Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Latuda (lurasidone) - N05AE05

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaLatuda
ATK šifraN05AE05
Tvarlurasidone
ProizvođačSunovion Pharmaceuticals Europe Ltd

Latuda

lurasidon

Ovo je sažetak Europskoga javnog izvješća o ocjeni dokumentacije (EPAR) za lijek Latuda. Objašnjava kako je Agencija ocijenila lijek da bi preporučila njegovo odobrenje u EU-u te uvjete za njegovu primjenu. Svrha sažetka nije davati praktične savjete o korištenju lijeka Latuda.

Praktične informacije o korištenju lijeka Latuda pročitajte u uputi o lijeku, odnosno obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Što je Latuda i za što se koristi?

Latuda je lijek koji sadrži djelatnu tvar lurasidon. Koristi se za liječenje odraslih osoba koje boluju od shizofrenije, mentalne bolesti koja ima niz simptoma uključujući neorganizirano razmišljanje i govor, halucinacije (osjetila obmana (vida i sluha) kada se što pričinja), sumnje i deluzije (pogrešna vjerovanja).

Kako se Latuda koristi?

Latuda je dostupan u tabletama (18,5, 37 i 74 mg) te se izdaje samo na liječnički recept. Preporučena početna doza iznosi 37 mg jednom na dan i uzima se sa hranom u otprilike isto doba svaki dan. Ovisno o odgovoru bolesnika i procijeni ordinirajućeg liječnika, doza se može povećati na maksimalnu dozu od

148 mg jednom na dan. Slabije se doze trebaju koristiti u bolesnika s umjereno ili ozbiljno smanjenom funkcijom bubrega ili jetre i u bolesnika koji uzimaju određene druge lijekove koji mogu utjecati na koncentracije Latuda u krvi.

Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

Kako djeluje Latuda?

Djelatna tvar lijeka Latuda, lurasidon, je antipsihotik. Vezuje se i djeluje na nekoliko različitih receptora za neurotransmitere na površini živčanih stanica u mozgu. Neurotransmiteri su kemikalije koje omogućuju međusobnu komunikaciju živčanih stanica.

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Lurasidon djeluje uglavnom blokirajući receptore za neurotransmitere dopamina, 5-hidroksitriptamina (naziva se također i serotonin) i noradrenalina. Budući da dopamin, 5-hidroksitriptamin i noradrenalin igraju ulogu u shizofreniji, blokirajući njihove receptore lurasidon pomaže u normaliziranju aktivnosti mozga i ublažavanju simptoma.

Koje su koristi lijeka Latuda dokazane u ispitivanjima?

Latuda je ispitan u šest glavnih ispitivanja. Tri kratkoročna ispitivanja usporedila su lijek Latuda sa placebom (lažnim liječenjem) u razdoblju od šest tjedana u ukupno 1.466 bolesnika. Glavna mjera djelotvornosti bila je promjena u simptomima bolesnika što je izmjereno standardnom skalom za shizofreniju naziva „ljestvica pozitivnih i negativnih simptoma” (PANSS). U ovim ispitivanjima, dokazano je da su različite doze lijeka Latuda djelotvornije od placeba. Lijek Latuda snižava rezultate na PANSS ljestvici do 16 bodova više u odnosu na placebo. No, ovo djelovanje nije konzistentno dokazano za sve doze te nije bilo moguće uočiti konzistentan odnos doze i odgovora. Tvrtka je provela daljnju analizu rezultata koji podržavaju kratkoročne koristi liječenja lijekom Latuda.

Jedno od kratkoročnih ispitivanja produljeno je na 12 mjeseci (prošireno ispitivanje) kako bi se istražilo održavanje djelovanja lijeka Latuda u 292 bolesnika, u usporedbi s kvetiapinom; dva druga ispitivanja koja su obuhvatila 914 bolesnika istražila su dugoročna djelovanja lijeka Latuda u usporedbi s drugim lijekom za liječenje shizofrenije, risperidonom, odnosno placebom. U ovim dugoročnim ispitivanjima, djelotvornost lijeka Latuda izmjerena je postotkom bolesnika u relapsu te onima kojima su se simptomi shizofrenije vraćali tijekom liječenja. U proširenom ispitivanju, 21% bolesnika liječeno lijekom Latuda imalo je relaps u roku od godine dana, u usporedbi s 27% bolesnika liječenih kvetiapinom, čime se dokazuje da je lijek Latuda barem u jednakoj mjeri učinkovit kao kvetiapin. U drugom ispitivanju nije dokazano da je Latuda podjednako djelotvoran kao risperidon, iako dostupni podaci govore u prilog dugoročnim koristima. Posljednje je ispitivanje dokazalo da je 30% bolesnika liječenih lijekom Latuda imalo relaps unutar jedne godine, u usporedbi sa 41% bolesnika liječenih placebom.

Koji su rizici povezani s lijekom Latuda?

Najčešće nuspojave Latuda (kod više od 1 na 10 osoba) su akatizija (kontinuirana potreba za kretanjem) i somnolencija (pospanost). Potpuni popis nuspojava zabilježenih pri primjeni lijeka Latuda, potražite u uputi o lijeku.

Latuda se ne smije koristiti zajedno s lijekovima koji su poznati kao „snažni inhibitori CYP3A4” ili „snažni induktori CYP3A4”, koji mogu utjecati na razine lurasidona u krvi. Potpuni popis ograničenja potražite u uputi o lijeku.

Zašto je lijek Latuda odobren?

Povjerenstvo za lijekove za primjenu kod ljudi (CHMP) pri Agenciji odlučilo je da koristi od lijeka Latuda nadmašuju s njim povezane rizike te je preporučilo njegovo odobrenje za korištenje u Europskoj uniji. Iako je kratkoročno i dugoročno djelovanje lijeka Latuda dokazano u dostatnoj mjeri, CHMP je zaključio da su kratkoročna ispitivanja njegove djelotvornosti umjerena. S obzirom na sigurnu primjenu, nuspojave lijeka Latuda smatrane su slične onima drugih lijekova istoga tipa, no čini se da imaju manje učinka na tjelesni metabolizam (poput djelovanja na razine šećera i masti u krvi i tjelesnu težinu), te mogu imati manje učinka na srčanu aktivnost u odnosu na neke druge dostupne terapije.

Koje se mjere poduzimaju kako bi se osigurala sigurna i učinkovita primjena lijeka Latuda?

Pripremljen je plan upravljanja rizikom kako bi se osigurala što sigurnija primjena lijeka Latuda. Na temelju tog plana u sažetak opisa svojstava lijeka kao i u uputu o lijeku, za lijek Latuda uključene su sigurnosne informacije, uključujući odgovarajuće mjere opreza kojih se zdravstveni djelatnici i bolesnici trebaju primjenjivati.

Dodatne informacije možete pronaći u sažetku plana upravljanja rizikom.

Ostale informacije o lijeku Latuda

Europska komisija izdala je odobrenje za stavljanje u promet koje za lijek Latuda vrijedi na prostoru Europske unije od 21. ožujka 2014.

Cjelovito Europsko javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku (EPAR) za lijek Latuda nalazi se na internetskim stranicama Agencije: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Više informacija o terapiji lijekom Latuda pročitajte u uputama o lijeku (također dio EPAR-a) odnosno obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Sažetak je posljednji put ažuriran u 03. 2014.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept