Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kuvan (sapropterin dihydrochloride) – Označavanje - A16AX07

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaKuvan
ATK šifraA16AX07
Tvarsapropterin dihydrochloride
ProizvođačBioMarin International Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM I UNUTARNJEM PAKIRANJU KUTIJA I NALJEPNICA ZA BOCU

1.NAZIV LIJEKA

Kuvan 100 mg tablete za oralnu otopinu sapropterindiklorid

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta za oralnu otopinu sadrži 100 mg sapropterindiklorida (što odgovara 77 mg sapropterina).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 tableta za oralnu otopinu

120 tableta za oralnu otopinu

240 tableta za oralnu otopinu

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta, nakon otapanja.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Svaka boca lijeka Kuvan sadrži mali plastični spremnik sa sredstvom za sušenje (silikagel). Nemojte progutati spremnik niti njegov sadržaj.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 25 °C.

Bocu čuvati čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

BioMarin International Limited

Shanbally, Ringaskiddy

County Cork

Irska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/481/001

EU/1/08/481/002

EU/1/08/481/003

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

kuvan

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept