Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Leflunomide medac (leflunomide) – Označavanje - L04AA13

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaLeflunomide medac
ATK šifraL04AA13
Tvarleflunomide
Proizvođačmedac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKO PAKIRANJE/BOCA

1.NAZIV LIJEKA

Leflunomid medac 10 mg filmom obložene tablete

Leflunomid medac 15 mg filmom obložene tablete

Leflunomid medac 20 mg filmom obložene tablete

leflunomid

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 10 mg leflunomida.

Jedna filmom obložena tableta sadrži 15 mg leflunomida.

Jedna filmom obložena tableta sadrži 20 mg leflunomida.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Ovaj lijek sadrži laktozu i sojin lecitin (vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije).

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

filmom obložena tableta

<Leflunomid medac 10 mg:> 30 filmom obloženih tableta 60 filmom obloženih tableta 100 filmom obloženih tableta

<Leflunomid medac 15 mg:> 30 filmom obloženih tableta 60 filmom obloženih tableta 90 filmom obloženih tableta 100 filmom obloženih tableta

<Leflunomid medac 20 mg:> 15 filmom obloženih tableta 30 filmom obloženih tableta 60 filmom obloženih tableta 100 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Kroz usta.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Bocu čuvati čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

medac GmbH Theaterstr. 6 22880 Wedel Njemačka

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/10/637/001 (10 mg, 30 tableta)

EU/1/10/637/002 (10 mg, 60 tableta)

EU/1/10/637/004 (10 mg, 100 tableta)

EU/1/10/637/005 (20 mg, 15 tableta)

EU/1/10/637/006 (20 mg, 30 tableta)

EU/1/10/637/007 (20 mg, 60 tableta)

EU/1/10/637/009 (20 mg, 100 tableta)

EU/1/10/637/010 (15 mg, 30 tableta)

EU/1/10/637/011 (15 mg, 60 tableta)

EU/1/10/637/012 (15 mg, 90 tableta)

EU/1/10/637/013 (15 mg, 100 tableta)

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Leflunomid medac 10 mg

Leflunomid medac 15 mg

Leflunomid medac 20 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

<Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.>

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

BOCA

1. NAZIV LIJEKA

Leflunomid medac 10 mg filmom obložene tablete

Leflunomid medac 15 mg filmom obložene tablete

Leflunomid medac 20 mg filmom obložene tablete

leflunomid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 10 mg leflunomida.

Jedna filmom obložena tableta sadrži 15 mg leflunomida.

Jedna filmom obložena tableta sadrži 20 mg leflunomida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Ovaj lijek sadrži laktozu i sojin lecitin (vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije).

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

filmom obložena tableta

<Leflunomid medac 10 mg:> 30 filmom obloženih tableta 60 filmom obloženih tableta 100 filmom obloženih tableta

<Leflunomid medac 15 mg:> 30 filmom obloženih tableta 60 filmom obloženih tableta 90 filmom obloženih tableta 100 filmom obloženih tableta

<Leflunomid medac 20 mg:> 15 filmom obloženih tableta 30 filmom obloženih tableta 60 filmom obloženih tableta 100 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Bocu čuvati čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

medac GmbH Theaterstr. 6 22880 Wedel Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/10/637/001 (10 mg, 30 tableta)

EU/1/10/637/002 (10 mg, 60 tableta)

EU/1/10/637/004 (10 mg, 100 tableta)

EU/1/10/637/005 (20 mg, 15 tableta)

EU/1/10/637/006 (20 mg, 30 tableta)

EU/1/10/637/007 (20 mg, 60 tableta)

EU/1/10/637/009 (20 mg, 100 tableta)

EU/1/10/637/010 (15 mg, 30 tableta)

EU/1/10/637/011 (15 mg, 60 tableta)

EU/1/10/637/012 (15 mg, 90 tableta)

EU/1/10/637/013 (15 mg, 100 tableta)

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept