Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ioa (nomegestrol acetate / estradiol) – Označavanje - G03AA14

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaIoa
ATK šifraG03AA14
Tvarnomegestrol acetate / estradiol
ProizvođačN.V. Organon

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

IOA 2,5 mg/1,5 mg filmom obložene tablete nomegestrolacetat/estradiol

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna bijela tableta s djelatnim tvarima sadrži 2,5 mg nomegestrolacetata i 1,5 mg estradiola (u obliku hemihidrata).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu hidrat

Za dodatne informacije vidjeti Uputu o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

28 filmom obloženih tableta

84 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Nositelj odobrenja:

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Velika Britanija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/689/001

28 filmom obloženih tableta

EU/1/11/689/002

84 filmom obložene tablete

 

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

ioa

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

IOA 2,5 mg/1,5 mg tablete nomegestrolacetat/estradiol

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

MSD

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

[Okvir za oznake za dane s natpisom:] Ovdje nalijepite naljepnicu s oznakama dana

[Broj dana za svaku pojedinu tabletu:] Početak, 2, .... 28 [Strelice koje upućuju na redoslijed tableta:]

LIST S OZNAKAMA ZA DANE I NALJEPNICAMA PRILOŽEN UZ UPUTU O LIJEKU

List s oznakama za dane

Odaberite oznaku za dane koja počinje s danom kada započinjete uzimati lijek.

Zalijepite naljepnicu na blister preko teksta 'Ovdje nalijepite naljepnicu s oznakama dana'.

NED

PON

UTO

SRI

ČET

PET

SUB

PON

UTO

SRI

ČET

PET

SUB

NED

UTO

SRI

ČET

PET

SUB

NED

PON

SRI

ČET

PET

SUB

NED

PON

UTO

ČET

PET

SUB

NED

PON

UTO

SRI

PET

SUB

NED

PON

UTO

SRI

ČET

SUB

NED

PON

UTO

SRI

ČET

PET

[Drugi list s oznakama za dane za kutiju s 3 blistera, na kojemu stoji dva puta:]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NED

PON

UTO

SRI

ČET

PET

SUB

PON

UTO

SRI

ČET

PET

SUB

NED

 

UTO

SRI

ČET

PET

SUB

NED

PON

 

SRI

ČET

PET

SUB

NED

PON

UTO

 

ČET

PET

SUB

NED

PON

UTO

SRI

 

 

 

PET

SUB

NED

PON

UTO

SRI

ČET

 

 

 

 

 

SUB

NED

PON

UTO

SRI

ČET

PET

 

 

[Ispred naljepnica s oznakama za dane namijenjenih za drugi blister:] 2. blister [Ispred naljepnica s oznakama za dane namijenjenih za treći blister:] 3. blister

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept