Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva (Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop) (irbesartan / hydrochlorothiazide) – Označavanje - C09DA04

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaIrbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva (Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop)
ATK šifraC09DA04
Tvarirbesartan / hydrochlorothiazide
Proizvođačsanofi-aventis groupe  

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 150 mg/12,5 mg tablete irbesartan/hidroklorotiazid

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 150 mg irbesartana i 12,5 mg hidroklorotiazida

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: također sadrži laktozu hidrat.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 tableta

28 tableta

56 tableta

56x1 tableta

98 tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena kroz usta.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie,

F-75008 Paris - Francuska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/377/001 - 14 tableta

EU/1/06/377/002 - 28 tableta

EU/1/06/377/003 - 56 tableta

EU/1/06/377/004 - 56 x 1 tableta

EU/1/06/377/005 - 98 tableta

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 150 mg/12,5 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

1. NAZIV LIJEKA

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 150 mg/12,5 mg tablete irbesartan/hidroklorotiazid

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

sanofi-aventis groupe

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Serija

5.DRUGO

14 - 28 - 56 - 98 tableta: Pon

Uto

Sri Čet Pet Sub Ned

56 x 1 tableta

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 300 mg/12,5 mg tablete irbesartan/hidroklorotiazid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 300 mg irbesartana i 12,5 mg hidroklorotiazida

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: također sadrži laktozu hidrat.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 tableta

28 tableta

56 tableta

56x1 tableta

98 tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena kroz usta.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie,

F-75008 Paris - Francuska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/377/006 - 14 tableta

EU/1/06/377/007 - 28 tableta

EU/1/06/377/008 - 56 tableta

EU/1/06/377/009 - 56 x 1 tableta

EU/1/06/377/010 - 98 tableta

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 300 mg/12,5 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

1. NAZIV LIJEKA

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 300 mg/12,5 mg tablete irbesartan/hidroklorotiazid

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

sanofi-aventis groupe

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

5. DRUGO

14 - 28 - 56 - 98 tableta: Pon

Uto

Sri Čet Pet Sub Ned

56 x 1 tableta

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 150 mg/12,5 mg filmom obložene tablete irbesartan/hidroklorotiazid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 150 mg irbesartana i 12,5 mg hidroklorotiazida

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: također sadrži laktozu hidrat.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 tableta

28 tableta

30 tableta

56 tableta

56x1 tableta

84 tableta

90 tableta

98 tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena kroz usta.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie,

F-75008 Paris - Francuska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/377/011 - 14 tableta

EU/1/06/377/012 - 28 tableta

EU/1/06/377/029 - 30 tableta

EU/1/06/377/013 - 56 tableta

EU/1/06/377/014 - 56 x 1 tableta

EU/1/06/377/015 - 84 tableta

EU/1/06/377/030 - 90 tableta

EU/1/06/377/016 - 98 tableta

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 150 mg/12,5 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

1. NAZIV LIJEKA

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 150 mg/12,5 mg tablete irbesartan/hidroklorotiazid

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

sanofi-aventis groupe

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

5. DRUGO

14 - 28 - 56 - 84 - 98 tableta: Pon

Uto

Sri Čet Pet Sub Ned

30 - 56 x 1 - 90 tableta

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 300 mg/12,5 mg filmom obložene tablete irbesartan/hidroklorotiazid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 300 mg irbesartana i 12,5 mg hidroklorotiazida

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: također sadrži laktozu hidrat.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 tableta

28 tableta

30 tableta

56 tableta

56x1 tableta

84 tableta

90 tableta

98 tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena kroz usta.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie,

F-75008 Paris - Francuska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/377/017 - 14 tableta

EU/1/06/377/018 - 28 tableta

EU/1/06/377/031 - 30 tableta

EU/1/06/377/019 - 56 tableta

EU/1/06/377/020 - 56 x 1 tableta

EU/1/06/377/021 - 84 tableta

EU/1/06/377/032 - 90 tableta

EU/1/06/377/022 - 98 tableta

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 300 mg/12,5 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

1. NAZIV LIJEKA

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 300 mg/12,5 mg tablete irbesartan/hidroklorotiazid

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

sanofi-aventis groupe

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

5. DRUGO

14 - 28 - 56 - 84 - 98 tableta: Pon

Uto

Sri Čet Pet Sub Ned

30 - 56 x 1 - 90 tableta

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 300 mg/25 mg filmom obložene tablete irbesartan/hidroklorotiazid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 300 mg irbesartana i 25 mg hidroklorotiazida

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: također sadrži laktozu hidrat.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 tableta

28 tableta

30 tableta

56 tableta

56x1 tableta

84 tableta

90 tableta

98 tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primjena kroz usta.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie,

F-75008 Paris - Francuska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/377/023 - 14 tableta

EU/1/06/377/024 - 28 tableta

EU/1/06/377/033 - 30 tableta

EU/1/06/377/025 - 56 tableta

EU/1/06/377/026 - 56 x 1 tableta

EU/1/06/377/027 - 84 tableta

EU/1/06/377/034 - 90 tableta

EU/1/06/377/028 - 98 tableta

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 300 mg/25 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

1. NAZIV LIJEKA

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 300 mg/25 mg tablete irbesartan/hidroklorotiazid

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

sanofi-aventis groupe

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

5. DRUGO

14 - 28 - 56 - 84 - 98 tableta: Pon

Uto

Sri Čet Pet Sub Ned

30 - 56 x 1 - 90 tableta

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept