Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ipreziv (azilsartan medoxomil) – Uputa o lijeku - C09CA09

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaIpreziv
ATK šifraC09CA09
Tvarazilsartan medoxomil
ProizvođačTakeda Pharma A/S

UPUTA O LIJEKU: INFORMACIJA ZA KORISNIKA

IPREZIV 20 MG TABLETE IPREZIV 40 MG TABLETE IPREZIV 80 MG TABLETE

azilsartanmedoksomil

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Ipreziv i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Ipreziv

3.Kako uzimati Ipreziv

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Ipreziv

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.ŠTO JE IPREZIV I ZA ŠTO SE KORISTI

Ipreziv sadrži djelatnu tvar po nazivu azilsartanmedoksomil i pripada skupini lijekova koji se zovu antagonisti receptora angiotenzina II . Angiotenzin II je tvar koja se prirodno nalazi u tijelu i uzrokuje stezanje krvnih žila te tako povisuje krvni tlak. Ipreziv blokira taj učinak tako da se krvne žile opuštaju, što pridonosi sniženju krvnog tlaka.

Ovaj se lijek primjenjuje za liječenje povišenog krvnog tlaka (esencijalna hipertenzija) u odraslih bolesnika (u dobi iznad 18 godina).

2.ŠTO MORATE ZNATI PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI IPREZIV

NEMOJTE uzimati Ipreziv ako ste

-alergični (preosjetljivi) na azilsartanmedoksomil ili bilo koji drugi sastojak lijeka Ipreziv (vidjeti dio 6).

-trudni više od 3 mjeseca. (Bolje je izbjegavati Ipreziv i u ranoj trudnoći – vidjeti dio o trudnoći).

-imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog tlaka koji sadrži aliskiren

Upozorenja i mjere opreza

Prije nego što uzmete ili dok uzimate Ipreziv, obavijestite svog liječnika:

-ako imate tegobe s bubrezima

-ako ste na dijalizi ili Vam je nedavno presađen bubreg

-ako imate tešku bolest jetre

-ako imate tegobe sa srcem (uključujući zatajenje srca, nedavni srčani udar)

-ako ste ikad imali moždani udar

-ako imate nizak krvni tlak ili osjećate omaglicu ili blagu vrtoglavicu

-ako povraćate, ako ste nedavno jako povraćali ili imate proljev

-ako imate povišene razine kalija u krvi

-ako imate bolest nadbubrežnih žlijezda koja se zove primarni hiperaldosteronizam

-ako su Vam rekli da imate suženje srčanih zalistaka (što se zove “aortalna ili mitralna stenoza”) ili da Vam je debljina srčanog mišića neprirodno povećana (što se zove “opstruktivna hipertrofična kardiomiopatija”)

-ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka:

o ACE inhibitor (primjerice enalapril, lisinopril, ramipril), osobito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću

o aliskiren.

Liječnik Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni tlak i količinu elektrolita (npr. kalija) u krvi u redovitim intervalima.

Vidjeti također informacije pod naslovom “Nemojte uzimati Ipreziv”

Morate obavijestiti liječnika ako mislite da ste trudni (ili biste mogli zatrudnjeti). Ipreziv se ne preporučuje u ranoj trudnoći, a NE smijete ga uzimati ako ste trudni više od 3 mjeseca, jer može ozbiljno naškoditi djetetu ako ste uzima u tom razdoblju (vidjeti dio o trudnoći).

Kao i svi drugi antagonisti receptora angiotenzina II, azilsartanmedoksomil može biti manje djelotvoran u snižavanju krvnog tlaka u bolesnika crne rase.

Djeca i adolescenti

Nema iskustva s primjenom Ipreziva u djece ili adolescenata u dobi manjoj od 18 godina. Stoga se Ipreziv ne smije davati djeci ili adolescentima.

Drugi lijekovi i Ipreziv

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Ipreziv može utjecati na način na koji djeluju neki drugi lijekovi, kao što i neki lijekovi mogu imati učinak na Ipreziv.

Osobito obavijestite liječnika ako uzimate neki od sljedećih lijekova:

-litij (lijek za tegobe s mentalnim zdravljem)

-nesteroidne protuupalne lijekove, kao što su ibuprofen, diklofenak ili celekoksib (lijekovi za ublažavanje bolova i upale)

-aspirin (acetilsalicilna kiselina), ako uzimate više od 3 g na dan (lijek za ublažavanje bola i upale)

-lijekove koji povećavaju količinu kalija u krvi, a uključuju nadomjeske kalija, lijekove koji

štede kalij (određene ‘tablete za mokrenje’) ili zamjenske soli koje sadrže kalij

-heparin (lijek za razrjeđivanje krvi)

-diuretike (tablete za mokrenje)

-aliskiren ili druge lijekove za sniženje krvnog tlaka (inhibitor angiotenzin konvertirajućeg enzima ili antagonist receptora angiotenzina II, poput enalaprila, lizinoprila, ramiprila ili valsartana, telmisartana, irbesartana).

Liječnik će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza:

Ako uzimate ACE inhibitor ili aliskiren (vidjeti također informacije pod naslovima “Nemojte uzimati Ipreziv” i “Upozorenja i mjere opreza”)

Trudnoća i dojenje Trudnoća

Morate obavijestiti liječnika ako mislite da ste trudni (ili biste mogli zatrudnjeti). Liječnik će Vam obično savjetovati da prestanete uzimati Ipreziv prije nego zatrudnite ili čim saznate da ste trudni i reći će Vam da uzmete drugi lijek umjesto Ipreziva.

Ipreziv se ne preporučuje u ranoj trudnoći, a NE smijete ga uzimati ako ste trudni više od 3 mjeseca, jer može prouzročiti ozbiljna oštećenja djeteta ako se uzima nakon trećeg mjeseca trudnoće.

Dojenje

Obavijestite svog liječnika ako dojite ili ćete uskoro početi dojiti. Ipreziv se ne preporučuje majkama koje doje. Ako želite dojiti, liječnik Vam može odabrati drugu terapiju, osobito ako je Vaše dijete novorođenče ili nedonošče.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ipreziv najvjerojatnije neće utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima. Međutim, neke osobe mogu osjećati umor ili omaglicu dok uzimaju Ipreziv. Ako Vam se to dogodi, nemojte upravljati vozilima, koristiti se alatima niti raditi na strojevima.

3.KAKO UZIMATI IPREZIV

Uvijek uzmite Ipreziv točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Važno je da neprekidno uzimate Ipreziv svaki dan.

Ipreziv se uzima kroz usta. Progutajte tabletu s puno vode. Ipreziv možete uzimati sa hranom ili bez nje.

-Uobičajena početna doza je 40 mg jedanput na dan. Liječnik Vam može povisiti dozu na najviše 80 mg jedanput na dan, ovisno o odgovoru krvnog tlaka.

-Bolesnicima, kao što su vrlo stari bolesnici (u dobi od 75 ili više godina), liječnik može preporučiti nižu početnu dozu od 20 mg jedanput na dan.

-Ako bolujete od blage do umjerene bolesti jetre, liječnik Vam može preporučiti nižu početnu dozu od 20 mg jedanput na dan.

-Bolesnicima koji su nedavno izgubili dio tjelesne tekućine, npr. zbog povraćanja ili proljeva ili uzimanja tableta za mokrenje, liječnik može preporučiti nižu početnu dozu od 20 mg jedanput na dan.

-Ako istovremeno bolujete od drugih bolesti, poput teške bolesti bubrega ili zatajenja srca, liječnik će odlučiti koja je najpogodnija početna doza za Vas.

Sniženje krvnog tlaka moći će se izmjeriti unutar 2 tjedna nakon početka liječenja, a potpuni učinak bit će vidljiv za 4 tjedna.

Ako uzmete više Ipreziva nego što ste trebali

Ako uzmete previše tableta ili ako je netko drugi uzeo Vaše tablete, odmah se obratite liječniku. Ako ste uzeli više tableta nego što ste trebali, možete osjetiti nesvjesticu ili omaglicu.

Ako ste zaboravili uzeti Ipreziv

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Samo uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.

Ako prestanete uzimati Ipreziv

Ako prestanete uzimati Ipreziv, krvni tlak Vam se može ponovno povisiti. Stoga nemojte prestati uzimati Ipreziv a da prethodno niste razgovarali s liječnikom o drugim mogućnostima liječenja.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku

4.MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi, lijek Ipreziv može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

PRESTANITE uzimati Ipreziv i odmah potražite liječničku pomoć ako imate neku od sljedećih alergijskih reakcija, koje rijetko nastaju (u manje od 1 na 1000 osoba):

-otežano disanje ili gutanje ili oticanje lica, usana, jezika i/ili grla (angioedem).

-svrbež kože s uzdignutim kvržicama.

Druge moguće nuspojave uključuju:

Česte nuspojave koje se javljaju u manje od 1 na 10 osoba:

-omaglica

-proljev

-povišena kreatin fosfokinaza u krvi (pokazatelj oštećenja mišića).

Manje česte nuspojave koje se javljaju u manje od 1 na 100 osoba:

-nizak krvni tlak, zbog čega možete osjećati sklonost nesvjestici ili omaglicu

-osjećaj umora

-oticanje šaka, gležnjeva ili stopala (periferni edemi)

-osip i svrbež kože

-mučnina

-grčevi mišića

-povišen serumski kreatinin u krvi (pokazatelj funkcije bubrega)

-povišena mokraćna kiselina u krvi (pokazatelj funkcije bubrega).

Rijetke nuspojave koje se javljaju u manje od 1 na 1000 osoba:

-promjere rezultata krvnih pretraga uključujući snižene razine jednog proteina u crvenim krvnim stanicama (hemoglobina).

Kad se Ipreziv uzima s klortalidonom (tableta za mokrenje), često (u manje od 1 na 10 korisnika) se opažaju više razine određenih biokemijskih tvari u krvi (kao što je kreatinin), koje su pokazatelji funkcije bubrega, a i nizak krvni tlak česti je nalaz.

Oticanje šaka, gležnjeva ili stopala češće je (u manje od 1 na 10 korisnika) kad se Ipreziv uzima s amlodipinom (blokator kalcijevih kanala za liječenje hipertenzije) nego kad se Ipreziv uzima sam (manje od 1 na 100 korisnika). Učestalost ovog događaja najveća je kad se amlodipin uzima sam.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V*. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.KAKO ČUVATI IPREZIV

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Ipreziv se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza “Rok valjanosti”. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvajte Ipreziv u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i vlage.

Lijek ne zahtjeva čuvanje na određenoj temperaturi.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. SADRŽAJ PAKIRANJA I DRUGE INFORMACIJE

Što Ipreziv sadrži

-Djelatna tvar je azilsartanmedoksomil (u obliku kalijeve soli) od 20 mg, 40 mg ili 80 mg

-Pomoćne tvari su manitol, fumarna kiselina, natrijev hidroksid, hidroksipropilceluloza, umrežena karmelozanatrij, mikrokristalična celuloza i magnezijev stearat.

Kako Ipreziv izgleda i sadržaj pakiranja

Ipreziv su bijele okrugle tablete s utisnutom oznakom “ASL” na jednoj strani i “20”, “40” ili “80” na drugoj.

Ipreziv je pakiran u blister pakiranjima sa 14 tableta ili 15 tableta unutar kutija koje sadrže:

-14, 28, 30, 56, 90 ili 98 tableta od 20 mg

-14, 28, 30, 56, 90 ili 98 tableta od 40 mg

-14, 28, 30, 56, 90 ili 98 tableta od 80 mg

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet lijeka i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup, Danska

Proizvođač:

Takeda Ireland Limited, Bray Business Park, Kilruddery, Co. Wicklow, Irska

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje u promet lijeka:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Takeda Belgium

Takeda Global R & D Centre (Europe)

Tél/Tel: +32 2 464 06 11

Tel: +44 (0) 203 116 8000

takeda-belgium@takeda.com

 

България

Luxembourg/Luxemburg

Takeda Global R & D Centre (Europe)

Takeda Belgium

Tél/Tel: +44 (0) 203 116 8000

Tél/Tel: +32 2 464 06 11

 

takeda-belgium@takeda.com

Česká republika

Magyarország

Takeda Global R & D Centre (Europe)

Takeda Global R & D Centre (Europe)

Tél/Tel: +44 (0) 203 116 8000

Tél/Tel: +44 (0) 203 116 8000

Danmark

Malta

Takeda Pharmaceuticals Nordics AB

Takeda Italia Farmaceutici SpA

Tlf: +46 (0) 8 5861 3380

Tel: +39 06 5026 01

Deutschland

Nederland

Takeda GmbH

Takeda Nederland bv

Tel: 0800 825 3325

Tel: +31 (0) 23 566 8777

Eesti

Norge

Takeda Global R & D Centre (Europe)

Takeda Pharmaceuticals Nordics AB

Tel: +44 0203 116 8000

Tlf: + 46 (0) 8 5861 3380

Ελλάδα

Österreich

Takeda Global R & D Centre (Europe)

Takeda Pharma Ges m.b.H

Τηλ: +44 (0) 203 116 8000

Tel: +43 (1) 524 40 64

España

Polska

Takeda Farmacéutica España

Takeda Global R & D Centre (Europe)

Tel: +34 93 184 5730

Tel: +44 (0) 203 116 8000

France

Portugal

Laboratoires Takeda

Takeda - Farmacêuticos Portugal

Tél: +33 (0) 1 46 25 16 16

Tel: +351 21 464 32 22

Hrvatska

România

Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.

Takeda Global R & D Centre (Europe)

Tel: +385 1 377 88 96

Tel: +44 (0) 203 116 8000

Ireland

Slovenija

Takeda UK Ltd

Takeda Global R & D Centre (Europe)

Tel: +44 (0) 1628 537 900

Tel: +44 (0) 203 116 8000

Ísland

Slovenská republika

Takeda Pharmaceuticals Nordics AB

Takeda Global R & D Centre (Europe)

Sími: +46 (0) 8 5052 1105

Tel: +44 (0) 203 116 8000

Italia

Suomi/Finland

Takeda Italia Farmaceutici SpA

Takeda Pharmaceuticals Nordics AB

Tel: +39 06 5026 01

Puh/Tel: +46 (0) 8 5052 1105

Κύπρος

Sverige

Takeda Global R & D Centre (Europe)

Takeda Pharmaceuticals Nordics AB

Τηλ: +44 (0) 203 116 8000

Tel: + 46 (0) 8 5861 3380

Latvija

United Kingdom

Takeda Global R & D Centre (Europe)

Takeda UK Ltd

Tel: +44 (0) 203 116 8000

Tel: +44 (0) 1628 537 900

Uputa je zadnji puta odobrena u {MM/GGGG }.

Detaljne informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept