Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lonquex (lipegfilgrastim) – Uputa o lijeku - L03AA14

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaLonquex
ATK šifraL03AA14
Tvarlipegfilgrastim
ProizvođačSicor Biotech UAB

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Lonquex 6 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

lipegfilgrastim

▼ Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se sliječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Lonquex i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Lonquex

3.Kako primjenjivati Lonquex

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Lonquex

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

7.Informacije za samoubrizgavanje

1.Što je Lonquex i za što se koristi

Što je Lonquex

Lonquex sadrži djelatnu tvar lipegfilgrastim. Lipegfilgrastim je dugodjelujući modificirani protein proizveden biotehnologijom u bakteriji koja se zove Escherichia coli. Pripada skupini proteina koji se zovu citokini i sličan je prirodnom proteinu (faktoru koji stimulira granulocitne kolonije [G-CSF]) koji proizvodi Vaše vlastito tijelo.

Za što se Lonquex koristi

Liječnik Vam je propisao Lonquex kako bi se skratilo trajanje stanja koje se zove neutropenija (nizak broj bijelih krvnih stanica) i smanjila pojava febrilne neutropenije (nizak broj bijelih krvnih stanica s vrućicom). Ta stanja može uzrokovati primjena citotoksične kemoterapije (lijekova koji uništavaju stanice koje se brzo dijele).

Kako Lonquex djeluje

Lipegfilgrastim potiče koštanu srž (tkivo u kojem se stvaraju nove krvne stanice) na pojačano stvaranje bijelih krvnih stanica. Bijele krvne stanice su važne jer pomažu Vašem tijelu u borbi protiv infekcije. Te su stanice jako osjetljive na učinke kemoterapije, što može prouzročiti smanjenje broja tih stanica u Vašem tijelu. Ako broj bijelih krvnih stanica padne na nisku razinu, možda ih neće biti dovoljno u tijelu za obranu od bakterija pa možete imati povećan rizik od infekcije.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Lonquex

Nemojte primjenjivati Lonquex:

ako ste alergični na lipegfilgrastim ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego primijenite Lonquex

ako Vam se pojavi bol u gornjem lijevom dijelu trbuha ili na vrhu ramena. To može biti posljedica poremećaja slezene (vidjeti dio “4. Moguće nuspojave”).

ako kašljete, imate vrućicu i otežano disanje. To može biti posljedica plućnog poremećaja (vidjeti dio “4. Moguće nuspojave”).

ako imate anemiju srpastih stanica, što je nasljedna bolest čija je značajka srpasti oblik crvenih krvnih stanica.

ako ste prethodno imali alergijske reakcije na druge lijekove kao što je ovaj (npr. filgrastim, lenograstim ili pegfilgrastim iz skupine G-CSF-ova). Može postojati i rizik od reakcije na Lonquex.

Vaš će Vam liječnik redovito raditi krvne pretrage kako bi pratio razne sastavnice krvi i njihove vrijednosti.

Djeca i adolescenti

Nemojte davati ovaj lijek djeci i adolescentima mlađim od 18 godina zato što postoji samo ograničeno iskustvo s primjenom u djece koje bi pokazalo da je ovaj lijek siguran i djelotvoran u ovoj dobnoj skupini.

Drugi lijekovi i Lonquex

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako primjenjujete ili ste nedavno primijenili ili biste mogli primijeniti bilo koje druge lijekove.

Obično ćete ubrizgati svoju dozu Lonquexa približno 24 sata nakon zadnje doze kemoterapije na kraju svakog kemoterapijskog ciklusa.

Trudnoća i dojenje

Lonquex nije ispitan u trudnica. Važno je obavijestiti liječnika ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, jer liječnik može odlučiti da ne smijete primjenjivati ovaj lijek.

Nije poznato izlučuje li se djelatna tvar u ovom lijeku u majčino mlijeko. Stoga tijekom liječenja trebate prekinuti dojenje.

Upravljanje vozilima i strojevima

Lonquex ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Lonquex sadrži sorbitol i natrij

Ovaj lijek sadrži sorbitol. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije primjene ovog lijeka.

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po napunjenoj štrcaljki, tj. zanemarive količine natrija.

3.Kako primjenjivati Lonquex

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Koja je preporučena doza

Preporučena doza je jedna napunjena štrcaljka (6 mg lipegfilgrastima) jedanput po ciklusu kemoterapije.

Kada primjenjivati Lonquex

Ovaj lijek treba dati približno 24 sata nakon zadnje doze kemoterapije na kraju svakog ciklusa kemoterapije.

Kako se daju injekcije?

Ovaj se lijek daje kao injekcija pomoću napunjene štrcaljke. Injekcija se daje u tkivo neposredno ispod kože (potkožna injekcija).

Liječnik može predložiti da naučite kako da sami sebi ubrizgate ovaj lijek. Vaš liječnik ili medicinska sestra podučit će Vas kako da to učinite. Nemojte pokušavati dati Lonquex sami sebi bez prethodne obuke. Informacije potrebne za primjenu napunjene štrcaljke mogu se pronaći na kraju ove upute (vidjeti dio “7. Upute za samoubrizgavanje”). Međutim, ispravno liječenje Vaše bolesti zahtijeva usku i neprekidnu suradnju s Vašim liječnikom.

Ako primijenite više Lonquexa nego što ste trebali

Ako primijenite više Lonquexa nego što ste trebali, obratite se liječniku.

Ako ste zaboravili primijeniti Lonquex

Ako ste propustili jednu injekciju, obratite se svom liječniku radi dogovora kada biste trebali ubrizgati sljedeću dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Najozbiljnije nuspojave

Alergijske reakcije kao što su kožni osip, odignuta područja na koži koja svrbe i ozbiljne alergijske reakcije sa slabošću, padom krvnog tlaka, otežanim disanjem i otokom lica bile su zabilježene manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba). Ako mislite da imate ovu vrstu reakcije, odmah morate prekinuti injekciju Lonquexa i hitno potražiti medicinsku pomoć.

Povećana slezena zabilježena je vrlo rijetko (može utjecati na 1 od 100 osoba) i slučajevi prsnuća slezene zabilježeni su uz druge lijekove slične Lonquexu. Neki slučajevi prsnuća slezene završili su smrću. Važno je odmah javiti se liječniku ako osjetite bol u gornjoj lijevoj strani trbuha ili u lijevom ramenu budući da to može biti povezano s tegobama sa slezenom.

Kašalj, vrućica i otežano ili bolno disanje mogu biti znakovi manje čestih (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba), ozbiljnih plućnih nuspojava, kao što su upala pluća i akutni respiratorni distres- sindrom, koji mogu imati smrtni ishod. Ako imate vrućicu ili bilo koji od ovih simptoma, važno je odmah javiti se svom liječniku.

Važno je da se odmah obratite liječniku ako imate bilo koji od sljedećih simptoma: oticanje ili podbuhlost koji mogu biti povezani s rjeđim mokrenjem, otežano disanje, oticanje trbuha i osjećaj punoće te opći osjećaj umora. Ovi simptomi se obično brzo razvijaju.

Ovo mogu biti simptomi stanja zabilježenog pri primjeni drugih lijekova sličnih Lonquexu koje se naziva „sindrom povećane propusnosti kapilara“ koji uzrokuje izlaženje krvi iz malih krvnih žila unutar tijela i zahtijeva hitnu liječničku pomoć.

Druge nuspojave

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

Mišićno-koštani bolovi kao što je koštana bol i bol u zglobovima, mišićima, udovima, prsima, vratu ili leđima. Liječnik će Vam savjetovati što možete uzeti za ublažavanje koštanih bolova.

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

smanjenje broja krvnih pločica, što povećava rizik od krvarenja ili modrica.

glavobolja.

kožne reakcije, kao što su crvenilo ili osip.

niske razine kalija u krvi, što može prouzročiti mišićnu slabost, trzanje mišića ili poremećen srčani ritam.

bol u prsima.

Manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

povećanje broja bijelih krvnih stanica.

lokalne reakcije na mjestu primjene injekcije, kao što su bol i otvrdnuće.

mogu nastupiti neke promjene u Vašoj krvi, ali otkrit će se rutinskim krvnim pretragama.

Nuspojave koje su opažene uz slične lijekove, ali još nisu primijećene uz Lonquex

krize srpastih stanica u bolesnika s anemijom srpastih stanica.

uzdignute bolne ranice ljubičaste boje na udovima te ponekad na licu i vratu, s vrućicom (Sweetov sindrom).

Upala krvnih žila u koži.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Lonquex

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na vanjskoj kutiji i na naljepnici napunjene štrcaljke iza „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u hladnjaku (2 C – 8 C).

Ne zamrzavati.

Napunjenu štrcaljku čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Lonquex se može izvaditi iz hladnjaka i čuvati na temperaturi ispod 25 °C tijekom jednog neprekinutog razdoblja od najviše 3 dana. Nakon što se jednom izvadi iz hladnjaka, lijek se mora primijeniti u tom razdoblju ili baciti.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako primijetite da je zamućen ili da sadrži čestice.

Zbrinite ovaj lijek prema uputama Vašeg liječnika, ljekarnika ili medicinske sestre.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Lonquex sadrži

Djelatna tvar je lipegfilgrastim. Jedna napunjena štrcaljkasadrži 6 mg lipegfilgrastima. Jedan ml otopine sadrži 10 mg lipegfilgrastima.

Drugi sastojci (pomoćne tvari) su: ledena acetatna kiselina, natrijev hidroksid, sorbitol (E420), polisorbat 20 i voda za injekcije.

Kako Lonquex izgleda i sadržaj pakiranja

Lonquex je otopina za injekciju (injekcija) u napunjenoj štrcaljki sa pričvršćenom iglom koja se nalazi u blisteru. Lonquex je bistra i bezbojna otopina. Jedna napunjena štrcaljkasadrži 0,6 ml otopine.

Jedno pakiranje sadrži 1 napunjenu štrcaljkusa sigurnosnom napravom ili bez nje.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

UAB "Sicor Biotech"

Molėtų pl. 5

LT-08409 Vilnius

Litva

Proizvođač

Teva Biotech GmbH

Dornierstraße 10

89079 Ulm

Njemačka

Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nizozemska

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80

31-546 Kraków Poljska

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB "Sicor Biotech"

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 0203

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG,

Teл: +359 2 489 95 82

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland, L-Irlanda

Tlf: +45 44 98 55 11

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

TEVA GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 08

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

Norge

UAB "Sicor Biotech" Eesti filiaal

Teva Norway AS

Tel: +372 661 0801

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 97 007

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: +33 1 55 91 78 00

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 51 321740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

Teva Finland

Tel: +39 02 89 17 98 1

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 673 23 666

Tel: +44 1977 628500

Ova uputa je zadnji puta revidirana u {mjesec GGGG}.

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

7.Informacije za samoubrizgavanje

Ovaj dio sadrži informacije kako da sami sebi date injekciju Lonquexa pod kožu. Važno je da ne pokušate sami sebi dati injekciju ako Vas liječnik ili medicinska sestra prethodno nisu posebno podučili kako to učiniti. Ako niste sigurni kako da sami sebi date injekciju ili imate dodatnih pitanja, molimo da se obratite liječniku ili medicinskoj sestri za pomoć.

Kako se Lonquex primjenjuje

Trebat ćete si dati injekciju u tkivo neposredno ispod kože. To se zove potkožna injekcija.

Pribor koji Vam je potreban

Kako biste sami sebi dali injekciju u tkivo ispod kože, bit će Vam potrebno sljedeće:

napunjena štrcaljka lijeka Lonquex,

vatica natopljena alkoholom,

mali povoj od gaze ili sterilna gaza,

neprobojni spremnik (plastični spremnik koji se može nabaviti u bolnici ili ljekarni) tako da u njega možete na siguran način odložiti upotrijebljene štrcaljke.

Što trebate učiniti prije injekcije

1.Izvadite lijek iz hladnjaka.

2.Otvorite blister i izvadite napunjenu štrcaljku iz blistera. Nemojte uhvatiti napunjenu štrcaljku za klip ili poklopac igle.

3.Provjerite rok valjanosti na naljepnici napunjene štrcaljke (EXP). Nemojte je upotrijebiti ako je protekao zadnji dan navedenog mjeseca.

4.Provjerite izgled lijeka Lonquex. Tekućina mora biti bistra i bezbojna. Ako sadrži čestice ili je zamućena, ne smijete je upotrijebiti.

5.Nemojte žustro tresti Lonquex, jer to može utjecati na njegovu djelotvornost.

6.Kako bi injekcija bila ugodnija, ostavite napunjenu štrcaljku na 30 minuta da dosegne sobnu temperaturu (ne iznad 25 °C) ili je nekoliko minuta pažljivo držite u ruci. Nemojte zagrijavati Lonquex ni na koji drugi način (na primjer, nemojte ga zagrijavati u mikrovalnoj pećnici ili vrućoj vodi).

7.Nemojte uklanjati poklopac igle sa štrcaljke prije nego što budete spremni ubrizgati lijek.

8.Pronađite udobno, dobro osvijetljeno mjesto. Postavite sve što Vam je potrebno na dohvat ruke (Lonquex napunjena štrcaljka vatica natopljena alkoholom, mali zavoj od gaze ili sterilna gaza i neprobojni spremnik).

9.Temeljito operite ruke.

Kako se pripremiti za injekciju

Prije nego što si date Lonquex injekciju, morate učiniti sljedeće:

1.Držite štrcaljku i pažljivo, bez savijanja, uklonite poklopac s igle. Povucite ga ravno, kako je prikazano na slikama 1 i 2. Nemojte dodirivati iglu niti pritiskati klip.

2.U napunjenoj štrcaljki možete opaziti sitne mjehuriće zraka. Ako su prisutni mjehurići zraka, nježno kucnite prstom po štrcaljki sve dok se mjehurići zraka ne podignu do vrha štrcaljke. S vrhom štrcaljke usmjerenim prema gore, istisnite sav zrak iz štrcaljke tako što ćete polako potiskivati klip prema gore.

3.Sada možete upotrijebiti napunjenu štrcaljku.

Gdje treba dati injekciju

Najpogodnija mjesta da sami sebi primijenite injekciju su:

gornji dio bedara,

trbuh (vidjeti siva područja na slici 3) s time da morate izbjegavati kožu neposredno oko pupka.

Ako Vam netko drugi daje injekciju, može Vam je dati i u stražnju ili vanjsku stranu nadlaktice (vidjeti siva područja na slikama 4 i 5).

Kako trebate sami sebi dati injekciju

1.Dezinficirajte mjesto injiciranja na koži tako što ćete palcem i kažiprstom uhvatiti nabor kože, bez stiskanja, i obrisati ga pomoću vatice natopljene alkoholom (vidjeti sliku 6).

2.Ubodite iglu u kožu do kraja, kako su Vam pokazali liječnik ili medicinska sestra. Kut između štrcaljke i kože ne smije biti preoštar (najmanje 45°, vidjeti sliku 7).

3.Povucite malo klip kako biste provjerili da niste probili krvnu žilu. Ako ugledate krv u štrcaljki, izvucite iglu i ponovno je ubodite na drugo mjesto.

4.Ubrizgajte tekućinu u tkivo polako i jednoliko, cijelo vrijeme držeći nabor kože između prstiju.

5.Nakon što ubrizgate tekućinu, uklonite iglu i pustite kožu.

6.Pritisnite mjesto injekcije komadićem zavoja od gaze ili sterilnom gazom na nekoliko sekundi.

7.Uvijek upotrijebite novu štrcaljku za novu injekciju. Nemojte primijeniti Lonquex koji je preostao u štrcaljki.

Zapamtite

Ako imate poteškoća, molimo da se obratite svom liječniku ili medicinskoj sestri za pomoć i savjet.

Zbrinjavanje upotrijebljenih štrcaljki

Nemojte vraćati poklopac na upotrijebljenu iglu.

Odložite upotrijebljene štrcaljke u neprobojni spremnik i čuvajte ga izvan pogleda i dohvata djece.

Zbrinite puni neprobojni spremnik prema uputama liječnika, ljekarnika ili medicinske sestre.

Nikad nemojte odlagati štrcaljke koje se upotrijebili u kućnu kantu za otpad.

7. Informacije za samoubrizgavanje

Ovaj dio sadrži informacije kako da sami sebi date injekciju Lonquexa pod kožu. Važno je da ne pokušate sami sebi dati injekciju ako Vam liječnik ili medicinska sestra prethodno nisu posebno podučili kako to učiniti. Ako niste sigurni kako da sami sebi date injekciju ili imate dodatnih pitanja, molimo da se obratite liječniku ili medicinskoj sestri za pomoć.

Kako se Lonquex primjenjuje

Trebat ćete si dati injekciju u tkivo neposredno ispod kože. To se zove potkožna injekcija.

Pribor koji Vam je potreban

Kako biste sami sebi dali injekciju u tkivo ispod kože, bit će Vam potrebno sljedeće:

napunjena štrcaljka lijeka Lonquex,

vatica natopljena alkoholom,

mali povoj od gaze ili sterilna gaza.

Što trebate učiniti prije injekcije

1.Izvadite lijek iz hladnjaka.

2.Otvorite blister i izvadite napunjenu štrcaljku iz blistera (vidjeti sliku 1). Nemojte uhvatiti napunjenu štrcaljku za klip ili poklopac igle. Tako možete oštetiti sigurnosnu napravu.

3.Provjerite rok valjanosti na naljepnici napunjene štrcaljke (Rok valjanosti/EXP). Nemojte je upotrijebiti ako je protekao zadnji dan navedenog mjeseca.

4.Provjerite izgled lijeka Lonquex. Tekućina mora biti bistra i bezbojna. Ako sadrži čestice ili je zamućena, ne smijete je upotrijebiti.

5.Nemojte žustro tresti Lonquex, jer to može utjecati na njegovu djelotvornost.

6.Kako bi injekcija bila ugodnija, ostavite napunjenu štrcaljku na 30 minuta da dosegne sobnu temperaturu (ne iznad 25 °C) ili je nekoliko minuta pažljivo držite u ruci. Nemojte zagrijavati Lonquex ni na koji drugi način (na primjer, nemojte ga zagrijavati u mikrovalnoj pećnici ili vrućoj vodi).

7.Nemojte uklanjati poklopac igle sa štrcaljke prije nego što budete spremni ubrizgati lijek.

8.Pronađite udobno, dobro osvijetljeno mjesto. Postavite sve što Vam je potrebno na dohvat ruke (Lonquex napunjena štrcaljka, vatica natopljena alkoholom i mali zavoj od gaze ili sterilna gaza).

9.Temeljito operite ruke.

Kako se pripremiti za injekciju

Prije nego si date sebi Lonquex injekciju, morate učiniti sljedeće:

1.Držite štrcaljku i pažljivo, bez savijanja, uklonite poklopac s igle. Povucite ga ravno, kako je prikazano na slikama 2 i 3. Nemojte dodirivati iglu niti pritiskati klip.

2.U napunjenoj štrcaljki možete opaziti sitne mjehuriće zraka. Ako su prisutni mjehurići zraka, nježno kucnite prstom po štrcaljki sve dok se mjehurići zraka ne podignu do vrha štrcaljke. S vrhom štrcaljke usmjerenim prema gore, istisnite sav zrak iz štrcaljke tako što ćete polako potiskivati klip prema gore.

3.Sada možete upotrijebiti napunjenu štrcaljku.

Gdje treba dati injekciju

Najpogodnija mjesta da sami sebi primijenite injekciju su:

gornji dio bedara,

trbuh (vidjeti siva područja na slici 4) s time da morate izbjegavati kožu neposredno oko pupka.

Ako Vam netko drugi daje injekciju, može Vam je dati i u stražnju ili vanjsku stranu nadlaktice (vidjeti siva područja na slikama 5 i 6).

Kako trebate sami sebi dati injekciju

1.Dezinficirajte mjesto injiciranja na koži tako što ćete palcem i kažiprstom uhvatiti nabor kože, bez stiskanja, i obrisati ga pomoću vatice natopljene alkoholom (vidjeti sliku 7).

2.Ubodite iglu u kožu do kraja, kako su Vam pokazali liječnik ili medicinska sestra. Kut između štrcaljke i kože ne smije biti preoštar (najmanje 45°, vidjeti sliku 8).

3.Povucite malo klip kako biste provjerili da niste probili krvnu žilu. Ako ugledate krv u štrcaljki, izvucite iglu i ponovno je ubodite na drugo mjesto.

4.Ubrizgajte tekućinu u tkivo polako i jednoliko, cijelo vrijeme držeći nabor kože između prstiju (vidjeti sliku 9).

5.Potisnite klip do kraja kako biste ubrizgali svu tekućinu. Dok je klip i dalje potisnut do kraja, izvucite iglu iz kože (vidjeti sliku 10). Potom otpustite klip. Odmah će se aktivirati sigurnosna

naprava. Cijela igla i štrcaljka automatski će biti uvučene i pokrivene, tako da se ne možete slučajno ubosti na iglu (vidjeti sliku 11).

6.Pritisnite mjesto injekcije komadićem zavoja od gaze ili sterilnom gazom na nekoliko sekundi.

7.Svaka napunjena štrcaljka je samo za jednokratnu uporabu.

Zapamtite

Ako imate poteškoća, molimo da se obratite svom liječniku ili medicinskoj sestri za pomoć i savjet.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept