Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kepivance (palifermin) – Uputa o lijeku - V03AF08

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaKepivance
ATK šifraV03AF08
Tvarpalifermin
ProizvođačSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)

1. Što je Kepivance i za što se koristi

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Kepivance 6,25 mg prašak za otopinu za injekciju palifermin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

odobren

 

1.

Što je Kepivance i za što se koristi

 

2.

Što morate znati prije nego počnete primati Kepivance

 

3.

Kako primjenjivati Kepivance

 

4.

Moguće nuspojave

 

5.

Kako čuvati Kepivance

 

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

 

Kepivance sadrži djelatnu tvar palifermin, protein pronijezveden biotehnologijom u bakteriji

Escherichia coli. Palifermin potiče rast posebnih sta ca koje se nazivaju epitelne stanice, a oblikuju tkivo kojim su obložena Vaša usta i probavna cijev, kao i druga tkiva poput kože. Palifermin djeluje na isti način kao i čimbenik rasta keratinocita koji Vaše tijelo prirodno stvara u malim količinama.

Kepivance se koristi za liječenje oralnog mukozitisa (bol, suhoća i upala usta) koji nastaje kao nuspojava u liječenju raka krvi.

Za liječenje raka krvi možete pr mat

kemoterapiju, zračenje ili presađivanje vlastitih krvotvornih

matičnih stanica (stanice iz Vašeg t

višeela koje proizvode druge krvne stanice). Jedna od nuspojava tih

liječenja je oralni mukozitis. Kepivance se koristi za smanjenje učestalosti, trajanja i težine simptoma oralnog mukozitisa.

 

Lijek

Kepivance smiju uzimatikojisamo odrasle osobe starije od 18 godina.

2.

Što morate znati prije nego počnete primati Kepivance

Nemojte primjenjivati Kepivance:

-

ako ste alergični na palifermin, proteine dobivene iz Escherichie coli ili druge sastojke ovog

 

lijeka (navedene u dijelu 6).

Djeca

Kepivance se ne preporučuje za djecu (0 do 18 godina).

Drugi lijekovi i Kepivance

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. Može doći do interakcije lijeka Kepivance s lijekom koji se zove heparin.

Obavijestite svog liječnika ako primate ili ste nedavno primali heparin.

Trudnoća i dojenje

Kepivance nije ispitivan na trudnicama. Važno je da obavijestite svog liječnika ako:

-ste trudni

-mislite da biste mogli biti trudni ili

-planirate imati dijete.

Ako ste trudni, ne smijete primati Kepivance, osim ako je to neophodno.

Nije poznato izlučuje li se Kepivance u majčino mlijeko. Nemojte primjenjivati Kepivance ako dojite.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

3. Kako primjenjivati Kepivance

Posljednja od tri doze koja se daje prije kemoterapije zrač n a moraodobrense dati najmanje 24 do 48 sati

Kepivance će Vam dati liječnik ili medicinska sestra s iskustvom u liječenju raka.

Uobičajena doza Kepivancea je 60 mikrograma po kilogramu tjelesne težine dnevno. Tu ćete dozu primiti injekcijom u venu.

Kada ćete dobivati Kepivance

Kepivance ćete dobivati tri dana zaredom prije kemoterapije i zračenja i tri ana zaredom nakon kemoterapije i zračenja, ukupno šest doza.

prije početka kemoterapije i zračenja. Prva od tri doze ko a se daje nakon kemoterapije i zračenja mora se dati najmanje 7 dana nakon posljednje doze Kep vancea.

Za informacije o pripremi i primjeni Kepivancea pročitajte informacije za zdravstvene djelatnike na

kraju ove upute.

više

nije

 

4.

Moguće nuspojave

 

 

 

 

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek m že uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 od 10 osoba):

osip, svrbež i crvenilo ože (pruritus ili eritem);

zadebljanje usne šupljine ili jezika;

 

koji

 

 

promj na boje usne šupljine ili jezika;

 

opće ot canje (edem);

 

 

ot can e ruku, zglobova ili stopala;

 

bolovi;

 

 

vrućica;

 

 

Lijekbolni zglobovi (artralgija);

 

 

promijenjeni osjet okusa;

 

 

povišene razine lipaze i amilaze (probavnih enzima) u krvi (koje ne zahtijevaju liječenje i

 

obično se vrate na normalnu razinu po završetku liječenja Kepivanceom).

Često (mogu se javiti u 1 do 10 osoba na 100 osoba):

trnci u usnoj šupljini;

tamnjenje dijela kože (hiperpigmentacija);

oticanje očnih kapaka;

oticanje usana.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

crvenilo, kvržice ili oticanje jezika;

oticanje (edem) lica ili usta;

oticanje ili crvenilo rodnice;

kožne promjene na rukama i stopalima (trnci u dlanovima ili tabanima, utrnulost, bolnost, otečenost ili crvenilo dlanova i tabana);

alergijske reakcije.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izrav o putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Kepivance

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.odobren Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti naveden g na pakiranju i naljepnici

bočice iza Rok valjanosti/EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C).

Kako Kepivance izgleda i sadržaj pakiranja

Kepivance je bij li prašak koji se isporučuje u bočicama. Svako pakiranje sadrži 6 bočica.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet i proizvođač

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

Švedska

Ne zamrzavati.

 

nije

 

 

 

Čuvati u originalnom pakiranju, radi za tite od svj tlosti.

6.

Sadržaj pakiranja i druge nformacije

 

Što Kepivance sadrži

više

 

 

 

-

Djelatna tvar je palifermin. Svaka bočica sadrži 6,25 mg palifermina.

-

Ostali sastojci su manit l, saharoza, L-histidin, polisorbat 20 i razrijeđena kloridna kiselina.

 

koji

 

 

Lijek

 

 

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove. http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim djelatnicima:

Kepivance je sterilan lijek, ali ne sadrži konzervanse te je namijenjen za jednokratnu uporabu.

Kepivance treba pripremiti za primjenu pomoću 1,2 ml vode za injekcije. Otapalo treba polako injicirati u bočicu s lijekom Kepivance. Sadržaj je tijekom otapanja potrebno lagano miješati. Bočicu ne tresti niti snažno mućkati.

U pravilu, otapanje lijeka Kepivance traje manje od 5 minuta. Prije primjene vizualno pregledajte otopinu na promjenu boje i prisutnost čestica. Kepivance se ne smije primijeniti ako uočite promjenu boje ili čestice.

Prije injiciranja, Kepivance se može ostaviti maksimalno 1 sat da postigne sobnu t mp raturu, ali ga

je potrebno zaštititi od svjetlosti. Ako Kepivance ostane na sobnoj temperaturi dulje od 1 sata, treba

ga baciti.

 

 

 

 

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim pr pisima.

 

 

 

nije

odobren

 

 

više

 

 

koji

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

 

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept