nosnice.

Obratite se liječniku ako ponavljano krvarite iz nosa ili osjećate nelagodu u nosu.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Instanyl

Lijek za ublažavanje boli u Instanylu je vrlo snažan i može biti po život opasan za djecu. Instanyl se mora čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Instanyl se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza „Rok valjanosti“ i na jednodoznom spremniku iza „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca. Čuvati na temperaturi ispod 30°C. Blister čuvati u vanjskom pakiranju. Čuvati u uspravnom položaju.

Instanyl može naškoditi drugim ljudima, a naročito djeci. Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Sve neiskorištene jednodozne spremnike treba sistematično i primjereno zbrinuti u blisteru sigurnom za djecu u skladu s lokalnim propisima ili vratiti u ljekarnu. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.Sadržaj pakiranja i dodatne informacije

Što Instanyl sadrži

Djelatna tvar je fentanil. Sadržaj je:

50 mikrograma: 1 ml sadrži fentanilcitrat što odgovara 500 mikrograma fentanila. 1 potisak (100 mikrolitara) sadrži 50 mikrograma fentanila.

100 mikrograma: 1 ml sadrži fentanilcitrat što odgovara 1000 mikrograma fentanila. 1 potisak (100 mikrolitara) sadrži 100 mikrograma fentanila.

200 mikrograma: 1 ml sadrži fentanilcitrat što odgovara 2000 mikrograma fentanila. 1 potisak (100 mikrolitara) sadrži 200 mikrograma fentanila.

Drugi sastojci su natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, natrijev hidrogenfosfat dihidrat i voda za injekcije.

Kako Instanyl izgleda i sadržaj pakiranja

Instanyl je sprej za nos, otopina u jednodoznom spremniku. Otopina je bistra i bezbojna.

Jednodozni spremnik sadrži 1 dozu Instanyla i pakiran je u blisteru sigurnom za djecu. Instanyl je dostupan u pakiranjima sa 2, 6, 8 ili 10 jednodoznih spremnika

Na tržištu ne moraju biti sve veličine pakiranja.

Označavanje tri jačine Instanyla razlikuje se po boji: 50 mikrograma označeno je narančasto

100 mikrograma označeno je ljubičasto

200 mikrograma označeno je zelenkastoplavo.

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet lijeka

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Danska

Proizvođač

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Danska

Takeda GmbH

Robert-Bosch-Strasse 8

D – 78224 Singen

Njemačka

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenjaza stavljanje lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien/Luxembourg/

Lietuva

Luxemburg

Takeda, UAB

Takeda Belgium

Tel.: +370 521 09 070

Tel./Tél.: +32 2 464 06 11

 

takeda-belgium@takeda.com

 

България

Magyarország

Такеда България

Takeda Pharma Kft.

Тел.: + 359 2 958 27 36

Tel.: +361 2707030

Česká republika

Malta / Κύπρος

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

Takeda Pharma A/S

Tel.: + 420 234 722 722

Tel./ Τηλ.: +45 46 77 11 11

Danmark

Nederland

Takeda Pharma A/S

Takeda Nederland bv

Tlf./Tel.: +45 46 77 11 11

Tel.: +31 23 56 68 777

Deutschland

Norge

Takeda GmbH

Takeda AS

Tel.: +49 (0) 800 825 3325

Tlf.: +47 6676 3030

medinfo@takeda.de

infonorge@takeda.com

Eesti

Österreich

Takeda Pharma AS

Takeda Pharma Ges.m.b.H.

Tel.: +372 6177 669

Tel.: +43 (0) 800 20 80 50

info@takeda.ee

 

Ελλάδα

Polska

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Takeda Polska Sp. z o.o.

Τηλ.: +30 210 6387800

Tel.: +48 22 608 13 00

gr.info@takeda.com

 

España

Portugal

Takeda Farmacéutica España S.A.

Takeda Farmacêuticos Portugal, Lda.

Tel.: +34 917 14 99 00

Tel.: + 351 21 120 1457

spain@takeda.com

 

France

România

Takeda France S.A.S

Takeda Pharmaceuticals SRL

Tel.: +33 1 46 25 16 16

Tel.: +40 21 335 03 91

Hrvatska

Slovenija

Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o

Takeda GmbH Podružnica Slovenija

Tel: +385 1 377 88 96

Tel.: +386 (0) 59 082 480

Ireland

Slovenská republika

Takeda Products Ireland Ltd.

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel.: +353 (0) 1 6420021

Tel.: +421 (2) 20 602 600

Ísland

Suomi/Finland

Vistor hf.

Takeda Oy

Tel.: +354 535 7000

Puh./Tel.: +358 20 746 5000

vistor@vistor.is

infoposti@takeda.com

Italia

Sverige

Grünenthal Italia S.r.l.

Takeda Pharma AB

Tel.: +39 02 4305 1

Tel.: +46 8 731 28 00

 

infosweden@takeda.com

Latvija

United Kingdom

Takeda Latvia SIA

Takeda UK Ltd

Tel.: +371 67840082

Tel.: +44 (0)1628 537 900

Ova uputa je zadnji puta revidirana u {MM/GGGG}.

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su internetskojna stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu

UPUTE ZA PRIMJENU INSTANYL JEDNODOZNOG SPREJA ZA NOS

Pažljivo pročitajte sljedeće upute kako biste naučili kako primjenjivati Instanyl jednodozni sprej za nos:

Svaki jednodozni spremnik pakiran je u blisteru sigurnom za djecu. Blister otvorite neposredno prije primjene spreja. Svaki jednodozni spremnik sadrži samo jednu dozu. Ne testirajte prije primjene.

Blister otvorite odrezavši ga škarama uzduž crte označene na blisteru (iznad oznake škara). Držite rub folije, odvojite foliju povlačenjem i uzmite sprej za nos.

Ispušite nos ako osjećate da je začepljen ili ste prehlađeni.

Nježno držite jednodozni spremnik tako da palac pridržava klip s donje strane, a kažiprst i srednjak se oslanjaju na suprotnim stranama gornjeg nastavka spreja (vidjeti crtež). Još ne pritišćite klip.

Zatvorite jednu nosnicu položivši drugi kažiprst sa strane nosa i umetnite vrh spreja u drugu nosnicu (otprilike 1 cm). Nebitno je o kojoj se nosnici radi. Ako nakon 10 minuta trebate primijeniti još jednu dozu za dostatno ublažavanje boli, tu drugu dozu treba primijeniti u drugu nosnicu.

Glavu držite uspravno.

Čvrsto pritisnite klip palcem kako biste istisnuli dozu dok udišete lagano kroz nos, a zatim

izvucite vršak spreja iz nosnice. Istisnutu dozu možda nećete osjetiti u nosu, ali primili ste je kad ste pritisnuli klip.

Jednodozni spremnik je sada prazan.

UPUTA O LIJEKU: INFORMACIJE ZA KORISNIKA

Instanyl 50 mikrograma/doza sprej za nos, otopina Instanyl 100 mikrograma/doza sprej za nos, otopina Instanyl 200 mikrograma/doza sprej za nos, otopina fentanil

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Instanyl i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Instanyl

3.Kako primjenjivati Instanyl

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Instanyl

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Instanyl i za što se koristi

Instanyl sadrži djelatnu tvar fentanil ipripada skupini jakih analgetika(lijekova za ublažavanje boli) koje zovemo opioidima. Opioidi djeluju blokirajući bolne signale prema mozgu.

Instanyl djeluje vrlo brzo i koristi se za ublažavanje probojne boli kod odraslih bolesnika srakom koji već uzimaju opioidnu terapiju za trajnu bol.Probojna bol je dodatna iznenadna bol koja sepojavljuje usprkos redovitoj terapiji opioidima za ublažavanje boli.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Instanyl

Nemojte primjenjivati Instanyl:

-ako ste preosjetljivi (alergični) na fentanil ili bilo koji drugi sastojak Instanyla;

-

ako za kontrolu stalne boli ne koristite propisani opioidni lijek (npr. kodein, fentanil,

 

hidromorfon, morfin, oksikodon, petidin) redovito, svaki dan prema rasporedu, najmanje tjedan

 

dana. Ako niste uzimali ove lijekove ne smijete uzeti Instanyl jer može povećati rizik od opasnog

 

usporavanja disanja i/ili plitkog disanja ili čak potpunog prestanka disanja.

-ako patite od kratkotrajnih bolova koji nisu probojna bol;

-ako imate ozbiljnih teškoća s disanjem ili patite od ozbiljne opstruktivne bolesti pluća;

-ako ste liječeni zračenjem u području lica;

-ako imate ponavljajuće epizode krvarenja iz nosa;

Upozorenja i mjere opreza

Razgovarajte s liječnikom prije primjene Instanyla, naročito

-ako patite od kronične opstruktivne bolesti pluća, Instanyl može otežati vaše disanje;

-ako imate problema sa srcem, a naročito usporen srčani ritam, niski krvni tlak ili niski volumen krvi;

-ako imate teškoća sa jetrom ili bubrezima;

-ako imate teškoća s moždanom funkcijom, na primjer zbog tumora na mozgu, ozljede glave ili povišenog intrakranijalnog tlaka;

-

ako uzimate antidepresive ili antipsihotike, molimo pogledajte odlomak "Drugi lijekovi i

 

Instanyl";

-ako koristite druge lijekove za nos, na primjer za prehladu ili alergiju.

Ako za vrijeme liječenja Instanylom osjetite teškoće s disanjem, važno je da se odmah javite Vašem liječniku ili u bolnicu.

Ako za vrijeme liječenja Instanylom ponavljano krvarite iz nosa ili osjećate nelagodu u nosu, morate se javiti liječniku koji će razmisliti od alternativnim načinima primjene lijeka za probojnu bol.

Ako smatrate da postajete ovisni o Instanylu, važno je da o tome obavijestite liječnika.

Djeca i adolescenti

Instanyl ne smiju koristiti djeca i adolescenti u dobi do 18 godina.

Drugi lijekovi i Instanyl

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali ili biste mogli uzetibilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Instanyl može utjecati na druge lijekove i drugi lijekovi mogu utjecati na Instanyl.

Poseban oprez je potreban ako primjenjujete neke od sljedećih lijekova:

-bilo koji lijek koji izaziva pospanost (djeluje sedirajuće) poput tableta za spavanje, lijekova za liječenje tjeskobe, antihistaminika, ili anksiolitika.

-bilo koji lijek koji utječe na način kako tijelo razgrađuje Instanyl, primjerice:

ritonavir, nelfinavir, amprenavir i fosamprenavir (lijekovi za kontrolu HIV infekcije),

CYP3A4 inhibitori, poput ketokonazola, itrakonazola ili flukonazola (za liječenje gljivičnih infekcija),

troleandomicin, klaritromicin ili eritromicin (za liječenje bakterijskih infekcija),

aprepitant (za suzbijanje mučnine),

diltiazem i verapamil (za liječenje visokog krvnog tlaka i srčanih bolesti)

-takozvane inhibitore monoaminooksidaze (MAO) koji se koriste za tešku depresiju, čak i ako ste ih uzimali neki od njih unutar posljednjih dva tjedna.

-rizik od nuspojava povećava se ako uzimate lijekove kao što su neki antidepresivi ili antipsihotici. Može doći do interakcije Instanyla s tim lijekovima i mogli biste doživjeti promjene mentalnog statusa (npr. uznemirenost, halucinacije, komu) i druge posljedice kao što su povišenje tjelesne temperature iznad 38°C, ubrzani otkucaji srca, nestabilan krvni tlak, prenaglašeni refleksi, mišićna ukočenost, nekoordiniranost i/ili probavni simptomi (npr. mučnina, povraćanje, proljev). Vaš liječnik će Vam reći je li Instanyl odgovarajući lijek za Vas.

-parcijalne agoniste/antagoniste poput buprenorfina, nalbufina i pentazocina (za liječenje boli). Možete dobiti simptome sindroma ustezanja (mučninu, povraćanje, proljev, tjeskobu, zimice, nevoljno drhtanje i znojenje).

-druge lijekove koji se primjenjuju u nos, naročito oksimetazolin, ksilometazolin i slične lijekove za ublažavanje začepljenosti nosa.

Uzimanje hrane i pića s Instanylom

Za vrijeme liječenja Instanylom ne pijte alkohol, jer može povećati rizik od opasnih nuspojava.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Instanyl se tijekom trudnoće ne smije koristiti bez savjetovanja s liječnikom.

Instanyl se ne smije koristiti tijekom trudova i porođaja jer kod novorođenčeta može izazvati ozbiljne teškoće s disanjem.

Fentanil može prijeći u majčino mlijeko i može uzrokovati nuspojave u dojenčeta. Nemojte uzimati Instanyl ako dojite. Ne smijete početi dojiti prije nego što prođe najmanje 5 dana od uzimanja posljednje doze Instanyla.

Upravljanje vozilima i strojevima

Za vrijeme liječenja Instanylom ne upravljajte vozilima i strojevima. Instanyl može izazvati omaglicu i pospanost, što može utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

3. Kako primjenjivati Instanyl

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doza Instanyla neovisna je o Vašem uobičajenom liječenju boli izazvane rakom.

Kad započinjete liječenje Instanylom, liječnik će u suradnji s Vama pronaći optimalnu dozu za ublažavanje probojne boli.

Početna doza je jedan uštrcaj od 50 mikrograma u jednu nosnicu pri svakoj epizodi probojne boli. Pri određivanju odgovarajuće doze liječnik može preporučiti prelazak na višu dozu.

Ukoliko probojna bol ne prestane nakon 10 minuta, možete primijeniti jošsamo jedan uštrcaj za istu epizodu.

Općenite, trebali biste pričekati 4 sata prije liječenja sljedeće epizode probojne boli. U iznimnim slučajevima kad se nova epizoda javi ranije, možete uzeti Instanyl kako bistee jublažili ali morate pričekati najmanje 2 sata prije nego što to učinite. Ukoliko se epizode probojne boli redovito javljaju u razmacima kraćim od 4 sata obratite se liječniku jer je možda potrebno promijeniti vašu uobičajenu terapiju boli izazvane rakom.

Instanylom možete dnevno liječiti do četiri epizode probojne boli.

Ukoliko se dnevno javlja više od četiri epizode probojne boli, obratite se liječniku jer je možda potrebno prilagoditi uobičajenu terapiju boli izazvane rakom.

Ne mijenjajte samovoljno dozu Instanyla ili drugih lijekova protiv boli. Promjenu doze mora se dogovoriti s liječnikom.

Instanyl ima ugrađen elektronski brojač doza i razdoblje zaključavanja između doza kako bi se smanjio rizik od predoziranja i olakšala vam se njegova pravilna uporaba. Brojač doza omogućuje vama i vašem liječniku praćenje i prilagodbu korištenja. Nakon primjene dvije doze unutar 60 minuta Instanyl će se zaključati na razdoblje od 2 sata od prve uzete doze prije nego što se može primijeniti sljedeća doza.

Instanyl se primjenjuje u nos.

Pročitajte uputu za uporabu na kraju ove upute kako biste naučili kako primjenjivati sprej za nos.

Ako primijenite više Instanyla nego što ste trebali ili ako mislite da ga je netko zabunom primijenio

Primijenite li više Instanyla nego je potrebno trebate se odmah javiti liječniku, u bolnicu ili hitnoj službi radi ocjene rizika i savjeta.

Znaci predoziranja su:

Pospanost, ošamućenost, omaglica, snižena tjelesna temperatura, usporeni otkucaji srca, teškoće u koordinaciji ruku i nogu.

U ozbiljnim slučajevima prekomjerno uzimanje Instanyla može izazvati komu, sedaciju, konvulzije ili izrazite teškoće s disanjem (vrlo usporeno ili plitko disanje).

Osjetite li bilo koji od navedenih simptoma zatražite hitnu medicinsku pomoć.

Napomena za njegovatelje

Primijetite li da je osoba koja uzima Instanyl odjednom usporena, otežano diše ili je ne možete probuditi:

-Odmah pozovite hitnu pomoć;

-Dok čekate hitnu pomoć, morate pokušati održavati osobu budnom razgovorom i povremenim nježnim protresanjem;

-Ako je disanje usporeno, trebate potaknuti osobu da udahne svakih 5 do 10 sekundi;

-Ako je osoba prestala disati, trebate pokušati s metodama oživljavanja do dolaska hitne pomoći.

Mislite li da je netko zabunom primijenio Instanyl, molimo odmah potražite medicinsku pomoć. Pokušajte održati osobu budnom do dolaska hitne pomoći.

Ako netko slučajno uzme Instanyl mogu se pojaviti isti simptomi kao oni navedeni za predoziranje.

Ako ste zaboravili primijeniti Instanyl

Ako epizoda probojne boli i dalje traje, možete primijeniti Instanyl kako je preporučio liječnik. Ako je probojna bol iščezla, ne primjenjujte Instanyl do pojave sljedeće epizode probojne boli.

Ako prestanete primjenjivati Instanyl

Instanyl ne treba koristiti ako se epizode probojne boli više ne javljaju. Međutim, nastavite primjenjivati vašu uobičajenu terapiju za ublažavanje boli izazvane rakom. Kontaktirajte liječnika kako biste potvrdili ispravnu dozu uobičajene terapije ukoliko niste sigurni.

Pri prekidu korištenja Instanyla možete osjetiti simptome ustezanja koji su slični mogućim nuspojavama Instanyla. Osjećate li simptome ustezanja, obratite se liječniku. Liječnik će ocijeniti je li Vam potreban lijek za smanjenje ili uklanjanje simptoma ustezanja.

Ukoliko imate dodatnih pitanja o primjeni ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga. Nuspojave će često nestati ili će im se smanjiti intenzitet s nastavkom primjene lijeka.

Odmah prekinite uzimanje lijeka i javite se svome liječniku, u bolnicu ili u hitnu ambulantu ako:

-Osjetite znatne teškoće s disanjem,

-Imate čudan zvuk dok udišete,

-Imate grčevitu bol,

-Osjećate izrazitu omaglicu.

Te nuspojave mogu postati vrlo ozbiljne.

Ostale nuspojave prijavljene nakon primjene Instanyla:

Česte nuspojave (mogu se javiti kod do 1 na 10 osoba): Pospanost, omaglica čak s teškoćama u održavanju ravnoteže, glavobolja, nadražaj grla, mučnina, povraćanje, navale crvenila, osjećaj jake vrućine, prekomjerno znojenje.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti kod do 1 na 100 osoba): Ovisnost o lijeku, nesanica, ošamućenost, konvulzivni grčevi mišića, neobičan osjet na koži čak i neugodan, promjene okusa, bolest kretanja, niski krvni tlak, jake teškoće s disanjem, krvarenje iz nosa, čir u nosu, curenje iz nosa, zatvor, upala usta, suha usta, bolnost kože, svrbež kože, vrućica.

Nepoznate učestalosti (učestalost se ne može procijeniti na temelju dostupnih podataka):

Pad, proljev, konvulzije (napadaji), oticanje ruku ili nogu, viđanje ili slušanje nečeg što zapravo ne postoji (halucinacije), umor, malaksalost, sindrom ustezanja (može se očitovati nastankom sljedećih nuspojava: mučnina, povraćanje, proljev, tjeskoba, zimice, nevoljno drhtanje i znojenje).

Prijavljeni su također slučajevi probijanja nosne pregrade – strukture koja razdvaja nosnice.

Obratite se liječniku ako ponavljano krvarite iz nosa ili osjećate nelagodu u nosu.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Instanyl

Lijek za ublažavanje boli u Instanylu je vrlo snažan i može biti po život opasan za djecu. Instanyl se mora čuvati izvan pogleda i dohvata djece. Nakon primjene uvijek stavite zatvarač siguran za djecu natrag na sprej za nos kako biste ga zatvorili.

Instanyl se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na bočici spreja za nos iza „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati na temperaturi ispod 30°C. Ne zamrzavati. Ako se Instanyl sprej za nos smrzne, pumpica spreja može puknuti. Ako niste sigurni kako je bočica bila čuvana, prije primjene provjerite pumpicu.

Instanyl kojem je istekao rok valjanosti ili koji više nije potreban i dalje može sadržavati dovoljno lijeka da naškodi drugim ljudima, a naročito djeci.

Ovaj uređaj označen je u skladu s Direktivom EU o električnom i elektroničkom otpadu (WEEE). Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Svaki korišteni ili nekorišteni sprej za nos treba sistematično vratiti i zbrinuti u skladu s

lokalnim propisima ili vratiti u ljekarnu. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Instanyl sadrži

 

 

 

 

Djelatna tvar je fentanil. Sadržaj je:

 

 

 

50 mikrograma/doza: 1 ml

sadrži

fentanilcitratšto odgovara

500 mikrograma

fentanila. potisak1

(100 mikrolitara) sadrži 50 mikrograma fentanila.

 

 

100 mikrograma/doza: 1 ml

sadrži

fentanilcitratšto odgovara

1000 mikrograma

fentanila. 1potisak

(100 mikrolitara) sadrži 100 mikrograma fentanila.

 

 

200 mikrograma/doza: 1 ml

sadrži

fentanilcitratšto odgovara

2000 mikrograma

fentanila. 1potisak

(100 mikrolitara) sadrži 200 mikrograma fentanila.

 

 

Drugi sastojci su natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, natrijev hidrogenfosfat dihidrat i pročišćena voda.

Kako Instanyl izgleda i sadržaj pakiraja

Instanyl DoseGuard je sprej za nos, otopina. Otopina je bistra i bezbojna. Nalazi u spreju za nos s odmjernom pumpom, elektroničkim zaslonom, brojačem doza te ugrađenim mehanizmom za zaključavanje i zatvaračem sigurnim za djecu.

Sprej za nos isporučuje se u četiri različite veličine pakiranja: 2,0 ml (što odgovara 10 doza), 3,2 ml (što odgovara 20 doza), 4,3 ml (što odgovara 30 doza) i 5,3 ml (što odgovara 40 doza).

Na tržištu ne moraju biti sve veličine pakiranja.

Označavanje tri jačine Instanyla razlikuje se po boji: 50 mikrograma/doza, označeno je narančasto

100 mikrograma/doza, označeno je ljubičasto

200 mikrograma/doza, označeno je zelenkastoplavo.

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet lijeka

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Danska

Proizvođač

Takeda GmbH

Robert-Bosch-Strasse 8

D – 78224 Singen

Njemačka

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositeljadobrenja za stavljanje lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien/Luxembourg/

Lietuva

Luxemburg

Takeda, UAB

Takeda Belgium

Tel.: +370 521 09 070

Tel./Tél.: +32 2 464 06 11

 

takeda-belgium@takeda.com

 

България

Magyarország

Такеда България

Takeda Pharma Kft.

Тел.: + 359 2 958 27 36

Tel.: +361 2707030

Česká republika

Malta / Κύπρος

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

Takeda Pharma A/S

Tel.: + 420 234 722 722

Tel./ Τηλ.: +45 46 77 11 11

Danmark

Nederland

Takeda Pharma A/S

Takeda Nederland bv

Tlf./Tel.: +45 46 77 11 11

Tel.: +31 23 56 68 777

Deutschland

Norge

Takeda GmbH

Takeda AS

Tel.: +49 (0) 800 825 3325

Tlf.: +47 6676 3030

medinfo@takeda.de

infonorge@takeda.com

Eesti

Österreich

Takeda Pharma AS

Takeda Pharma Ges.m.b.H.

Tel.: +372 6177 669

Tel.: +43 (0) 800 20 80 50

info@takeda.ee

 

Ελλάδα

Polska

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Takeda Polska Sp. z o.o.

Τηλ.: +30 210 6387800

Tel.: +48 22 608 13 00

gr.info@takeda.com

 

España

Portugal

Takeda Farmacéutica España S.A.

Takeda Farmacêuticos Portugal, Lda.

Tel.: +34 917 14 99 00

Tel.: + 351 21 120 1457

spain@takeda.com

 

France

România

Takeda France S.A.S

Takeda Pharmaceuticals SRL

Tel.: +33 1 46 25 16 16

Tel.: +40 21 335 03 91

Hrvatska

Slovenija

Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o

Takeda GmbH Podružnica Slovenija

Tel: +385 1 377 88 96

Tel.: +386 (0) 59 082 480

Ireland

Slovenská republika

Takeda Products Ireland Ltd.

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel.: +353 (0) 1 6420021

Tel.: +421 (2) 20 602 600

Ísland

Suomi/Finland

Vistor hf.

Takeda Oy

Tel.: +354 535 7000

Puh./Tel.: +358 20 746 5000

vistor@vistor.is

infoposti@takeda.com

Italia

Sverige

Grünenthal Italia S.r.l.

Takeda Pharma AB

Tel.: +39 02 4305 1

Tel.: +46 8 731 28 00

 

infosweden@takeda.com

Latvija

United Kingdom

Takeda Latvia SIA

Takeda UK Ltd

Tel.: +371 67840082

Tel.: +44 (0)1628 537 900

Ova uputa je zadnji puta revidirana u {MM/GGGG}.

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su internetskojna stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

UPUTE ZA PRIMJENU INSTANYL SPREJA ZA NOS

Pažljivo pročitajte sljedeće upute kako biste naučili kako primjenjivati Instanyl sprej za nos.

Sprej za nos Instanyl ima:

-ugrađeni mehanizam za zaključavanje koji kontrolira kako se često sprej za nos može koristiti

-zatvarač siguran za djecu koji se mora staviti na sprej za nos kada se sprej ne koristi

-elektronički zaslon koji

°daje upute o broju napravljenih potisaka za pripremu spreja

°prikazuje broj preostalih doza

°prikazuje je li sprej za nos zaključan ili spreman za uporabu

Kako skinuti i ponovno staviti zatvarač siguran za djecu

Skinite zatvarač siguran za djecu pritiskom na obje strane zatvarača i potom okrenite zatvarač u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu i podignite ga.

Za vraćanje zatvarača na mjesto, postavite zatvarač siguran za djecu na sprej za nos i okrenite zatvarač u smjeru kretanja kazaljke na satu.

Uvijek zatvorite nakon uporabe stavljanjem zatvarača sigurnog za djecu natrag na sprej za nos.

Priprema Instanyl spreja za nos

Prije prve primjene spreja za nos mora se napraviti 5 potisaka u zrak (priprema spreja) kako bi se postiglo istiskivanje pune doze Instanyla.

Tijekom ovog postupka pripreme spreja istiskuje se lijek. Stoga:

Pripremu treba provesti u dobro prozračenom prostoru.

Ne usmjeravajte sprej za nos u smjeru sebe i drugih osoba.

Ne usmjeravajte prema površinama i predmetima koji bi mogli doći u doticaj s drugim osobama, posebice djecom.

1.Pritisnite bijeli gumb na bočnoj strani spreja za nos. Zaslon će se sada uključiti i prikazati „P5“.

2.Držite sprej za nos uspravnim i napravite jedan potisak u zrak. Zaslon sada prikazuje „P4“ i javlja se simbol lokota.

3.Kada simbol lokota počne treperiti pritisnite bijeli gumb sa strane. Simbol lokota nestaje sa zaslona.

4.Držite sprej za nos u uspravnom položaju i napravite ponovno jedan potisak u zrak. Zaslon sada prikazuje „P3“ i simbol lokota.

5.Ponovite ovaj postupak za „P2“ i „P1“ (pritišćite bijeli gumb i pumpu) sve dok se zaslon ne promijeni tako da prikazuje broj doza u spreju za nos (tj. 10, 20, 30 ili 40 doza) te simbol treperećeg lokota.

Sprej za nos sada je spreman za primjenu.

Ovisno o spreju za nos, početni broj može biti 10, 20, 30 ili 40

Kako koristiti sprej za nos Instanyl

Sprej za nos smije se koristiti samo kada simbol lokota nije vidljiv na zaslonu.

1.Ispušite nos ako osjećate da je začepljen ili ako ste prehlađeni.

2.Trebate sjesti ili stajati u uspravnom položaju.

3.Držite sprej za nos u uspravnom položaju.

4.Pritisnite bijeli gumb sa strane spreja za nos (trepereći simbol lokota nestaje).

5.Nagnite glavu blago prema naprijed.

6.Zatvorite jednu nosnicu polaganjem prsta na bočnu stranu nosa i umetnite vrh spreja u drugu nosnicu.

7.S dva prsta jedanput pritisnite pumpu do kraja prema dolje dok dišete kroz nos.

8.Začut ćete zvuk „klik“ kada je pumpica pritisnuta do kraja, a sprej za nos isporuči dozu u nos.

9.Zaslon prikaže jedan broj manje i nakratko se pojavljuje simbol lokota.

10.Ako nakon 10 minuta trebate drugu dozu lijeka Instanyl kako biste ublažili bol, ponovite korake od 1 od 7 u drugoj nosnici.

11.Ne zaboravite očistiti vrh spreja za nos nakon uporabe čistom maramicom i potom ju bacite.

Ne zaboravite pritisnuti bijeli gumb sa strane prije nego pritisnete pumpu spreja za nos.

Ne zaboravite uvijek staviti zatvarač siguran za djecu natrag na sprej za nos te ga zatvoriti nakon uporabe.

Sprej za nos omogućava do dvije doze po epizodi probojne boli.

Nakon druge doze unutar sat vremena sprej za nos se zaključava. Simbol lokota javlja se na zaslonu zajedno sa simbolom odbrojavanja koji prikazuje preostalo vrijeme razdoblja zaključavanja (svaka crna oznaka jednaka je razdoblju od

10 minuta). Kada vrijeme istekne simbol lokota počinje treperiti. Sprej za nos sada je spreman za uporabu kada se pojavi sljedeća epizoda probojne boli.

Morate pričekati 4 sata prije primjene spreja u liječenju sljedeće epizode probojne boli.

Možete koristiti Instanyl za liječenje do 4 epizode probojne boli dnevno. Ako iskusite više od 4 epizode probojne boli dnevno trebate se obratiti svom liječniku jer će se vaša standardna terapija boli kod karcinoma možda morati promijeniti.

Sprej za nos je prazan kada zaslon prikazuje „0“ i kada se javlja simbol lokota.

Nemojte bacati Instanyl u otpadne vode ili kućni otpad. Svaki korišteni ili nekorišteni sprej za nos treba sistematično vratiti i zbrinuti u skladu s lokalnim propisima ili vratiti u ljekarnu.

Upitajte svog ljekarnika za savjet.

Ako niste koristili Instanyl tijekom 7 dana ili više sprej za nos se mora ponovno pripremiti jednim potiskom prije uzimanja sljedeće doze. To je naznačeno oznakom „P“ na zaslonu.

Tijekom ovog postupka pripreme spreja istiskuje se lijek.

Stoga:

Pripremu spreja treba provesti u dobro prozračenom prostoru.

Ne usmjeravajte sprej za nos u smjeru sebe i drugih osoba.

Ne usmjeravajte prema površinama i predmetima koji bi mogli doći u doticaj s drugim osobama, posebice djecom.

Nakon pripreme spreja zaslon prikazuje broj preostalih doza i sprej za nos ponovno je spreman za primjenu.

Ako zaslon prikazuje simbol baterije, to znači da će se baterija uskoro isprazniti. Broj doza na zaslonu mijenja se u „5“. To je približan broj doza koji se može isporučiti iz spreja za nos prije nego baterija postane preslaba, a zaslon se isključi.

Ako se na zaslonu prikaže simbol baterije, preporučuje se da se obratite svom liječniku kako biste dobili novi sprej za nos.

Simboli na

Objašnjenje

elektroničkom zaslonu

 

 

Pumpa spreja za nos se mora potisnuti 5 puta (priprema spreja) prije nego što

 

se sprej može koristiti (vidjeti dio „Priprema Instanyl spreja za nos“). Zaslon

 

prikazuje jedan broj manje nakon svakog potiska (P5, P4, P3, P2 i P1). Sprej

 

za nos spreman je kada zaslon prikazuje broj doza (tj. 10, 20, 30 ili 40 doza).

 

Prilikom pripreme spreja slijedite gore navedene upute za sigurnu primjenu.

Sprej za nos nije se koristio 7 dana ili više.

Simbol „P“ nestaje sa zaslona kada se sprej za nos ponovno pripremi tako što se napravi jedan potisak.

Prilikom pripreme spreja slijedite gore navedene upute.

Simbol LOKOTA

Sprej za nos je zaključan i ne može se koristiti.

Simbol lokota počinje treperiti kad istekne razdoblje zaključavanja. Simbol nestaje sa zaslona kada se pritisnite bijeli gumb sa strane spreja.

Simbol ODBROJAVANJA

Pokazuje preostalo vrijeme razdoblja zaključavanja.

Brojač odbrojava prema nuli. Svaka crna oznaka jednaka je razdoblju od 10 minuta; maksimalno vrijeme zaključavanja je 2 sata.

Simbol ODBROJAVANJA prikazuje se zajedno sa simbolom LOKOTA.

Preostali broj doza u spreju za nos. Nakon svake doze na zaslonu se prikaže jedan broj manje. Ovisno o spreju za nos početni broj može biti 10, 20, 30 ili 40.

Simbol BATERIJE

Baterija će se uskoro isprazniti. Broj doza na zaslonu mijenja se na 5. To je približan broj doza koji se može isporučiti iz spreja za nos prije nego što baterija postane preslaba, a zaslon se isključi. Baterija se ne može zamijeniti i morate nabaviti novi sprej za nos.

Ako primjetite da sprej za nos ne radi kako je opisano u „Uputama za uporabu“ obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept