Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Latuda (lurasidone) – Uputa o lijeku - N05AE05

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaLatuda
ATK šifraN05AE05
Tvarlurasidone
ProizvođačSunovion Pharmaceuticals Europe Ltd

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

Latuda 18,5 mg filmom obložene tablete Latuda 37 mg filmom obložene tablete Latuda 74 mg filmom obložene tablete lurasidon

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Latuda i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek Latuda

3.Kako uzimati lijek Latuda

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati lijek Latuda

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Latuda i za što se koristi

Latuda sadrži djelatnu tvar lurasidon i pripada skupini lijekova poznatih kao antipsihotici. Koristi se za liječenje simptoma shizofrenije u odraslih u dobi od 18 ili više godina. Lurasidon djeluje blokirajući receptore u mozgu na koje se vežu tvari dopamin i serotonin. Dopamin i serotinin su neurotransmiteri (tvari koji omogućuju međusobnu komunikaciju živčanih stanica) koji su uključeni u simptome shizofrenije. Blokirajući receptore, lurasidon pomaže u normalizaciji aktivnosti mozga i smanjuje simptome shizofrenije.

Shizofrenija je poremećaj sa simptomima poput slušnih halucinacija, vidnih ili osjetilnih halucinacija, zabluda, neuobičajene sumnjičavosti, povlačenja u sebe, neorganiziranog govora i ponašanja te nemogućnosti izražavanja emocija. Osobe s tim poremećajem također mogu osjećati depresivnost, uznemirenost, krivnju ili napetost. Ovaj se lijek koristi za poboljšanje Vaših simptoma shizofrenije.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek Latuda

NEMOJTE uzimati lijek Latuda:

ako ste alergični na lurasidon ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6)

ako uzimate lijekove koji mogu utjecati na razinu lurasidona u krvi, kao što su:

-lijekovi za gljivične infekcije kao itrakonazol, ketokonazol (osim kao šampon), pozakonazol ili vorikonazol

-lijekovi za infekcije poput antibiotika klaritromicina ili telitromicina

-lijekovi za HIV infekcije kao što su kobicistat, indinavir, nelfinavir, ritonavir i sakvinavir

-boceprevir i telaprevir (lijekove za liječenje kroničnog hepatitisa)

-nefazodon (lijek za liječenje depresije)

-rifampicin (lijek za liječenje tuberkuloze)

-karbamazepin, fenobarbital i fenitoin (lijekove za epileptičke napadaje)

-gospina trava (Hypericum perforatum) (biljni lijek koji se koristi za liječenje depresije).

Upozorenja i mjere opreza

Može proći nekoliko dana ili tjedana prije nego ovaj lijek postigne potpuno djelovanje. Ako imate pitanja o ovom lijeku, obratite se Vašem liječniku.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete ovaj lijek, ili tijekom liječenja, naročito:

ako imate Parkinsonovu bolest ili demenciju

ako Vam je ikada dijagnosticirano stanje sa simptomima koji uključuju povišenu temperaturu i ukočenost mišića (također poznato kao neuroleptički maligni sindrom) ili ako su se ikad javili rigidnost, tremor, ili poteškoće u pokretima (ekstrapiramidni sindrom) ili nenormalni pokreti jezika ili lica (tardivna diskinezija). Morate biti svjesni da je ta stanja mogao prouzročiti ovaj lijek

ako imate bolest srca ili liječenje bolesti srca koje uzrokuje sklonost niskom krvnom tlaku ili obiteljsku anamnezu nepravilnih srčanih otkucaja (uključujući produljenje QT)

ako imate anamnezu epileptičkih napadaja ili epilepsije

ako imate anamnezu krvnih ugrušaka, ili ako netko drugi u Vašoj obitelji ima anamnezu krvnih ugrušaka, budući da se lijekovi za shizofreniju povezuju s nastankom krvnih ugrušaka

ako imate povišenu razinu hormona prolaktin u krvi

ako bolujete od dijabetesa ili ste skloni dijabetesu

ako Vam je oslabljena funkcija bubrega

ako Vam je oslabljena funkcija jetre

ako dobijete na težini

ako Vam pri ustajanju pada krvani tlak, što može izazvati nesvjesticu.

Ako imate bilo koje od ovih stanja, obratite se svom liječniku, jer će on/ona možda htjeti prilagoditi dozu, pozornije Vas pratiti ili prekinuti liječenje Latudom.

Djeca i adolescenti

Ovaj lijek se ne preporučuje za primjenu u djece i adolescenata mlađih od 18 godina zbog nedostatka podataka o primjeni u ovih bolesnika.

Drugi lijekovi i Latuda

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. To je naročito je važno ako uzimate:

bilo kakve lijekove koji djeluju na mozak, jer njihov učinak može biti pospješujući u negativnom smislu s djelovanjem Latude na Vaš mozak

lijekove koji snižavaju krvni tlak, jer ovaj lijek također može snižavati krvni tlak

lijekove za Parkinsonovu bolest i za sindrom nemirnih nogu (npr. levodopa) jer ovaj lijek može oslabiti njihovo djelovanje

lijekove koji sadrže derivat ergot alkaloida (rabi se za liječenje migrene), te druge lijekove uključujući terfenadin i astemizol (rabe se za liječenje peludne groznice i drugih alergijskih stanja), cisaprid (rabi se za liječenje probavnih problema), pimozid (rabi se za neka psihijatrijska oboljenja), kinidin (rabi se za liječenje srčanih stanja), bepridil (rabi se za liječenje boli u prsima).

Obavijestite svog liječnika ako uzimate bilo koji od ovih lijekova, jer će on možda htjeti prilagoditi dozu tog lijeka za vrijeme dok se liječite lijekom Latuda.

Sljedeći lijekovi mogu povisiti razinu lurasidona u krvi:

diltiazem (za liječenje visokog krvnog tlaka)

eritromicin (za liječenje infekcija)

flukonazol (za liječenje gljivičnih infekcija)

verapamil (za liječenje visokog krvnog tlaka ili boli u prsima).

Sljedeći lijekovi mogu sniziti razinu lurasidona u krvi:

amprenavir, efavirenz, etravirin (za liječenje HIV infekcije)

aprepitant (za liječenje mučnine i povraćanja)

armodafinil, modafinil (za liječenje nesanice)

bosentan (za liječenje visokog krvnog tlaka ili ranica na prstima)

nafcilin (za liječenje infekcija)

prednizon (za liječenje upalnih bolesti)

rufinamid (za liječenje napadaja).

Obavijestite svog liječnika ako uzimate bilo koji od ovih lijekova, jer će on možda izmijeniti dozu lijeka Latuda.

Latuda s hranom, pićem i alkoholom

Za vrijeme uzimanja ovog lijeka alkohol se mora izbjegavati. To je stoga što alkohol ima pospješujuće negativno djelovanje.

Dok uzimate ovaj lijek nemojte konzumirati sok od grejpfruta. Grejpfrut može utjecati na djelovanje ovog lijeka.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ovaj lijek ne biste smjeli uzimati tijekom trudnoće osim ako se s tim slaže Vaš liječnik.

Ako Vaš liječnik odluči da potencijalna korist od liječenja tijekom trudnoće opravdava potencijalni rizik za Vaše nerođeno dijete, Vaš će liječnik pozorno pratiti Vaše dijete nakon rođenja. To je stoga što se u novorođenčadi majki koje su lurasidon uzimale u zadnjem tromjesečju (zadnja tri mjeseca) trudnoće mogu javiti slijedeći simptomi:

drhtanje, ukočenost i/ili slabost u mišićima, pospanost, agitacija, poteškoće s disanjem i poteškoće s hranjenjem.

Ako se kod Vašeg djeteta javi bilo koji od ovih simptoma, morate obavijestiti svog liječnika.

Nije poznato prelazi li lurasidon u majčino mlijeko. Obratite se svom liječniku ako dojite ili ako namjeravate dojiti.

Upravljanje vozilima i strojevima

Tijekom liječenja ovim lijekom mogu se javiti pospanost, omaglica i poteškoće s vidom (pogledajte dio 4, Moguće nuspojave). Ne vozite niti upotrebljavajte strojeve dok ne potvrdite da lijek ne utječe na Vas na negativni način.

3.Kako uzimati lijek Latuda

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena početna doza je 37 mg, jednom dnevno.

Vaš liječnik može dozu povećati ili smanjiti u rasponu od 18,5 mg do 148 mg jednom dnevno. Ne smije se prekoračiti maksimalna dnevna doza od 148 mg jednom dnevno.

Vašu će dozu odrediti Vaš liječnik, a ona ovisi o tome:

kako dobro odgovarate na dozu

uzimate li druge lijekove (pogledajte dio 2, Drugi lijekovi i Latuda)

imate li probleme s bubrezima ili jetrom.

Tabletu(tablete) progutajte cijele s vodom, kako bi se prikrio gorki okus. Dozu morate uzeti svakodnevno u isto doba dana, kako biste se lakše sjetili. Ovaj lijek morate uzeti s hranom ili neposredno nakon jela, jer to pomaže organizmu da prihvati lijek i omogući mu bolje djelovanje.

Ako uzmete više lijeka Latuda nego što ste trebali

Odmah se obratite svom liječniku ako ste uzeli više ovog lijeka nego što ste trebali. Možete osjetiti pospanost, umor, neuobičajene pokrete tijela, poteškoće sa stajanjem i hodanjem, omaglicu zbog niskog krvnog tlaka, te nenormalne otkucaje srca.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Latuda

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Ako propustite jednu dozu, uzmite sljedeću na dan nakon propuštene doze. Ako ste propustili dvije doze ili više, obratite se svom liječniku.

Ako prestanete uzimati lijek Latuda

Ako prestanete uzimati ovaj lijek, djelovanje lijeka će se izgubiti. Ovaj lijek ne smijete prestati uzimati osim ako Vam Vaš liječnik kaže da to učinite, jer se simptomi mogu vratiti.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Ako primijetite neku od sljedećih nuspojava, odmah potražite medicinsku pomoć:

jaka alergijska reakcija koja se ispoljava kao vrućica, otečena usta, lice, usnica ili jezik, nedostatak zraka, svrbež, kožni osip i ponekad pad krvnog tlaka. Te se reakcije rijetko javljaju (mogu zahvatiti do 1 na 1000 osoba).

Ozbiljan osip s mjehurima na koži, ustima, očima i genitalijama (Stevens-Johnsonov sindrom)

vrućica, znojenje, ukočenost mišića, smanjena svijest. To mogu biti simptomi stanja koje je poznato kao neuroleptički maligni sindrom. Te se reakcije rijetko javljaju (mogu zahvatiti do 1 na 1000 osoba).

krvni ugrušci u venama, posebno u nogama (simptomi uključuju oticanje, bol i crvenilo noge), koji mogu putovati krvnim žilama do pluća uzrokujući bol u prsima i poteškoće s disanjem. Ako primijetite bilo koji od tih simptoma, odmah potražite medicinsku pomoć.

Mogu se također javiti sljedeće nuspojave:

Vrlo često (može zahvatiti više od 1 na 10 osoba):

osjećaj nemira i nemogućnost mirnog sjedenja

pospanost.

Često (može zahvatiti do 1 na 10 osoba):

Parkinsonizam: To je medicinski izraz koji opisuje mnoge simptome koji uključuju pojačano lučenje sline ili mokra usta, slinjenje, iznenadno trzanje kod svijanja udova, spori, smanjeni ili oslabljeni pokreti tijela, bezizražajno lice, napetost mišića, ukočen vrat, ukočenost mišića, mali, promjenjivi, ubrzani koraci te nedostatak normalnih pokreta ruku tijekom hoda, ustrajno treptanje kao odgovor na lupkanje na čelo (abnormalni refleks)

poteškoće u govoru, neuobičajeni pokreti mišića; skupina simptoma pozna kao ekstrapiramidni simptomi (EPS) koji obično uključuju neuobičajene, bezrazložne, nevoljne pokrete mišića

omaglica

grčenje i ukočenost mišića

mučnina (osjećaj mučnine), povraćanje

probavne tegobe

suha usta ili prekomjerna slina

bolovi u trbuhu

poteškoće sa spavanjem, umor, nemir, tjeskoba

povećanje tjelesne težine

porast razine kreatin fosfokinaze (enzim u mišićima) što se vidi iz krvnih pretraga

porast kreatinina (biljeg funkcije bubrega) vidljiv iz krvnih pretraga.

Manje često (može zahvatiti do 1 na 100 osoba):

nerazgovijetan govor

noćne more

bolovi u mišićima

bolovi u zglobovima

poteškoće u hodu

ukočeno držanje

povišen prolaktin u krvi, povišena glukoza (šećer) u krvi, povišeni neki jetreni enzimi, što se vidi iz krvnih pretraga

povišen krvni tlak

pad krvnog tlaka pri ustajanju što može dovesti do nesvjestice

brzi otkucaji srca

obična prehlada

navale vrućine

zamućeni vid

smanjenje teka

znojenje

bol pri mokrenju

nevoljni pokreti usta, jezika i udova (tardivna diskinezija).

Rijetko (može zahvatiti do 1 na 1000 osoba):

Rabdomioliza što je propadanje mišićnih vlakana što dovodi do otpuštanja sadržaja mišićnih vlakana (mioglobina) u krvotok, što se očituje kao bol u mišićima, povraćanje, zbunjenost, nenormalna brzina otkucaja i ritam srca, a moguće i tamna mokraća

porast eozinofila (vrsta bijelih krvnih stanica).

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

snižena razina bijelih krvnih stanica (koje suzbijaju infekciju) i crvenih krvnih stanica (koje nose kisik po organizmu)

namjerno samoranjavanje

iznenadni osjećaji tjeskobe

poremećaj spavanja

osjećaj vrtnje

epileptički napadaji (konvulzije)

bol u prsima

nenormalno provođenje električnih impulsa u srcu

spori otkucaji srca

proljev

otežano gutanje

oticanje jezika ili grla

nadraženost sluznice želuca

osip koji može svrbjeti i uključivati oticanje, stvaranje mjehura ili crvenih mrlja na koži

zatajenje bubrega

u novorođenčadi se može javiti sljedeće: uznemirenost, povećanje ili smanjenje mišićnog tonusa, nevoljno drhtanje, pospanost, poteškoće s disanjem ili hranjenjem

nenormalno povećanje dojki, bol u dojkama, lučenje mlijeka iz dojki

problemi s erekcijom

bolni ili izostali menstruacijski ciklusi

iznenadna smrt povezana s bolesti srca.

U starijih osoba s demencijom, zabilježen je mali porast u broju smrti kod bolesnika koji su uzimali lijekove za shizofreniju u usporedbi s onima koji nisu primali te lijekove.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati lijek Latuda

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Latuda sadrži

Djelatna tvar je lurasidon.

Svaka 18,5 mg tableta sadrži lurasidonklorid što odgovara 18,6 mg lurasidona. Svaka 37 mg tableta sadrži lurasidonklorid što odgovara 37,2 mg lurasidona. Svaka 74 mg tableta sadrži lurasidonklorid što odgovara 74,5 mg lurasidona.

Drugi sastojci su manitol, prethodno geliran škrob, umrežena karmelozanatrij, hipromeloza, magnezijev stearat (E 470b), titanijev dioksid (E 171), makrogol, žuti željezov oksid (E 172) (prisutan u tabletama od 74 mg), indigotin (E 132) (prisutan u tabletama od 74 mg) i karnauba vosak (E 903).

Kako Latuda izgleda i sadržaj pakiranja

Latuda 18,5 mg filmom obložene tablete su bijele do gotovo bijele, filmom obložene okrugle tablete s utisnutim „LA“

Latuda 37 mg filmom obložene tablete su bijele do gotovo bijele, filmom obložene okrugle tablete s utisnutim „LB“

Latuda 74 mg filmom obložene tablete su blijedo zelene, filmom obložene ovalne tablete s utisnutim „LD“.

Latuda filmom obložene tablete dostupne su u pakiranjima veličine 14 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 56 x 1,

60 x 1, 90 x 1 ili 98 x 1 filmom obloženih tableta u aluminij/aluminij perforiranim blisterima djeljivim na jedinične doze.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

Sunovion Pharmaceuticals Europe Ltd. First Floor

Southside

97-105 Victoria Street London

SW1E 6QT Ujedinjeno Kraljevstvo

Tel: +44 (0) 207 821 2899

Proizvođač

AndersonBrecon (UK) Ltd.

Wye Valley Business Park

Brecon Road

Hay-on-Wye

Hereford

HR3 5PG

Velika Britanija

Ova uputa je zadnji puta revidirana u MM/GGGG

Detaljne informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept