Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kepivance (palifermin) – Označavanje - V03AF08

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaKepivance
ATK šifraV03AF08
Tvarpalifermin
ProizvođačSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKO PAKIRANJE

1. NAZIV LIJEKA

Kepivance 6,25 mg prašak za otopinu za injekciju palifermin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka bočica sadrži 6,25 mg palifermina

Nakon pripreme za primjenu, Kepivance sadrži 5 mg/ml palifermina

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

 

 

 

 

 

 

 

odobren

L-histidin, manitol, saharoza, polisorbat 20 i razrijeđena kloridna kiselina

 

 

 

nije

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

6 bočica s praškom za otopinu za injekciju

 

 

 

 

5.

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

Samo za jednokratnu uporabu

 

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

 

Za primjenu u venu

više

 

6. POSEBNO UPOZORENJEkoji O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

7. Lijek

DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku

Ne zamrzavati

Čuvati u originalnom pakiranju, radi zaštite od svjetlosti.

Nakon pripreme za primjenu, čuvati u hladnjaku i primijeniti unutar 24 sata.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJEodobrenLIJEKA U PROMET

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

13. BROJ SERIJE

nije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

više

15. UPUTE ZA UPORABUkoji

16. LijekPODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

BOČICA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Kepivance 6,25 mg prašak za injekciju palifermin

i.v.

 

 

 

 

 

 

odobren

 

2.

NAČIN PRIMJENE LIJEKA

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ROK VALJANOSTI

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

6,25 mg

 

 

nije

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

5.

SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

 

6.

DRUGO

 

više

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijek

koji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept