Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ivabradine JensonR (ivabradine hydrochloride) – Označavanje - C01EB17

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaIvabradine JensonR
ATK šifraC01EB17
Tvarivabradine hydrochloride
ProizvođačJensonR Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

NALJEPNICA NA KUTIJI/BOCI

1.NAZIV LIJEKA

Ivabradine JensonR 5 mg filmom obložene tablete

ivabradin

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 5mg ivabradina (u obliku ivabradinklorida).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu.

Vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Filmom obložena tableta

Blister

14 filmom obloženih tableta

14 x 1 filmom obložena tableta

28 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

56 x 1 filmom obložena tableta

98 filmom obloženih tableta

112 filmom obloženih tableta

Boca

56 filmom obloženih tableta

98 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Boca: nakon prvog otvaranja iskoristiti u roku od 6 mjeseci.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Jenson R+ Limited

Fishleigh Court,

Fishleigh Road,

Barnstaple, Devon,

Ujedinjeno Kraljevstvo EX31 3UD

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/16/1145/001

EU/1/16/1145/002

EU/1/16/1145/003

EU/1/16/1145/004

EU/1/16/1145/005

EU/1/16/1145/006

EU/1/16/1145/007

EU/1/16/1145/008

EU/1/16/1145/009

EU/1/16/1145/010

EU/1/16/1145/011

EU/1/16/1145/012

EU/1/16/1145/013

EU/1/16/1145/014

EU/1/16/1145/015

EU/1/16/1145/016

EU/1/16/1145/017

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Ivabradine JensonR 5 mg filmom obložene tablete

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Primjenjivo samo na vanjsko pakiranje:

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

Primjenjivo samo na vanjsko pakiranje:

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Ivabradine JensonR 5 mg filmom obložene tablete

ivabradin

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Jenson R+ Limited

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

LOT

5.DRUGO

pon → uto → sri → čet → pet → sub → ned

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

NALJEPNICA NA KUTIJI/BOCI

1. NAZIV LIJEKA

Ivabradine JensonR 7,5 mg filmom obložene tablete

ivabradin

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 7,5mg ivabradina (u obliku ivabradinklorida).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu.

Vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Filmom obložena tableta

Blister

14 filmom obloženih tableta

14 x 1 filmom obložena tableta

28 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

56 x 1 filmom obložena tableta

98 filmom obloženih tableta

112 filmom obloženih tableta

Boca

56 filmom obloženih tableta

98 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Boca: nakon prvog otvaranja iskoristiti u roku od 6 mjeseci.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Jenson R+ Limited

Fishleigh Court,

Fishleigh Road,

Barnstaple, Devon,

Ujedinjeno Kraljevstvo EX31 3UD

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/16/1145/018

EU/1/16/1145/019

EU/1/16/1145/020

EU/1/16/1145/021

EU/1/16/1145/022

EU/1/16/1145/023

EU/1/16/1145/024

EU/1/16/1145/025

EU/1/16/1145/026

EU/1/16/1145/027

EU/1/16/1145/028

EU/1/16/1145/029

EU/1/16/1145/030

EU/1/16/1145/031

EU/1/16/1145/032

EU/1/16/1145/033

EU/1/16/1145/034

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Ivabradine JensonR 7,5 mg filmom obložene tablete

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Primjenjivo samo na vanjsko pakiranje:

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

Primjenjivo samo na vanjsko pakiranje:

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Ivabradine JensonR 7,5 mg filmom obložene tablete

ivabradin

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Jenson R+ Limited

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

LOT

5. DRUGO

pon → uto → sri → čet → pet → sub → ned

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept