Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kentera (Oxybutynin Nicobrand) (oxybutynin) – Označavanje - G04BD04

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaKentera (Oxybutynin Nicobrand)
ATK šifraG04BD04
Tvaroxybutynin
ProizvođačNicobrand Ltd.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

KUTIJA (Sadrži 2, 8 i 24 transdermalna(ih) flastera)

1.NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Kentera 3,9 mg / 24 sata transdermalni flaster oksibutinin

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedan transdermalni flaster oslobađa 3,9 mg oksibutinina tijekom 24 sata. Jedan flaster od 39 cm2 sadrži 36 mg oksibutinina.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: triacetin; akrilni adheziv (sadrži 2-etilheksil akrilat, N-vinil pirolidon i heksametilenglikol dimetakrilat polimer).

Potporni sloj: sloj poliester/etilen-vinilacetata; sloj silikoniziranog poliestera.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

2 transdermalna flastera

8 transdermalnih flastera

24 transdermalna flastera

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Samo za primjenu kroz kožu.

Ne upotrebljavajte ako je vrećica oštećena.

Primijenite odmah nakon vađenja iz vrećice.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Ned/Sri

Pon/Čet

Uto/Pet

Sri/Sub

Čet/Ned

Pet/Pon

Sub/Utor

Dvaput tjedno primijenite novi flaster Kentera (svaka 3 do 4 dana).

6.POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I

POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne odlagati u hladnjak ili zamrzavati.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA

U PROMET

Nicobrand Limited

189 Castleroe Road

Coleraine

Sjeverna Irska

BT51 3RP

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/03/270/001 <8 transdermalnih flastera>

EU/1/03/270/001 <24 transdermalna flastera>

EU/1/03/270/001 <2 transdermalna flastera>

13.BROJ SERIJE

Serija:

14.NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

kentera

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

VREĆICA (Sadrži 1 transdermalni flaster)

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Kentera 3,9 mg / 24 sata transdermalni flaster oksibutinin

Samo za primjenu kroz kožu.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Primijenite odmah nakon vađenja iz vrećice.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

4.BROJ SERIJE

Serija:

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU JEDINICA LIJEKA

Sadrži 1 transdermalni flaster.

6.DRUGO

Ne odlagati u hladnjak ili zamrzavati.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

KUTIJA (Sadrži 30 vrećica)

1.NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Kentera 90,7 mg/g gel u vrećici oksibutinin

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna vrećica s gelom od 1 grama sadrži 90,7 mg oksibutinina (u obliku oksibutininklorida), što rezultira nominalnom isporukom od približno 4 mg/dan.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: etanol (96%), glicerol, hidroksipropilceluloza, natrijev hidroksid (za podešavanje pH) i pročišćena voda.

Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Gel

30 vrećica s 1 gramom.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primijenite odmah nakon otvaranja.

Prije primjene pročitati Uputu o lijeku.

Samo za kožu.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I

POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne odlagati u hladnjak ili zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA

U PROMET

Nicobrand Limited

189 Castleroe Road

Coleraine

Sjeverna Irska

BT51 3RP

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/03/270/004 <30 vrećica>

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

kentera gel

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

OZNAČAVANJE VREĆICE

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Kentera 90,7 mg/g gel u vrećici oksibutinin

Za kožu

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije primjene pročitati Uputu o lijeku.

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU JEDINICA LIJEKA

1 gram

6. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM I UNUTARNJEM PAKOVANJU

VIŠEDOZNI SPREMNIK S ODMJERNOM PUMPICOM

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Kentera 90,7 mg/g gel oksibutinin

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna odmjerena doza od 1 gram gela sadrži 90,7 mg oksibutinina (u obliku oksibutininklorida), što rezultira nominalnom isporukom od približno 4 mg/dan.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: etanol (96%), glicerol, hidroksipropilceluloza, natrijev hidroksid (za podešavanje pH) i pročišćena voda.

Za dodatne informacije vidjeti Uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Gel

1 višedozni spremnik s odmjernom pumpicom s 30 grama

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Primijeniti odmah nakon što je gel istisnut iz pumpice.

Prije primjene pročitati Uputu o lijeku.

Samo za kožu.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I

POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne odlagati u hladnjak ili zamrzavati. Čuvati pumpicu u uspravnom položaju.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA

U PROMET

Nicobrand Limited

189 Castleroe Road

Coleraine

Sjeverna Irska

BT51 3RP

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/03/270/005 <1 višedozni spremnik s odmjernom pumpicom>

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

kentera gel

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept