Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Litak (cladribine) – Označavanje - L01BB04

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaLitak
ATK šifraL01BB04
Tvarcladribine
ProizvođačLipomed GmbH

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU KUTIJA (PAKOVANJE OD 1 BOČICE)

1.NAZIV GOTOVOG LIJEKA

LITAK 2 mg/ml otopina za injekciju kladribin

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNE(IH) TVARI

Jedan ml otopine sadrži 2 mg kladribina. 10 mg/5 ml

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži natrijev klorid, natrijev hidroksid, kloridnu kiselinu i vodu za injekcije

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 bočica sadrži 5 ml otopine za injekcije

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za potkožnu primjenu

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

Citotoksično. Posebne mjere opreza pri rukovanju (vidjeti Uputu o lijeku)

Samo za jednokratnu primjenu

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku

Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Lipomed GmbH

Hegenheimer Strasse 2

D-79576 Weil/Rhein

Njemačka

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/04/275/001

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za ne navođenje Braillea

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU KUTIJA (PAKOVANJE OD 5 BOČICA)

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

LITAK 2 mg/ml otopina za injekcije kladribin

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNE(IH) TVARI

Jedan ml otopine sadrži 2 mg kladribina. 10 mg/5 ml

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži natrijev klorid, natrijev hidroksid, kloridnu kiselinu i vodu za injekcije

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

5 bočica, svaka sadrži 5 ml otopine za injekciju

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za potkožnu primjenu

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

Citotoksično. Posebne mjere opreza pri rukovanju (vidjeti Uputu o lijeku)

Samo za jednokratnu primjenu

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku

Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Lipomed GmbH

Hegenheimer Strasse 2

D-79576 Weil/Rhein

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/04/275/002

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za ne navođenje Braillea

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKOVANJE NALJEPNICA NA BOČICI

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE

LITAK 2 mg/ml otopina za injekciju kladribin

Potkožno

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU JEDINICA LIJEKA

10 mg/5 ml

6.DRUGO

Citotoksično

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept